Vytvorenie, zmena alebo prispôsobenie zobrazenia

Vytvorenie, zmena alebo prispôsobenie zobrazenia

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V každom priečinku programu Outlook, ako napríklad v priečinkoch Doručená poštaKalendár, sa zobrazujú položky v rozložení, ktoré sa nazýva „zobrazenie“. Každý priečinok má na výber niekoľko preddefinovaných zobrazení, prípadne môžete vytvoriť vlastné zobrazenia.

Zobrazenie sa skladá z typu zobrazenia, polí, farieb, písiem a mnohých ďalších nastavení. Poskytuje rôzne možnosti zobrazenia položiek v priečinku. Nové zobrazenie môžete vytvoriť podľa existujúceho zobrazenia, alebo môžete vytvoriť úplne nové vlastné zobrazenie.

Čo vás zaujíma?

 1. Na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie vyberte položky Zmeniť zobrazenie > Spravovať zobrazenia.

 2. V dialógovom okne Správa všetkých zobrazení vyberte položku Nové.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť nové zobrazenie zadajte názov nového zobrazenia a potom vyberte požadovaný typ zobrazenia.

 4. V časti Môže sa použiť pre nechajte nastavenú predvolenú možnosť Všetky priečinky pošty a príspevkov alebo vyberte inú možnosť a potom tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Rozšírené nastavenie zobrazenia: Nové zobrazenie vyberte možnosti, ktoré chcete použiť, a potom tlačidlo OK.

 6. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, vyberte položku Použiť zobrazenie.

Poznámka: Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie vyberte položku Nastavenie zobrazenia.

 2. V dialógovom okne Rozšírené nastavenie zobrazenia: Kompaktné v časti Popis vyberte tlačidlo priradené k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť, vykonajte požadované zmeny a po dokončení vyberte tlačidlo OK.

 3. Na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie vyberte položky Zmeniť zobrazenie > Spravovať zobrazenia.

 4. V časti Zobrazenia pre priečinok vyberte položku Nastavenia aktuálneho zobrazenia.

 5. Kliknite na položku Kopírovať a v dialógovom okne Kopírovať nové zobrazenie zadajte názov v poli Názov nového zobrazenia.

 6. V časti Môže sa použiť pre nechajte nastavenú možnosť Všetky priečinky pošty a príspevkov alebo vyberte inú možnosť, ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie k dispozícii.

 7. Po dokončení vyberte tlačidlo OK.

Poznámka: Ak chcete, aby aktuálne zobrazenie používali aj iné vybraté priečinky, na karte Zobraziť vyberte v skupine Aktuálne zobrazenie položky Zmeniť zobrazenie > Použiť aktuálne zobrazenie na iné poštové priečinky. Začiarknite políčka priečinkov, na ktoré chcete zobrazenie použiť.

Dôležité: Preddefinované zobrazenie nie je možné odstrániť, a to ani v prípade, ak ste zmenili jeho nastavenie.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Aktuálne zobrazenie vyberte položky Zmeniť zobrazenie > Spravovať zobrazenia.

 2. V časti Zobrazenia pre priečinok vyberte vlastné zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

 3. Vyberte položku Odstrániť, potvrďte odstránenia a potom vyberte tlačidlo OK.

Čo vás zaujíma?

 1. Prepnite na zobrazenie, na základe ktorého chcete vytvoriť nové zobrazenie.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku Vlastné.

 3. Pri každom type zmeny, ktorú chcete vykonať, kliknite na tlačidlo a potom vyberte požadované možnosti. Ak chcete napríklad pridať alebo odstrániť stĺpce, kliknite na položku Polia (stĺpce sú známe aj ako polia). Potom môžete polia pridať, odstrániť alebo vytvoriť vlastné pole.

 4. Po dokončení zmien zavrite dialógové okno Prispôsobenie zobrazenia: názov zobrazenia.

 5. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 6. V poli Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na položku Nastavenia aktuálneho zobrazenia.

 7. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 8. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte jeho názov.

 9. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude nové zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

Poznámka: Zmeny vykonané v ovládacom paneli ovplyvní všetky programy v počítači, ktoré používajú nastavenia dátumu z operačného systému.

 • Ak používate viacriadkové rozloženie a do zobrazenia ste pridali niekoľko polí, pravdepodobne budete musieť zvýšiť počet riadkov zobrazovaných v rozložení, aby sa zobrazili všetky informácie.

  Postup

  • V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

  • Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  • V časti Ďalšie možnosti zmeňte hodnotu zadanú pre x v nastavení Používať rozloženie na viacero riadkov pri šírkach menších ako x znakov.

   Napríklad nastavenie 80 znakov znamená, že pri každom zredukovaní zoznamu hlavičiek správ na šírku pod 80 znakov Outlook automaticky zobrazí dvojriadkovú ukážku.

 • Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia vedľajšia ponuka.

 • kontaktoch, úloháchpoznámkach môžete rýchlo zmeniť aktuálne zobrazenie pomocou možnosti Prispôsobiť aktuálne zobrazenie na navigačnej table.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

 4. V poli Typ zobrazenia vyberte požadovaný typ zobrazenia.

 5. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Prispôsobenie zobrazenia: názov zobrazenia vyberte možnosti, ktoré chcete použiť.

 8. Po dokončení výberu možností kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, kliknite na tlačidlo Použiť zobrazenie.

Poznámka: Zmeny vykonané v ovládacom paneli ovplyvní všetky programy balíka Office 2007 v počítači, ktoré používajú nastavenia dátumu z operačného systému.

 • Ak používate viacriadkové rozloženie a do zobrazenia ste pridali niekoľko polí, pravdepodobne budete musieť zvýšiť počet riadkov zobrazovaných v rozložení, aby sa zobrazili všetky informácie.

  Postup

  • V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

  • Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  • V časti Ďalšie možnosti zmeňte hodnotu zadanú pre x v nastavení Používať rozloženie na viacero riadkov pri šírkach menších ako x znakov.

   Napríklad nastavenie 80 znakov znamená, že pri každom zredukovaní zoznamu hlavičiek správ na šírku pod 80 znakov Outlook automaticky zobrazí dvojriadkovú ukážku.

 • Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia vedľajšia ponuka.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete premenovať.

 3. Kliknite na tlačidlo Premenovať.

 4. Do poľa Nový názov zobrazenia zadajte nový názov.

Poznámka: Preddefinované zobrazenie nie je možné premenovať, a to ani vtedy, ak ste zobrazenie prispôsobili. Namiesto toho môžete preddefinované zobrazenie skopírovať, kópiu uložiť pod novým názvom a potom zmeniť nastavenie.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete mať k dispozícii na iných miestach.

 3. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 4. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

 5. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, kliknite na tlačidlo Použiť zobrazenie.

Poznámka: Nové zobrazenia sa pridajú do aktuálneho zobrazenia vedľajšia ponuka.

 1. Prepnite na zobrazenie, ktoré chcete zmeniť.

  Postup

  • V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na požadované zobrazenie.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Usporiadať podľa a potom kliknite na položku Vlastné.

 3. Kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

 4. Vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete zmeniť späť na pôvodné nastavenie.

 3. Kliknite na tlačidlo Resetovať.

Poznámka: Ak tlačidlo Resetovať nie je k dispozícii, pravdepodobne ste vybrali vlastné zobrazenie alebo neprispôsobené štandardné zobrazenie.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

 2. V zozname Zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Poznámka: Preddefinované zobrazenie nie je možné odstrániť, a to ani v prípade, ak ste zmenili nastavenie zobrazenia.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×