Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice

Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť vlastné zobrazenia knižníc a zoznamov, s ktorými si môžete usporiadať a zobraziť položky, ktoré sú pre vás najdôležitejšie (napr. niektoré stĺpce), pridať filtrovanie alebo zoradenie, alebo použiť pútavejšie štýl. Môžete vytvoriť osobné zobrazenie (ktoré uvidíte iba vy), alebo ak máte povolenia, môžete vytvoriť verejné zobrazenie, ktoré uvidia všetci, čo používajú zoznamy.

Poznámka: Ak váš obrazovky, ktoré sa nezhodujú, sú uvedené nižšie, možno nové používateľské prostredie používate v službe SharePoint Online. Ak áno, kliknite sem.

Poznámka: Ak vytvárate zobrazenia, ku ktorým bude možný prístup z telefónov alebo iných mobilných zariadení, je potrebné zvážiť možnosti týchto mobilných zariadení. Ak chcete zistiť viac, prečítajte si tému Konfigurácia lokality SharePoint pre mobilné zariadenia.

Vytvorenie zobrazenia:

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete vytvoriť zobrazenie, kliknite na kartu zoznam alebo knižnicu, a potom kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie.

  Poznámka: Ak je položka Vytvoriť zobrazenie vypnutá, nemáte potrebné povolenia na vytvorenie zobrazenia. Ďalšie informácie o povoleniach potrebných na vytvorenie osobných a verejných zobrazení nájdete v časti Nastavenia zobrazení uvedenej nižšie.

  Tlačidlo Vytvoriť zobrazenie na páse s nástrojmi v knižnici SharePointu.

 2. Na stránke Nastavenia vyberte typ zobrazenia. Informácie o každom type nájdete v článku Typy zobrazení, z ktorých si môžete vybrať, ktorý je uvedený nižšie.

 3. Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov pre toto zobrazenie. Ak chcete zobrazenie použiť ako predvolené zobrazenie pre zoznam alebo knižnicu, vyberte možnosť Nastaviť ako predvolené zobrazenie. Predvoleným zobrazením zoznamu alebo knižnice môže byť iba verejné zobrazenie.

  Vytvorenie stránky Zobrazenie nastavení
 4. V sekcii Cieľová skupina kliknite v časti Cieľová skupina zobrazenia na položku Vytvoriť osobné zobrazenie alebo Vytvoriť verejné zobrazenie. Ak chcete zobrazenie len pre seba, vytvorte si osobné zobrazenie. Ak chcete, aby každý používateľ zoznamu videl dané zobrazenie, vytvorte verejné zobrazenie.

  Poznámka: Ak je možnosťVytvoriť verejné zobrazenie vypnutá, nemáte potrebné povolenia na vytvorenie verejného zobrazenia pre tento zoznam alebo knižnicu.

 5. V časti Stĺpce začiarknite stĺpce, ktoré sa majú nachádzať v zobrazení, a zrušte začiarknutie stĺpcov, ktoré sa tam nachádzať nemajú. Vedľa čísel stĺpcov vyberte poradie, v ktorom chcete stĺpce zobraziť.

 6. Nakonfigurujte ďalšie nastavenia zobrazenia, ako je napríklad Zoradenie a Filter, a v spodnej časti stránky kliknite na OK. Popis všetkých nastavení, z ktorých si môžete vybrať, nájdete v téme Nastavenia zobrazení uvedenej nižšie.

Pomocou týchto krokov môžete zmeniť zobrazenie, napríklad ho nastaviť ako predvolené zobrazenie, pridať alebo odstrániť stĺpce či zmeniť poradie položiek v zobrazení.

Poznámka: Po vytvorení zobrazenia nie je možné zmeniť typ zobrazenia (napríklad už nemôžete prejsť z štandardné zobrazenie na údajové zobrazenie alebo zobrazenie Ganttovho grafu na zobrazenie kalendára alebo naopak). Budete musieť vytvoriť nové zobrazenie s požadovaný typ zobrazenia. Ak hľadáte práve rýchlo upraviť stĺpce a riadky v zoznamoch alebo knižniciach, však môžete dočasne zmeniť štandardné zobrazenie na údajové zobrazenie pomocou rýchlych úprav. Chcete urobiť, prejdite na kartu zoznam alebo knižnica na páse s nástrojmi a kliknite na položku Rýchle úpravy. Keď ste hotoví, zobrazenie prejdite späť na to, čo bolo predtým. Upozorňujeme, že nie je možné používať rýchlych úprav v zobrazeniach miesto, kde sú položky zoskupené. Ďalšie informácie o údajovom zobrazení, nájdete v časti Zobrazenie údajového hárka pod v typy zobrazení môžete vybrať.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete zmeniť zobrazenie, a kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť zobrazenie.

  Poznámka: Ak je možnosť Upraviť zobrazenie vypnutá, nemáte povolenia potrebné na úpravu aktuálneho zobrazenia. Môžete však upravovať osobné zobrazenia. Informácie o povoleniach potrebných na vytvorenie osobných a verejných zobrazení nájdete v časti Nastavenia zobrazení nižšie v tomto článku.

 3. V rozbaľovacom zozname Aktuálne zobrazenie vyberte zobrazenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Vykonajte požadované zmeny a potom v dolnej časti stránky kliknite na OK. Popis všetkých nastavení, ktoré budete môcť upravovať, nájdete v téme Nastavenia zobrazení uvedenej nižšie.

  Poznámka: Zobrazenia v rozbaľovacom zozname Aktuálne zobrazenie sú usporiadané v abecednom poradí a nie je možné ich zmeniť. Môžete však zmeniť názov svojho zobrazenia tak, aby prvé písmeno bolo v požadovanom abecednom poradí.

Ak chcete zobrazenie odstrániť, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete odstrániť zobrazenie, a kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

 2. V rozbaľovacom zozname Aktuálne zobrazenie vyberte zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

  Rozbaľovací zoznam so zobrazeniami aktuálneho zoznamu

 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť zobrazenie.

  Poznámka: Ak je tlačidlo Upraviť zobrazenie vypnuté, nemáte povolenia potrebné na úpravu aktuálneho zobrazenia. Môžete však upravovať osobné zobrazenia. Informácie o povoleniach potrebných na vytvorenie osobných a verejných zobrazení nájdete v časti Nastavenia zobrazení nižšie v tomto článku.

  Tlačidlo Upraviť zobrazenie s otvoreným rozbaľovacím zoznamom

 4. Posuňte sa nadol na stránke nastavení do sekcie Zobrazenia a kliknite na zobrazenie, ktoré chcete odstrániť.

 5. V hornej časti zoznamu kliknite na položku Odstrániť.

  Tlačidlo Odstrániť zobrazenie

  Poznámka: Ak možnosť Odstrániť nie je k dispozícii, môže ísť o predvolené zobrazenie zoznamu alebo knižnice. Predvolené zobrazenie nie je možné odstrániť. Musíte najskôr upraviť iné zobrazenie a nastaviť ho ako predvolené.

 6. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK .

Zobrazenie stránky Typy

Poznámka:  Po vytvorení nie je možné zmeniť formát zobrazenia, napríklad zo zobrazenia kalendára na Ganttovo zobrazenie. Môžete však vytvoriť ďalšie zobrazenia rovnakých údajov pre každý nový formát, ktorý chcete použiť.

Toto sú typy zobrazení, z ktorých si môžete vybrať:

Štandardné zobrazenie    V tomto zobrazení sa zobrazia položky zoznamu alebo knižnice v jednom riadku za druhým. Štandardné zobrazenie je predvolené pre väčšinu typov zoznamov a knižníc. Zobrazenie môžete upraviť mnohými rôznymi spôsobmi, napríklad pridaním alebo odstránením stĺpcov zo zobrazenia.

Štandardné zobrazenie

Zobrazenie kalendára    V tomto zobrazení sa zoznam a knižnica zobrazia vo formáte, ktorý je podobný nástennému kalendáru. V tomto formáte môžete použiť denné, týždenné alebo mesačné zobrazenia. Toto zobrazenie môže byť užitočné, ak chcete položky v zozname alebo knižnici zobrazovať chronologicky. Ak chcete použiť toto zobrazenie, zoznam alebo knižnica musia obsahovať stĺpce s počiatočnými a koncovými dátumami pre položky kalendára.

Zobrazenie kalendára

Údajové zobrazenie    V tomto zobrazení sa položky zoznamu a knižnice zobrazujú v mriežke, podobne ako pri tabuľkovom hárku. Toto zobrazenie, známe aj ako Rýchle úpravy, môže byť užitočné, ak potrebujete upravovať veľa položiek zoznamu alebo knižnice v rovnakom čase. Toto zobrazenie je tiež užitočné vtedy, ak chcete svoje údaje exportovať do tabuľkového alebo databázového programu. V údajovom zobrazení existujú určité obmedzenia - k dispozícii napríklad nie sú všetky funkcie Excelu. Ak je položka v stĺpci neaktívna, tento typ stĺpca nie je možné upravovať.

údajové zobrazenie

Ganttovo zobrazenie    V tomto zobrazení sa zobrazujú položky zoznamu alebo knižnice v pruhoch, ktoré sledujú priebeh. Ganttovo zobrazenie vám môže pomôcť pri riadení projektov a môžete ho použiť napríklad na zobrazenie prekrývajúcich sa úloh alebo vizualizáciu celkového priebehu. Ak chcete použiť toto zobrazenie, zoznam alebo knižnica musí obsahovať stĺpce s počiatočnými a koncovými dátumami.

Ganttovo zobrazenie

Zobrazenie programu Access    Pomocou programu Microsoft Access vytvoríte formuláre a zostavy založené na zozname alebo knižnici. K dispozícii je len v prípade, že máte nainštalovaný program Microsoft Access.

Vytvorenie zobrazenia s programom Microsoft Access

Vlastné zobrazenie v programe SharePoint Designer     Spustite a použite aplikáciu SharePoint Designer na vytvorenie pokročilých vlastných zobrazení. V tomto prípade sa vyžadujú rozšírené povolenia a SharePoint Designer.

Obrázok prednej strany programu SharePoint Designer 2013.

Existujúce zobrazenie     Ak existuje zobrazenie, ktoré je takmer rovnaké ako požadované zobrazenie, môžete ušetriť čas a použiť toto zobrazenie ako východiskový bod pre vytvorenie nového zobrazenia. Pod nadpisom Štart v existujúcom zobrazení uvidíte zoznam svojich aktuálnych zobrazení. Kliknutím na zobrazenie vytvorte nové zobrazenie.

Použitie existujúceho zobrazenia

Zobrazenia majú mnoho nastavení, ktoré uľahčujú rýchle vyhľadanie potrebných informácií v zozname alebo knižnici. Nasledujúce nastavenia sú nastaveniami pre zobrazenia lokality SharePoint. Nie všetky nastavenia sú k dispozícii pre každý typ zobrazenia. Nastavenia zobrazení kalendára sa od ostatných typov zobrazení líšia.

Maximálny počet položiek v zobrazení je 5 000. Počet položiek v zobrazení môžete spravovať pomocou filtra a nastavení obmedzenia počtu položiek. Ďalšie informácie nájdete v téme Spravovanie zoznamov a knižníc s mnohými položkami.

 • Predvolené zobrazenie    Všetky zoznamy a knižnice majú predvolené zobrazenie, ktoré vidia používatelia po ich otvorení. Predvolené zobrazenie môžete zmeniť na ľubovoľné verejné zobrazenie daného zoznamu alebo knižnice. Ako predvolené zobrazenie však nemôžete nastaviť osobné zobrazenie. Ak chcete odstrániť zobrazenie, ktoré je predvoleným zobrazením, musíte najprv ako predvolené zobrazenie daného zoznamu alebo knižnice nastaviť iné verejné zobrazenie.

  Poznámka: Ak sa na stránkach vytvorenia alebo úpravy zobrazenia nezobrazuje možnosť Nastaviť ako predvolené zobrazenie, nemáte potrebné povolenie na vytvorenie verejného zobrazenia alebo ide o osobné zobrazenie. Na vytvorenie verejného zobrazenia musíte byť členom skupiny Návrhár pre daný zoznam alebo knižnicu, alebo musíte mať ekvivalentné povolenia. Ďalšie informácie nájdete v článku Vysvetlenie úrovní povolení v SharePointe.

 • Cieľová skupina    Po vytvorení zobrazenia môžete nastaviť cieľovú skupinu zobrazenia na Osobné zobrazenie alebo Verejné zobrazenie. Osobné zobrazenie je k dispozícii len pre vás. Verejné zobrazenie je k dispozícii pre každého.

  Osobné zobrazenie nie je možné zmeniť na verejné a ani verejné zobrazenie nie je možné zmeniť na osobné. Verejné zobrazenie môžete použiť ako východiskový bod pre osobné alebo verejné zobrazenia. Osobné zobrazenie môžete použiť ako východiskový bod len pre osobné zobrazenia.

  Ak je Vytvoriť zobrazenie vypnutá, pri pokuse o vytvorenie zobrazenia, nemáte správne povolenia na vytvorenie zobrazenia. Ak Vytvoriť zobrazenie je k dispozícii, ale vytvoriť verejné zobrazenie vypnutá, musíte byť v skupine Designer alebo ekvivalentné povolenia. S vytvoriť osobné zobrazenie, musíte byť členom skupiny pre zoznam alebo knižnicu alebo ekvivalentné povolenia.

 • Stĺpce    Stĺpce v zobrazení obsahujú potrebné informácie o položkách zoznamu alebo knižnice. Stĺpce vám spolu s ostatnými funkciami zobrazení, napríklad filtrami, môžu pomôcť zobraziť len informácie, ktoré sú pre vašu prácu najdôležitejšie. Je to užitočné najmä vtedy, ak zoznam alebo knižnica obsahujú veľa položiek. Ďalšie informácie o práci so stĺpcami na vytváranie vlastných zobrazení nájdete v článku Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici.

 • Stĺpce v Ganttovom grafe    Vyberte stĺpce, ktoré sa budú zobrazovať v Ganttovom zobrazení. Nadpis je povinné textové pole. Dátum začatia a termín splnenia sú povinné údajové polia. Keď vyberiete stĺpec, ako je napríklad stĺpec Nadpis, a v rozbaľovacom zozname sa nezobrazuje žiadna možnosť, je potrebné vytvoriť stĺpec, aby bolo toto zobrazenie podporované.

 • Zoradiť    Nastavte poradie, v akom sa položky zobrazia v rámci zobrazenia. K dispozícii máte dve kritériá. Položky v zozname úloh môžete zoradiť napríklad podľa priority a potom podľa termínu dokončenia.

 • Filtrovať    Konfigurujte zobrazenie tak, aby sa zobrazovala iba podmnožina položiek v zozname alebo v knižnici pomocou filtrovania informácií v stĺpcoch zoznamu alebo knižnice. Môžete napríklad zobraziť dokumenty knižnice pre konkrétny projekt.

  Tip: Môžete použiť vypočítané stĺpce alebo filtre, ktoré používajú výpočty, napríklad [dnes] Ak chcete zobraziť položky, keď dátum zodpovedá dnes alebo [ja] Ak chcete zobraziť položky používateľa zobrazenia. Jednoduché rovníc môžete spojiť s funkciami. Napríklad, ak chcete zobraziť položky vytvorené za posledných sedem dní filtra v stĺpci vytvorené nastaviť operátor na je menšia než, a nastavte hodnotu [dnes] -7 (bez medzier). Ďalšie informácie nájdete príklady používaných vzorcov v zoznamy lokality SharePoint .

 • Tabuľkové zobrazenie    Poskytuje začiarkavacie políčka pre každú položku, aby mohli používatelia vybrať viacero položiek zoznamu alebo knižnice a vykonávať hromadné operácie. Ak potrebujete zmeniť viacero položiek zoznamu alebo knižnice, môžete ušetriť značné množstvo času. Používateľ môže napríklad vybrať a vziať k sebe viacero dokumentov.

 • Zoskupiť podľa    Zoskupte položky zoznamu alebo knižnice podľa informácií v stĺpcoch. Položky zoznamu úloh môžete zoskupiť napríklad podľa priority a potom podľa percenta dokončenia.

 • Súhrny    Zobrazte súhrnné výpočty pre stĺpce zobrazenia, ako je napríklad počet, priemer, maximum, minimum. Ak napríklad v dokumente knižnice nastavíte pre stĺpec Nadpis hodnotu Počet, zobrazí sa počet dokumentov v zobrazení a v skupinách zobrazenia. Stĺpce, ktoré sú k dispozícii pre súčty, a nastavenia dostupné pre každý stĺpec, sa líšia v závislosti od typu stĺpca, ako je napríklad počet, a od typu zoznamu alebo knižnice, pre ktoré bolo zobrazenie vytvorené.

 • Štýl    Určuje rozloženie zobrazenia, ako je napríklad bulletin. Nie všetky štýly sú k dispozícii pre všetky typy zobrazení.

  • Základná tabuľka    Zobrazí položky v riadkoch.
   Štandardné zobrazenie

  • V rámčeku    Zobrazí položky v zozname pomocou rozloženia podobného vizitke. Tento štýl je k dispozícii len pre zoznamy.
   Zobrazenie štýlu V rámčeku

  • V rámčeku, bez menoviek    Zobrazenie podobné štýlu V rámčeku, ale nenachádzajú sa v ňom menovky stĺpcov. Tento štýl je k dispozícii len pre zoznamy.

  • Predvolené    Predvolené zobrazenie sa líši v závislosti od typu a konfigurácie zoznamu alebo knižnice.

  • Podrobnosti dokumentu    Zobrazí súbory v knižnici pomocou rozloženia podobného vizitke. Tento štýl je k dispozícii pre väčšinu knižníc, ale nie pre zoznamy.
   Zobrazenie štýlu Podrobnosti dokumentu

  • Bulletin    Zobrazuje položky v riadkoch, medzi ktorými sa nachádzajú čiary.
   Zobrazenie štýlu Bulletin

  • Bulletin, bez riadkov    Zobrazuje položky v riadkoch so striedajúcimi sa odtieňmi a bez čiar medzi riadkami.
   Zobrazenie štýlu Bulletin bez riadkov

  • Tabla ukážky Zobrazí názov položiek na ľavej strane. Keď ukážete na názov položky, stĺpce vybraté na zobrazenie sa zobrazia na pravej strane.
   Zobrazenie štýlu Tabla ukážky

  • Tieňované    Zobrazí položky v riadkoch so striedajúcimi sa odtieňmi.
   Zobrazenie štýlu Tieňované

 • Priečinky    Ak chcete zobraziť priečinky zoznamu alebo knižnice v zobrazení spolu s položkami, vyberte možnosť Zobraziť položky v priečinkoch. Ak chcete zobraziť len položky zoznamu alebo knižnice, vyberte možnosť Zobraziť všetky položky bez priečinkov. Toto zobrazenie sa označuje aj ako jednoduché zobrazenie. Môžete tiež vybrať, či sa vytvárané zobrazenie bude vzťahovať na všetky priečinky, len na priečinok najvyššej úrovne alebo na priečinky konkrétneho typ obsahu.

 • Obmedzenie počtu položiek    Môžete určiť počet položiek zobrazených v tom istom čase (dávkach) v každom zobrazení alebo celkový počet položiek v zobrazení. Čím je dávka položiek v zobrazení väčšia, tým dlhšie trvá sťahovanie v prehliadači.

 • Mobilné    Môžete určiť, že toto zobrazenie je určené pre mobilné zariadenia alebo že je predvoleným mobilným zobrazením pre mobilné zariadenia. Môžete tiež určiť počet položiek, ktoré sa majú zobraziť vo webovej časti Zobrazenie zoznamu pre toto zobrazenie. Táto možnosť nie je k dispozícii pre všetky zoznamy a knižnice. Zobrazenie musí byť verejné.

Poznámka: Obrazovka vyzerá inak, než príklady tu? Váš správca môže mať klasický režim nastavenie v zozname alebo používate staršiu verziu. Ak áno, kliknite sem.

Vytvorenie nového zobrazenia zoznamov SharePoint usporiadanie a skrytie alebo zobrazenie stĺpcov. Jedno zobrazenie je predvolené zobrazenie. Ďalšie zobrazenia pridáte sú k dispozícii v ponuke Možnosti zobrazenia. Môžete vytvoriť zobrazenie uložte rôzne zoradenie, filtrovanie a zoskupovanie výberov ukončení z tably stĺpec hlavičky alebo filtre. Stĺpce, ktoré ste zobrazený alebo skrytý a šírky stĺpcov sa uloží aj so zobrazením.

 1. Na paneli príkazov v zozname vyberte Možnosti zobrazenia Ikona možnosti zobrazenia zoznamov .

  Ak Možnosti zobrazenia Ikona možnosti zobrazenia zoznamov nezobrazuje, skontrolujte, či ešte upravovať v zozname alebo nevybrali jednu alebo viac položiek. Tiež, pravdepodobne nemáte povolenie. V takom prípade kontaktujte správcu Office 365 alebo vlastníci lokality alebo zoznamu.

 2. Kliknite na položku Uložiť zobrazenie ako.

 3. Zadajte nový názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Prejdite na nastavenia zoznamu.

 2. V dolnej časti stránky nastavenie, kliknite na položku vytvoriť zobrazenie.

 3. Na stránke Typ zobrazenia vyberte typ zobrazenia, ktorý sa otvorí stránka vytvoriť zobrazenie pre daný typ zobrazenia. Najbežnejším typom zobrazenia je Štandardné zobrazenie, ktoré sa zobrazí zoznam sa položky jedného riadka podľa iného. Štandardné zobrazenie je predvolená hodnota pre väčšinu typov zoznamov.

  Dôležité: Keď vyberiete typ zobrazenia, nemôžete ho zmeniť, ale môžete vytvoriť ďalšie zobrazenie typu iné zobrazenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice.

 4. Do poľa Názov zobrazenia zadajte názov zobrazenia.

 5. Ak chcete nastaviť ako predvolené zobrazenie pre zoznam, vyberte možnosť nastaviť ako predvolené zobrazenie. Verejné zobrazenie môže byť predvolené zobrazenie.

 6. V sekcii Cieľová skupina kliknite v časti Cieľová skupina zobrazenia na položku Vytvoriť osobné zobrazenie alebo Vytvoriť verejné zobrazenie. Ak chcete zobrazenie len pre seba, vytvorte si osobné zobrazenie. Ak chcete, aby každý používateľ zoznamu videl dané zobrazenie, vytvorte verejné zobrazenie.

  Poznámka: Ak vytvoriť verejné zobrazenie vypnutá, nemáte povolenia na vytváranie návrhov alebo vyššej úrovni.

 7. V časti Stĺpce začiarknite stĺpce, ktoré sa majú nachádzať v zobrazení, a zrušte začiarknutie stĺpcov, ktoré sa tam nachádzať nemajú. Vedľa čísel stĺpcov vyberte poradie, v ktorom chcete stĺpce zobraziť.

 8. Zmeňte ďalšie nastavenia zobrazenia, ako napríklad zoraďovanie a filtrovanie, a potom kliknite na tlačidlo OK v dolnej časti stránky. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava zobrazenia zoznamu v službe SharePoint Online.

 1. Na paneli príkazov v zozname vyberte Možnosti zobrazenia Ikona možnosti zobrazenia zoznamov .

  Ak Možnosti zobrazenia Ikona možnosti zobrazenia zoznamov nezobrazuje, skontrolujte, či ešte upravovať v zozname alebo nevybrali jednu alebo viac položiek. Tiež, pravdepodobne nemáte povolenie. V takom prípade kontaktujte správcu Office 365 alebo vlastníci lokality alebo zoznamu.

 2. Kliknite na názov zobrazenia, ktoré chcete zmeniť.

 3. Znova kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia a potom vyberte položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

 4. Na stránke Upraviť zobrazenie vykonajte zmeny. Môžete pridať alebo odstrániť stĺpce, pridajte kritériá zoraďovania alebo filtrovania, konfigurácia priečinkov a ďalšie.

 5. Po dokončení sa vaše zmeny, kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Môžete tiež vykonať niektoré zmeny priamo v zobrazení zoznamu. Na vykonanie tohto kroku kliknite na názov stĺpca. Môžete zmeniť poradie položiek, filtrovať, zoskupovať, pridanie stĺpcov a zmeniť ďalšie nastavenie stĺpcov. Keď ste skončili, kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom kliknite na položku Uložiť zobrazenie ako. Zobrazenie uložte s názvom alebo zadajte nový názov na vytvorenie nového zobrazenia.

 1. Na paneli príkazov v zozname vyberte Možnosti zobrazenia Ikona možnosti zobrazenia zoznamov .

 2. Kliknite na názov zobrazenia, ktoré chcete odstrániť.

 3. Znova kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia a potom vyberte položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

 4. Na stránke Upraviť zobrazenie, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Typy stĺpcov a možnosti lokality

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×