Vytvorenie základnej prezentácie v programe PowerPoint 2007

Tento článok vám pomôže jednoducho a rýchlo vytvoriť základnú prezentáciu v programe Microsoft Office PowerPoint 2007 a upozorní vás na ďalšie funkcie, ktoré môžete požiť na vylepšenie a rozšírenie svojej práce.

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie sa s pracovným priestorom programu PowerPoint

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Pridávanie, zmena usporiadania a odstraňovanie snímok

Pridávanie a formátovanie textu

Použitie primeranejšieho vzhľadu pre prezentáciu

Pridávanie obrázkov ClipArt, grafík SmartArt a iných objektov

Pridávanie hypertextových prepojení

Kontrola pravopisu a zobrazenie ukážky prezentácie

Príprava na uskutočnenie prezentácie

Blahoželáme!

Môže sa vám stať, že budete mať za úlohu za jeden deň vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint a ešte ste nikdy žiadnu prezentáciu nevytvárali. Je tiež možné, že kedysi v minulosti ste vytvárali prezentácie v programe PowerPoint, ale už sa nepamätáte, ako ste to robili.

Tento článok je ten správny dokument, ktorý vám umožní naučiť sa (alebo spomenúť si), ako sa pracuje s programom PowerPoint. Keď dočítate tento článok do konca, budete mať vytvorenú novú prezentáciu programu PowerPoint, budete ovládať základy práce s programom Office PowerPoint 2007 a budete ho s istotou používať.

Poznámky   

 • Ak viete pracovať s programom Office PowerPoint 2003 alebo staršou verziou a potrebujete informácie o nových funkciách programu Office PowerPoint 2007, pozrite si článok Nové funkcie v programe Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Skôr než začnete pracovať, bude asi vhodné, aby ste si tento článok vytlačili. Nebudete tak musieť prepínať medzi zobrazením tohto článku a oknom programu PowerPoint. Ak chcete vytlačiť tento článok, stlačte klávesy CTRL+P.

Na začiatok stránky

Oboznámenie sa s pracovným priestorom programu PowerPoint

Vyberte niektorú z nasledovných možností:

 • Ak je program Office PowerPoint 2007 už spustený, uložte a zatvorte všetky otvorené prezentácie a potom ukončite a znova spustite program PowerPoint 2007.

  Prepojenia na informácie o ukladaní prezentácií nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Ak program Office PowerPoint 2007 ešte nie je spustený, spustite ho.

Po spustení sa program PowerPoint otvorí v zobrazenie, ktoré sa označuje ako normálne zobrazenie a slúži na vytváranie snímok a prácu s nimi.

Pracovný priestor pri prvom spustení programu PowerPoint

1. Na table Snímka môžete priamo pracovať na jednotlivých snímkach.

2. Bodkované orámovanie vymedzuje zástupné objekty, do ktorých môžete zadávať text alebo vkladať obrázky, grafy a iné objekt.

3. Na karte Snímky sa nachádza miniatúra snímky, ktorá sa zobrazuje na table Snímka. Po pridaní ďalších snímok môžete kliknutím na miniatúru niektorej zo snímok na karte Snímky zobraziť príslušnú snímku na table Snímka. Presúvaním miniatúr zas môžete zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii. Na karte Snímky môžete tiež pridávať alebo odstraňovať snímky.

4. Na tabla s poznámkami môžete zadávať poznámky o aktuálnej snímke. Poznámky môžete poskytnúť poslucháčom ako podklady alebo na ne môžete odkazovať v zobrazení pre prezentujúceho pri prezentovaní.

Poznámka   V programe Office PowerPoint 2007 sa na základe predvoleného nastavenia pre nové prezentácie používa šablóna Prázdna prezentácia, ktorá sa nachádza na predchádzajúcej ilustrácii. Šablóna Prázdna prezentácia je najjednoduchšia a najvšeobecnejšia zo šablón v programe Office PowerPoint 2007. Je to vhodná voľba na použitie pri prvom použití programu PowerPoint, pretože nie je komplikovaná a možno ju prispôsobiť pre rôzne typy prezentácií. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu založenú na šablóne Prázdna prezentácia, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla, kliknite na položku Nové, potom kliknite na položku Prázdne a posledné v časti Šablóny a nakoniec dvakrát kliknite na položku Prázdna prezentácia na karte Prázdne a posledné.

Po otvorení šablóny Prázdna prezentácia sa bude zobrazovať len malá časť tably Poznámky. Ak chcete zobraziť väčšiu časť tably Poznámky, aby ste mali viac priestoru na písanie, použite tento postup:

 1. Ukážte na horný okraj tably Poznámky.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na objekt Vodorovný rozdeľovací pruh, posuňte orámovanie nahor, aby sa vytvorilo trochu viac priestoru pre poznámky lektora, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pracovný priestor s tablou Poznámky so zmenenou veľkosťou

Všimnite si, že veľkosť snímky na table Snímka sa automaticky zmení, aby sa prispôsobila priestoru, ktorý je k dispozícii.

V hornej časti obrazovky sa nachádzajú tri užitočné tlačidlá:

 • Tlačidlo Späť Obrázok tlačidla, ktoré vráti späť poslednú zmenu. (Ak chcete zobraziť obrazovkový komentár o tom, ktorá akcia sa vráti späť, umiestnite ukazovateľ na toto tlačidlo. Ak chcete zobraziť ponuku ostatných posledných zmien, ktoré je tiež možné vrátiť späť, kliknite na šípku napravo od tlačidla Späť Obrázok tlačidla.) Zmenu môžete vrátiť späť aj stlačením klávesov CTRL+Z.

 • Tlačidlo Znova Obrázok tlačidla alebo tlačidlo Opakovať Obrázok tlačidla, ktoré buď zopakuje alebo znova vykoná poslednú zmenu v závislosti od toho, akú akciu ste práve vykonali. (Ak chcete zobraziť obrazovkový komentár o tom, ktorá akcia sa zopakuje alebo znova vykoná, umiestnite ukazovateľ na toto tlačidlo.) Akciu môžete zopakovať alebo zmenu znova vykonať aj stlačením klávesov CTRL+Y.

 • Pomocník programu Microsoft Office PowerPoint Obrázok tlačidla, ktorý otvára tablu Pomocník programu PowerPoint. Pomocníka môžete otvoriť aj stlačením klávesu F1.

Prepojenia na ďalšie informácie

Vyhľadanie potrebného obsahu v okne Pomocníka

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Zobrazenia v programe PowerPoint

Na začiatok stránky

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Podobne ako v ostatných softvérových programoch, aj tu je vhodné prezentáciu ihneď pomenovať a uložiť a potom často počas práce zmeny priebežne ukladať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla, ukážte na príkaz Uložiť ako a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak ide o prezentáciu, ktorú je možné otvoriť len v programe Office PowerPoint 2007, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint.

  • Ak ide o prezentáciu, ktorú je možné otvoriť v programe Office PowerPoint 2007 alebo v starších verziách programu PowerPoint, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint 97-2003.

   Ak vyberiete túto možnosť, nemôžete používať žiadnu z nových funkcií v programe Office PowerPoint 2007.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť do priečinok alebo iné umiestnenie, kam chcete prezentáciu uložiť.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie alebo prijmite predvolený názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

To vám umožní kedykoľvek a rýchlo uložiť prezentáciu stlačením klávesov CTRL+S alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla v hornej časti obrazovky.

Prepojenia na ďalšie informácie

Použitie programu PowerPoint 2007 na otvorenie alebo uloženie prezentácie v inom formáte súboru

Uloženie súboru

Na začiatok stránky

Pridávanie, zmena usporiadania a odstraňovanie snímok

Na snímke, ktorá sa automaticky zobrazí v prezentácii, sa nachádzajú dva zástupné symboly, z ktorých jeden je formátovaný pre nadpis a druhý pre podnadpis. Usporiadanie zástupných symbolov na snímke sa nazýva rozloženie. Program Office PowerPoint 2007 poskytuje aj ďalšie typy zástupných znakov, napríklad pre obrázky a grafiky SmartArt.

Pri pridávaní snímky do prezentácie môžete použiť aj nasledovný postup na výber rozloženia novej snímky:

 1. Na karte Snímky kliknite priamo pod snímku, ktorá sa tam už zobrazuje.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku vedľa položky Nová snímka.

  Šípka vedľa tlačidla Nová snímka

  Zobrazí sa galéria s miniatúrami rôznych rozložení snímok, ktoré sú k dispozícii.

  Galéria dostupných rozložení snímok

  1. Názov identifikuje obsah, pre ktorý sú jednotlivé rozloženia určené.

  2. Zástupné symboly, v ktorých sa zobrazujú farebné ikony, môžu obsahovať text, ale môžete kliknúť aj na ikony a automaticky vkladať objekty vrátane grafiky SmartArt a obrázkov ClipArt.

 3. Kliknite na požadované rozloženie pre novú snímku.

  Nová snímka sa teraz zobrazuje na karte Snímky, na ktorej je zvýraznená ako aktuálna snímka, aj na table Snímka. Tento postup opakujte pre všetky nové snímky, ktoré chcete pridať.

  Tip   Ak chcete, aby nová snímka mala rovnaké rozloženie ako predchádzajúca snímka, jednoducho kliknite na položku Nová snímka namiesto kliknutia na šípku vedľa tejto položky.

Zisťovanie potrebného počtu snímok

Ak chcete vypočítať počet snímok, ktoré potrebujete, zhotovte si prehľad materiálu, ktorý chcete do prezentácie zaradiť, a potom rozložte tento materiál na jednotlivé snímky. Pravdepodobne budete potrebovať minimálne tieto snímky:

 • snímku s názvom prezentácie,

 • úvodnú snímku so zoznamom hlavných bodov alebo tém prezentácie,

 • jednu snímku pre každý bod alebo tému uvedenú na úvodnej snímke,

 • súhrnnú snímku, na ktorej je opakovane uvedený zoznam hlavných bodov a tém prezentácie.

Ak použijete túto základnú štruktúru a máte tri hlavné body alebo témy prezentácie, môžete si naplánovať minimálne šesť snímok: snímku s názvom prezentácie, úvodnú snímku, jednu snímku pre každý z troch hlavných bodov alebo tém a súhrnnú snímku.

Jednoduchá prezentácia so šiestimi snímkami

Ak máte veľké množstvo materiálu, ktoré chcete prezentovať v hlavných bodoch alebo témach, môžete vytvoriť podskupiny snímok pre tento materiál použitím rovnakej základnej štruktúry rozloženia.

Tip   Zvážte, ako dlho by sa mala každá snímka počas prezentácie zobrazovať na obrazovke. Štandardný odhad hovorí o dvoch až piatich minútach na jednu snímku.

Použitie nového rozloženia snímky

Ak chcete zmeniť rozloženie existujúcej snímky, použite nasledovný postup:

 1. Na karte Snímky kliknite na snímku, pre ktorú chcete použiť nové rozloženie.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Rozloženie a potom kliknite na nové požadované rozloženie.

  Poznámka   Ak použijete rozloženie, ktoré nemá dostatočný počet zástupných symbolov toho správneho typu pre obsah, ktorý už na snímke existuje, automaticky sa vytvoria ďalšie zástupné symboly pre tento obsah.

Kopírovanie snímky

Ak chcete vytvoriť dve snímky, ktoré sú podobné svojím obsahom a rozložením, môžete si ušetriť prácu vytvorením jednej snímky obsahujúcej všetko formátovanie a obsah, ktorý budú zdieľať obe snímky, a skopírovaním tejto snímky pred vykonaním konečných úprav v jednotlivých snímkach.

 1. Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete skopírovať, a potom v zobrazenej kontextová ponuka kliknite na príkaz Kopírovať.

 2. Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kde chcete pridať novú kópiu snímky, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Prilepiť.

Môžete tiež vložiť kópiu snímky z jednej prezentácie do inej prezentácie.

Zmena poradia snímok

 • Na karte Snímky kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom ju myšou presuňte do požadovaného umiestnenia.

  Ak chcete vybrať viacero snímok, kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ďalšie snímky, ktoré chcete premiestniť.

Odstránenie snímky

 • Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete odstrániť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Odstrániť snímku.

Prepojenia na ďalšie informácie

Vytvorenie a tlač prezentácie v zobrazení prehľadu

Kopírovanie a prilepenie snímok

Prehľad rozložení

Na začiatok stránky

Pridávanie a formátovanie textu

Najbežnejším obsahom snímok v prezentácii programu PowerPoint je text. Nachádza sa v  nadpisoch, hlavičkách a zoznamoch s odrážkami.

 • Ak chcete na niektorú snímku pridať text, kliknite na zástupný symbol, do ktorého chcete pridať text, a zadajte alebo prilepte text, ktorý chcete pridať.

Formátovanie zoznamov s odrážkami

Niektoré zástupné symboly automaticky formátujú text ako zoznam s odrážkami, iné zas text neformátujú. Na karte Domov v skupine Odsek vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ak chcete prepínať medzi formátovaním zoznamu s odrážkami a textom bez odrážok alebo naopak, vyberte text a kliknite na tlačidlo Odrážky Obrázok tlačidla.

 • Ak chcete zmeniť štýl odrážok v zozname s odrážkami, kliknite na šípku vedľa tlačidla Odrážky Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovaný štýl odrážok.

  Na vykonanie týchto zmien je možné použiť aj miniatúrny panel s nástrojmi, čo je flexibilný miniatúrny polopriehľadný panel s nástrojmi, ktorý je k dispozícii pri výbere textu. Ak chcete, aby sa miniatúrny panel s nástrojmi zobrazil výraznejšie, prejdite ukazovateľom na tento panel. Ak chcete použiť miniatúrny panel, kliknite na niektorý z príkazov, ktoré sú k dispozícii.

  Tip   Miniatúrny panel s nástrojmi môžete zobraziť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na text, ktorý nie je vybratý.

Zmena vzhľadu textu

Existuje mnoho spôsobov, ako zmeniť vzhľad textu na snímke, od použitia základných tlačidiel na karte Domov na formátovanie typu písma, štýlu, veľkosti, farby a nastavenia odseku až po rozšírené možnosti ako animovať alebo konverzia na grafiku SmartArt.

Pridanie poznámok lektora

Príliš veľa textu spôsobuje neprehľadnosť snímky a pôsobí rušivo na poslucháčov. Ak sa však niektoré potrebné informácie nezobrazujú na obrazovke, ktorá sa zobrazuje poslucháčom, ako môžete sledovať tieto informácie?

Riešením môžu byť poznámky lektora, ktoré môžete vytvoriť ku každej snímke na table Poznámky. Poznámky lektora vám tak umožňujú prezentovať informácie, ktoré sú zbavené nadbytočného obsahu, a zároveň mať k dispozícii informácie, ktoré potrebujete počas prezentácie.

Tip   Príliš podrobný text môžete kedykoľvek jednoducho vystrihnúť z tably Snímka a prilepiť ho priamo na tablu Poznámky, aby ste ho mohli použiť na referenčné účely.

Poznámky lektora môžete vytlačiť a používať ich v priebehu prezentácie. Ak svoju prezentáciu programu Office PowerPoint 2007 spúšťate z jedného monitora (napríklad na pódiu), zatiaľ čo poslucháči sledujú prezentáciu na druhom monitore, môžete použiť zobrazenie prezentujúceho a zobraziť poznámky len na svojom monitore.

Prepojenia na ďalšie informácie

Poskytovanie prezentácie na dvoch monitoroch s použitím zobrazenia pre prezentujúceho

Pridanie formátovania dokumentu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

Používanie automatického formátovania počas písania

Vytváranie a tlač strán s poznámkami

Pridanie textu do snímky

Na začiatok stránky

Použitie primeranejšieho vzhľadu pre prezentáciu

Doteraz ste sa zameriavali na usporiadanie a základný obsah snímok. Teraz sa zameriame na celkový vzhľad prezentácie. Aký vizuálny dojem by ste chceli zanechať? Aký vzhľad a prostredie zvýšia príťažlivosť prezentácie pre poslucháčov?

V programe Office PowerPoint 2007 je k dispozícii celý rad motív návrhu, ktoré uľahčujú zmenu celkového vzhľadu prezentácie. Motív je množina prvkov návrhu, ktorý zabezpečuje špecifický, jednotný vzhľad všetkých dokumentov balíka Office použitím určitých kombinácií farieb, písmo a efektov.

V programe Office PowerPoint 2007 sa pre prezentácie vytvorené pomocou šablóny Prázdna prezentácia automaticky používa motív balíka Office, vzhľad svojej prezentácie však môžete kedykoľvek zmeniť použitím iného motívu.

Rovnaká snímka s použitím dvoch rôznych motívov

Použitie iného motívu v prezentácii

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  Poznámky   

  • Ak chcete zobraziť ukážku aktuálnej snímky po priradení určitého motívu, premiestnite ukazovateľ na miniatúru príslušného motívu.

  • Ak chcete zobraziť miniatúry ďalších motívov, kliknite na šípky vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších motívov

  • Ak neuvediete inak, motívy sa v programe Office PowerPoint 2007 použijú na celú prezentáciu. Ak chcete zmeniť len vzhľad vybratých snímok, stlačte kláves CTRL a podržte ho stlačený a potom na karte Snímky kliknite na jednotlivé snímky, ktorých vzhľad chcete zmeniť. Po výbere všetkých snímok kliknite pravým tlačidlom myši na motív, ktorý chcete pre tieto snímky použiť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Použiť na vybraté snímky.

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre iný motív, použijete tento motív tak, že naň kliknete.

Prepojenia na ďalšie informácie

Použitie a prispôsobenie motívu dokumentu

Na začiatok stránky

Pridávanie obrázkov ClipArt, grafík SmartArt a iných objektov

Chcete vytvoriť prezentáciu, ktorá by bola z vizuálneho hľadiska čo najefektnejšia, a skupina snímok obsahujúcich len zoznamy s odrážkami často nie je tou najdynamickejšou možnosťou. Nedostatok vizuálnej pestrosti môže spôsobiť, že pozornosť poslucháčov sa bude postupne znižovať. Mnohé typy informácií je oveľa účinnejšie vyjadriť iným spôsobom než v odseku alebo v zozname s odrážkami.

Ten istý obsah snímky s grafickým obsahom a bez grafického obsahu

Program Office PowerPoint 2007 našťastie umožňuje pridávať mnohé iné druhy zvukového a vizuálneho obsahu vrátane tabuliek, grafík SmartArt, ClipArt, tvarov, grafov, hudby, filmov, zvukov a animácií. Môžete pridať aj hypertextové prepojenie na flexibilnejšiu navigáciu v rámci prezentácie a na miesta mimo prezentácie a medzi snímkami a príťažlivé prechod medzi snímkami.

V tejto časti sú predstavené len niektoré najzákladnejšie typy objektov a efektov, ktoré môžete pridávať do svojich snímok.

Pridanie obrázka Clip Art

 1. Kliknite na zástupný symbol, do ktorého chcete pridať obrázok Clip Art.

  Ak nevyberiete žiadny zástupný symbol alebo ak vyberiete zástupný symbol, ktorý nemôže obsahovať obrázok, obrázok ClipArt sa vloží do stredu snímky.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Clip Art.

  Otvorí sa pracovná tabla Clip Art.

 3. Na pracovnej table Clip Art vyhľadajte požadovaný obrázok Clip Art a potom na tento obrázok kliknite.

Teraz môžete tento obrázok Clip Art presunúť, zmeniť jeho veľkosť, otočiť ho, pridať k nemu text a vykonať s ním ďalšie zmeny.

Tip   Ak chcete vyhľadať ďalšie obrázky Clip Art na lokalite Microsoft Office Online, kliknite na prepojenie Obrázky Clip Art na lokalite Office Online v dolnej časti pracovnej tably Clip Art.

Konverzia textu snímky na grafiku SmartArt

Grafika SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií, ktoré môžete v plnom rozsahu prispôsobiť. Konverzia textu na grafiku SmartArt je rýchly spôsob, ako skonvertovať existujúce snímky na profesionálne navrhnuté ilustrácie. Snímku Agenda napríklad môžete jediným kliknutím skonvertovať na grafiku SmartArt.

Konvertovaná snímka Agenda programu PowerPoint

Na efektívne sprostredkovanie svojich myšlienok a predstáv si môžete vybrať niektoré z množstva vstavaných rozložení.

Konverzia existujúceho textu na grafiku SmartArt:

 1. Kliknite na zástupný symbol obsahujúci text, ktorý chcete konvertovať.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Konvertovať na grafiku SmartArt Tlačidlo Konvertovať na grafický prvok SmartArt.

 3. Ak chcete vidieť, ako grafika SmartArt vyzerá s pridaným textom, prejdite v galérii ukazovateľom na miniatúru príslušnej grafiky SmartArt. Galéria obsahuje rozloženia pre grafiky SmartArt, ktoré sú najvhodnejšie pre zoznamy s odrážkami. Ak chcete zobraziť celú množinu rozložení, kliknite na tlačidlo Ďalšie grafiky SmartArt.

  Po vyhľadaní vhodnej grafiky SmartArt priraďte túto grafiku k svojmu textu tak, že na grafiku kliknete.

  Teraz môžete grafiku SmartArt premiestniť, zmeniť jej veľkosť, otočiť ju, pridať k nej text, použiť pre ňu iné Rýchle štýly a vykonať ďalšie zmeny.

Aj keď je vytvorenie grafiky SmartArt pre existujúci text veľmi jednoduché, môžete použiť aj iný postup, pri ktorom najprv vložíte grafiku SmartArt a potom do grafiky pridáte text:

 1. Kliknite na zástupný symbol, do ktorého chcete pridať grafiku SmartArt.

  Ak nevyberiete žiadny zástupný symbol alebo ak vyberiete zástupný symbol, ktorý nemôže obsahovať obrázok, grafika SmartArt sa vloží do stredu snímky.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku SmartArt.

 3. V dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt na table úplne vľavo kliknite na požadovaný typ grafiky SmartArt.

 4. Na strednej table vyhľadajte a kliknite na požadované rozloženie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip   Ak chcete zobraziť ukážku určitého rozloženia, kliknite na príslušné rozloženie. Ukážka sa zobrazí na table úplne vpravo.

Pridanie prechodu snímky

Prechody snímok sú animované efekty, ktoré sa vyskytujú pri prechode z jednej snímky na druhú. Program Office PowerPoint 2007 poskytuje množstvo typov prechodov snímok vrátane štandardných miznutí, strácaní, vystrihovaní a vytláčaní, ako aj menej bežných prechodov, ako sú napríklad kruhy a šachovnice.

 • Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný prechod.

  Poznámky   

  • Ak chcete zobraziť ukážku, ako bude aktuálna snímka vyzerať s konkrétnym prechodom, umiestnite ukazovateľ na miniatúru príslušného prechodu.

  • Ak chcete zobraziť miniatúry ďalších prechodov, kliknite na šípky vedľa radu miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších prechodov

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre použitie iného prechodu, priradíte ho tak, že naň kliknete.

V skupine Prechod na túto snímku môžete vybrať ďalšie možnosti na ovládanie rýchlosti prechodu, pridanie zvuku a na použitie toho istého prechodu na všetky snímky prezentácie.

Prepojenia na ďalšie informácie

Použitie a zmena rýchleho priradenia štýlu pre tvary

Ďalšie informácie o grafikách SmartArt

Pridanie prechodov medzi snímkami

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Pridanie tabuľky do snímky

Na začiatok stránky

Pridávanie hypertextových prepojení

Hypertextové prepojenia môžete používať na prechod zo snímky na snímku, do siete alebo na internetové umiestnenie alebo dokonca do úplne iného súboru alebo programu.

 1. Vyberte text, na ktorý chcete kliknúť, aby ste aktivovali hypertextové prepojenie.

  Môžete vybrať aj objekt (napríklad obrázok Clip Art alebo grafiku SmartArt).

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia kliknite v poli Prepojiť na na cieľ hypertextového prepojenia (to znamená na miesto, na ktoré prejdete po kliknutí na hypertextové prepojenie).

  Ak napríklad chcete prejsť na inú snímku vo svojej prezentácii, kliknite na tlačidlo Miesto v tomto dokumente.

 4. Vyhľadajte a kliknite na cieľové umiestnenie, vykonajte požadované zmeny v poliach Zobrazovaný text a Adresa a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prepojenia na ďalšie informácie

Vytvorenie hypertextového prepojenia

Na začiatok stránky

Kontrola pravopisu a zobrazenie ukážky prezentácie

Keď už všetky snímky vyzerajú presne tak, ako ste si to predstavovali, na dokončenie prezentácie je potrebné vykonať ešte dva kroky.

Kontrola pravopisu v prezentácii

Aj keď je kontrola pravopisu v programe Office PowerPoint 2007 automaticky zapnutá, po skončení práce na prezentácii je vhodné znova skontrolovať pravopis:

 1. Stlačením klávesov CTRL+HOME sa presuňte na začiatok prezentácie.

 2. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

  Ak program Office PowerPoint 2007 nájde pravopisné chyby, zobrazí dialógové okno a vyberie prvé nesprávne napísané slovo, ktoré našiel nástroj Kontrola pravopisu. Vy potom uvediete, ako chcete opraviť chybu, ktorú program našiel. Po oprave nesprávne napísaného slova program vyberie ďalšie nesprávne napísané slovo atď.

Zobrazenie ukážky prezentácie ako postupnosti snímok

Ak chcete vidieť svoju prezentáciu na obrazovke počítača presne tak, ako sa bude zobrazovať poslucháčom, použite tento postup:

 1. Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete spustiť prezentáciu od prvej snímky, kliknite na tlačidlo Od začiatku.

  • Ak chcete spustiť prezentáciu od snímky, ktorá je aktuálne zobrazená na table Snímka, kliknite na tlačidlo Od aktuálnej snímky.

   Prezentácia sa otvorí v zobrazení Prezentácia.

 2. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite.

  Tip   Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Ukážku prezentácie môžete samozrejme zobraziť kedykoľvek aj počas jej vytvárania.

Prepojenia na ďalšie informácie

Kontrola pravopisu a gramatiky

Na začiatok stránky

Príprava na uskutočnenie prezentácie

Teraz, keď je prezentácia dokončená, ďalšie kroky už závisia od toho, kto bude prezentáciu prezentovať, ako aj od toho, kde ju bude prezentovať a aké zariadenie sa na to použije:

 • Bude sa prezentácia spúšťať v počítači, v ktorom bola vytvorená, v inom počítači, dodá sa na disku CD alebo sa umiestni v sieti?

 • Ak sa bude prezentácia prezentovať naživo, budete pri tom vy alebo iná osoba, alebo sa prezentácia bude spúšťať samostatne a automaticky?

V závislosti od odpovedí na tieto otázky bude pravdepodobne potrebné vykonať nasledovné procesy v uvedenom poradí, v odlišnom poradí alebo (v niektorých prípadoch) ich nebude potrebné vykonať vôbec:

 • Odskúšanie a doba prezentácie    Osobe, ktorá bude prezentáciu prezentovať, je dôležité poskytnúť dostatok času, aby si overila, či sa prezentácia vtesná do určeného časového rámca (vrátane času na otázky na konci, ak je v programe vyhradený určitý čas aj na to), a aby si prezentovanie mohla primerane odskúšať. Je vhodné, keď sa prezentácia odskúša v priestoroch, v ktorých sa bude prezentovať, aj so zariadením, ktoré sa bude používať, a najlepšie v prítomnosti aspoň jednej alebo dvoch osôb. Tak sa prezentujúci oboznámi so zariadením, vyskúša si prezentáciu pred živým publikom a získa spätnú väzbu, ktorá mu umožní identifikovať prvky, ktoré je potrebné pred prezentáciou naostro ešte doladiť.

 • Tlač podkladov a poznámok lektora     Svoju prezentáciu môžete vytlačiť ako poznámky lektora alebo ako podklady:

  • Poznámky lektora sú zostavené tak, že v hornej časti vytlačenej strany sa vždy nachádza jedna snímka a v dolnej časti sa nachádza obsah tably Poznámky pre túto snímku. Lektor tak môže použiť tieto poznámky ako scenár alebo osnovu pre svoju prezentáciu. Môže ich tiež rozdať poslucháčom, aby mali úplnejšie informácie z prezentácie.

  • Podklady obsahujú jednu, dve, tri, štyri, šesť alebo deväť snímok na jednej vytlačenej strane a sú určené pre prípady, v ktorých nie je vhodné, aby bol obsah na table Poznámky distribuovaný medzi poslucháčov. (Rozloženie podkladov s troma snímkami na stranu obsahuje aj predtlačené riadky, kde si poslucháči môžu zapisovať svoje vlastné poznámky.)

   Podklady a poznámky lektora

 • Balík pre disk CD alebo webová distribúcia    Keď použijete funkciu Balík pre disk CD na skopírovanie dokončenej prezentácie programu PowerPoint na disk CD, na sieťové umiestnenie alebo na pevný disk počítača, skopíruje sa aj zobrazovač Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a všetky súbory, ktoré sú prepojené s prezentáciou (napríklad filmy a zvuky). Takto bude prezentácia obsahovať všetky potrebné prvky a prezentáciu si budú môcť zobraziť aj osoby, ktoré nemajú program Office PowerPoint 2007 nainštalovaný vo svojom počítači.

Prepojenia na ďalšie informácie

Kopírovanie prezentácie na disk CD, na sieť alebo na lokálnu diskovú jednotku

Odskúšanie a overenie doby prezentovania prezentácie

Vytvorenie samostatne spúšťanej prezentácie

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Vytvorenie a tlač podkladov

Blahoželáme!

Teraz už ste oboznámení s procesmi, ktoré sú potrebné na vytvorenie základnej prezentácie programu Office PowerPoint 2007.

Keďže poznáte základy, môžete začať s prehlbovaním svojich poznatkov o nové funkcie a s experimentovaním s týmito funkciami. Program PowerPoint poskytuje veľké množstvo možností na zvýšenie účinnosti, flexibility a príťažlivosti prezentácií. Ďalšie užitočné rady a nápady nájdete v Pomocníkovi a na domovskej stránke programu Microsoft Office PowerPointna lokalite Microsoft Office Online.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk