Vytvorenie základnej prezentácie v programe PowerPoint 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok vám pomôže jednoducho a rýchlo vytvoriť základnú prezentáciu v programe Microsoft Office PowerPoint 2007 a upozorní vás na ďalšie funkcie, ktoré môžete použiť na vylepšenie svojej práce.

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Pridávanie, zmena usporiadania a odstraňovanie snímok

Pridávanie a formátovanie textu

Použitie primeranejšieho vzhľadu pre prezentáciu

Pridanie obrázka ClipArt, grafických prvkov SmartArt a iných objektov

Pridanie hypertextových prepojení

Kontrola pravopisu a zobrazenie ukážky prezentácie

Informácie o príprave na prezentovanie prezentácie

Blahoželáme!

Môže sa vám stať, že budete mať za úlohu za jeden deň vytvoriť prezentáciu v PowerPointe a ešte ste nikdy žiadnu nevytvárali. Je tiež možné, že kedysi v minulosti ste vytvárali prezentácie v PowerPointe, ale už sa nepamätáte, ako ste to robili.

Tento článok je ten správny dokument, ktorý vám umožní naučiť sa (alebo spomenúť si), ako sa pracuje s PowerPointom. Keď dočítate tento článok do konca, budete mať vytvorenú novú powerpointovú prezentáciu, budete ovládať základy práce s programom Office PowerPoint 2007 a budete ho s istotou používať.

 • Ak už poznáte Office PowerPoint 2003 alebo jeho staršiu verziu a chcete získať informácie o nových funkciách programu Office PowerPoint 2007, prečítajte si článok Čo je nové v programe Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Skôr než začnete pracovať, bude asi vhodné, aby ste si tento článok vytlačili. Nebudete tak musieť prepínať medzi zobrazením tohto článku a oknom programu PowerPoint. Ak chcete vytlačiť tento článok, stlačte klávesy CTRL+P.

Na začiatok stránky

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

 • Ak je Office PowerPoint 2007 už spustený, uložte a zatvorte otvorené prezentácie a potom PowerPoint 2007 vypnite a znova zapnite.

  Prepojenia na informácie o ukladaní prezentácií nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Ak Office PowerPoint 2007 nie je spustený, spustite ho.

Keď spustíte PowerPoint, použije sa zobrazenie, ktoré sa označuje ako normálne zobrazenie a v ktorom môžete vytvárať snímky a pracovať s nimi.

Pracovný priestor pri prvom spustení programu PowerPoint

1. Na table Snímky môžete pracovať priamo na jednotlivých snímkach.

2. Bodkované orámovanie vymedzuje zástupné objekty, do ktorých môžete zadávať text alebo vkladať obrázky, grafy a iné objekty.

3. Na karte Snímky sa zobrazuje verzia snímok označená ako miniatúra. Snímky sa v plnej veľkosti zobrazujú na table Snímka. Po pridaní ďalších snímok môžete kliknúť na miniatúru na table Snímky a tá sa zobrazí na table Snímka. Miniatúry môžete presúvať myšou a meniť ich usporiadanie v prezentácii. Na karte Snímky môžete taktiež pridávať a odstraňovať snímky.

4. Na table Poznámky môžete zadávať poznámky o aktuálnej snímke. Poznámky môžete poskytnúť poslucháčom ako podklady alebo na ne môžete odkazovať v zobrazení pre prezentujúceho pri prezentovaní.

Poznámka : V programe Office PowerPoint 2007 sa na základe predvoleného nastavenia pre nové prezentácie používa šablóna Prázdna prezentácia, ktorá sa nachádza na predchádzajúcej ilustrácii. Šablóna Prázdna prezentácia je najjednoduchšia a najvšeobecnejšia zo šablón v programe Office PowerPoint 2007. Je to vhodná voľba na použitie pri prvom použití programu PowerPoint, pretože nie je komplikovaná a možno ju prispôsobiť pre rôzne typy prezentácií. Ak chcete vytvoriť novú prezentáciu založenú na šablóne Prázdna prezentácia, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Nové, potom kliknite na položku Prázdne a posledné v časti Šablóny a nakoniec dvakrát kliknite na položku Prázdna prezentácia na karte Prázdne a posledné.

Po otvorení šablóny Prázdna prezentácia sa bude zobrazovať len malá časť tably Poznámky. Ak chcete zobraziť väčšiu časť tably Poznámky, aby ste mali viac priestoru na písanie, použite tento postup:

 1. Ukážte na horné ohraničenie tably Poznámky.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na Vodorovný rozdeľovací pruh , posuňte orámovanie nahor, aby sa vytvorilo trochu viac priestoru pre poznámky lektora, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pracovný priestor s tablou Poznámky so zmenenou veľkosťou

Všimnite si, že veľkosť snímky sa na table Snímka automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila voľnému priestoru.

V hornej časti obrazovky sú zobrazené tri tlačidlá, ktoré môžu byť užitočné:

 • Späť Obrázok tlačidla je tlačidlo, ktorým vrátite späť poslednú zmenu. (Ak umiestnite ukazovateľ na tlačidlo, zobrazí sa obrazovkový komentár o akcii, ktorá sa vráti späť. Ak chcete zobraziť ponuku s ostatnými zmenami, ktoré môžete taktiež vrátiť späť, kliknite na šípku umiestnenú napravo od tlačidla Späť Obrázok tlačidla ). Zmenu vrátite späť aj stlačením kombinácie klávesov CTRL+Z.

 • Tlačidlo Znova Obrázok tlačidla alebo Opakovať Obrázok tlačidla , ktoré buď zopakuje alebo znova vykoná poslednú zmenu v závislosti od toho, akú akciu ste práve vykonali. (Ak chcete zobraziť obrazovkový komentár o tom, ktorá akcia sa zopakuje alebo znova vykoná, umiestnite ukazovateľ na toto tlačidlo.) Akciu môžete zopakovať alebo zmenu znova vykonať aj stlačením klávesov CTRL+Y.

 • Pomocník programu Microsoft Office PowerPoint Obrázok tlačidla je tlačidlo, ktorým otvoríte tablu Pomocník programu PowerPoint. Pomocníka môžete otvoriť aj stlačením klávesu F1.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Podobne ako v ostatných softvérových programoch, aj tu je vhodné prezentáciu ihneď pomenovať a uložiť a potom často počas práce zmeny priebežne ukladať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Uložiť ako a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak ide o prezentáciu, ktorú je možné otvoriť len v programe Office PowerPoint 2007, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint.

  • Ak ide o prezentáciu, ktorú je možné otvoriť v programe Office PowerPoint 2007 alebo v starších verziách programu PowerPoint, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint 97-2003.

   Ak vyberiete túto možnosť, nemôžete používať žiadnu z nových funkcií v programe Office PowerPoint 2007.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť do priečinok alebo iné umiestnenie, kam chcete prezentáciu uložiť.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie alebo prijmite predvolený názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

To vám umožní kedykoľvek a rýchlo uložiť prezentáciu stlačením klávesov CTRL+S alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla v hornej časti obrazovky.

Pozrite tiež

Použitie programu PowerPoint 2007 na otvorenie alebo uloženie prezentácie v inom formáte

Uloženie súboru

Pridávanie, zmena usporiadania a odstraňovanie snímok

Na snímke, ktorá sa automaticky zobrazí v prezentácii, sa nachádzajú dva zástupné objekty, z ktorých jeden je formátovaný pre nadpis a druhý pre podnadpis. Usporiadanie zástupných objektov na snímke sa nazýva rozloženie. Office PowerPoint 2007 poskytuje aj ďalšie typy zástupných objektov, napríklad pre obrázky a grafiky SmartArt.

Pri pridávaní snímky do prezentácie môžete použiť aj nasledovný postup na výber rozloženia novej snímky:

 1. Na karte Snímky kliknite priamo pod snímku, ktorá sa tam už zobrazuje.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku vedľa položky Nová snímka.

  Ukazovateľ na šípke vedľa tlačidla Nová snímka

  Zobrazí sa galéria s miniatúrami rôznych rozložení snímok, ktoré sú k dispozícii.

  Galéria dostupných rozložení snímok

  1. Názov identifikuje obsah, pre ktorý sú jednotlivé rozloženia určené.

  2. Zástupné objekty, v ktorých sa zobrazujú farebné ikony, môžu obsahovať text, ale môžete kliknúť aj na ikony a automaticky vkladať objekty vrátane grafiky SmartArt a ClipArt.

 3. Kliknite na požadované rozloženie pre novú snímku.

  Nová snímka sa teraz zobrazuje na karte Snímky, na ktorej je zvýraznená ako aktuálna snímka, aj na table Snímka. Tento postup opakujte pre všetky nové snímky, ktoré chcete pridať.

  Ak chcete, aby mala nová snímka rovnaké rozloženie ako predchádzajúca, môžete kliknúť na položku Nová snímka namiesto kliknutia na šípku, ktorá je vedľa nej.

Zisťovanie potrebného počtu snímok

Ak chcete vypočítať počet snímok, ktoré potrebujete, zhotovte si prehľad materiálu, ktorý chcete do prezentácie zaradiť, a potom rozložte tento materiál na jednotlivé snímky. Pravdepodobne budete potrebovať minimálne tieto snímky:

 • snímku s názvom prezentácie,

 • úvodnú snímku so zoznamom hlavných bodov alebo tém prezentácie,

 • jednu snímku pre každý bod alebo tému uvedenú na úvodnej snímke,

 • súhrnnú snímku, na ktorej je opakovane uvedený zoznam hlavných bodov a tém prezentácie.

Ak použijete túto základnú štruktúru a máte tri hlavné body alebo témy prezentácie, môžete si naplánovať minimálne šesť snímok: snímku s názvom prezentácie, úvodnú snímku, jednu snímku pre každý z troch hlavných bodov alebo tém a súhrnnú snímku.

Jednoduché šesť snímok prezentácie

Ak máte veľké množstvo materiálu, ktoré chcete prezentovať v hlavných bodoch alebo témach, môžete vytvoriť podskupiny snímok pre tento materiál použitím rovnakej základnej štruktúry rozloženia.

Tip : Zvážte, ako dlho by sa mala každá snímka počas prezentácie zobrazovať na obrazovke. Štandardný odhad hovorí o dvoch až piatich minútach na jednu snímku.

Použitie nového rozloženia v snímke

Ak chcete zmeniť rozloženie existujúcej snímky, použite nasledovný postup:

 1. Na karte Snímky kliknite na snímku, na ktorej chcete použiť nové rozloženie.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Rozloženie a potom kliknite na nové požadované rozloženie.

  Ak použijete rozloženie, ktoré neobsahuje dostatočné množstvo správnych zástupných objektov pre obsah, ktorý už v snímke existuje, vytvoria sa ďalšie zástupné objekty, ktoré budú obsahovať daný obsah.

Kopírovanie snímky

Ak chcete vytvoriť dve snímky, ktoré sú podobné svojím obsahom a rozložením, môžete si ušetriť prácu vytvorením jednej snímky obsahujúcej všetko formátovanie a obsah, ktorý budú zdieľať obe snímky, a skopírovaním tejto snímky pred vykonaním konečných úprav v jednotlivých snímkach.

 1. Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete skopírovať, a potom kliknite na položku Kopírovať v kontextová ponuka.

 2. Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kde chcete pridať novú kópiu snímky, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Prilepiť.

Môžete tiež vložiť kópiu snímky z jednej prezentácie do inej prezentácie.

Zmena poradia snímok

 • Na karte Snímky kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom ju myšou presuňte do požadovaného umiestnenia.

  Ak chcete vybrať viacero snímok, kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ďalšie snímky, ktoré chcete premiestniť.

Odstránenie snímky

 • Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete odstrániť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Odstrániť snímku.

Pozrite tiež

Vytváranie a tlač prezentácie v zobrazení prehľadu

Kopírovanie a prilepenie snímok

Prehľad rozložení snímok

Pridávanie a formátovanie textu

Najbežnejším obsahom snímok v prezentácii programu PowerPoint je text. Nachádza sa v nadpisoch, hlavičkách a zoznamoch s odrážkami.

 • Ak chcete na niektorú snímku pridať text, kliknite na zástupný objekt, do ktorého chcete pridať text, a zadajte alebo prilepte text, ktorý chcete pridať.

Formátovanie zoznamu s odrážkami

Niektoré zástupné objekty automaticky formátujú text ako zoznam s odrážkami, iné zas text neformátujú. Na karte Domov v skupine Odsek vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ak chcete prepínať medzi formátovaním zoznamu s odrážkami a textom bez odrážok alebo naopak, vyberte text a kliknite na tlačidlo Odrážky Obrázok tlačidla .

 • Ak chcete zmeniť štýl odrážok v zozname s odrážkami, kliknite na šípku vedľa tlačidla Odrážky Obrázok tlačidla a potom vyberte požadovaný štýl odrážok.

  Na vykonanie týchto zmien je možné použiť aj miniatúrny panel s nástrojmi, čo je flexibilný miniatúrny polopriehľadný panel s nástrojmi, ktorý je k dispozícii pri výbere textu. Ak chcete, aby sa miniatúrny panel s nástrojmi zobrazil výraznejšie, prejdite ukazovateľom na tento panel. Ak chcete použiť miniatúrny panel, kliknite na niektorý z príkazov, ktoré sú k dispozícii.

  Miniatúrny panel s nástrojmi môžete zobraziť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na text, ktorý nie je vybratý.

Postup pri zmene vzhľadu textu

Existuje mnoho spôsobov, ako zmeniť vzhľad textu na snímke, od použitia základných tlačidiel na karte Domov na formátovanie typu písma, štýlu, veľkosti, farby a nastavenia odseku až po rozšírené možnosti ako animácia alebo konverzia na grafiku SmartArt.

Pridanie poznámok lektora

Príliš veľa textu spôsobuje neprehľadnosť snímky a pôsobí rušivo na poslucháčov. Ak sa však niektoré potrebné informácie nezobrazujú na obrazovke, ktorá sa zobrazuje poslucháčom, ako môžete sledovať tieto informácie?

Riešením môžu byť poznámky lektora, ktoré môžete vytvoriť ku každej snímke na table Poznámky. Poznámky lektora vám tak umožňujú prezentovať informácie, ktoré sú zbavené nadbytočného obsahu, a zároveň mať k dispozícii informácie, ktoré potrebujete počas prezentácie.

Príliš podrobný text môžete kedykoľvek jednoducho vystrihnúť z tably Snímka a prilepiť ho priamo na tablu Poznámky, aby ste ho mohli použiť na referenčné účely.

Poznámky lektora môžete vytlačiť a používať ich v priebehu prezentácie. Ak svoju prezentáciu programu Office PowerPoint 2007 spúšťate z jedného monitora (napríklad na pódiu), zatiaľ čo poslucháči sledujú prezentáciu na druhom monitore, môžete použiť zobrazenie prezentujúceho a zobraziť poznámky len na svojom monitore.

Pozrite tiež

Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Pridanie formátovania dokumentu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Pridanie textu na snímku

Použitie primeranejšieho vzhľadu pre prezentáciu

Doteraz ste sa zameriavali na usporiadanie a základný obsah snímok. Teraz sa zameriame na celkový vzhľad prezentácie. Aký vizuálny dojem by ste chceli zanechať? Aký vzhľad a prostredie zvýšia príťažlivosť prezentácie pre poslucháčov?

V programe Office PowerPoint 2007 je k dispozícii celý rad motívov návrhu, ktoré uľahčujú zmenu celkového vzhľadu prezentácie. Motív je množina prvkov návrhu, ktorý zabezpečuje špecifický, jednotný vzhľad všetkých dokumentov balíka Office použitím určitých kombinácií farieb, písiem a efektov.

V programe Office PowerPoint 2007 sa pre prezentácie vytvorené pomocou šablóny Prázdna prezentácia automaticky použije motív balíka Office, vzhľad svojej prezentácie však môžete kedykoľvek zmeniť použitím iného motívu.

Rovnaká snímka s použitím dvoch rôznych motívov

Použitie iného motívu v prezentácii

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete zobraziť ukážku aktuálnej snímky po priradení určitého motívu, premiestnite ukazovateľ na miniatúru príslušného motívu.

  • Ak chcete zobraziť miniatúry ďalších motívov, kliknite na šípky vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších motívov

  • Ak neuvediete inak, motívy sa v programe Office PowerPoint 2007 použijú na celú prezentáciu. Ak chcete zmeniť len vzhľad vybratých snímok, stlačte kláves CTRL a podržte ho stlačený a potom na karte Snímky kliknite na jednotlivé snímky, ktorých vzhľad chcete zmeniť. Po výbere všetkých snímok kliknite pravým tlačidlom myši na motív, ktorý chcete pre tieto snímky použiť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Použiť na vybraté snímky.

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre iný motív, použijete tento motív tak, že naň kliknete.

Pozrite tiež

Použitie, prispôsobenie a uloženie motívu dokumentu v programe Word alebo Excel

Pridanie obrázka ClipArt, grafických prvkov SmartArt a iných objektov

Chcete vytvoriť prezentáciu, ktorá by bola z vizuálneho hľadiska čo najefektnejšia, a skupina snímok obsahujúcich len zoznamy s odrážkami často nie je tou najdynamickejšou možnosťou. Nedostatok vizuálnej pestrosti môže spôsobiť, že pozornosť poslucháčov sa bude postupne znižovať. Mnohé typy informácií je oveľa účinnejšie vyjadriť iným spôsobom než v odseku alebo v zozname s odrážkami.

Ten istý obsah snímky s grafickým obsahom a bez grafického obsahu

Office PowerPoint 2007 našťastie umožňuje pridávať mnohé iné typy zvukového a vizuálneho obsahu vrátane tabuliek, grafík SmartArt, ClipArt, tvarov, grafov, hudby, filmov, zvukov a animácií. Môžete pridať aj hypertextové prepojenia na flexibilnejšiu navigáciu v rámci prezentácie a na miesta mimo prezentácie, ako aj príťažlivé prechody medzi snímkami.

V tejto časti sú predstavené len niektoré najzákladnejšie typy objektov a efektov, ktoré môžete pridávať do svojich snímok.

Pridanie obrázka ClipArt

 1. Kliknite na zástupný objekt, do ktorého chcete pridať obrázok ClipArt.

  Ak nevyberiete zástupný objekt alebo ak vyberiete zástupný objekt, ktorý nemôže obsahovať obrázok, obrázok ClipArt sa vloží do stredu snímky.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na položku ClipArt.

  Otvorí sa pracovná tabla Obrázky ClipArt.

 3. Na pracovnej table Obrázky ClipArt vyhľadajte požadovaný obrázok ClipArt a potom na tento obrázok kliknite.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Teraz môžete tento obrázok ClipArt presunúť, zmeniť jeho veľkosť, otočiť ho, pridať k nemu text a vykonať s ním ďalšie zmeny.

Konverzia textu snímky na obrázok SmartArt

Grafika SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií, ktoré môžete v plnom rozsahu prispôsobiť. Konverzia textu na grafiku SmartArt je rýchly spôsob, ako skonvertovať existujúce snímky na profesionálne navrhnuté ilustrácie. Snímku Agenda napríklad môžete jediným kliknutím skonvertovať na grafiku SmartArt.

Konvertovaná snímka Agenda programu PowerPoint

Na efektívne sprostredkovanie svojich myšlienok a predstáv si môžete vybrať niektoré z množstva vstavaných rozložení.

Konverzia existujúceho textu na grafiku SmartArt:

 1. Kliknite na zástupný objekt s textom, ktorý chcete konvertovať.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Konvertovať na grafiku SmartArt Tlačidlo Konvertovať na grafický prvok SmartArt .

 3. Ak chcete vidieť, ako grafika SmartArt vyzerá s pridaným textom, prejdite v galérii ukazovateľom na miniatúru príslušnej grafiky SmartArt. Galéria obsahuje rozloženia pre grafiky SmartArt, ktoré sú najvhodnejšie pre zoznamy s odrážkami. Ak chcete zobraziť celú množinu rozložení, kliknite na tlačidlo Ďalšie grafiky SmartArt.

  Po vyhľadaní vhodnej grafiky SmartArt priraďte túto grafiku k svojmu textu tak, že na grafiku kliknete.

  Teraz môžete grafiku SmartArt premiestniť, zmeniť jej veľkosť, otočiť ju, pridať k nej text, použiť pre ňu iné rýchle priradenie štýlu a vykonať ďalšie zmeny.

Aj keď je vytvorenie grafiky SmartArt pre existujúci text veľmi jednoduché, môžete použiť aj iný postup, pri ktorom najprv vložíte grafiku SmartArt a potom do grafiky pridáte text:

 1. Kliknite na zástupný objekt, do ktorého chcete pridať grafiku SmartArt.

  Ak nevyberiete zástupný objekt alebo ak vyberiete zástupný objekt, ktorý nemôže obsahovať obrázok, grafika SmartArt sa vloží do stredu snímky.

 2. Na karte Vložiť kliknite v časti Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

 3. V dialógovom okne Výber grafického prvku SmartArt na table úplne vľavo kliknite na požadovaný typ grafického prvku SmartArt.

 4. Na table v strede vyhľadajte a kliknite na požadované rozloženie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete zobraziť ukážku určitého rozloženia, kliknite naň. Ukážka sa zobrazí na table úplne vpravo.

Pridanie prechodu medzi snímky

Prechody snímok sú animované efekty, ktoré sa zobrazujú pri prechode z jednej snímky na druhú. Office PowerPoint 2007 ponúka množstvo typov prechodov snímok vrátane štandardných miznutí, strácaní, vystrihovaní a vytláčaní, ako aj menej bežných prechodov, ako sú napríklad kruhy a šachovnice.

 • Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku kliknite na požadovaný prechod.

  • Ak chcete zobraziť ukážku, ako bude aktuálna snímka vyzerať s konkrétnym prechodom, umiestnite ukazovateľ na miniatúru príslušného prechodu.

  • Ak chcete zobraziť miniatúry ďalších prechodov, kliknite na šípky vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších prechodov

  • Ak sa neskôr rozhodnete použiť iný prechod, priradíte ho tak, že naň kliknete.

V skupine Prechod na túto snímku môžete vybrať ďalšie možnosti na ovládanie rýchlosti prechodu, pridanie zvuku a na použitie toho istého prechodu na všetky snímky prezentácie.

Pozrite tiež

Použitie alebo zmena rýchleho priradenia štýlu pre tvary

Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Pridanie prechodov medzi snímky

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Pridanie tabuľky na snímku

Pridanie hypertextových prepojení

Hypertextové prepojenia môžete používať na prechod zo snímky na snímku, do siete alebo na internetové umiestnenie alebo dokonca do úplne iného súboru alebo programu.

 1. Vyberte text, na ktorý chcete kliknúť, aby ste aktivovali hypertextové prepojenie.

  Môžete vybrať aj objekt (napríklad obrázok Clip Art alebo grafiku SmartArt).

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia kliknite v poli Prepojiť na na cieľ hypertextového prepojenia (to znamená na miesto, na ktoré prejdete po kliknutí na hypertextové prepojenie).

  Ak napríklad chcete prejsť na inú snímku vo svojej prezentácii, kliknite na tlačidlo Miesto v tomto dokumente.

 4. Vyhľadajte a kliknite na cieľové umiestnenie, vykonajte požadované zmeny v poliach Zobrazovaný text a Adresa a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Vytvorenie alebo Úprava hypertextového prepojenia

Kontrola pravopisu a zobrazenie ukážky prezentácie

Keď už všetky snímky vyzerajú presne tak, ako ste si to predstavovali, na dokončenie prezentácie je potrebné vykonať ešte dva kroky.

Kontrola pravopisu v prezentácii

Aj keď je kontrola pravopisu v programe Office PowerPoint 2007 automaticky zapnutá, po skončení práce na prezentácii je vhodné znova skontrolovať pravopis:

 1. Stlačením klávesov CTRL + HOME sa presuňte do hornej časti prezentácie.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na tlačidlo Kontrola pravopisu.

  Ak program Office PowerPoint 2007 nájde pravopisné chyby, zobrazí dialógové okno a vyberie prvé nesprávne napísané slovo, ktoré našiel nástroj Kontrola pravopisu. Vy potom uvediete, ako chcete opraviť chybu, ktorú program našiel. Po oprave nesprávne napísaného slova program vyberie ďalšie nesprávne napísané slovo atď.

Zobrazenie ukážky spustenej prezentácie

Ak chcete vidieť svoju prezentáciu na obrazovke počítača presne tak, ako sa bude zobrazovať poslucháčom, použite tento postup:

 1. Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete začať od prvej snímky v prezentácii, kliknite na položku Od začiatku.

  • Ak chcete začať od snímky, ktorá je aktuálne zobrazená na table Snímka, kliknite na položku Od aktuálnej snímky.

   Prezentácia sa otvorí v zobrazení prezentácie.

 2. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite.

  Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Ukážku prezentácie môžete samozrejme zobraziť kedykoľvek aj počas jej vytvárania.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky

Informácie o príprave na prezentovanie prezentácie

Teraz, keď je prezentácia dokončená, ďalšie kroky už závisia od toho, kto bude prezentáciu prezentovať, ako aj od toho, kde ju bude prezentovať a aké zariadenie sa na to použije:

 • Bude sa prezentácia spúšťať v počítači, v ktorom bola vytvorená, v inom počítači, dodá sa na disku CD alebo sa umiestni v sieti?

 • Ak sa bude prezentácia prezentovať naživo, budete pri tom vy alebo iná osoba, alebo sa prezentácia bude spúšťať samostatne a automaticky?

V závislosti od odpovedí na tieto otázky bude pravdepodobne potrebné vykonať nasledovné procesy v uvedenom poradí, v odlišnom poradí alebo (v niektorých prípadoch) ich nebude potrebné vykonať vôbec:

 • Nácvik a načasovanie prezentácie    Osobe, ktorá bude prezentáciu prezentovať, je dôležité poskytnúť dostatok času, aby si overila, či sa prezentácia vtesná do určeného časového rámca (vrátane času na otázky na konci, ak sa s nimi ráta), a aby si prezentovanie mohla primerane odskúšať. Je vhodné prezentáciu testovať v priestoroch, v ktorých sa bude prezentovať, aj so zariadením, ktoré sa bude používať, a najlepšie v prítomnosti aspoň jednej alebo dvoch iných osôb. Tak sa prezentujúci oboznámi so zariadením, vyskúša si prezentáciu pred živým publikom a získa spätnú väzbu, ktorá mu umožní identifikovať prvky, ktoré je potrebné pred prezentáciou naostro ešte doladiť.

 • Tlač podkladov a poznámok lektora    Prezentáciu môžete vytlačiť ako poznámky lektora alebo ako podklady:

  • Poznámky lektora sú zostavené tak, že v hornej časti vytlačenej strany sa vždy nachádza jedna snímka a v dolnej časti sa nachádza obsah tably Poznámky pre túto snímku. Lektor tak môže použiť tieto poznámky ako scenár alebo osnovu pre svoju prezentáciu. Môže ich tiež rozdať poslucháčom, aby mali úplnejšie informácie z prezentácie.

  • Podklady obsahujú jednu, dve, tri, štyri, šesť alebo deväť snímok na jednej vytlačenej strane a sú určené pre prípady, v ktorých nie je vhodné, aby bol obsah na table Poznámky distribuovaný medzi poslucháčov. (Rozloženie podkladov s troma snímkami na stranu obsahuje aj predtlačené riadky, kde si poslucháči môžu zapisovať svoje vlastné poznámky.)

   Podklady a poznámky lektora

 • Zbalenie na distribúciu na CD alebo webe    Keď použijete funkciu Balík pre disk CD na skopírovanie dokončenej prezentácie programu PowerPoint na disk CD, na sieťové umiestnenie alebo na pevný disk počítača, skopíruje sa aj zobrazovač Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a všetky súbory, ktoré sú prepojené s prezentáciou (napríklad filmy a zvuky). Takto bude prezentácia obsahovať všetky potrebné prvky a budú si ju môcť zobraziť aj osoby, ktoré nemajú Office PowerPoint 2007 nainštalovaný vo svojom počítači.

Prepojenia na ďalšie informácie

Kopírovanie prezentácie na disk CD, na sieť alebo na lokálnu diskovú jednotku

Odskúšajte si prezentáciu a overte si dobu jej prezentovania.

Vytvorenie automaticky spúšťanej prezentácie

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Vytvorenie podkladov a ich tlač

Blahoželáme!

Teraz ste oboznámení s postupmi, ktoré sú potrebné na vytvorenie základnej prezentácie v programe Office PowerPoint 2007.

Keďže poznáte základy, môžete začať s prehlbovaním svojich poznatkov o nové funkcie a s experimentovaním s týmito funkciami. PowerPoint poskytuje veľké množstvo možností na zvýšenie účinnosti, flexibility a príťažlivosti prezentácií. Ďalšie užitočné rady a nápady nájdete v Pomocníkovi a na domovskej stránke programu Microsoft Office PowerPoint na lokalite Microsoft Office Online.

Ešte nemáte Office, verzia 2007?

tlačidlo na stiahnutie bezplatnej skúšobnej verzie

Kúpiť Office

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×