Vytvorenie základnej prezentácie v programe PowerPoint 2007

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok vám pomôže rýchlo a ľahko vytvorenie základnej prezentácie v Microsoft Office PowerPoint 2007 a poukazuje na ďalšie funkcie, ktoré môžete použiť pre zvýraznenie a zvýšiť svoju prácu.

Čo chcete urobiť?

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Pridávanie, opakované usporiadanie a odstraňovanie snímok

Pridanie a formátovanie textu

Použitie primeranejšieho vzhľadu pre prezentáciu

Pridanie obrázka ClipArt, grafiky SmartArt a iných objektov

Pridanie hypertextových odkazov

Kontrola pravopisu a zobrazenie ukážky prezentácie

Oboznámte sa príprava na uskutočnenie prezentácie

Blahoželáme!

Môže sa vám stať, že budete mať za úlohu za jeden deň vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint a ešte ste nikdy žiadnu prezentáciu nevytvárali. Je tiež možné, že kedysi v minulosti ste vytvárali prezentácie v programe PowerPoint, ale už sa nepamätáte, ako ste to robili.

Tento článok je skvelé miesto pre štart učenia (alebo spomenúť si) ako nepoužívať PowerPoint. Na konci tohto článku budete mať novú prezentáciu programu PowerPoint a pevné základy vedomostí a istotou používať Office PowerPoint 2007.

Poznámky   

 • Ak ste už oboznámení s programom Office PowerPoint 2003 alebo staršou verziou, a chcete získať informácie o nových funkciách v Office PowerPoint 2007, nájdete v článku čo je nové v programe Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Skôr než začnete pracovať, bude asi vhodné, aby ste si tento článok vytlačili. Nebudete tak musieť prepínať medzi zobrazením tohto článku a oknom programu PowerPoint. Ak chcete vytlačiť tento článok, stlačte klávesy CTRL+P.

Na začiatok stránky

Oboznámenie s pracovným priestorom programu PowerPoint

Vyberte niektorú z nasledovných možností:

 • Ak Office PowerPoint 2007 je už spustený, uložte a zatvorte všetky otvorené prezentácie a potom ukončite a reštartujte PowerPoint 2007.

  Vyhľadajte prepojenia na informácie o ukladaní prezentácií nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Ak Office PowerPoint 2007 nie je spustený, spustite ho.

Pri spustení sa program PowerPoint otvorí v zobrazenie označuje ako normálne zobrazenie, kde môžete vytvoriť a pracovať na snímkach.

Pracovný priestor pri prvom spustení programu PowerPoint

1. Na table Snímky môžete pracovať priamo na jednotlivých snímkach.

2. bodkované orámovanie vymedzuje zástupné objekty, kde môžete zadávať text alebo vkladať obrázky, grafy a iné objekty.

3. na karte snímky ukazuje miniatúra verzia jednotlivých plnú veľkosť snímok zobrazené na table snímka. Po pridaní ďalších snímok môžete kliknutím na miniatúru na karte snímky Zobraziť príslušnú snímku na table. Alebo ste presúvaním miniatúr zas môžete zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii. Môžete tiež pridávať alebo odstraňovať snímky na karte snímky.

4. v časti okna s poznámkami, môžete zadať poznámky k aktuálnej snímke. Môžete rozdávať svoje poznámky pre publikum alebo označovať svoje poznámky v zobrazení pre prezentujúceho, keď dávate prezentácie.

Poznámka   V predvolenom nastavení, Office PowerPoint 2007 sa týka Prázdna prezentácia šablóna, ktorý je uvedený v predchádzajúcom príklade, nové prezentácie. Prázdna prezentácia je najjednoduchšie a najviac všeobecný šablón v Office PowerPoint 2007. Prázdnu prezentáciu šablónu je vhodné použiť pri prvej práci s programom PowerPoint, pretože nie je komplikovaná a možno prispôsobiť pre rôzne typy prezentácií. Vytvoriť novú prezentáciu, ktorá je založená na šablóne Prázdna prezentácia, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla, kliknite na položku nové, kliknite na položku prázdne a posledné v časti šablóny a potom dvakrát kliknite na položku Prázdna prezentácia časti prázdne a posledné.

Po otvorení šablóny Prázdna prezentácia sa bude zobrazovať len malá časť tably Poznámky. Ak chcete zobraziť väčšiu časť tably Poznámky, aby ste mali viac priestoru na písanie, použite tento postup:

 1. Ukážte na horné ohraničenie tably Poznámky.

 2. Keď sa ukazovateľ zmení na Vodorovný rozdeľovací pruh, presuňte orámovanie urobiť trochu viac priestoru pre poznámky lektora, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pracovný priestor s tablou Poznámky so zmenenou veľkosťou

Všimnite si, že veľkosť snímky sa na table Snímky automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila voľnému priestoru.

V hornej časti obrazovky sú tri tlačidlá, ktoré môžete nájsť užitočné:

 • Vrátiť späť Obrázok tlačidla, ktoré vráti späť poslednú zmenu. (Vidieť obrazovkový komentár o tom, ktorá akcia sa vráti späť, ponechajte ukazovateľ myši na tlačidlo. Ak chcete zobraziť ponuku ostatných posledných zmien, ktoré je možné vrátiť späť, kliknite na šípku napravo od vrátiť Obrázok tlačidla.) Môžete tiež vrátiť späť zmeny stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

 • Prerobiť Obrázok tlačidla alebo opakovať Obrázok tlačidla, ktoré buď zopakuje alebo znova vykoná poslednú zmenu, podľa toho, akú akciu ste práve vykonali. (Ak chcete zobraziť obrazovkový komentár o tom, ktoré akcie bude opakovať, alebo prepracovaný, ukazovateľ na tlačidlo.) Môžete zopakovať alebo zmenu znova vykonať aj stlačením klávesov CTRL + Y.

 • Pomocník programu Microsoft Office PowerPoint Obrázok tlačidla je tlačidlo, ktorým otvoríte tablu Pomocník programu PowerPoint. Pomocníka môžete otvoriť aj stlačením klávesu F1.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panela snástrojmi Rýchly prístup

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Podobne ako v ostatných softvérových programoch, aj tu je vhodné prezentáciu ihneď pomenovať a uložiť a potom často počas práce zmeny priebežne ukladať.

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla, ukážte na položku Uložiť ako a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Prezentáciu, ktorú je možné otvoriť len v Office PowerPoint 2007, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint.

  • Prezentáciu, ktorú je možné otvoriť v Office PowerPoint 2007 alebo v predchádzajúcich verziách programu PowerPoint, kliknite na položku Prezentácia programu PowerPoint 97-2003.

   Ak vyberiete túto možnosť, nemôžete použiť žiadnu z funkcií, ktoré sú nové v Office PowerPoint 2007.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť do priečinok alebo iné umiestnenie, kam chcete prezentáciu uložiť.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie alebo prijmite predvolený názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odteraz môžete stlačením CTRL + S alebo kliknite na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla v hornej časti obrazovky, ak chcete uložiť prezentáciu kedykoľvek rýchlo.

Pozrite tiež

Použitie programu PowerPoint 2007 na otvorenie alebo uloženie prezentácie v inom formáte

Uloženie súboru

Pridávanie, opakované usporiadanie a odstraňovanie snímok

Jednu snímku, ktorá sa automaticky v prezentácii má dva zástupné symboly, jeden je formátovaný pre nadpis a druhý pre podnadpis. Usporiadanie zástupných symbolov na snímke sa nazýva rozloženie. Office PowerPoint 2007 poskytuje aj ďalšie typy zástupných znakov, napríklad pre obrázky a grafiky SmartArt.

Pri pridávaní snímky do prezentácie môžete použiť aj nasledovný postup na výber rozloženia novej snímky:

 1. Na karte Snímky kliknite priamo pod snímku, ktorá sa tam už zobrazuje.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na šípku vedľa položky Nová snímka.

  Šípka vedľa tlačidla Nová snímka

  Zobrazí sa galéria s miniatúrami rôznych rozložení snímok, ktoré sú k dispozícii.

  Galéria dostupných rozložení snímok

  1. Názov identifikuje obsah, pre ktorý je určené každé rozloženie.

  2. zástupné symboly, ktoré sa zobrazujú farebné ikony, môžu obsahovať text, ale môžete tiež kliknúť na ikony a automaticky vkladať objekty vrátane grafiky SmartArt a ClipArt.

 3. Kliknite na požadované rozloženie pre novú snímku.

  Nová snímka sa teraz zobrazuje na karte Snímky, na ktorej je zvýraznená ako aktuálna snímka, aj na table Snímka. Tento postup opakujte pre všetky nové snímky, ktoré chcete pridať.

  Tip   Ak chcete novú snímku mať rovnaké rozloženie, s predchádzajúceho snímku, stačí kliknúť Novú snímku nie kliknutím na šípku vedľa nej.

Zisťovanie potrebného počtu snímok

Ak chcete vypočítať počet snímok, ktoré potrebujete, zhotovte si prehľad materiálu, ktorý chcete do prezentácie zaradiť, a potom rozložte tento materiál na jednotlivé snímky. Pravdepodobne budete potrebovať minimálne tieto snímky:

 • snímku s názvom prezentácie,

 • úvodnú snímku so zoznamom hlavných bodov alebo tém prezentácie,

 • jednu snímku pre každý bod alebo tému uvedenú na úvodnej snímke,

 • súhrnnú snímku, na ktorej je opakovane uvedený zoznam hlavných bodov a tém prezentácie.

Ak použijete túto základnú štruktúru a máte tri hlavné body alebo témy prezentácie, môžete si naplánovať minimálne šesť snímok: snímku s názvom prezentácie, úvodnú snímku, jednu snímku pre každý z troch hlavných bodov alebo tém a súhrnnú snímku.

Jednoduchá prezentácia so šiestimi snímkami

Ak máte veľké množstvo materiálu, ktoré chcete prezentovať v hlavných bodoch alebo témach, môžete vytvoriť podskupiny snímok pre tento materiál použitím rovnakej základnej štruktúry rozloženia.

Tip   Zvážte, ako dlho by sa mala každá snímka počas prezentácie zobrazovať na obrazovke. Štandardný odhad hovorí o dvoch až piatich minútach na jednu snímku.

Použitie nového rozloženia v snímke

Ak chcete zmeniť rozloženie existujúcej snímky, použite nasledovný postup:

 1. Na karte snímky kliknite na snímku, ktorú chcete použiť nové rozloženie.

 2. Na karte Domov v skupine Snímky kliknite na položku Rozloženie a potom kliknite na nové požadované rozloženie.

  Poznámka   Ak použijete rozloženie, ktoré neobsahuje dostatočné množstvo správnych zástupných symbolov pre obsah, ktorý už v snímke existuje, vytvoria sa ďalšie zástupné symboly, ktoré budú obsahovať daný obsah.

Kopírovanie snímky

Ak chcete vytvoriť dve snímky, ktoré sú podobné svojím obsahom a rozložením, môžete si ušetriť prácu vytvorením jednej snímky obsahujúcej všetko formátovanie a obsah, ktorý budú zdieľať obe snímky, a skopírovaním tejto snímky pred vykonaním konečných úprav v jednotlivých snímkach.

 1. Na karte snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete kopírovať a kliknite na tlačidlo kópia na kontextová ponuka.

 2. Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kde chcete pridať novú kópiu snímky, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Prilepiť.

Môžete tiež vložiť kópiu snímky z jednej prezentácie do inej prezentácie.

Zmena poradia snímok

 • Na karte Snímky kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom ju myšou presuňte do požadovaného umiestnenia.

  Ak chcete vybrať viacero snímok, kliknite na snímku, ktorú chcete premiestniť, a potom stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na ďalšie snímky, ktoré chcete premiestniť.

Odstránenie snímky

 • Na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, ktorú chcete odstrániť, a potom v zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na príkaz Odstrániť snímku.

Pozrite tiež

Vytváranie a tlač prezentácie v zobrazení prehľadu

Kopírovanie a prilepenie snímok

Prehľad rozložení snímky

Pridanie a formátovanie textu

Najčastejšie obsahu pre snímky v prezentácii programu PowerPoint je text — názvy, nadpisy a zoznamy s odrážkami.

 • Ak chcete na niektorú snímku pridať text, kliknite na zástupný symbol, do ktorého chcete pridať text, a zadajte alebo prilepte text, ktorý chcete pridať.

Formátovanie zoznamov s odrážkami

Niektoré zástupné symboly automaticky formátujú text ako zoznam s odrážkami, iné zas text neformátujú. Na karte Domov v skupine Odsek vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Až prepínať medzi formátovaním textu a zoznam s odrážkami, vyberte text a kliknite na tlačidlo Odrážky Obrázok tlačidla.

 • Zmeniť štýl odrážok v zozname s odrážkami, kliknite na šípku vedľa položky Odrážky Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl odrážok.

  Na vykonanie týchto zmien je možné použiť aj miniatúrny panel s nástrojmi, čo je flexibilný miniatúrny polopriehľadný panel s nástrojmi, ktorý je k dispozícii pri výbere textu. Ak chcete, aby sa miniatúrny panel s nástrojmi zobrazil výraznejšie, prejdite ukazovateľom na tento panel. Ak chcete použiť miniatúrny panel, kliknite na niektorý z príkazov, ktoré sú k dispozícii.

  Tip   Miniatúrny panel s nástrojmi môžete zobraziť aj kliknutím pravým tlačidlom myši na text, ktorý nie je vybratý.

Zmena vzhľadu textu

Existuje mnoho spôsobov, ako zmeniť vzhľad textu na snímke, od použitia základných tlačidiel na karte Domov na formátovanie typu písma, štýlu, veľkosti, farby a nastavenia odseku až po rozšírené možnosti ako animácia alebo konverzia na grafiku SmartArt.

Pridanie poznámok lektora

Príliš veľa textu spôsobuje neprehľadnosť snímky a pôsobí rušivo na poslucháčov. Ak sa však niektoré potrebné informácie nezobrazujú na obrazovke, ktorá sa zobrazuje poslucháčom, ako môžete sledovať tieto informácie?

Riešením môžu byť poznámky lektora, ktoré môžete vytvoriť ku každej snímke na table Poznámky. Poznámky lektora vám tak umožňujú prezentovať informácie, ktoré sú zbavené nadbytočného obsahu, a zároveň mať k dispozícii informácie, ktoré potrebujete počas prezentácie.

Tip   Príliš podrobný text môžete kedykoľvek jednoducho vystrihnúť z tably Snímka a prilepiť ho priamo na tablu Poznámky, aby ste ho mohli použiť na referenčné účely.

Môžete vytlačiť poznámky lektora a potom na ne odkazovať, keď dávate prezentácie. Prípadne, ak spustíte prezentáciu Office PowerPoint 2007 z jedného monitora (stupne víťazov) pri jej zobrazenie publiku na druhom monitore, môžete použiť zobrazenie pre prezentujúceho Zobraziť poznámky len na svojom monitore, zatiaľ čo sledujú prezentáciu.

Pozrite tiež

Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Pridanie formátovania dokumentu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi

Používanie automatického formátovania počas písania

Vytváranie a tlač strán s poznámkami

Pridanie textu na snímku

Použitie primeranejšieho vzhľadu pre prezentáciu

Doteraz ste sa zameriavali na usporiadanie a základný obsah snímok. Teraz sa zameriame na celkový vzhľad prezentácie. Aký vizuálny dojem by ste chceli zanechať? Aký vzhľad a prostredie zvýšia príťažlivosť prezentácie pre poslucháčov?

Office PowerPoint 2007 poskytuje širokú škálu motívov, ktoré uľahčujú zmenu celkového vzhľadu prezentácie. Motív je množina prvkov návrhu, ktorý zabezpečuje špecifický, jednotný vzhľad všetkých dokumentov balíka Office použitím určitých kombinácií farieb, písiem a efektov.

Office PowerPoint 2007 automaticky použije motív Office na prezentácie, ktoré sú vytvorené pomocou šablóny Prázdna prezentácia, ale môžete ľahko zmeniť vzhľad prezentácie kedykoľvek použitím iného motívu.

Rovnaká snímka s použitím dvoch rôznych motívov

Použitie iného motívu v prezentácii

 • Na karte Návrh v skupine Motívy kliknite na motív dokumentu, ktorý chcete použiť.

  Poznámky   

  • Ak chcete zobraziť ukážku aktuálnej snímky po priradení určitého motívu, premiestnite ukazovateľ na miniatúru príslušného motívu.

  • Ak chcete Zobraziť miniatúry ďalších motívov, kliknite na šípky vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších motívov

  • Ak neurčíte inak, Office PowerPoint 2007 sa týka témy celú prezentáciu. Zmena vzhľadu len vybraté snímky na karte snímky stlačte a podržte kláves CTRL počas klikania na každú snímku, ktorú chcete zmeniť. Keď ste vybrali všetky snímky, kliknite pravým tlačidlom myši na motív, ktorý chcete, aby sa na ne vzťahujú, a v kontextovej ponuke kliknite na položku použiť na vybraté snímky.

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre iný motív, použijete tento motív tak, že naň kliknete.

Pozrite tiež

Použitie, prispôsobenie a uloženie motívu dokumentu v programe Word alebo Excel

Pridanie obrázka ClipArt, grafiky SmartArt a iných objektov

Chcete vytvoriť najefektívnejší vizuálnu prezentáciu možné — a séria snímok, ktorá obsahuje len zoznamy s odrážkami často nie je tou najdynamickejšou možnosťou. Nedostatok vizuálnej pestrosti môže spôsobiť svoje publikum pozornosť drift. A mnohé typy informácií nie sú najviac jasne vyjadrené v odseku alebo v zozname s odrážkami.

Ten istý obsah snímky s grafickým obsahom a bez grafického obsahu

Našťastie Office PowerPoint 2007 umožňuje pridávať mnohé iné druhy zvukového a vizuálneho obsahu vrátane tabuliek, grafiky SmartArt grafiky, ClipArt, tvary, grafy, hudba, filmy, zvuky a animácie. Môžete pridať hypertextové odkazy, príliš-presunúť flexibilnejšie ako v rámci prezentácie a na miestach mimo neho – a môžete pridať oko-lov prechodov medzi snímkami.

V tejto časti sú predstavené len niektoré najzákladnejšie typy objektov a efektov, ktoré môžete pridávať do svojich snímok.

Pridanie obrázka ClipArt

 1. Kliknite na zástupný symbol, do ktorého chcete pridať obrázok Clip Art.

  Ak nevyberiete zástupný symbol alebo ak vyberiete zástupný symbol, ktorý nemôže obsahovať obrázok, obrázok ClipArt sa vloží do stredu snímky.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Clip Art.

  Otvorí sa pracovná tabla Obrázky ClipArt .

 3. Na pracovnej table Clip Art vyhľadajte požadovaný obrázok Clip Art a potom na tento obrázok kliknite.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

Teraz môžete tento obrázok Clip Art presunúť, zmeniť jeho veľkosť, otočiť ho, pridať k nemu text a vykonať s ním ďalšie zmeny.

Konverzia textu snímky na obrázok SmartArt

Grafika SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií, ktoré môžete v plnom rozsahu prispôsobiť. Konverzia textu na grafiku SmartArt je rýchly spôsob, ako skonvertovať existujúce snímky na profesionálne navrhnuté ilustrácie. Snímku Agenda napríklad môžete jediným kliknutím skonvertovať na grafiku SmartArt.

Konvertovaná snímka Agenda programu PowerPoint

Na efektívne sprostredkovanie svojich myšlienok a predstáv si môžete vybrať niektoré z množstva vstavaných rozložení.

Konvertovať existujúci text na obrázok SmartArt:

 1. Kliknite na zástupný symbol obsahujúci text, ktorý chcete konvertovať.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Konvertovať na obrázok SmartArt Tlačidlo Konvertovať na grafický prvok SmartArt.

 3. Ak chcete vidieť, ako grafika SmartArt vyzerá s pridaným textom, prejdite v galérii ukazovateľom na miniatúru príslušnej grafiky SmartArt. Galéria obsahuje rozloženia pre grafiky SmartArt, ktoré sú najvhodnejšie pre zoznamy s odrážkami. Ak chcete zobraziť celú množinu rozložení, kliknite na tlačidlo Ďalšie grafiky SmartArt.

  Po vyhľadaní vhodnej grafiky SmartArt priraďte túto grafiku k svojmu textu tak, že na grafiku kliknete.

  Teraz môžete grafiku SmartArt premiestniť, zmeniť jej veľkosť, otočiť ju, pridať k nej text, použiť pre ňu iné rýchle priradenie štýlu a vykonať ďalšie zmeny.

Aj keď je vytvorenie grafiky SmartArt pre existujúci text veľmi jednoduché, môžete použiť aj iný postup, pri ktorom najprv vložíte grafiku SmartArt a potom do grafiky pridáte text:

 1. Kliknite na zástupný symbol, ktorý chcete pridať grafiku SmartArt na.

  Ak nevyberiete zástupný symbol alebo ak vyberiete zástupný symbol, ktorý nemôže obsahovať obrázok, obrázok SmartArt sa vloží do stredu snímky.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku SmartArt.

 3. V dialógovom okne Vybrať grafiku SmartArt na table úplne vľavo kliknite na typ grafického prvku SmartArt, ktorý chcete.

 4. Na table centrum vyhľadajte a kliknite na požadované rozloženie a kliknite na tlačidlo OK.

  Tip   Ak chcete zobraziť ukážku určitého rozloženia, kliknite na príslušné rozloženie. Ukážka sa zobrazí na table úplne vpravo.

Pridanie prechodu snímky

Prechody snímok sú animované efekty, ktoré sa vyskytujú pri prechode z jednej snímky na ďalšiu. Office PowerPoint 2007 poskytuje veľa druhov snímok prechody, vrátane štandardných slabne, rozpúšťa, rezy a vytláčaní, ako aj ďalšie nezvyčajné prechody napríklad kruhy a šachovnice.

 • Na karte animácie v skupine prechod na túto snímku kliknite na požadovaný prechod.

  Poznámky   

  • Ak chcete zobraziť ukážku, ako bude aktuálna snímka vyzerať s konkrétnym prechodom, umiestnite ukazovateľ na miniatúru príslušného prechodu.

  • Ak chcete Zobraziť miniatúry ďalších prechodov, kliknite na šípky vedľa riadka miniatúr.

   Šípky na zobrazenie ďalších prechodov

  • Ak sa neskôr rozhodnete pre použitie iného prechodu, priradíte ho tak, že naň kliknete.

V skupine Prechod na túto snímku môžete vybrať ďalšie možnosti na ovládanie rýchlosti prechodu, pridanie zvuku a na použitie toho istého prechodu na všetky snímky prezentácie.

Pozrite tiež

Použitie a zmena rýchleho priradenia štýlu pre tvary

Ďalšie informácie o obrázkoch SmartArt

Pridanie prechodov medzi snímkami

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Pridanie tabuľky na snímku

Pridanie hypertextových odkazov

Hypertextové prepojenia môžete používať na prechod zo snímky na snímku, do siete alebo na internetové umiestnenie alebo dokonca do úplne iného súboru alebo programu.

 1. Vyberte text, na ktorý chcete kliknúť, aby ste aktivovali hypertextové prepojenie.

  Môžete vybrať aj objekt (napríklad obrázok Clip Art alebo grafiku SmartArt).

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia kliknite v poli Prepojiť na na cieľ hypertextového prepojenia (to znamená na miesto, na ktoré prejdete po kliknutí na hypertextové prepojenie).

  Ak napríklad chcete prejsť na inú snímku vo svojej prezentácii, kliknite na tlačidlo Miesto v tomto dokumente.

 4. Vyhľadajte a kliknite na cieľové umiestnenie, vykonajte požadované zmeny v poliach Zobrazovaný text a Adresa a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež

Vytvorte hypertextové prepojenie.

Kontrola pravopisu a zobrazenie ukážky prezentácie

Keď už všetky snímky vyzerajú presne tak, ako ste si to predstavovali, na dokončenie prezentácie je potrebné vykonať ešte dva kroky.

Kontrola pravopisu v prezentácii

Hoci pri kontrole pravopisu automaticky zapnutá v Office PowerPoint 2007, je stále dobrý nápad skontrolovať pravopis znovu po skončení práce na prezentácii:

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + HOME sa presuňte na začiatok prezentácie.

 2. Na karte Posúdiť kliknite v skupine Kontrola pravopisu a gramatiky na tlačidlo Pravopis.

  Ak Office PowerPoint 2007 nájde pravopisné chyby, zobrazí dialógové okno, a prvé nesprávne napísané slovo nájdené kontrola pravopisu začiarknuté. Uvediete, ako chcete opraviť chybu, že program nájde. Po vyriešení každý nesprávne napísaného slova program vyberie ten budúci, a tak ďalej.

Zobrazenie ukážky prezentácie ako postupnosti snímok

Ak chcete vidieť svoju prezentáciu na obrazovke počítača presne tak, ako sa bude zobrazovať poslucháčom, použite tento postup:

 1. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu vykonajte jednu z nasledovných možností:

  • Začať s prvej snímke v prezentácii, kliknite na tlačidlo Od začiatku.

  • Začať snímku, ktorá je aktuálne zobrazená na table snímka, kliknite na tlačidlo Od aktuálnej snímky.

   Prezentácia sa otvorí v zobrazení Prezentácia.

 2. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, kliknite.

  Tip   Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kláves ESC.

Ukážku prezentácie môžete samozrejme zobraziť kedykoľvek aj počas jej vytvárania.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky

Oboznámte sa príprava na uskutočnenie prezentácie

Teraz, keď je prezentácia dokončená, ďalšie kroky už závisia od toho, kto bude prezentáciu prezentovať, ako aj od toho, kde ju bude prezentovať a aké zariadenie sa na to použije:

 • Bude sa prezentácia spúšťať v počítači, v ktorom bola vytvorená, v inom počítači, dodá sa na disku CD alebo sa umiestni v sieti?

 • Ak sa bude prezentácia prezentovať naživo, budete pri tom vy alebo iná osoba, alebo sa prezentácia bude spúšťať samostatne a automaticky?

V závislosti od odpovedí na tieto otázky bude pravdepodobne potrebné vykonať nasledovné procesy v uvedenom poradí, v odlišnom poradí alebo (v niektorých prípadoch) ich nebude potrebné vykonať vôbec:

 • Ostrého a čas    Je dôležité ponechať dostatočný čas pre kto je prezentácia uistite sa, že to zapadá do plánu (vrátane času na konci otázky, ak je to vhodné) a skúšať primerane. Je dobré skúšať prezentácie v priestore, kde sa dané, pomocou zariadenia, ktoré budú použité, a najlepšie aspoň jeden alebo dvaja ľudia. Týmto spôsobom, moderátor môže stať pohodlné, Vybavenie a živé publikum — a spätnú väzbu, ktorá môže byť užitočné identifikovať prvky, ktoré potrebujete pred skutočného výkonu.

 • Tlač podkladov a poznámok lektora    Ste prezentáciu môžete vytlačiť ako poznámky lektora alebo ako podklady:

  • Poznámky lektora sú zostavené tak, že v hornej časti vytlačenej strany sa vždy nachádza jedna snímka a v dolnej časti sa nachádza obsah tably Poznámky pre túto snímku. Lektor tak môže použiť tieto poznámky ako scenár alebo osnovu pre svoju prezentáciu. Môže ich tiež rozdať poslucháčom, aby mali úplnejšie informácie z prezentácie.

  • Podklady obsahujú jednu, dve, tri, štyri, šesť alebo deväť snímok na jednej vytlačenej strane a sú určené pre prípady, v ktorých nie je vhodné, aby bol obsah na table Poznámky distribuovaný medzi poslucháčov. (Rozloženie podkladov s troma snímkami na stranu obsahuje aj predtlačené riadky, kde si poslucháči môžu zapisovať svoje vlastné poznámky.)

   Podklady a poznámky lektora

 • Balík pre disk CD alebo webová distribúcia    Keď použijete funkciu balík pre disk CD na skopírovanie dokončenej prezentácie programu PowerPoint na disk CD, na sieťové umiestnenie alebo na pevný disk vo vašom počítači, program Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 a všetky súbory, ktoré sú prepojené s prezentáciou (napríklad filmy a zvuky) skopírujú sa aj. Týmto spôsobom všetky prvky prezentácie sú zahrnuté, a ľudia, ktorí nemajú Office PowerPoint 2007 vo svojich počítačoch nainštalovaný stále Zobraziť prezentáciu.

Prepojenia na ďalšie informácie

Kopírovanie prezentácie na disk CD, na sieť alebo na lokálnu diskovú jednotku

Odskúšajte si prezentáciu a overte si dobu jej prezentovania.

Vytvorenie automaticky sa spúšťajúcej prezentácie

Vytváranie a tlač strán s poznámkami

Vytvorenie a tlač podkladov

Blahoželáme!

Teraz ste oboznámení s procesmi, ktoré potrebujete na vytvorenie prezentácie základných Office PowerPoint 2007.

Teraz, keď poznáte základy, môžete začať vetviť a experimentovaním s týmito funkciami. Program PowerPoint poskytuje veľké množstvo možností pre vytváranie prezentácií, účinné, pružné a vzrušujúce. Nájdete užitočné rady a nápady v Pomocníkovi a na Microsoft Office PowerPoint – Domovská stránka na lokalite Microsoft Office Online.

Nemáte ešte Office, verzia 2007 ?

tlačidlo na stiahnutie bezplatnej skúšobnej verzie

Kúpiť Office

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: PowerPoint 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk