Vytvorenie základnej prezentácie programu PowerPoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok je výborným pomocníkom pri výučbe práce s programom PowerPoint.

Na konci tohto článku budete mať novú prezentáciu v programe PowerPoint a dobré znalosti o používaní programu PowerPoint 2010. Tento článok obsahuje informácie o rôznych úlohách vrátane opisu každej úlohy s hypertextovými prepojeniami na všetky procedúry, pomocou ktorých môžete vytvoriť prezentáciu.

Poznámka : V závislosti od komplexnosti prezentácie je možné, že nebudete musieť vykonávať všetky postupy uvedené v tomto článku. Aj napriek tomu, že postupy môžete vykonávať v ľubovoľnom poradí, odporúčame, aby ste používali poradie uvedené nižšie.

Prepojenia na články Pomocníka

Obsah tohto článku:

Oboznámenie sa s pracovným priestorom programu PowerPoint

Stručný prehľad práce v okne programu PowerPoint

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Postupy pomenovania a uloženia prezentácie

Pridávanie, opakované usporiadanie a odstraňovanie snímok

Postupy pridávania, opakovaného usporiadania alebo odstraňovania snímok v prezentácii

Pridanie textu na snímku

Nasledujúce postupy:

 • Pridanie textu do textového poľa

 • Pridanie textu, ktorý je časťou tvaru

 • Pridanie textu nezávislého od tvaru

Použitie šablóny v prezentácii

Nasledujúce postupy:

 • Použitie šablóny, ktorá je vstavaná v programe PowerPoint

 • Použitie vami vytvorenej šablóny, ktorá je uložená do počítača

 • Stiahnite si bezplatné šablóny programu PowerPoint z lokality Office.com alebo na webovej lokalite tretej strany a použite ju do prezentácie

  Tip : Použitie vopred vytvorenej šablóny pomáha šetriť čas.

Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie

Postupy pridávania farby, formátu a použitie efektov v texte a iných prvkoch prezentácie

Tip : Ak ste použili vopred vytvorenú šablónu, pravdepodobne nebudete chcieť meniť farby motívu, písmo ani štýly.

Vloženie obrázka alebo obrázka ClipArt

Postupy pridávania obrázkov z knižnice obrázkov ClipArt

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Postupy pridávania, zmeny a odstraňovania mnohých rôznych tvarov

Vloženie snímky alebo výrezu obrazovky

Postupy vkladania snímky obrazovky a iného obsahu

Vytvorenie obrázka SmartArt

Postupy vytvárania ilustrácií s návrhovou kvalitou niekoľkými kliknutiami tlačidla myši

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Postupy pridávania čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času do snímok, strán s poznámkami a podkladov

Vytvorenie hypertextového prepojenia

Nasledujúce postupy:

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v rovnakej prezentácii

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v inej prezentácii

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránku alebo súbor na webe

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na nový súbor

Doručenie a distribúcia prezentácie

Poskytuje prepojenie na postupy mnohých rôznych spôsobov, pre ktoré môžete doručiť alebo distribuovať prezentáciu

Zobrazenie vlastných poznámok počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Spôsob zobrazenia prezentácie a poznámok hovoriaceho v jednom počítači (napríklad v prenosnom počítači), zatiaľ čo diváci sledujú prezentáciu bez poznámok na inom monitore (napríklad na väčšej obrazovke) a spôsob nastavenia zobrazenia prezentujúcej osoby

Tlač snímok alebo podkladov

Nasledujúce postupy:

 • Nastavenie veľkosti snímky, orientácie strany a čísla úvodnej snímky

 • Nastavenie možností tlače a tlač snímok alebo podkladov

 • Uloženie nastavení tlače

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Nasledujúce postupy:

 • Vytvorenie strán s poznámkami

 • Vytváranie väčšieho priestoru pre poznámky

 • Pridanie grafického objektu alebo použitie formátovania na všetky strany s poznámkami

 • Zobrazenie strán s poznámkami na webovej stránke

 • Tlač strán s poznámkami s miniatúrami snímok

 • Tlač strán s poznámkami bez miniatúr snímok

Tlač snímok

Prehľad tlače v programe PowerPoint a postupy nastavenia veľkosti a orientácie snímky na tlač, ako aj informácie o spôsobe tlače snímok

Čo je nové v programe PowerPoint 2010

Informácie o nových funkciách v programe PowerPoint 2010

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!