Vytvorenie základnej prezentácie programu PowerPoint

Tento článok je výborným pomocníkom pri výučbe práce s programom PowerPoint.

Na konci tohto článku budete mať novú prezentáciu v programe PowerPoint a dobré znalosti o používaní programu PowerPoint 2010. Tento článok obsahuje informácie o rôznych úlohách vrátane opisu každej úlohy s hypertextovými prepojeniami na všetky procedúry, pomocou ktorých môžete vytvoriť prezentáciu.

Poznámka   V závislosti od komplexnosti prezentácie je možné, že nebudete musieť vykonávať všetky postupy uvedené v tomto článku. Aj napriek tomu, že postupy môžete vykonávať v ľubovoľnom poradí, odporúčame, aby ste používali poradie uvedené nižšie.

Prepojenia na články Pomocníka

Obsah tohto článku:

Oboznámenie sa s pracovným priestorom programu PowerPoint

Stručný prehľad práce v okne programu PowerPoint

Pomenovanie a uloženie prezentácie

Postupy pomenovania a uloženia prezentácie

Pridávanie, opakované usporiadanie a odstraňovanie snímok

Postupy pridávania, opakovaného usporiadania alebo odstraňovania snímok v prezentácii

Pridanie textu na snímku

Nasledujúce postupy:

 • Pridanie textu do textového poľa

 • Pridanie textu, ktorý je časťou tvaru

 • Pridanie textu nezávislého od tvaru

Použitie šablóny v prezentácii

Nasledujúce postupy:

 • Použitie šablóny, ktorá je vstavaná v programe PowerPoint

 • Použitie vami vytvorenej šablóny, ktorá je uložená do počítača

 • Prevzatie bezplatnej šablóny programu PowerPoint z lokality Office.com alebo z webovej lokality tretej strany a použitie v prezentácii

  Tip   Použitie vopred vytvorenej šablóny pomáha šetriť čas.

Použitie motívu na pridanie farby a štýlu do prezentácie

Postupy pridávania farby, formátu a použitie efektov v texte a iných prvkoch prezentácie

Tip   Ak ste použili vopred vytvorenú šablónu, pravdepodobne nebudete chcieť meniť farby motívu, písmo ani štýly.

Vloženie obrázka alebo obrázka ClipArt

Postupy pridávania obrázkov z knižnice obrázkov ClipArt

Pridanie, zmena alebo odstránenie tvarov

Postupy pridávania, zmeny a odstraňovania mnohých rôznych tvarov

Vloženie obsahu alebo snímky obrazovky

Postupy vkladania snímky obrazovky a iného obsahu

Vytvorenie obrázka SmartArt

Postupy vytvárania ilustrácií s návrhovou kvalitou niekoľkými kliknutiami tlačidla myši

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Postupy pridávania čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času do snímok, strán s poznámkami a podkladov

Vytvorenie hypertextového prepojenia

Nasledujúce postupy:

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v rovnakej prezentácii

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na snímku v inej prezentácii

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na stránku alebo súbor na webe

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na e-mailovú adresu

 • Vytvorenie hypertextového prepojenia na nový súbor

Doručenie a distribúcia prezentácie

Poskytuje prepojenie na postupy mnohých rôznych spôsobov, pre ktoré môžete doručiť alebo distribuovať prezentáciu

Zobrazenie vlastných poznámok počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Spôsob zobrazenia prezentácie a poznámok hovoriaceho v jednom počítači (napríklad v prenosnom počítači), zatiaľ čo diváci sledujú prezentáciu bez poznámok na inom monitore (napríklad na väčšej obrazovke) a spôsob nastavenia zobrazenia prezentujúcej osoby

Tlač snímok alebo podkladov

Nasledujúce postupy:

 • Nastavenie veľkosti snímky, orientácie strany a čísla úvodnej snímky

 • Nastavenie možností tlače a tlač snímok alebo podkladov

 • Uloženie nastavení tlače

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Nasledujúce postupy:

 • Vytvorenie strán s poznámkami

 • Vytváranie väčšieho priestoru pre poznámky

 • Pridanie grafického objektu alebo použitie formátovania na všetky strany s poznámkami

 • Zobrazenie strán s poznámkami na webovej stránke

 • Tlač strán s poznámkami s miniatúrami snímok

 • Tlač strán s poznámkami bez miniatúr snímok

Tlač snímok

Prehľad tlače v programe PowerPoint a postupy nastavenia veľkosti a orientácie snímky na tlač, ako aj informácie o spôsobe tlače snímok

Čo je nové v programe PowerPoint 2010

Informácie o nových funkciách v programe PowerPoint 2010

Platí pre: PowerPoint 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk