Vytvorenie vyplniteľného formulára

Ak chcete vo Worde vytvoriť formulár, ktorý môžu vypĺňať ostatní používatelia, začnite šablónou a pridajte do nej ovládacie prvky obsahu. Ovládacie prvky obsahu zahŕňajú napríklad začiarkavacie políčka, textové polia, výbery dátumov a rozbaľovacie zoznamy. Ak máte skúsenosti s databázami, ovládacie prvky obsahu môžete dokonca prepojiť s údajmi.

Vykonajte šesť základných krokov a začnite vytvárať vyplniteľný formulár. Pozrime sa na tieto kroky uvedené nižšie:

Krok 1: Zobrazenie karty Vývojár

 1. Na karte súbor prejdite na položku Možnosti> Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobenie pása s nástrojmi začiarknite v zozname Hlavné karty políčko Vývojár a kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno slúžiace na prispôsobenie pása s nástrojmi

Krok 2: Otvorenie šablóny alebo dokumentu ako základu na vytvorenie formulára

Začatie šablónou formulára vám ušetrí čas. Ak chcete začať úplne nanovo, začnite prázdnou šablónou.

Začatie šablónou formulára

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa vyhľadať šablóny online zadajte typ formulára, ktorý chcete vytvoriť, a stlačte kláves ENTER.

 4. Kliknite na požadovanú šablónu formulára a potom kliknite na položku Vytvoriť.

Začatie prázdnou šablónou

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Kliknite na položku Prázdny dokument.

Krok 3: Pridanie obsahu do formulára

Na karte Vývojár kliknite na položku Režim návrhu a vložte požadované ovládacie prvky.

Tlačidlo Režim návrhu

Poznámka: Formulár vytvorený pomocou ovládacích prvkov obsahu je možné vytlačiť, no polia okolo ovládacích prvkov obsahu sa nevytlačia.

Vloženie ovládacieho prvku textu na miesta, kam môžu používatelia vkladať text

V obsahovom ovládacom prvku textu vo formáte RTF môžu používatelia formátovať text, napríklad na tučný alebo kurzívu, ako aj zadávať viac odsekov. Ak chcete obmedziť prvky, ktoré môžu používatelia pridávať, vložte obsahový ovládací prvok obyčajného textu.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte vývojár kliknite na položku obsahový ovládací prvok textu vo formáte rtf Obrázok pása s nástrojmi alebo Vzhľad pása s nástrojmi Ovládací prvok obyčajného textu .

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku sa nachádzajú v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie ovládacieho prvku obrázka

Ovládací prvok obrázka sa v šablónach používa často, môžete ho však pridať aj do formulára.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite na tlačidlo Obsahový ovládací prvok obrázka.

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku sa nachádzajú v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie ovládacieho prvku preddefinovaného bloku

Prvky preddefinovaných blokov použite s cieľom umožniť používateľom výber konkrétnych blokov textu. Ovládacie prvky preddefinovaných blokov sú užitočné napríklad pri vytváraní šablóny zmluvy, keď podľa konkrétnych požiadaviek zmluvy potrebujete pridať rôzny často používaný text. Pre každú verziu často používaného textu tak môžete vytvoriť obsahové ovládacie prvky textu vo formáte RTF a potom použiť ovládací prvok preddefinovaných blokov ako kontajner týchto obsahových ovládacích prvkov textu vo formáte RTF.

Ovládací prvok preddefinovaných blokov môžete použiť aj vo formulári.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok.

 2. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na ovládací prvok obsahu:

  Ovládacie prvky preddefinovaného bloku

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku sa nachádzajú v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie rozbaľovacieho poľa alebo rozbaľovacieho zoznamu

V rozbaľovacom poli majú používatelia možnosť výberu zo zoznamu položiek, ktoré zadáte, prípadne môžu zadať vlastné informácie. V rozbaľovacom zozname môžu používatelia len vyberať zo zoznamu možností.

 1. Na karte vývojár kliknite na položku rozbaľovacie pole obsahový ovládací prvok Obrázok tlačidla alebo Rozbaľovací zoznam obsahový ovládací prvok Obrázok pása s nástrojmi .

 2. Vyberte ovládací prvok obsahu a potom na karte Vývojár kliknite na položku Vlastnosti.

 3. Zoznam možností vytvoríte kliknutím na položku Pridať v časti Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte nejakú možnosť, napríklad Áno, Nie alebo Možno.

  Opakujte tento krok, kým nie sú v rozbaľovacom zozname všetky možnosti.

 5. Vyplňte ostatné požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Ak začiarknete políčko Obsah nemožno upraviť, používatelia nebudú môcť klikať na možnosti.

Vloženie výberu dátumu

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok výberu dátumu.

 2. Na karte Vývojár kliknite na tlačidlo Obsahový ovládací prvok výberu dátumu.

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku nájdete v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Vloženie začiarkavacieho políčka

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť ovládací prvok začiarkavacieho políčka.

 2. Na karte Vývojár kliknite na tlačidlo Začiarkavacie políčko – ovládanie obsahu.

Informácie o nastavení konkrétnych vlastností ovládacieho prvku sa nachádzajú v časti Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov.

Krok 4: Nastavenie alebo zmena vlastností obsahových ovládacích prvkov

Každý obsahový ovládací prvok má vlastnosti, ktoré je možné nastaviť alebo zmeniť. Ovládací prvok výberu dátumu napríklad ponúka možnosti formátu, v ktorom sa bude dátum zobrazovať.

 1. Kliknite na obsahový ovládací prvok, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Vývojár kliknite na položku Vlastnosti a zmeňte požadované vlastnosti.

Krok 5: Pridanie pokynov do formulára

Pokyny môžu zvýšiť využiteľnosť formulára, ktorý vytvárate a distribuujete. Predvolené pokyny môžete zmeniť v obsahových ovládacích prvkoch.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Režim návrhu.

 2. Kliknite na obsahový ovládací prvok, v ktorom chcete upraviť zástupné pokyny.

 3. Upravte zástupný text a formátujte ho podľa potreby.

 4. Ak chcete vypnúť funkciu návrhu a uložiť pokyny, na karte Vývojár kliknite na položku Režim návrhu.

Poznámka: Ak chcete, aby používatelia formulára nahrádzali pokyny vlastným textom, nezačiarkujte políčko Obsah nemožno upraviť.

Krok 6: Pridanie zabezpečenia do formulára

Ak chcete ostatným obmedziť možnosť úpravy a formátovania formulára, použite príkaz Obmedziť úpravy:

 1. Otvorte formulár, ktorý chcete uzamknúť alebo zabezpečiť.

 2. Kliknite na kartu Domov > položky Vybrať > Vybrať všetko alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 3. Kliknite na položky Vývojár > Obmedziť úpravy.

 4. Po výbere obmedzení kliknite na položku Áno, začnite s presadzovaním ochrany.

Tip: Pred distribúciou môžete vyskúšať formulár. Otvorte formulár, vyplňte ho tak, ako ho bude vypĺňať používateľ, a potom uložte kópiu do požadovaného umiestnenia.

Ak máte skúsenosti s počítačovou verziou Wordu, pravdepodobne viete, že ju môžete použiť na vytváranie vyplniteľných formulárov. Táto možnosť nie je k dispozícii v Word na webe.

Ak chcete dokument otvoriť v počítačovej verzii Wordu, kliknite na položky Upraviť dokument > Upraviť vo Worde, alebo použite príkaz Otvoriť vo Worde.

Obrázok príkazu Otvoriť v programe Word v aplikácii Word Online

Potom postupujte podľa pokynov v časti Vytvorenie vyplniteľného formulára.

Po uložení dokumentu a jeho opätovnom otvorení v Word na webe sa zobrazia vykonané zmeny.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×