Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Vyhľadávací priečinok je virtuálnym priečinkom, v ktorom sa zobrazujú všetky e-mailové položky spĺňajúce konkrétne kritériá vyhľadávania. Vyhľadávací priečinok Neprečítaná pošta napríklad umožňuje zobraziť všetky neprečítané správy v jednom priečinku aj v prípade, že správy sú uložené v rôznych priečinkoch.

Poznámky   

 • Vyhľadávacie priečinky nemôžu obsahovať výsledky hľadania z viacerých údajových súborov Outlooku (.pst).

 • Vyhľadávacie priečinky podporujú porovnávanie predpôn v zadaných textových reťazcoch. Ak chcete do vyhľadávacieho priečinka zahrnúť napríklad všetky správy, ktoré obsahujú slovo mesačný, bude vyhľadávací priečinok obsahovať aj slová, ako napríklad „mesačných“ alebo „mesačnými“, ale nie slová, ako napríklad „námesačný“.

Pridanie preddefinovaného vyhľadávacieho priečinka

 1. V časti Pošta kliknite na položku Priečinok.

 2. V skupine Nový kliknite na položku Nový vyhľadávací priečinok.

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť vyhľadávací priečinok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + P.

 1. V zozname Vybrať vyhľadávací priečinok kliknite na vyhľadávací priečinok, ktorý chcete pridať.

 2. Po zobrazení výzvy zadajte v časti Prispôsobiť vyhľadávací priečinok vyhľadávacie kritériá, ktoré sa majú použiť.

 3. Ak chcete na prehľadávanie vybrať inú poštovú schránku, v časti Prispôsobiť vyhľadávací priečinok kliknite na šípku na poli Hľadať poštu v a potom vyberte poštovú schránku v zozname.

Tip    Ak chcete zmeniť kritériá pre vyhľadávací priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok na navigačnej table, kliknite na položku Prispôsobiť tento vyhľadávací priečinok , kliknite na položku Kritériá a potom zmeňte kritériá. Kritériá vyhľadávacích priečinkov v skupine Pošta na čítanie vrátane priečinkov Doručená pošta , Koncepty alebo Odoslaná pošta sa nedajú zmeniť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastného vyhľadávacieho priečinka

 1. V časti Pošta kliknite na položku Priečinok.

 2. V skupine Nový kliknite na položku Nový vyhľadávací priečinok.

Klávesová skratka    Ak chcete vytvoriť vyhľadávací priečinok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + P.

 1. V zozname Vybrať vyhľadávací priečinok kliknite na položku Vytvoriť vlastný vyhľadávací priečinok.

 2. V časti Prispôsobiť vyhľadávací priečinok kliknite na tlačidlo Vybrať.

 3. Zadajte názov pre vlastný vyhľadávací priečinok.

 4. Kliknite na položku Kritériá a vyberte požadované možnosti.

  • Karta Správy obsahuje kritériá týkajúce sa obsahu alebo vlastností, ako sú odosielateľ, kľúčové slová alebo príjemcovia.

  • Karta Ďalšie možnosti obsahuje kritériá týkajúce sa napríklad dôležitosti, príznakov, príloh alebo kategorizácie správ.

  • Karta Rozšírené umožňuje nastaviť podrobné kritériá. V časti Zadať ďalšie kritériá kliknite na položku Pole, kliknite na požadovaný typ kritéria a potom kliknite na konkrétne kritérium v zozname. Potom v poliach Podmienka a Hodnota kliknite na požadované možnosti a potom kliknite na položku Pridať do zoznamu. Tento postup zopakujte s každým kritériom, ktoré chcete pridať tohto vyhľadávacieho priečinka a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte priečinky, ktoré chcete prehľadať.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte všetky otvorené dialógové okná.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk