Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky pre Office pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť vlastné klávesové skratky v Office for Mac pomocou krokov v tomto článku.

Môžete vytvoriť vlastné klávesové skratky v programe Excel alebo Word for Mac aplikácie. Ak chcete vytvoriť vlastné klávesové skratky v PowerPointe, Outlooku alebo OneNote pre Mac, môžete použiť vstavaný možnosť v systéme Mac OS X.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname kategórie kliknite na položku názov karty.

 3. V zozname príkazy kliknite na príkaz, ktorý chcete priradiť klávesovú skratku priradiť.

  Všetky klávesové skratky, ktorú sú aktuálne priradené vybratého príkazu sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

  Tip: Ak chcete radšej používať inú klávesovú skratku, pridajte ju do zoznamu klávesových skratiek a potom ju používajte namiesto priradenej.

 4. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jedno modifikačný kláves ( COMMAND , ovládací prvok, možnosť, SHIFT) a ďalšie kľúč, ako je napríklad COMMAND + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre prenosné počítače.

Môžete odstrániť klávesových skratiek, ktoré ste vytvorili, ale nie je možné odstrániť predvolené klávesové skratky pre program Excel.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname kategórie kliknite na položku názov karty.

 3. V zozname príkazy kliknite na príkaz, ktorý chcete odstrániť klávesovú skratku z.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámka: Ak sa tlačidlo odstrániť zobrazuje sivé, potom vybratého klávesovú skratku je predvolenú klávesovú skratku, a preto nemôžu byť odstránené.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. Klávesové skratky môžete obnoviť do pôvodného stavu kliknutím na položku Obnoviť všetko.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia > Klávesnica > Skratky > Skratky aplikácii.

 2. Kliknutím na znak + pridajte klávesovú skratky.

  Vlastná klávesová skratka v Office 2016 for Mac
 3. V ponuke aplikácie kliknite na položku aplikácie balíka Office pre Mac (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook ) sa má na vytvorenie klávesové skratky pre.

 4. Zadajte položky Názov ponuky a Klávesová skratka a kliknite na položku Pridať.

  Príklad vlastnej klávesovej skratky v Office 2016 for Mac

  Tip: Ak si nie ste istí, aký názov má daný príkaz v ponuke, kliknite na položku Pomocník v danej aplikácii a vyhľadajte, čo potrebujete, čím zobrazíte presný názov ponuky.

Dôležité: Môžete si vytvoriť klávesovú skratku, ktorá vám umožní rýchlo vykonať požadovanú úlohu. Ak však vlastná klávesová skratka koliduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, fungovať bude až po vypnutí klávesovej skratky systému Mac OS X.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname Príkazy kliknite na úlohu, ktorej chcete priradiť klávesovú skratku.

  Všetky klávesové skratky, ktoré sú aktuálne priradené vybratej úlohe, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

  Tip: Ak chcete radšej používať inú klávesovú skratku, pridajte ju do zoznamu klávesových skratiek a potom ju používajte namiesto priradenej.

 4. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kláves, napríklad COMMAND + OPTION + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 5. Kliknite na Priradiť.

  Poznámka: Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstrániť je možné klávesové skratky, ktoré ste pridali, no predvolené klávesové skratky sa v Exceli odstrániť nedajú.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname Príkazy kliknite na úlohu, ktorej klávesovú skratku chcete odstrániť.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

Môžete vytvoriť klávesovú skratku na zadanie symbolu, napríklad symbolu telefónu z písma Zapf Dingbats ( Symbol telefónu v písme Zapf Dingbats ). Ak chcete napríklad vytvoriť klávesovú skratku na vloženie symbolu telefónu, môžete priradiť skratku COMMAND + OPTION + SHIFT + T .

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Symbol.

 2. Kliknite na kartu s požadovaným symbolom alebo špeciálnym znakom.

  Ak je to potrebné, vyberte písmo v kontextovej ponuke Písmo.

 3. Kliknite na požadovaný symbol alebo znak.

 4. Kliknite na položku Klávesová skratka.

 5. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kláves, napríklad COMMAND + OPTION + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 6. Kliknite na Priradiť.

  Poznámka: Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre prenosné počítače.

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Symbol.

 2. Kliknite na symbol alebo znak, ktorého klávesovú skratku chcete odstrániť.

 3. Kliknite na položku Klávesová skratka.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. Ak chcete obnoviť pôvodný stav klávesových skratiek, kliknite na položku Resetovať všetko a potom v potvrdzujúcom hlásení kliknite na tlačidlo Áno.

  Klávesové skratky pre úlohy sa obnovia na pôvodné nastavenia.

Ak chcete používať klávesovú skratku, ktorá sa zhoduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, najskôr je nutné vypnúť príslušnú klávesovú skratku systému Mac OS X.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na kartu Klávesové skratky.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete vypnúť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Dôležité: Môžete si vytvoriť klávesovú skratku, ktorá vám umožní rýchlo vykonať požadovanú úlohu. Ak však vlastná klávesová skratka koliduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, fungovať bude až po vypnutí klávesovej skratky systému Mac OS X.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname vedľa položky Kategórie kliknite na úlohu, ktorej chcete priradiť klávesovú skratku.

  Všetky klávesové skratky, ktoré sú aktuálne priradené vybratej úlohe, sa zobrazia v poli Aktuálne klávesy.

  Tip: Ak chcete radšej používať inú klávesovú skratku, pridajte ju do zoznamu klávesových skratiek a potom ju používajte namiesto priradenej.

 4. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kláves, napríklad COMMAND + F11.

  Ak zadáte klávesovú skratku, ktorá je už priradená, akcia priradená tejto kombinácii klávesov sa zobrazí vedľa položky Aktuálne priradenie ku.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Poznámka: Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstrániť je možné klávesové skratky, ktoré ste pridali, no predvolené klávesové skratky sa v Exceli odstrániť nedajú.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. V zozname Kategórie kliknite na názov ponuky.

 3. V zozname vedľa položky Kategórie kliknite na úlohu, ktorej klávesovú skratku chcete odstrániť.

 4. V poli Aktuálne klávesy kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Prispôsobiť klávesnicu.

 2. Klávesové skratky môžete obnoviť do pôvodného stavu kliknutím na položku Obnoviť všetko.

Ak chcete používať klávesovú skratku, ktorá sa zhoduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, najskôr je nutné vypnúť príslušnú klávesovú skratku systému Mac OS X.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na kartu Klávesové skratky.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete vypnúť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica Tlačidlo predvolieb klávesnice .

 3. Na karte Klávesové skratky kliknite na položku Skratky k aplikáciám a potom kliknite na položku Pridať Add Keyboard Shortcut button .

 4. V kontextovej ponuke Aplikácia kliknite na položku Iné, kliknite na položku Microsoft Office 2011 a potom na položku Microsoft PowerPoint.

 5. V poli Názov ponuky zadajte názov príkazu, ktorý chcete pridať.

  Môžete napríklad vytvoriť klávesovú skratku pre príkaz Odsek v ponuke Formát tak, že zadáte do daného poľa Odsek....

 6. V poli Klávesová skratka zadajte kombináciu klávesov, ktorá zahŕňa aspoň jeden modifikačný kláves ( COMMAND , CONTROL, OPTION, SHIFT) a ďalší kľúč, napríklad COMMAND + OPTION + F11 a potom kliknite na položku Pridať.

  Poznámka: Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre notebooky.

Odstrániť je možné klávesové skratky, ktoré ste pridali, no predvolené klávesové skratky sa v Exceli odstrániť nedajú.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica Tlačidlo predvolieb klávesnice .

 3. Na karte Klávesové skratky kliknite na položku Skratky k aplikáciám.

 4. Kliknite na klávesovú skratku, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť   Tlačidlo Odstrániť klávesovú skratku .

Ak chcete používať klávesovú skratku, ktorá sa zhoduje s niektorou z predvolených klávesových skratiek systému Mac OS X, najskôr je nutné vypnúť príslušnú klávesovú skratku systému Mac OS X.

 1. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia.

 2. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica a potom kliknite na kartu Klávesové skratky.

 3. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete vypnúť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v PowerPointe

Pozrite tiež

Klávesové skratky v programe Excel for Mac

Klávesové skratky v programe PowerPoint for Mac

Klávesové skratky v programe Word pre Mac

Nastavenie zariadenia na fungovanie s zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×