Vytvorenie tlačiva vo Worde

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tlačivo možno vytvoriť v programe Word pomocou začiarkavacích políčok, prázdnych riadkov a textových polí. Rovnako možno nájsť v režime online šablóny obchodných, školských a právnych formulárov a tieto šablóny meniť podľa vlastných potrieb.

Informácie o vytváraní formulárov, ktoré ľudia bude plniť počítači nájdete v téme Vytváranie formulárov vypĺňaných v programe Word.

Obsah tohto článku

Vytvorenie kontrolného zoznamu na tlač

Podčiarknutie medzier v tlačiva

Vloženie textových polí pre tlačiva

Vytvorenie kontrolného zoznamu na vytlačenie

Ak chcete vytvoriť kontrolný zoznam, ktorý vám vyplniť na papier s veľkosťou, môžete vytvoriť zoznam, ktorý používa ako odrážku symbol políčka. Môžete vybrať z rozmanitých políčko znaky.

Spôsob vytvorenia zoznamu závisí od toho, či už dokument obsahuje zoznamy s odrážkami s rôznymi druhmi odrážok.

Vytvorte zoznam s vlastnými odrážkami

 1. Zadajte zoznam položiek.

 2. Vyberte zoznam.

 3. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Odrážky.

 4. Kliknite na položku Definovanie novej odrážky.

 5. Kliknite na tlačidlo Symbol.

 6. V poli Písmo kliknite na písmo so symbolmi nainštalované v počítači, napríklad na písmo Wingdings.

 7. Posúvajte sa v zozname dostupných symbolov a potom dvakrát kliknite na symbol políčka, ktorý chcete použiť, napríklad na otvorené políčko ( Otvorené políčko ) alebo priestorové políčko ( 3D box ).

Vytvorte tabuľku na zamedzenie zmien existujúcich odrážok

Krok 1: Vytvorte tabuľku

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Tabuľka > Vložiť tabuľku.

 2. Do poľa Počet stĺpcov zadajte 2.

 3. Do poľa Počet riadkov zadajte požadovaný počet riadkov. Budete potrebovať jeden riadok na každú položku v zozname.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Vložte začiarkavacie políčka a text

 1. Kliknite do bunky vľavo hore.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Symboly na položku Symbol a potom kliknite na položku Ďalšie symboly.

 3. Kliknite na kartu Symboly.

 4. V poli Písmo kliknite na písmo so symbolmi nainštalované v počítači, napríklad na písmo Wingdings.

 5. Posúvajte sa v zozname dostupných symbolov a potom dvakrát kliknite na symbol políčka, ktorý chcete použiť, napríklad na otvorené políčko ( Otvorené políčko ) alebo priestorové políčko ( 3D box ).

 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 7. Kliknite na ďalšiu bunku, kam chcete vložiť políčko, a stlačením kombinácie klávesov CTRL+Y vložte ďalšie políčko.

 8. Po vložení poľa pre každú položku, ktorá sa má v ľavom stĺpci, zadajte text, ktorý chcete pre každú položku zoznamu v pravom stĺpci tabuľky.

Krok 3: Vylepšite rozloženie

Hoci sa na rozloženie zoznamu používa tabuľka, môžete upraviť rozstupy tak, aby stĺpec obsahujúci začiarkavacie políčka nebol príliš široký, a aby text bol zarovnaný vedľa začiarkavacích políčok. Môžete odstrániť aj čiary orámovania, ktoré program Word zvyčajne zahŕňa do tabuliek. Ak chcete vykonať tieto úpravy, vykonajte tieto kroky:

 1. Kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ukážte na položku Prispôsobiť a potom kliknite na položku Prispôsobiť obsahu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, kliknite na položku Vlastnosti tabuľky a potom na kartu Tabuľka.

 3. Kliknite na položku Možnosti a do polí Zľava a Sprava zadajte hodnotu pre medzeru medzi začiarkavacím políčkom a textom (napríklad 0,02 palca) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Tabuľka kliknite na položku Orámovanie a podfarbenie a potom kliknite na kartu Orámovanie.

 5. V časti Nastavenie zvoľte Žiadne a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Po odstránení čiar orámovania sa môžu naďalej zobrazovať sivé čiary. Predstavujú mriežku tabuľky a vo vytlačenom dokumente sa nezobrazia. Ak nechcete, aby boli zobrazené, skryte ich kliknutím na položku Zobraziť mriežku v skupine Tabuľka na karte Rozloženie v časti Nástroje tabuľky.

Na začiatok stránky

Podčiarknutie prázdnych miest vo formulári

Prázdne miesta môžete podčiarknuť stlačením kombinácie klávesov SHIFT+POMLČKA (-), ale zarovnávanie znakov podčiarknutia býva zložité – ak napríklad vytvárate formulár na vypĺňanie. Podobne je to aj v prípade, ak je zapnutá možnosť automatického formátovania na zmenu znakov podčiarknutia na čiary orámovania – vtedy sa stlačením kombinácie klávesov SHIFT+POMLČKA (-) trikrát za sebou vytvorí čiara, ktorá presahuje šírku odseku, čo nemusí zodpovedať tomu, čo ste chceli dosiahnuť.

Na podčiarknutie prázdnych miest v tlačenom dokumente je vhodnejšie použiť kláves TAB a potom priradiť znakom tabulátora formátovanie podčiarknutia.

Priradenie formátovania podčiarknutia znakom tabulátora

 1. Na karte domov v skupine odsek kliknite na položku Zobraziť alebo skryť ¶.

  Zobrazujú sa značky označujúce medzery a zarážky tabulátora.

 2. Stlačte kláves TAB.

 3. Vyberte kartu znaky, ktoré chcete podčiarknuť. Znak tabulátora vyzerá ako malá šípka.
  Tab

 4. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Stlačením kombinácie klávesov CTRL+U použite jednoduché formátovanie podčiarknutia.

  • Ak chcete použiť iný štýl podčiarknutia, na karte domov, kliknite na spúšťač dialógového okna písmo Spúšťač dialógového okna , kliknite na kartu písmo a potom kliknite na položku štýl podčiarknutia vyberte iný štýl podčiarknutia.

Na začiatok stránky

Vloženie textových polí do tlačiva

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Textové pole.

 2. Kliknite na položku Nakresliť textové pole a potom nakreslite textové pole na požadované miesto vo formulári.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Textové pole ponechajte prázdne. Hranice textového poľa sa na vytlačenom formulári zobrazia.

  • Do textového poľa napíšte text. Text môžete naformátovať po jeho označení a kliknutí na požadované možnosti, ktoré sa zobrazia na miniatúrnom paneli s nástrojmi vedľa vybratého textu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×