Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici SharePointu

Vytvorenie stĺpca v zozname alebo v knižnici SharePointu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Stĺpce lokality SharePoint umožňujú zoskupovať, kategorizovať a sledovať informácie v zozname alebo knižnici. Typy stĺpcov zahŕňajú jeden riadok textu, rozbaľovací zoznam možností, číslo, ktoré sa vypočítava z iných stĺpcov, a stĺpec, ktorý umožňuje vybrať meno osoby.

Pridanie stĺpca do zoznamu alebo knižnice SharePoint Online alebo SharePoint Server 2019

Väčšinu typov stĺpcov môžete pridať bez toho, aby ste opustili zoznam alebo knižnicu.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete vytvoriť stĺpec.

 2. Vyberte položku + pridať stĺpec alebo + napravo od posledného názvu stĺpca v hornej časti zoznamu alebo knižnice.

  Poznámka: Vyzerá vaša obrazovka SharePoint inak ako tu uvedené príklady? Váš správca možno nastavil v zozname alebo knižnici dokumentov klasický režim alebo používate staršiu verziu servera SharePoint Server. Ak áno, vyššie kliknite na kartu verzie servera SharePoint Server 2016. Pozrite si tému Ktorú verziu SharePointu používam?

 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte požadovaný typ stĺpca.

 4. Na paneli vytvorenie stĺpca zadajte do poľa názov názov alebo záhlavie stĺpca.

  Panel vytvorenie stĺpca
 5. Zadajte všetky ďalšie požadované informácie. Počet polí sa bude líšiť v závislosti od vybratého typu stĺpca. Vyššie uvedený príklad je určený pre pole typu Number.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde chcete vytvoriť stĺpec.

 2. V zobrazení všetky položky alebo všetky dokumenty v zozname alebo knižnici, do ktorej chcete pridať stĺpec, vyberte na konci riadka záhlavia položku pridať stĺpec   Ikona pridať stĺpec a potom vyberte položku viac....

 3. V sekcii Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov stĺpca.

  Dialógové okno Vytvorenie stĺpca

 4. V sekcii Typ informácií v tomto stĺpci vyberte typ informácií, ktorý chcete zobraziť v stĺpci. Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 5. V sekciiĎalšie nastavenie stĺpcovzadajte popis do poľa Popis, aby používatelia pochopili účel stĺpca a údaje, ktoré by mal obsahovať. Tento popis je voliteľný.

  V závislosti od vybraného typu stĺpca sa môže v sekcii Ďalšie nastavenie stĺpcov zobraziť viacej možností. Vyberte ďalšie požadované nastavenia. Ďalšie informácie o nastavení stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 6. Môžete pridať overenie, aby ste zabezpečili zhodu položky stĺpca s tým, čo sa očakáva. Kliknite na položku Overenie stĺpca, čím sa rozbalí časť, a zadajte vzorec, ktorý chcete použiť na overenie údajov. Pridajte správu používateľa , ktorá popisuje, aké platné údaje by mali vyzerať ako pomoc používateľom pri zadávaní platných údajov. Informácie o syntaxi overenia a vzorca nájdete v téme Príklady používaných vzorcov v zoznamoch SharePointu.

  Dialógové okno Overenie stĺpca a polia vyplnené vzorovými údajmi

  Časť Overenie stĺpca nie je k dispozícii pre všetky typy stĺpcov.

 7. Vyberte tlačidlo OK , ak chcete uložiť.

 1. Na domovskej stránke vyberte položku Nastavenie  Tlačidlo Nastavenie v SharePointe Online kliknite na položku Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokalitya potom položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie webových dizajnérOvna položku Stĺpce lokality.

  Možnosť Stĺpec lokality na stránke Nastavenie lokality
 3. Na stránke Stĺpce lokality vyberte položku vytvoriť.

  Tlačidlo Vytvoriť na stránke Stĺpce lokality
 4. V časti Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov.

 5. Vyberte typ informácií, ktoré chcete uložiť v stĺpci.

  Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 6. V časti Skupina vyberte existujúcu skupinu, do ktorej chcete uložiť nový stĺpec lokality, alebo vytvorte novú skupinu na uloženie tohto stĺpca.

  Zoznam existujúcich skupín sa môže líšiť v závislosti od verzie lokality SharePoint a skupín, ktoré boli pridané.

 7. V časti Ďalšie nastavenia stĺpcov vyberte ďalšie požadované nastavenia stĺpca. Možnosti dostupné v tejto časti sa líšia v závislosti od typu stĺpca, ktorý ste vybrali v časti Názov a typ.

  Ďalšie informácie o nastaveniach stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 8. Vyberte tlačidlo OK.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, v ktorej chcete vytvoriť stĺpec.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje na stránke, vyberte položku nastavenia  Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. >obsah lokalitya potom vyberte názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Vyberte položku nastavenia  Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. > nastavenia zoznamu alebo nastavenia knižnice.

  Ponuka Nastavenie s vybratou možnosťou Nastavenie knižnice
 3. Na stránke nastavenia sa posuňte nadol na časť stĺpce a potom vyberte položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

  Detail na prepojenie Pridať existujúci stĺpec na stránke Nastavenie
 4. Na stránke Pridať stĺpce zo stĺpcov lokality v časti Vybrať stĺpce vyberte skupinu stĺpcov lokality, ktoré majú byť na výber v rozbaľovacom zozname Vyberte stĺpce lokality z.

  Stránka Pridať existujúci stĺpec s 3 vybratými

  Po výbere skupiny stĺpcov zo zoznamu sa v zozname Dostupné stĺpce lokality zobrazia dostupné stĺpce lokality.

  Poznámka: Zoznam Dostupné stĺpce lokality je predvolene nastavený na hodnotu Všetky skupiny, ale je možné zúžiť počet polí výberom skupín, ktoré môžu obsahovať to, čo hľadáte. Napríklad Základné stĺpce dokumentu alebo Vlastné stĺpce.

 5. Vyberte stĺpce lokality, ktoré chcete pridať, a kliknite na položku Pridať. Stĺpce sa zobrazia v poli zoznamu Stĺpce, ktoré chcete pridať. Ak chcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia, ktoré sa návštevníkom lokality zobrazí automaticky pri prvom otvorení zoznamu alebo knižnice, skontrolujte, či je vybratá možnosť Pridať do predvoleného zobrazenia. Aj niektoré zoznamy, napríklad zoznam úloh, majú možnosť Pridať do všetkých typov obsahu, ktorá je vybratá predvolene. Ak chcete pridať stĺpec do všetkých typov obsahu, skontrolujte, či je možnosť Pridať do všetkých typov obsahu stále vybratá.

  V závislosti od typu zoznamu alebo knižnice môžu byť v časti Možnosti ďalšie nastavenia. Vyberte ďalšie požadované možnosti.

 6. Vyberte tlačidlo OK , ak chcete uložiť.

Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici servera SharePoint Server 2016 alebo SharePoint Server 2013

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na stránke alebo na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice na stránke nezobrazuje, kliknite na možnosť Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , na položku Obsah lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

  Karta Knižnica a Prehľadávať na páse s nástrojmi
 3. V skupine Spravovať zobrazenia kliknite na položku Vytvoriť stĺpec.

  Prepojenie Vytvoriť stĺpec v knižnici SharePointu Online
 4. V sekcii Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov stĺpca.

  Dialógové okno Vytvorenie stĺpca

 5. V sekcii Typ informácií v tomto stĺpci vyberte typ informácií, ktorý chcete zobraziť v stĺpci. Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 6. V sekciiĎalšie nastavenie stĺpcovzadajte popis do poľa Popis, aby používatelia pochopili účel stĺpca a údaje, ktoré by mal obsahovať. Tento popis je voliteľný.

  V závislosti od vybraného typu stĺpca sa môže v sekcii Ďalšie nastavenie stĺpcov zobraziť viacej možností. Vyberte ďalšie požadované nastavenia. Ďalšie informácie o nastavení stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 7. Môžete pridať overenie, aby ste zabezpečili zhodu položky stĺpca s tým, čo sa očakáva. Kliknite na položku Overenie stĺpca, čím sa rozbalí časť, a zadajte vzorec, ktorý chcete použiť na overenie údajov. Pridajte správu používateľa , ktorá popisuje, aké platné údaje by mali vyzerať ako pomoc používateľom pri zadávaní platných údajov. Informácie o syntaxi overenia a vzorca nájdete v téme Príklady používaných vzorcov v zoznamoch SharePointu.

  Dialógové okno Overenie stĺpca a polia vyplnené vzorovými údajmi

  Časť Overenie stĺpca nie je k dispozícii pre všetky typy stĺpcov.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a uložte.

 1. Na domovskej stránke portálu lokality kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenia lokality v časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Stĺpce lokality.

  Možnosť Stĺpec lokality na stránke Nastavenie lokality
 3. Na stránke Stĺpce lokality kliknite na položku Vytvoriť.

  Tlačidlo Vytvoriť na stránke Stĺpce lokality
 4. V časti Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov.

 5. Vyberte typ informácií, ktoré chcete uložiť v stĺpci.

  Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 6. V časti Skupina vyberte existujúcu skupinu, do ktorej chcete uložiť nový stĺpec lokality, alebo vytvorte novú skupinu na uloženie tohto stĺpca.

  Zoznam existujúcich skupín sa môže líšiť v závislosti od verzie lokality SharePoint a skupín, ktoré boli pridané.

 7. V časti Ďalšie nastavenia stĺpcov vyberte ďalšie požadované nastavenia stĺpca. Možnosti dostupné v tejto časti sa líšia v závislosti od typu stĺpca, ktorý ste vybrali v časti Názov a typ.

  Ďalšie informácie o nastaveniach stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na stránke alebo na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice na stránke nezobrazuje, kliknite na možnosť Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 , na položku Obsah lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

  Stránka Obsah lokality s vybratým zoznamom
 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

  Karta Zoznam vybratá na páse s nástrojmi
 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  Tlačidlá nastavení knižnice SharePoint na páse s nástrojmi

 4. Na stránke Nastavenie sa posuňte nadol na časť Stĺpce a potom kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

  Detail na prepojenie Pridať existujúci stĺpec na stránke Nastavenie
 5. Na stránke Pridať stĺpce zo stĺpcov lokality v časti Vybrať stĺpce vyberte skupinu stĺpcov lokality, ktoré majú byť na výber v rozbaľovacom zozname Vyberte stĺpce lokality z.

  Stránka Pridať existujúci stĺpec s 3 vybratými

  Poznámka: Zoznam Dostupné stĺpce lokality je predvolene nastavený na hodnotu Všetky skupiny, ale je možné zúžiť počet polí výberom skupín, ktoré môžu obsahovať to, čo hľadáte. Napríklad Základné stĺpce dokumentu alebo Vlastné stĺpce.

  Po výbere skupiny stĺpcov zo zoznamu sa v zozname Dostupné stĺpce lokality zobrazia dostupné stĺpce lokality.

  Pridanie stĺpcov zo stĺpcov lokality

 6. Vyberte stĺpce lokality, ktoré chcete pridať, a kliknite na položku Pridať. Stĺpce sa zobrazia v poli zoznamu Stĺpce, ktoré chcete pridať. Ak chcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia, ktoré sa návštevníkom lokality zobrazí automaticky pri prvom otvorení zoznamu alebo knižnice, skontrolujte, či je vybratá možnosť Pridať do predvoleného zobrazenia. Aj niektoré zoznamy, napríklad zoznam úloh, majú možnosť Pridať do všetkých typov obsahu, ktorá je vybratá predvolene. Ak chcete pridať stĺpec do všetkých typov obsahu, skontrolujte, či je možnosť Pridať do všetkých typov obsahu stále vybratá.

  V závislosti od typu zoznamu alebo knižnice môžu byť v časti Možnosti ďalšie nastavenia. Vyberte ďalšie požadované možnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo OK a uložte.

Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici servera SharePoint Server 2010

Tento postup sa spustí zo stránky zoznamu alebo knižnice, do ktorej chcete pridať stĺpec.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica. Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Ak váš zoznam predstavuje napríklad kalendár, názov karty bude Kalendár.

 3. V skupine Spravovať zobrazenia kliknite na položku Vytvoriť stĺpec.

 4. V dialógovom okne Vytvoriť zoznam,

  Dialógové okno Vytvorenie stĺpca

  1. V sekcii Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov stĺpca.

  2. V časti Typ informácií v tomto stĺpci vyberte typ informácií, ktorý chcete zobraziť v stĺpci. Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

  Poznámka: V závislosti od typu stĺpca, ktorý ste vybrali, možno nebude možné po vytvorení stĺpca zmeniť jeho typ.

 5. V sekciiĎalšie nastavenie stĺpcovzadajte popis do poľa Popis, aby používatelia pochopili účel stĺpca a údaje, ktoré by mal obsahovať. Tento popis je voliteľný.

  V závislosti od vybraného typu stĺpca sa môže v sekcii Ďalšie nastavenie stĺpcov zobraziť viacej možností. Vyberte ďalšie požadované nastavenia.

 6. Ak chcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia, ktoré sa používateľom lokality automaticky zobrazí pri prvom otvorení zoznamu alebo knižnice, skontrolujte, či je vybratá možnosť Pridať do predvoleného zobrazenia.

  Ak chcete, aby boli údaje v stĺpci overené, v časti Overenie stĺpca zadajte vzorec, ktorý chcete použiť na overenie údajov, a správu používateľa, ktorá sa má zobraziť používateľom ako pomoc pri zadávaní platných údajov. Časť Overenie stĺpca nie je dostupná pre všetky typy stĺpcov.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Kliknite na položku Akcie lokality Ponuka Akcie lokality a potom na položku Nastavenie lokality.

  Položka Nastavenie lokality v ponuke Akcie lokality
 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Galérie na položku Stĺpce lokality.

  Možnosť Stĺpec lokality na stránke Nastavenie lokality
 3. Na stránke Stĺpce lokality kliknite na položku Vytvoriť.

  Tlačidlo Vytvoriť na stránke Stĺpce lokality
 4. V časti Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov.

 5. Vyberte typ informácií, ktoré chcete uložiť v stĺpci.

  Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 6. V časti Skupina vyberte existujúcu skupinu, do ktorej chcete uložiť nový stĺpec lokality, alebo vytvorte novú skupinu na uloženie tohto stĺpca.

  Zoznam existujúcich skupín sa môže líšiť v závislosti od verzie lokality SharePoint a skupín, ktoré boli pridané.

 7. V časti Ďalšie nastavenia stĺpcov vyberte ďalšie požadované nastavenia stĺpca. Možnosti dostupné v tejto časti sa líšia v závislosti od typu stĺpca, ktorý ste vybrali v časti Názov a typ.

  Ďalšie informácie o nastaveniach stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica. Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Ak váš zoznam predstavuje napríklad kalendár, názov karty bude Kalendár.

 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  Nastavenia zoznamu

 4. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice sa posuňte nadol na časť Stĺpce a kliknite na položku Pridať z existujúcich stĺpcov lokality.

  Detail na prepojenie Pridať existujúci stĺpec na stránke Nastavenie
 5. Na stránke stĺpce zo stĺpcov lokality v časti Vybrať stĺpce vyberte stĺpec v zozname Dostupné stĺpce lokality a potom kliknite na položku Pridať.

  Keď vyberiete stĺpec v zozname Dostupné stĺpce lokality, zobrazia sa skupina, v ktorej sa nachádza stĺpec, a popis, ak sú k dispozícii.

  Pridať stĺpec lokality

  Poznámka: Zoznam Dostupné stĺpce lokality je predvolene nastavený na hodnotu Všetky skupiny, ale je možné zúžiť počet polí výberom skupín, ktoré môžu obsahovať to, čo hľadáte. Napríklad Základné stĺpce dokumentu alebo Vlastné stĺpce.

 6. Ak chcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia, ktoré sa používateľom lokality automaticky zobrazí pri prvom otvorení zoznamu alebo knižnice, skontrolujte, či je vybratá možnosť Pridať do predvoleného zobrazenia.

  V závislosti od typu zoznamu alebo knižnice môžu byť v časti Možnosti ďalšie nastavenia. Vyberte ďalšie požadované možnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenia stĺpca, napríklad jeho názov, je možné zmeniť. V závislosti od typu stĺpca a typu zoznamu môžete vykonať ďalšie zmeny, napríklad zadať počet znakov textu, ktorý môže používateľ zadať. Rôzne programy, ako je napríklad SharePoint Designer 2010, ponúkajú ďalšie možnosti úpravy stĺpcov, ako je napríklad zadanie šírky stĺpca.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica. Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Ak váš zoznam predstavuje napríklad kalendár, názov karty bude Kalendár.

 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

  Nastavenia zoznamu

 4. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice v časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete zmeniť.

  Sekcia Stĺpce v nastaveniach zoznamu

 5. Zmeňte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie stĺpca v zozname alebo knižnici servera SharePoint Server 2007

Poznámka: Tento postup začína na stránke zoznamu alebo knižnice, kam sa má stĺpec pridať. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie sú otvorené, kliknite na názov na paneli Rýchle spustenie. Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie sú otvorené, kliknite na ich názov na paneli Rýchle spustenie. Ak tam zoznam alebo knižnica nie je, kliknite na možnosť Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

  Ponuka Akcie lokality so zvýraznenou položkou Zobraziť všetok obsah lokality
 2. V ponuke Nastavenie ponuka nastavenia kliknite na položku vytvoriť stĺpec.

 3. V časti Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov.

  Zadajte názov stĺpca do poľa pre názov
 4. V sekcii Typ informácií v tomto stĺpci vyberte typ informácií, ktorý chcete zobraziť v stĺpci. Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 5. V sekciiĎalšie nastavenie stĺpcovzadajte popis do poľa Popis, aby používatelia pochopili účel stĺpca a údaje, ktoré by mal obsahovať. Tento popis je voliteľný.

  pridanie ďalších nastavení na stránke Vytvoriť stĺpec
 6. V závislosti od vybraného typu stĺpca sa môže v sekcii Ďalšie nastavenie stĺpcov zobraziť viacej možností. Vyberte ďalšie požadované nastavenia.

 7. Ak chcete pridať stĺpec do predvoleného zobrazenia, ktoré sa používateľom lokality automaticky zobrazí pri prvom otvorení zoznamu alebo knižnice, kliknite na možnosť Pridať do predvoleného zobrazenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenia stĺpca, napríklad jeho názov, je možné zmeniť. V závislosti od typu stĺpca a typu zoznamu môžete vykonať ďalšie zmeny, napríklad množstvo textu, ktorý môže používateľ zadať.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V ponuke Nastavenie ponuka nastavenia kliknite na položku nastavenia zoznamu alebo na požadovanú možnosť nastavenia.

  • Na blogovej lokalite kliknite v časti Prepojenia správcu na položku Spravovať príspevky, čím sa zobrazí zoznam príspevkov. V ponuke Nastavenia kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. V časti Stĺpce kliknite na názov stĺpca, ktorý chcete zmeniť.

 4. Zmeňte požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Môžete určiť, že stĺpec je indexovaný, čo vám umožní rýchlejšie prepínanie zobrazení zoznamov alebo knižníc, ktoré sú rozložené do viacerých priečinkov. Ak chcete zobraziť nastavenia pre zoznam alebo knižnicu, na hlavnej stránke pre prispôsobenia nastavení kliknite na položku Indexované stĺpce. Vyberte stĺpec, ktorý chcete indexovať, a kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie informácie o indexoch nájdete v téme Spravovanie veľkých zoznamov a knižníc v SharePointe.

Stĺpec lokality je opätovne použiteľná definícia stĺpca alebo šablóny, ktorú môžete priradiť k viacerým zoznamom v rámci viacerých lokalít SharePoint. Stĺpce lokality sú užitočné, ak chce vaša organizácia zaviesť určité konzistentné nastavenia pre zoznamy a knižnice. Nastavenia môžete zdieľať v rámci viacerých zoznamov a knižníc, takže ich nemusíte vždy opakovane vytvárať.

 1. Na domovskej stránke portálu lokality kliknite na položku Akcie lokality, ukážte na položku Nastavenie lokality a potom kliknite na možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality.

  Možnosť Upraviť všetky nastavenia lokality v časti Nastavenie lokality
 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Galérie na položku Stĺpce lokality.

 3. Na stránke Galéria stĺpcov lokality kliknite na položku Vytvoriť.

 4. V časti Názov a typ zadajte do poľa Názov stĺpca požadovaný názov.

  Zadajte názov stĺpca do poľa pre názov
 5. V sekcii Typ informácií v tomto stĺpci vyberte typ informácií, ktorý chcete zobraziť v stĺpci.

  Ďalšie informácie o typoch stĺpcov nájdete v téme Typy a možnosti stĺpcov lokality.

 6. V časti Skupina vyberte existujúcu skupinu, do ktorej chcete uložiť nový stĺpec lokality, alebo vytvorte novú skupinu na uloženie tohto stĺpca.

  Zoznam existujúcich skupín sa môže líšiť v závislosti od verzie lokality SharePoint a skupín, ktoré boli pridané.

  V tejto tabuľke nájdete skupiny, ktoré sú predvolene k dispozícii.

  Vyberte túto možnosť

  Požadované zobrazenie

  Základné stĺpce

  Stĺpce, ktoré sú užitočné v mnohých typoch zoznamov alebo knižníc.

  Základné stĺpce kontaktu a kalendára

  Stĺpce, ktoré sú užitočné v zoznamoch kontaktov a kalendára. Tieto stĺpce sa zvyčajne používajú na synchronizáciu metaúdajov z klientskych programov kontaktov a kalendára, ako je napríklad Microsoft Outlook.

  Základné stĺpce dokumentu

  Štandardné stĺpce dokumentu z množiny hlavných vlastností balíka Microsoft Office a množiny hlavných metaúdajov Dublin.

  Základné stĺpce úlohy a problému

  Stĺpce, ktoré sú užitočné v zoznamoch úloh a problémov. Tieto stĺpce sa zvyčajne používajú na synchronizáciu metaúdajov z klientskych programov úloh a problémov, ako je napríklad Office Outlook.

  Vlastné stĺpce

  Stĺpce, ktoré pridáte tak, aby vyhovovali účelu zoznamu alebo knižnice.

  Rozšírené stĺpce

  Množina stĺpcov na špeciálne účely.

  Kľúčové ukazovatele výkonu

  Stĺpce, ktoré sú užitočné na zobrazenie výkonu údajov kľúčových ukazovateľov výkonu.

  Stĺpce rozloženia strany

  Stĺpce, ktoré sú užitočné pre obsah informácií o rozložení strany.

  Publikačné stĺpce

  Stĺpce, ktoré sú užitočné pre obsah informácií o publikovaní.

  Zostavy

  Stĺpce, ktoré sú užitočné na vytváranie zostáv.

 7. V sekciiĎalšie nastavenie stĺpcovzadajte popis do poľa Popis, aby používatelia pochopili účel stĺpca a údaje, ktoré by mal obsahovať. Tento popis je voliteľný.

  pridanie ďalších nastavení na stránke Vytvoriť stĺpec
 8. V závislosti od vybraného typu stĺpca sa môže v sekcii Ďalšie nastavenie stĺpcov zobraziť viacej možností. Vyberte ďalšie požadované nastavenia.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie možnosti stĺpcov

Váš názor nás zaujíma.

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo vám chýbalo. Ak ste sa sem dostali prostredníctvom hľadania a nenašli ste tu požadované informácie, dajte nám vedieť, čo ste hľadali. Uveďte aj svoju verziu služby SharePoint, operačného systému a prehliadača. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme uvedené kroky a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×