Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete ušetriť čas na často vykonávaných úlohách, môžete kroky týchto úloh zaznamenať ako makro. Keď budete chcieť vykonať tieto zaznamenané kroky, môžete makro aktivovať, aby vykonalo tieto kroky za vás.

Word

Vo Worde 2016 pre Mac, môžete vytvoriť makro, ktoré pomocou klávesovej skratky spustiť makro a odstrániť makro, ktoré už nepotrebujete.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zaznamenať makro.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Makro, potom kliknite na tlačidlo Záznam makra a začnite vytvárať makro.
 2. Zadajte názov makra alebo prijmite predvolené nastavenie, ktoré poskytne Word.

  Zadajte názov makra v položke pre názov makra alebo prijmite všeobecný názov vytvorený Wordom.
 3. Aby bolo možné toto makro používať v každom novom dokumente, ktorý vytvoríte, overte, či je v zozname Uložiť makro v vybraná položka Všetky dokumenty (normálne).

 4. Kliknite na položku Klávesnica a priraďte makru kombináciu klávesov.

  Word zobrazí dialógové okno Prispôsobiť klávesnicu.

 5. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov.

  Po stlačení kombinácie klávesov Word zobrazí príkaz alebo makro (ak existuje), ktoré už bolo pridelené danej kombinácii klávesov.

  Po stlačení kombinácie klávesov Word zobrazí príkaz alebo akciu, ktorá je momentálne priradená k tejto kombinácii klávesov, ak taká existuje.

 6. Ak je zvolená kombinácia klávesov už priradená, odstráňte ju z poľa Stlačte novú klávesovú skratku a potom vyberte novú kombináciou klávesov.

  Keď nájdete nepriradenú kombináciu klávesov, prejdite na ďalší krok.

  Word zistí, kedy ste stlačili kombináciu klávesov, ktorá ešte nie je priradená k príkazu alebo makru.
 7. Aby bolo možné túto klávesovú skratku používať v každom novom dokumente, overte, či je v zozname Uložiť zmeny do vybraná globálna šablóna Normal.dotm.

  Vyberte šablónu Normal.dotm, aby makro bolo dostupné na použitie v nových dokumentoch, ktoré vytvoríte.
 8. Kliknite na položku Priradiť.

 9. Keď ste pripravení zaznamenať makro, kliknite na tlačidlo OK.

 10. Kliknite na príkazy alebo stlačte klávesy pre každý krok úlohy.

  Word zaznamená kliknutia a stlačenia klávesov, ale nezaznamená text, ktorý vyberiete myšou. Ak chcete počas zaznamenávania makra vybrať text, použite klávesnicu.

 11. Zaznamenávanie ukončíte kliknutím na položky Zobraziť > Makrá > Zastaviť záznam.

  Ak chcete zaznamenávanie makra zastaviť, kliknite v ponuke makier na položku Zastaviť záznam.

Ak chcete spustiť makro, stlačte klávesovú skratku priradené k nemu alebo spustiť makro v zozname makrá.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zobraziť makrá.

  Kliknite na položku Zobraziť makrá na zobrazenie a úpravu makier, ktoré sú priradené k aktuálnemu dokumentu.
 2. V zozname v časti názov makra vyberte makro, ktoré chcete spustiť.

 3. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Po výbere makra v časti Názov makra, kliknite na položku spustiť, čím ho spustite.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zobraziť makrá.

  Kliknite na položku Zobraziť makrá na zobrazenie a úpravu makier, ktoré sú priradené k aktuálnemu dokumentu.
 2. Skontrolujte, či umiestnenie určené v okne Makrá v obsahuje umiestnenie makra, ktoré chcete odstrániť.

  Vyberte v zozname makier umiestnenie makier, ktoré sa majú zobrazovať.

  Tento zoznam bude obsahovať dokument, ktorý je otvorený v aktuálnom okne, ako aj globálnu šablónu a príkazy programu Word.

 3. V časti Názov makra vyberte makro, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite pod zoznamom na znamienko mínus.

  Vyberte makro, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite pod zoznamom na znamienko mínus.
 4. Keď Word zobrazí výzvu na potvrdenie odstránenia makra, kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte, že chcete tabuľku odstrániť.

Excel

V Exceli 2016 pre Mac, môžete vytvoriť makro, ktoré pomocou klávesovej skratky spustiť makro a odstrániť makro, ktoré už nepotrebujete.

Pri zaznamenávaní makra, záznamy záznam makra všetky kroky potrebné na dokončenie akcie, ktoré má makro vykonávať. Tieto kroky môžete zahrnúť zadávať text alebo čísla, kliknutím na položku buniek alebo príkazy na páse s nástrojmi alebo na jedálne lístky, formátovanie, výber buniek, riadkov alebo stĺpcov a presunutím myši vyberte bunky v hárku.

Poznámka: Príkazy pre nahrávanie, vytváranie a odstraňovanie makrá, ako aj ďalšie pokročilé funkcie sú k dispozícii na karte vývojár na páse s nástrojmi. Ďalšie informácie o používaní karta Vývojár nájdete v téme použitie kartu Vývojár na vytvorenie alebo odstránenie makra v Exceli 2016 pre Mac.

 1. Vyberte položku Nástroje > makro > nový záznam.

  Vyberte položku Nástroje, potom makro, a potom zaznamenanie nového makra

 2. Do poľa Názov makra zadajte názov makra.

  Zadajte názov, umiestnenie a skratka kód makra

 3. Ak chcete vytvoriť klávesovú skratku pre makro, zadajte písmeno do poľa Option + Cmd.

 4. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte umiestnenie pre makro.

  Ak chcete uložiť makro

  Kliknite na položku

  V dokumente, ktorý chcete vytvoriť makro

  Tento zošit

  Vo všetkých otvorených dokumentoch

  Nový zošit

  K dispozícii pri každom použití Excelu

  Zošit osobných makier

 5. (Voliteľné) Pridať popis makra.

 6. Keď ste pripravení zaznamenať, kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na príkazy alebo stlačte klávesy pre každý krok úlohy.

 8. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku Nástroje > makro > Zastaviť záznam. (Tento krok sa uskutoční v makre.)

  Vyberte položku Zastaviť nahrávanie

Ak chcete spustiť makro, stlačte klávesovú skratku priradené k nemu alebo spustiť makro v dialógovom okne makrá.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Zobraziť makrá.

 2. Kliknite na položku makrá v kontextovom ponuky a vyberte položku Tento zošit.

 3. Vyberte v zozname makro a kliknite na položku Spustiť.

  Excel for Mac Macros dialog

 1. Vyberte položku Nástroje > makro > makrá.

  Vyberte makro a potom vyberte možnosť makrá

 2. Vyberte makro, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves so znamienkom mínus.

  Vyberte názov makra a potom vyberte znamienko mínus

 3. Zobrazí potvrdzujúce hlásenie. Kliknite na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

  Potvrdenie odstránenia

Môžete tiež odstrániť makro na karte vývojár.

 1. Na karte Vývojár kliknite na položku Makrá.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo odstránenia.

  Select a macro and click the minus sign to delete it

Word

Ak chcete automatizovať opakujúcu sa úlohu, môžete rýchlo vytvoriť makro vo Worde. Môžete použiť aj Visual Basic Editor v programe Microsoft Visual Basic for Applications a napísať vlastný skript makra alebo skopírovať celé makro alebo jeho časť do nového makra.

Pri zaznamenávaní makra, sú zaznamenané všetky potrebné kroky, ktoré sú potrebné na dokončenie akcie, ktoré má makro vykonávať. Navigácia späť na karte Nahrávanie však nie je súčasťou zaznamenané kroky.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Záznam.

  Karta Vývojár vo Worde, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. Do poľa Názov makra zadajte názov makra.

 3. V kontextovej ponuke Makro uložiť v vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete uložiť makro

  Kliknite na položku

  V dokumente, v ktorom je makro vytvorené

  [názov dokumentu] (dokument)

  Vo všetkých otvorených dokumentoch

  Všetky dokumenty (normálne)

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom vykonajte akcie, ktoré chcete zaznamenať.

 5. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Zastaviť.

Makro môžete vytvoriť pomocou vstavaného editora jazyka Visual Basic.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Editor.

  Karta Vývojár vo Worde, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. Ak potrebujete vložiť modul, v editore jazyka Visual Basic kliknite v ponuke Vložiť na položku Modul.

 3. Do okna s kódom modulu zadajte alebo prilepte kód makra, ktorý chcete použiť.

 4. Po dokončení kliknite v ponuke Word na položku Zavrieť a vrátiť sa do Microsoft Wordu.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár vo Worde, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete spustiť, a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

Na úpravu makra použijete Visual Basic Editor.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár vo Worde, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Otvorí sa editor jazyka Visual Basic.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. Po dokončení kliknite v ponuke Word na položku Zavrieť a vrátiť sa do Microsoft Wordu.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár vo Worde, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete kopírovať, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Otvorí sa editor jazyka Visual Basic.

 3. V okne s kódom editora jazyka Visual Basic vyberte riadky makra, ktoré chcete kopírovať.

  Tip: Ak chcete skopírovať celé makro, zahrňte do výberu riadky Sub a End Sub.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 5. V poli Projekt v okne s kódom kliknite na modul, do ktorého chcete vložiť kód.

 6. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár vo Worde, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

PowerPoint

Ak chcete automatizovať opakujúce sa úlohy, môžete použiť Visual Basic for Applications na vytvorenie makro v PowerPointe.

Makro môžete vytvoriť pomocou vstavaného editora jazyka Visual Basic.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Editor.

  Karta Vývojár v PowerPointe, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. Ak potrebujete vložiť modul, v editore jazyka Visual Basic kliknite v ponuke Vložiť na položku Modul.

 3. Do okna s kódom modulu zadajte alebo prilepte kód makra, ktorý chcete použiť.

 4. Po dokončení v ponuke PowerPoint kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do Microsoft PowerPointu.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v PowerPointe, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete spustiť, a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

Na úpravu makra použijete Visual Basic Editor.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v PowerPointe, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Otvorí sa editor jazyka Visual Basic.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. Po dokončení v ponuke PowerPoint kliknite na položku Zavrieť a vrátiť sa do Microsoft PowerPointu.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v PowerPointe, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete kopírovať, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Otvorí sa editor jazyka Visual Basic.

 3. V okne s kódom editora jazyka Visual Basic vyberte riadky makra, ktoré chcete kopírovať.

  Tip: Ak chcete skopírovať celé makro, zahrňte do výberu riadky Sub a End Sub.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 5. V poli Projekt v okne s kódom kliknite na modul, do ktorého chcete vložiť kód.

 6. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v PowerPointe, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Excel

Ak chcete automatizovať opakujúcu sa úlohu, môžete rýchlo vytvoriť makro v Exceli. Môžete použiť aj Visual Basic Editor v programe Microsoft Visual Basic for Applications a napísať vlastný skript makra alebo skopírovať celé makro alebo jeho časť do nového makra.

Zaznamenajú sa všetky kroky, ktoré sú potrebné na dokončenie akcií, ktoré má makro vykonať. Navigácia späť na kartu na zastavenie zaznamenávania však nie je súčasťou zaznamenaných krokov.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Záznam.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. Do poľa Názov makra zadajte názov makra.

  Tip: Ak chcete vytvoriť klávesovú skratku pre makro, do poľa Option+Cmd+ zadajte písmeno.

 3. V kontextovej ponuke Makro uložiť v vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete uložiť makro

  Kliknite na položku

  V dokumente, v ktorom je makro vytvorené

  Tento zošit

  Vo všetkých otvorených dokumentoch

  Nový zošit

  K dispozícii pri každom použití Excelu

  Zošit osobných makier

  Zošit osobných makier sa nachádza na používateľov / menopoužívateľa/Library/podpora aplikácií / program Microsoft Excel.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom vykonajte akcie, ktoré chcete zaznamenať.

 5. Na karte Vývojár v časti Visual Basic znova kliknite na položku Záznam.

Makro môžete vytvoriť pomocou vstavaného editora jazyka Visual Basic.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Editor.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. Ak potrebujete vložiť modul, v editore jazyka Visual Basic kliknite v ponuke Vložiť na položku Modul.

 3. Do okna s kódom modulu zadajte alebo prilepte kód makra, ktorý chcete použiť.

 4. Po dokončení kliknite v ponuke Excel na položku Zavrieť a vrátiť sa do Microsoft Excelu.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete spustiť, a potom kliknite na tlačidlo Spustiť.

  Tip: Ak chcete spustiť makro pomocou klávesovej skratky, stlačte tlačidlo OPTION + COMMAND + písmeno, ktoré ste zadali pri vytvorení klávesovej skratky.

Na úpravu makra použijete Visual Basic Editor.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete upraviť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Otvorí sa editor jazyka Visual Basic.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

 4. Po dokončení kliknite v ponuke Excel na položku Zavrieť a vrátiť sa do Microsoft Excelu.

Po dokončení tohto postupu sa makro spustí pri každom otvorení zošita, ktorý obsahuje toto makro.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Záznam.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. Do poľa Názov makra zadajte reťazec Auto_Open.

 3. V kontextovej ponuke Makro uložiť v vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Ak chcete uložiť makro

  Kliknite na položku

  V dokumente, v ktorom je makro vytvorené

  Tento zošit

  Vo všetkých otvorených dokumentoch

  Nový zošit

  K dispozícii pri každom použití Excelu

  Zošit osobných makier

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom vykonajte akcie, ktoré chcete zaznamenať.

 5. Na karte Vývojár v časti Visual Basic znova kliknite na položku Záznam.

 6. V ponuke Súbor kliknite na možnosť Uložiť ako.

 7. V kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Zošit Excelu podporujúci makrá (.xlsm) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete kopírovať, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Otvorí sa editor jazyka Visual Basic.

 3. V okne s kódom editora jazyka Visual Basic vyberte riadky makra, ktoré chcete kopírovať.

  Tip: Ak chcete skopírovať celé makro, zahrňte do výberu riadky Sub a End Sub.

 4. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Kopírovať.

 5. V poli Projekt v okne s kódom kliknite na modul, do ktorého chcete vložiť kód.

 6. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť.

 1. Na karte Vývojár kliknite v časti Visual Basic na položku Makrá.

  Karta Vývojár v Exceli, skupina Visual Basic

  Ak nie je karta Vývojár k dispozícii

  1. Na pravej strane pása s nástrojmi kliknite na položku Kontextová ponuka Akcia a potom na položku Predvoľby pása s nástrojmi.

  2. V časti Prispôsobiť začiarknite políčko Vývojár.

 2. V zozname kliknite na makro, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×