Vytvorenie súboru na uloženie informácií

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri používaní programu Microsoft Outlook je potrebné miesto na uchovávanie e-mailových správ, kalendára, úloh a ďalších položiek. Tento ukladací priestor sa nazýva súbor s údajmi a umožňuje uchovávanie údajov v počítači.

Obsah tohto článku

Čo sú súbory súdajmi programu Outlook

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programov Outlook 97-2002

Čo sú súbory s údajmi programu Outlook

Pri ukladaní položiek v počítači, program Outlook používa súbor s údajmi s názvom súboru osobných priečinkov programu Outlook (.pst). Ak používate konto Microsoft Exchange, vaše položky sa doručujú a ukladajú v e-mailového servera. Ak chcete vám umožňujú pracovať so správami aj vtedy, keď sa nemôžete pripojiť k e-mailového servera, Outlook ponúka priečinky offline, ktoré sa uložia do súboru priečinkov Offline (.ost) v počítači.

Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma typmi súborov s údajmi programu Outlook sú:

 • Súbory .ost programu Outlook sa používajú len vtedy, keď máte konto servera Exchange a rozhodnete pracovať v režime offline, alebo použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 • Súbory .pst programu Outlook sa používajú na POP3, IMAP a HTTP kontá. Ak chcete vytvoriť archívy alebo záložné súbory z priečinkov programu Outlook a položiek v počítači, vrátane kontá Exchange, musíte vytvoriť a použiť ďalšie súbory .pst.

Keď po prvýkrát spustíte program Outlook, potrebné súbory s údajmi sa vytvoria automaticky. V niektorých prípadoch budete potrebovať vytvoriť ďalšie súbory s údajmi. Napríklad archivované položky možno uložiť v inom súbore formátu .pst. Môžete tiež uchovávať rozličné projekty v ich vlastných súboroch formátu .pst.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Program Outlook predvolene vytvorí súbor .pst v najnovšom formáte, ktorý podporuje väčšie súbory a kódovanie Unicode. tento formát súborov nemožno prečítať pomocou programov Microsoft Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť súbor s údajmi programu Outlook, v okne Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov v dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov zadajte názov, pod ktorým sa bude priečinok .pst zobrazovať.

  Poznámka : Zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať rôzne súbory s údajmi programu Outlook v prípade, že pracujete s viac ako jedným súborom .pst. Odporúča sa zadať názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

 5. Ak chcete chrániť súbor s údajmi pomocou hesla, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

  Poznámka : Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

  Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov

  1. Zadajte názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

  2. Ak chcete, zadajte heslo pre tento súbor s údajmi.

  3. Ak chcete, môžete začiarknuť políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, aby sa pri každom otvorení súboru nezobrazovala výzva na zadanie hesla pre súbor s údajmi.

  Informácie o hesle

  Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

  Použite heslá rozlišujú veľké a malé písmená, čísla a symboly. Slabými heslá nekombinujte tieto prvky. Silné heslo: Y6dh! et5. Slabými heslo: House27. Heslo by mali mať 8 alebo viac znakov. Heslo, ktoré používa 14 alebo viacero znakov je lepšie.

  It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

  Dôležité : Microsoft, poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správca e-mailu nemá prístup k vášmu heslu, ani vám pomôcť pri obnove obsahu súboru .pst, ak heslo zabudnete.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v Zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programov Outlook 97-2002

Ak chcete vytvoriť súbor s údajmi, ktorý je kompatibilný s programami Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002, môžete vytvoriť súbor s údajmi vo formáte Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst). Formát tohto súboru .pst sa zhoduje s formátom, ktorý bol k dispozícii v programoch Outlook 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na formát Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať pre priečinok .pst.

 5. Ak chcete súbor s údajmi chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

  Poznámka : Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

  Informácie o hesle

  Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, v ktorých sú kombinované veľké a malé písmená, číslice a symboly. V slabých heslách sa tieto znaky nepoužívajú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: Dom27. Heslá by mali mať 8 alebo viac znakov. Lepšie je používať prístupovú frázu, ktorá má 14 alebo viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v časti Ochrana osobných informácií silnými heslami.

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst na inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

  Dôležité : Microsoft, poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo správca e-mailu nemá prístup k vášmu heslu, ani vám pomôcť pri obnove obsahu súboru .pst, ak heslo zabudnete.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v Zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×