Vytvorenie súboru na uloženie informácií

Pri používaní programu Microsoft Outlook potrebujete miesto na uchovávanie e-mailových správ, kalendára, úloh a ďalších položiek. Tento ukladací priestor sa nazýva aj súbor s údajmi a umožňuje uchovávanie údajov v počítači.

V tomto článku

Súbory s údajmi programu Outlook

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programov Outlook 97-2002

Súbory s údajmi programu Outlook

Pri ukladaní položiek v počítači program Outlook používa súbor s údajmi nazývaný súbor osobných priečinkov (.pst). Ak používate konto servera Microsoft Exchange Server, položky sa spravidla doručujú a ukladajú na e-mailový server. Aby ste mohli pracovať so správami dokonca aj vtedy, keď sa nemôžete pripojiť na e-mailový server, program Outlook ponúka priečinky offline, ktoré sú uložené v súbor priečinkov offline v počítači.

Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma typmi súborov s údajmi programu Outlook sú:

 • Súbory .ost programu Outlook sa používajú len v prípade kont servera Exchange Server pri práci offline alebo keď využívate režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 • Súbory .pst programu Outlook sa používajú v prípade kont POP3, IMAP a HTTP. Ak chcete vytvoriť archívy alebo záložné súbory priečinkov a položiek programu Outlook v počítači vrátane kont servera Exchange Server, musíte vytvoriť a použiť ďalšie súbory typu .pst.

Keď po prvýkrát spustíte program Outlook, potrebné súbory s údajmi sa vytvoria automaticky. V niektorých prípadoch budete potrebovať vytvoriť ďalšie súbory s údajmi. Napríklad archivované položky možno uložiť v inom súbore formátu .pst. Môžete tiež uchovávať rozličné projekty v ich vlastných súboroch formátu .pst.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Program Outlook predvolene vytvorí súbor .pst v najnovšom formáte, ktorý podporuje väčšie súbory a kódovanie Unicode. tento formát súborov nemožno prečítať pomocou programov Microsoft Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť súbor s údajmi programu Outlook, v okne Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov v dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov zadajte názov, pod ktorým sa bude priečinok .pst zobrazovať.

  Poznámka   Zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať rôzne súbory s údajmi programu Outlook v prípade, že pracujete s viac ako jedným súborom .pst. Odporúča sa zadať názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

 5. Ak chcete chrániť súbor s údajmi pomocou hesla, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

  Poznámka   Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

  Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov

  1. Zadajte názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

  2. Ak chcete, zadajte heslo pre tento súbor s údajmi.

  3. Ak chcete, môžete začiarknuť políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, aby sa pri každom otvorení súboru nezobrazovala výzva na zadanie hesla pre súbor s údajmi.

  Informácie o hesle

  Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých aj veľkých písmen, číslic a symbolov. Slabé heslá tieto prvky nekombinujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslo by malo mať dĺžku 8 alebo viac znakov, ale ešte lepšie je použiť prístupovú frázu s dĺžkou 14 a viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ochrana osobných informácií pomocou silných hesiel (v angličtine).

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

    Spoločnosť Microsoft, váš poskytovateľ internetových služieb ani správca e-mailu nemajú prístup k vášmu heslu, ani vám nemôžu pomôcť obnoviť obsah súborov .pst, ak zabudnete heslo.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programov Outlook 97-2002

Ak chcete vytvoriť súbor s údajmi, ktorý je kompatibilný s programami Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002, môžete vytvoriť súbor s údajmi vo formáte Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst). Formát tohto súboru .pst sa zhoduje s formátom, ktorý bol k dispozícii v programoch Outlook 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Súbor s údajmi programu Outlook.

 2. Kliknite na formát Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať pre priečinok .pst.

 5. Ak chcete súbor s údajmi chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo v textových poliach Heslo a Potvrdenie hesla.

  Poznámka   Pre zvýšenú bezpečnosť sa pri písaní zobrazia len bodky.

  Informácie o hesle

  Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých aj veľkých písmen, číslic a symbolov. Slabé heslá tieto prvky nekombinujú. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: House27. Heslo by malo mať dĺžku 8 alebo viac znakov, ale ešte lepšie je použiť prístupovú frázu s dĺžkou 14 a viac znakov. Ďalšie informácie nájdete v téme Ochrana osobných informácií pomocou silných hesiel (v angličtine).

  Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst na inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

    Spoločnosť Microsoft, váš poskytovateľ internetových služieb ani správca e-mailu nemajú prístup k vášmu heslu, ani vám nemôžu pomôcť obnoviť obsah súborov .pst, ak zabudnete heslo.

Názov priečinka súvisiaceho so súborom s údajmi sa zobrazí v Zozname priečinkov. Zoznam priečinkov zobrazíte kliknutím na položku Zoznam priečinkov v ponuke Prejsť. Predvolený názov priečinka je Osobné priečinky.

Na začiatok stránky

Platí pre: Outlook 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk