Vytvorenie súboru zálohy

Back up your inbox and contacts (2) Create a backup file

Vytvorenie zálohy e-mailov, kontaktov a ďalších údajov pomocou funkcie exportu.

Praktické cvičenie: Spustenie programu Outlook

Doctor

Informácie o spôsoboch spustenia programu Outlook nájdete v článku Spustenie a ukončenie programu Outlook.

  1. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Možnosti.

Upraviť

Zobrazí sa obrazovka Možnosti programu Outlook.

  1. Kliknite na položku Spresnenie a potom na tlačidlo Exportovať.

.

Zobrazí sa dialógové okno Sprievodca importom a exportom.

  1. Vyberte možnosť Exportovať do súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Rozbaľovacie okno súčtov

  1. Vyberte typ údajov na zálohovanie.

Select the type of data to back up, and then click Next.

V tomto prípade vyberte možnosť údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  1. Vyberte položky na zálohovanie.

Select the items to back up.

Ak vyberiete názov konta, zálohujú sa všetky údaje programu Outlook. Ak vyberiete konkrétny priečinok, napríklad Doručená pošta, alebo funkciu, ako napríklad Kalendár alebo Kontakty, zálohujú sa len údaje vybratého priečinka alebo funkcie.

Po výbere priečinkov na zálohovanie kliknite na tlačidlo Ďalej.

Tip: Čo je to Vrátane podpriečinkov?

Doctor

Ak je políčko Vrátane podpriečinkov začiarknuté, exportujú sa údaje vrátane údajov v podpriečinkoch vytvorených v priečinkoch Doručená pošta a Odoslaná pošta.

  1. Zadajte umiestnenie a názov súboru pre údaje zálohy.

Specify the backup data location and file name.

Ak kliknete na tlačidlo Prehľadávať, zobrazí sa dialógové okno Otvoriť údajové súbory programu Outlook.

Specify the file location using the Open Outlook Data File dialog box.

Do poľa cieľa uloženia môžete zadať, kam sa má súbor zálohy uložiť. V tomto prípade je zadané umiestnenie Pracovná plocha.

.

Do poľa Názov súboru sa automaticky vloží názov „záloha“.

Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte nový názov súboru.

Kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka

Kliknite na tlačidlo OK.

Kruhový text WordArt: Všetko najlepšie k narodeninám okolo obrázka košíčka.

Zadané umiestnenie a názov súboru na uloženie údajov zálohy sa zobrazia v poli Exportovaný súbor uložiť ako.

Tip: Ako nezabúdať umiestnenie uloženia údajov zálohy?

Doctor

Odporúča sa poznačiť si umiestnenie údajov zálohy alebo skopírovať umiestnenie a názov súboru zálohy zobrazené v poli Exportovaný súbor uložiť ako do textového súboru, aby ste mali túto informáciu k dispozícii, keď budete chcieť obnoviť údaje zálohy alebo ich skopírovať na disk CD-ROM.

  1. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Click Finish to export the data.

Údaje zálohy sa vytvoria.

Tip: Čo ak sa zobrazí dialógové okno Vytvorenie údajového súboru programu Outlook?

Doctor

Informačné kanály RSS v programe Outlook

Ak chcete nastaviť heslo, zadajte ho do polí Heslo a Overiť heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

Keď sa znova zobrazí obrazovka na zadanie hesla, zadajte ho a kliknite na tlačidlo OK.

Ak nechcete zadať heslo, kliknite na tlačidlo OK bez zadania hesla.

Nasleduje téma Skopírovanie súboru zálohy na disk CD alebo DVD.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×