Vytvorenie rukou napísaného podpisu pre e-mailové správy na počítači Tablet PC

Funkcie písanie rukou v programe systém Microsoft Office 2007 umožňujú pomocou počítača Tablet PC a pero počítača Tablet PC vytvoriť rukou napísaný podpis pre e-mailové správy.

Program Microsoft Office Outlook 2007 umožňuje vytvárať prispôsobené e-mailové podpisy obsahujúce text a obrázky. Najprv pridáte rukou napísaný podpis do e-mailového podpisu a potom nakonfigurujete program Outlook tak, aby automaticky pridal daný podpis do odosielaných správ, alebo môžete podpis pridať manuálny vždy, keď je to potrebné.

Čo chcete urobiť?

Krok 1: Vytvorenie podpisu

Krok 2: Pridanie podpisu do správ

Krok 1: Vytvorenie podpisu

 1. V otvorenej e-mailovej správe kliknite na karte Správa v skupine Pero na položku Začne písanie rukou.

 2. Pomocou pera napíšte podpis do tela správy.

 3. Na karte Pero kliknite na položku Vybrať objekty a kliknutím vyberte podpis.

  Poznámka : Ak sa v podpise nachádzajú medzi písmenami alebo slovami medzery, môže byť potrebné vybrať viaceré položky.

 4. Dotknite sa perom obrazovky a podržte ho. Keď sa zobrazí kontextová ponuka, kliknite na položku Kopírovať.

 5. Signature menu Kliknite mimo vybratého textu, na karte Vložiť v skupine Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

 6. Na karte Podpis e-mailu kliknite na tlačidlo Nový.

 7. Zadajte názov podpisu a kliknite na tlačidlo OK.

 8. V poli Upraviť podpis sa dotknite perom obrazovky a podržte ho. Po zobrazení kontextovej ponuky kliknite na položku Prilepiť.

 9. Ak chcete, môžete pridať aj ďalšie prvky, napríklad text, elektronická vizitka alebo iné obrázky. Ďalšie informácie o vytváraní podpisov nájdete v článku Vytvorenie a zahrnutie podpisu do odchádzajúcich správ.

 10. Po vytvorení podpisu kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka : Podpis, ktorý ste práve vytvorili, sa nezobrazí v aktuálne otvorenej správe – musíte ho do nej manuálne vložiť. Ďalšie informácie obsahuje časť „Krok 2: Pridanie podpisu do správ“.

Na začiatok stránky

Krok 2: Pridanie podpisu do správ

Môžete nastaviť automatické pridávanie podpisu do odchádzajúcich správ alebo môžete podpis manuálne vložiť v prípade potreby.

 • Automatické vkladanie podpisu

  1. Signature menu V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom na tlačidlo Podpisy.

  2. V časti Vyberte predvolený podpis vyberte v zozname E-mailové konto e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.

  3. V zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

   Include signature in new messages

  4. Ak chcete, aby sa podpis zahrnul do odpovedí na správy a správ posielaných ďalej, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku nie je.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Manuálne vloženie podpisu

  1. Insert a signature V novej správe kliknite na karte Správa v skupine Zahrnúť na tlačidlo Podpis a vyberte požadovaný podpis.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×