Vytvorenie rozdeleného formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka: Rozdelené formuláre sa nedajú použiť ako súčasť webovej aplikácie programu Access.

Rozdelený formulár poskytuje dve zobrazenia údajov naraz: formulárové zobrazenie a údajové zobrazenie. Obidve zobrazenia sú pripojené na rovnaký zdroj údajov a sú navzájom synchronizované v každom okamihu. Ak vyberiete pole v jednej časti formulára, vyberiete rovnaké pole aj v druhej časti formulára. Údaje môžete pridať, upraviť alebo odstrániť v každej časti formulára (za predpokladu, že zdroj záznamov je možné aktualizovať a formulár nie je nakonfigurovaný tak, aby neumožňoval tieto akcie).

Rozdelený formulár v počítačovej accessovej databáze

Práca s rozdelenými formulármi vám poskytuje výhody oboch typov formulárov v jednom formulári. Časť s údajovým zobrazením môžete napríklad použiť na rýchle vyhľadanie záznamu a potom môžete použiť formulárové zobrazenie na zobrazenie a úpravu tohto záznamu. Formulárová časť môže slúžiť ako atraktívna a funkčná hlavička pre časť s údajovým hárkom. Táto metóda sa používa vo viacerých šablónach databáz, ktoré sú dostupné pre program Access.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie nového rozdeleného formulára pomocou nástroja rozdelený formulár

Existujúci formulár môžete zmeniť na rozdelený formulár

Doladenie rozdeleného formulára

Vytvorenie nového rozdeleného formulára pomocou nástroja Rozdelený formulár

Tento postup vám umožňuje vytvoriť nový rozdelený formulár. Formulár sa vytvorí z údajov tabuľky alebo dotazu, ktoré vyberiete na navigačnej table, alebo ktoré sú otvorené v údajovom zobrazení.

 1. Na navigačnej table kliknite na tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete zobraziť vo formulári. Tabuľku alebo dotaz môžete tiež otvoriť v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Formuláre na položku Ďalšie formuláre a potom kliknite na položku Rozdelené zobrazenie.

V programe Access sa vytvorí formulár, ktorý sa otvorí v zobrazení rozloženia. V zobrazení rozloženia môžete vykonávať zmeny v návrhu formulára, v ktorom sa práve zobrazujú údaje. Môžete napríklad upraviť veľkosť textových polí tak, aby sa prispôsobila zobrazovaným údajom.

Na začiatok stránky

Zmena existujúceho formulára na rozdelený formulár

Existujúci formulár môžete zmeniť na rozdelený formulár nastavením niektorých vlastností formulára.

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Zobrazenie rozloženia otvorte formulár v zobrazení rozloženia.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. V rozbaľovacom zozname na začiatku hárka vlastností vyberte možnosť Formulár.

 4. V rozbaľovacom zozname Predvolené zobrazenie na karte Formát v hárku vlastností vyberte položku Rozdelené zobrazenie.

 5. Uložte a zavrite formulár a potom dvakrát kliknite na formulár na navigačnej table, čím ho otvoríte v zobrazení formulára.

Na začiatok stránky

Doladenie rozdeleného formulára

Vytvorený rozdelený formulár môžete podľa potreby upraviť v návrhovom zobrazení. Ak chcete prejsť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na názov formulára na navigačnej table a potom kliknite na možnosť Návrhové zobrazenie

Nastavenie vlastností rozdeleného formulára

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré vlastnosti súvisiace s rozdelenými formulármi, ktoré môžete nastaviť v hárku vlastností a doladiť tak vzhľad formulára. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4. Skontrolujte tiež, či je v rozbaľovacom zozname v hornej časti hárka vlastností vybratá možnosť Formulár. Všetky vlastnosti v tabuľke sa nachádzajú na karte Formát v hárku vlastností. Predvolené hodnoty sa môžu líšiť podľa spôsobu vytvárania rozdeleného formulára.

Vlastnosť

Popis

Veľkosť rozdeleného formulára

Umožňuje zadať presnú výšku alebo šírku (v závislosti od toho, či je rozdelený formulár, vodorovne alebo zvislo) pre tvoria súčasť rozdelený formulár. Zadajte napríklad 1" nastavte formulár na výšku alebo šírku 1 palec. Zadajte hodnotu automaticky nastaviť dimenziu iným spôsobom, ako je presúvanie rozdeľovací pruh v zobrazení rozloženia.

Orientácia rozdeleného formulára

Určuje, či sa údajový hárok zobrazí nad formulárom, pod formulárom, napravo od formulára alebo naľavo od formulára.

Rozdeľovač rozdeleného formulára

Ak je nastavená hodnota Áno, program Access povoľuje zmenu veľkosti formulára a údajového hárka pomocou posúvania rozdeľovača, ktorý oddeľuje tieto dve časti. Presunutím rozdeľovača pomocou myši môžete vytvoriť viac alebo menej miesta pre údajový hárok. Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu Nie, rozdeľovač je skrytý a veľkosť údajového hárka a formulára nie je možné zmeniť.

Údajový hárok rozdeleného formulára

Ak je nastavená vlastnosť Povoliť úpravy (a zdroj záznamov formulára je možné aktualizovať), v programe Access je povolené vykonávať úpravy v údajovom hárku. Ak je vlastnosť nastavená na hodnotu Iba na čítanie, úpravy údajového hárka nie sú v programe Access povolené.

Tlač rozdeleného formulára

Umožňuje určiť, ktorá časť formulára sa vytlačí pri tlači formulára. Ak je vlastnosť nastavená na hodnotu Len formuláre, vytlačí sa len formulárová časť. Ak je vlastnosť nastavená na hodnotu Len údajové hárky, vytlačí sa len údajová časť.

Uložiť pozíciu rozdeľovača

Ak je vlastnosť nastavená na hodnotu Áno, rozdeľovač sa pri otvorení formulára zobrazí v tej istej pozícii, v ktorej ste ho zanechali pri predchádzajúcom zatvorení formulára. Ak je táto vlastnosť nastavená na hodnotu Nie, rozdeľovač je skrytý a veľkosť údajového hárka a formulára nie je možné zmeniť.

Ukotvenie oddeľovača formulára na mieste

Ak chcete ukotviť oddeľovač formulára v určitej pozícii a zabrániť tak jeho presunu používateľom, použite nasledovný postup:

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie prejdite do návrhového zobrazenia.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. V rozbaľovacom zozname na začiatku hárka vlastností vyberte možnosť Formulár.

 4. Na karte Formát v hárku vlastností nastavte pre vlastnosť Rozdeľovač rozdeleného formulára hodnotu Nie.

 5. Vlastnosť Uložiť pozíciu rozdeľovača nastavte na hodnotu Áno.

 6. Kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Zobrazenie rozloženia prejdite do zobrazenia rozloženia.

 7. Presuňte rozdeľovač pomocou myši do požadovanej pozície alebo zadajte presnú výšku v poli vlastnosti Veľkosť rozdeleného formulára.

 8. Prejdite do formulárového zobrazenia a skontrolujte výsledok.

Oddeľovač je ukotvený v pozícii, do ktorej ste ho nastavili, a rozdeľovač je skrytý.

Pridanie poľa do rozdeleného formulára

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Zobrazenie rozloženia prejdite do zobrazenia rozloženia.

 2. Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje, v skupine Nástroje na karte Návrh kliknite na položku Pridať existujúce polia.

 3. Vyhľadajte pole, ktoré chcete pridať, a potom ho myšou presuňte do formulára.

  Poznámka: Ak pole presuniete myšou do údajového hárka, pridá sa aj do formulára, ale nemusí sa zobraziť na požadovanom mieste. Preto odporúčame presunúť pole myšou do formulára.

Odstránenie poľa z rozdeleného formulára

 1. Kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Zobrazenie rozloženia prejdite do zobrazenia rozloženia.

 2. Vo formulárovej časti rozdeleného formulára vyberte pole tak, že naň kliknete, a potom stlačte kláves DELETE.

  Pole sa odstráni z formulára aj z údajového hárka.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×