Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu

Môžete vytvárať efektívnejšie hárky pomocou rozbaľovacích zoznamov v bunke, kde používatelia môžu vybrať možnosť Áno alebo Nie, dátum z kalendára alebo položky z ďalšieho zoznamu, ktorý tam vložíte. Používatelia hárka kliknú na šípku a potom na položku v zozname.

Vzorový rozbaľovací zoznam v Exceli

 1. V novom hárku zadajte položky, ktoré chcete zobraziť v rozbaľovacom zozname. Tieto položky je potrebné zadať do jedného stĺpca alebo riadka bez prázdnych buniek, napríklad takto:

  Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu položiek v jedinom stĺpci alebo riadku v Exceli

  Tip: Teraz je vhodná chvíľa na Zoradenie údajov do poradia, v akom ich chcete zobraziť v rozbaľovacom zozname.

 2. Vyberte všetky položky, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Definovať názov.

 3. Do poľa Názov zadajte názov položiek, napríklad OverovacieOddelenia, a potom kliknite na tlačidlo OK. Názov nesmie obsahovať žiadne medzery. Tento názov sa v zozname nezobrazí, no je ho potrebné zadať, aby ste ho mohli prepojiť s rozbaľovacím zoznamom.

  Zadajte názov položiek rozbaľovacieho zoznamu v Exceli

 4. Kliknite na bunku v hárku, do ktorej chcete umiestniť rozbaľovací zoznam.

 5. Kliknite na položky Údaje >Overenie údajov.

  Overte rozbaľovací zoznam kliknutím na položky Údaje > Overenie údajov v Exceli

  Tipy:  Nemožno kliknúť na položku Overenie údajov? Tu je niekoľko dôvodov, prečo sa to môže stať.

  • Rozbaľovacie zoznamy nemožno pridať do tabuliek, ktoré sú prepojené na lokalitu SharePointu. Zrušte prepojenie tabuľky alebo odstráňte formátovanie tabuľky a potom skúste znova vykonať krok 5.

  • Je možné, že hárok je zabezpečený alebo zdieľaný. Odstráňte zabezpečenie alebo zastavte zdieľanie hárka a potom skúste znova vykonať krok 5.

 6. Na karte Nastavenia kliknite v poli Povoliť na položku Zoznam.

 7. Do poľa Zdroj zadajte znamienko rovnosti (=) a hneď zaň názov, ktorý ste zoznamu priradili v kroku 3. Napríklad =OverovacieOddelenia..

  Vyberte nastavenia pre tento rozbaľovací zoznam na karte Nastavenia v Exceli

 8. Začiarknite políčko Rozbaľovací zoznam v bunke.

 9. Ak chcete, aby mohli používatelia nechať bunku aj prázdnu, začiarknite políčko Preskočiť prázdne bunky.

 10. Kliknite na kartu Vstupná správa.

 11. Ak chcete, aby sa po kliknutí na bunku zobrazovala správa, začiarknite políčko Zobraziť správu po vybratí bunky a zadajte do polí názov a správu (maximálne 225 znakov). Ak správu zobrazovať nechcete, zrušte začiarknutie políčka.

  Vyberte správu, ktorá sa má používateľom zobraziť, keď začnú používať rozbaľovací zoznam v Exceli

 12. Kliknite na kartu Chybové hlásenie.

 13. Začiarknite políčko Zobraziť chybové hlásenie pri zadaní neplatných údajov, vyberte niektorú z možností v poli Štýl a zadajte názov správy. Ak správu zobrazovať nechcete, zrušte začiarknutie políčka.

  Ak rozbaľovací zoznam v Exceli nefunguje správne, napíšte správu, ktorá sa má používateľom zobraziť

  Nie ste si istí, ktorú možnosť vybrať v poli Štýl?

  • Ak chcete zobrazovať správu, ktorá nezabráni používateľom v zadaní údajov nenachádzajúcich sa v rozbaľovacom zozname, kliknite na možnosť Informácie alebo Upozornenie. Pri výbere možnosti Informácie sa bude zobrazovať správa s ikonou Hlásenie zobrazí ikonu Informácie, ale nebráni používateľom vo výbere položiek z rozbaľovacieho zoznamu a pri výbere možnosti Upozornenie správa s ikonou Hlásenie zobrazí ikonu upozornenia, ale nebráni používateľom vo výbere položiek z rozbaľovacieho zoznamu .

  • Ak chcete používateľom zabrániť v zadaní údajov, ktoré sa nenachádzajú v rozbaľovacom zozname, kliknite na možnosť Zastavenie.

   Poznámka: Ak nezadáte názov alebo text, použije sa predvolený názov programu Microsoft Excel a predvolená správa: Zadaná hodnota je neplatná. Určitý používateľ obmedzil hodnoty, ktoré môžete do bunky zadať.

Získajte informácie o rozbaľovacích zoznamoch

Budujte svoje vedomosti o rozbaľovacích zoznamoch prostredníctvom kurzu LinkedIn Learning. Zistite, ako môžete určiť spôsob, akým používatelia zadávajú údaje do zošitov, čím sa zaručí konzistentnosť a presnosť údajov. Môžete kontrolovať dátumy, časy, dokonca aj dĺžku textu, ktorý zadávajú, alebo jednoducho poskytnúť zoznam prijateľných možností, čím eliminujete všetky možné chyby.

Pozrite si bezplatnú ukážku >

Práca s rozbaľovacím zoznamom

Po vytvorení rozbaľovacieho zoznamu skontrolujte, či funguje požadovaným spôsobom. Vhodné je napríklad skontrolovať, či je bunka dosť široká na zobrazenie všetkých položiek.

Ak sa zoznam položiek pre rozbaľovací zoznam nachádza v inom hárku a chcete zabrániť používateľom v jeho zobrazovaní a úprave, zvážte skrytie alebo zabezpečenie tohto hárka. Ďalšie informácie o ochrane hárka nájdete v téme Zamknutie buniek na ich ochranu.

Ak sa rozhodnete, že možnosti v rozbaľovacom zozname chcete zmeniť, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie položiek z rozbaľovacieho zoznamu.

Informácie o odstránení rozbaľovacieho zoznamu nájdete v téme Odstránenie rozbaľovacieho zoznamu.

Ak si chcete pozrieť video o tom, ako pracovať s rozbaľovacími zoznamami, pozrite si tému Vytvorenie a správa rozbaľovacieho zoznamu.

Stiahnite si naše príklady

Môžete si stiahnuť vzorový zošit s mnohými príkladmi overovania údajov, ako je napríklad v tomto článku. Môžete postupovať podľa uvedených krokov, alebo si vytvoriť vlastné scenáre overovania údajov.Stiahnuť príklady overovania údajov v Exceli

Pozrite tiež

Použitie overenia údajov v bunkách

Video: Rozbaľovacie zoznamy

Všetky funkcie Excelu (podľa kategórie)

Vytváranie rozbaľovacích zoznamov (bezplatné ukážky)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×