Vytvorenie prognózy v Exceli 2016 pre Windows

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak máte historické časové údaje, môžete ich použiť na vytvorenie prognózy. Pri vytváraní prognózy Excel vytvorí nový hárok, ktorý obsahuje tabuľku s historickými a predpovedanými hodnotami spolu s grafom, ktorý vyjadruje tieto údaje. Prognóza vám môže pomôcť pri predpovedaní takých položiek, ako je napríklad objem budúceho predaja, veľkosť zásob alebo odhad vývoja požiadaviek zákazníkov.

Informácie o spôsobe výpočtu prognózy a možnostiach, ktoré môžete zmeniť, nájdete v dolnej časti tohto článku.

Vytvoriť a uložiť

Vytvorenie prognózy

 1. Do hárka zadajte dva rady údajov, ktoré navzájom súvisia:

  • Rad s položkami dátumu alebo času určenými pre časovú os

  • Rad so zodpovedajúcimi hodnotami

   Tieto hodnoty sa použijú pri predpovedaní budúcich dátumov.

  Poznámka : Časová os vyžaduje konzistentné intervaly medzi jej údajovými bodmi. Príklad: Mesačné intervaly s hodnotami v 1. dni každého mesiaca, mesačné, ročné alebo číselné intervaly. V rade časovej osi môže chýbať až 30 % údajových bodov alebo sa tu môže vyskytovať viac čísel s rovnakou časovou pečiatkou. Prognózy budú napriek tomu presné. Ak však pred vytváraním prognózy svoje údaje zhrniete, výsledky prognózy budú presnejšie.

 2. Vyberte oba rady údajov.

  Tip : Ak vyberiete bunku v niektorom z radov, Excel automaticky vyberie aj ostatné údaje.

 3. Na karte Údaje kliknite v skupine Prognózy na položku Hárok prognózy.

  Tlačidlo Hárok prognózy na karte Údaje

 4. V okne Vytvorenie hárka s prognózou vyberte čiarový alebo stĺpcový graf na vizuálne znázornenie prognózy.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vytvorenie hárka s prognózou so zbalenou časťou Možnosti

 5. V poli Koniec prognózy vyberte dátum ukončenia a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Excel vytvorí nový pracovný hárok, ktorý obsahuje tabuľku s historickými a predpovedanými hodnotami a graf, ktorý vyjadruje tieto údaje.

  Tento nový hárok nájdete hneď naľavo od hárka (resp. pred ním), do ktorého ste zadali rad údajov.

Prispôsobenie prognózy

Ak chcete zmeniť akékoľvek rozšírené nastavenia prognózy, kliknite na položku Možnosti.

Informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Možnosti prognózy

Popis

Začiatok prognózy

Vyberte dátum, kedy sa má prognóza začať. Keď vyberiete dátum pred ukončením platnosti historických údajov, v predpovedi sa použijú iba údaje vyskytujúce sa pred počiatočným dátumom (toto sa niekedy nazýva spätné testovanie).

Tipy : 

 • Začnite prognózu uskutočňovať pred posledným historickým bodom, ktorý má vplyv na presnosť predpovede. Predpovedaný rad je totiž možné s aktuálnymi údajmi porovnávať. Ak však spustíte prognózu príliš skoro, generovaná prognóza nemusí predstavovať prognózu, ktorú by ste získali použitím všetkých historických údajov. Použitím všetkých historických údajov zabezpečíte, že bude predpoveď presnejšia.

 • Ak sú vaše údaje sezónne, spustite prognózu pred posledným odporúčaným historickým bodom.

Interval spoľahlivosti

Začiarknutím políčka Interval spoľahlivosti alebo zrušením jeho začiarknutia ho zobrazíte alebo skryjete. Interval spoľahlivosti je rozsah, ktorý ohraničuje každú predpokladanú hodnotu, kde sa očakáva, že 95 % budúcich bodov bude spadať do tohto okruhu, ktorý vznikol na základe prognózy (pri normálnom rozdelení). Interval spoľahlivosti môže pomôcť lepšie určiť presnosť predpovede. Použitie menšieho intervalu znamená ešte lepšiu spoľahlivosť prognózy pre konkrétny bod. Predvolenú úroveň spoľahlivosti 95 % je možné zmeniť pomocou šípok nahor alebo nadol.

Sezónnosť

Sezónnosť je číslo pre dĺžku (počet bodov) vo vzore sezónnosti a zisťuje sa automaticky. V cykle ročného predaja, kde každý bod predstavuje mesiac, má napríklad sezónnosť hodnotu 12. Automatické zisťovanie môžete prepísať výberom položky Nastaviť manuálne a následným výberom čísla.

Poznámka : Keď nastavíte sezónnosť manuálne, vyhnite sa hodnotám menším, ako sú 2 cykly historických údajov. Ak sú k dispozícii menej než 2 cykly, Excel nedokáže identifikovať súčasti sezónnosti. Keď sezónnosť nie je dostatočne významná a algoritmus ju nevie identifikovať, predpoveď sa vráti k lineárnemu trendu.

Rozsah časovej osi

Tu môžete zmeniť rozsah použitý pre časovú os. Tento rozsah musí zodpovedať rozsahu hodnôt.

Rozsah hodnôt

Tu môžete zmeniť rozsah použitý pre rad hodnôt. Tento rozsah musí byť zhodný s rozsahom časovej osi.

Vyplniť chýbajúce body použitím

Pri spracúvaní chýbajúcich bodov používa Excel interpoláciu, čo znamená, že chýbajúce body sa doplnia váženým priemerom všetkých jeho susedných bodov za predpokladu, že chýba menej ako 30 % bodov. Ak chcete radšej chýbajúce body považovať za nuly, kliknite v zozname na položku Nuly.

Agregovať duplicity použitím

Ak vaše údaje obsahujú viacero hodnôt s rovnakou časovou pečiatkou, Excel vytvorí priemer týchto hodnôt. Ak chcete na výpočet použiť inú metódu, ako je napríklad Medián, vyberte výpočet zo zoznamu.

Zahrnúť štatistiku prognózy

Toto políčko začiarknite, ak chcete zadať ďalšie štatistické informácie o prognóze zahrnutej v novom hárku. Týmto sa pridá generovaná tabuľka štatistiky pomocou funkcií FORECAST.ETS.STAT a zahrnú sa sem aj miery, ako sú napríklad koeficienty vyrovnávania (Alfa, Beta, Gamma) a chybná metrika (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Vzorce použité v prognostických údajoch

Keď na vytváranie prognózy používate vzorec, vráti sa tabuľka s historickými a predpovedanými údajmi spolu s grafom. Prognóza predpovedá budúce hodnoty pomocou existujúcich časových údajov a AAA verzie algoritmu exponenciálneho vyrovnávania (ETS).

Tabuľka môžu obsahovať nasledujúce stĺpce, pričom tri z nich sú vypočítavané stĺpce:

 • Stĺpec historického času (rad časových údajov)

 • Stĺpec historických hodnôt (vaše zodpovedajúce hodnoty radu údajov)

 • Stĺpec predpovedaných hodnôt (vypočítava sa pomocou funkcie FORECAST.ETS)

 • Dva stĺpce predstavujú interval spoľahlivosti (vypočítava sa pomocou funkcie FORECAST.ETS.CONFINT). Tieto stĺpce sa zobrazia len vtedy, keď je začiarknutá položka Interval spoľahlivosti v časti Možnosti v rámci okna.

Stiahnutie vzorového zošita

Kliknutím na tento odkaz na stiahnutie zošita s Excel prognózy. ETS fungovať príklady

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Prognostické funkcie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×