Vytvorenie priehľadného obrázka

V niektorých prípadoch je lepšie uprednostniť svetlejší obrázok v dokumente, aby nepôsobil rušivo vzhľadom na text. Dosiahnete to úpravou priehľadnosti obrázka v tvare. Niektoré farby v obrázku môžete tiež nastaviť ako priehľadné.

Obrázok kvetov so 70-percentnou priehľadnosťou
Obrázok so 70-percentnou priehľadnosťou

Ak chcete, aby bol priehľadný celý obrázok, musíte vykonať niekoľko krokov navyše. Fotografiu bude treba najskôr umiestniť do tvaru a až potom zmeniť priehľadnosť.

Tip :  Ak máte k dispozícii aplikáciu na úpravu obrázkov, môžete ju použiť na vytvorenie priehľadného obrázka. Obrázok následne uložte vo formáte, ktorý zachováva informácie o priehľadnosti (napr. súbor vo formáte Portable Network Graphics (.png)), a súbor vložte do svojho dokumentu balíka Office.

V balíkoch Office 2013 a Office 2016 môžete vytvoriť priehľadný obrázok pomocou obrázkovej výplne tvaru alebo môžete spriehľadniť iba jednu farbu obrázka.

Spriehľadnenie celého obrázka pomocou obrázkovej výplne tvaru

 1. Pridajte tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  V časti Výplň kliknite na položku Výplň obrázka alebo textúry a vložte obrázok.

  Tlačidlo Výplň obrázka alebo textúry na table Formátovať obrázok

 3. Jazdec, ktorým sa určuje priehľadnosť, presúvajte dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú svetlosť.

  Jazdec Priehľadnosť na table Formátovať obrázok

 4. Ak chcete, môžete odstrániť obrys tvaru.

Tip : Ak zmeníte pôvodný pomer veľkosti tvaru tak, že ho presuniete, obrázok, ktorý vložíte do tvaru, sa môže skresliť. Okrem toho niektoré obrázky možno nezapadnú dokonale do niektorých tvarov. Vzhľad obrázka môžete upraviť zmenou veľkosti tvaru alebo pomocou nastavenia Odsadenie pod jazdcom priehľadnosti.

Poznámka : Ak používate PowerPoint, môžete vytvoriť priehľadný obrázok a použiť ho ako pozadie snímky.

Spriehľadnenie časti obrázka

Jednu farbu obrázka môžete nastaviť ako priehľadnú pomocou vstavanej funkcie priehľadnosti.

Na rozdiel od vytvorenia celého priehľadného obrázka jednu farbu môžete spriehľadniť iba v objekte, ktorý sa vloží ako obrázok, nie vnútri tvaru. Ak sa váš obrázok vloží do tvaru ako výplň, ako sme uviedli vyššie, možnosť Nastaviť priehľadnú farbu nebude k dispozícii.

Dôležité : Obozretne treba postupovať v prípade oblastí, ktoré vyzerajú jednofarebne (napríklad zelené listy), no v skutočnosti môžu byť tvorené radom jemných farebných odtieňov a požadovaný efekt sa nemusí podariť dosiahnuť. Nastavenie priehľadnej farby najlepšie funguje s jednoduchými jednofarebnými obrázkami, ako napríklad ClipArt.

 1. Dvakrát kliknite na obrázok a keď sa zobrazí časť Nástroje obrázka, kliknite na položky Nástroje obrázka – Formát > Farba.

  Ponuka tlačidla Farba otvorená z karty Formát v časti Nástroje obrázkov

 2. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a po zmene ukazovateľa kliknite na farbu, ktorú chcete nastaviť ako priehľadnú.

  Obrázok s ukazovateľom, ktorý sa zobrazí po kliknutí na položku Nastaviť priehľadnú farbu

Na obrázku nachádzajúcom sa nižšie sa listy skladajú z niekoľkých odtieňov zelenej farby. V dôsledku toho sa ako priehľadná nastaví iba časť listov a efekt spriehľadnenia sa dá iba ťažko rozpoznať. Ak proces zopakujete s inou farbou, dôjde k odstráneniu priehľadnosti prvej farby. Ak chcete odstrániť farebné zmeny, kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok v skupineUpraviť.

Obrázok, na ktorom je ako priehľadná nastavená iba časť listu

Poznámka :  Pri tlači obrázkov s priehľadnými oblasťami je ich farba rovnaká ako farba papiera. Na obrazovke alebo webovej lokalite sú priehľadné oblasti rovnakej farby ako pozadie.

V balíku Office 2010 môžete vytvoriť priehľadný obrázok pomocou obrázkovej výplne tvaru alebo môžete spriehľadniť iba jednu farbu obrázka.

Spriehľadnenie celého obrázka pomocou obrázkovej výplne tvaru

 1. Pridajte tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  V časti Výplň kliknite na položku Výplň obrázka alebo textúry a vložte obrázok umiestnený vo vašom počítači.

 3. Jazdec, ktorým sa určuje priehľadnosť, presúvajte dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú svetlosť.

 4. Ak chcete, môžete odstrániť obrys tvaru.

Tip : Ak zmeníte pôvodný pomer veľkosti tvaru tak, že ho presuniete, obrázok, ktorý vložíte do tvaru, sa môže skresliť. Okrem toho niektoré obrázky možno nezapadnú dokonale do niektorých tvarov. Vzhľad obrázka môžete upraviť zmenou veľkosti tvaru alebo pomocou nastavenia Odsadenie nad jazdcom priehľadnosti.

Spriehľadnenie časti obrázka

Jednu farbu obrázka môžete nastaviť ako priehľadnú pomocou vstavanej funkcie priehľadnosti.

Na rozdiel od vytvorenia celého priehľadného obrázka jednu farbu môžete spriehľadniť iba v objekte, ktorý sa vloží ako obrázok, nie vnútri tvaru. Ak sa váš obrázok vloží do tvaru ako výplň, ako sme uviedli vyššie, možnosť Nastaviť priehľadnú farbu nebude k dispozícii.

Dôležité : Obozretne treba postupovať v prípade oblastí, ktoré vyzerajú jednofarebne (napríklad zelené listy), no v skutočnosti môžu byť tvorené radom jemných farebných odtieňov a požadovaný efekt sa nemusí podariť dosiahnuť. Nastavenie priehľadnej farby najlepšie funguje s jednoduchými jednofarebnými obrázkami, ako napríklad ClipArt.

 1. Dvakrát kliknite na obrázok a keď sa zobrazí časť Nástroje obrázka, kliknite na položky Nástroje obrázka – Formát > Farba.

  Ponuka tlačidla Farba otvorená z karty Formát v časti Nástroje obrázkov

 2. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a po zmene ukazovateľa kliknite na farbu, ktorú chcete nastaviť ako priehľadnú.

  Obrázok s ukazovateľom, ktorý sa zobrazí po kliknutí na položku Nastaviť priehľadnú farbu

Na obrázku nachádzajúcom sa nižšie sa listy skladajú z niekoľkých odtieňov zelenej farby. V dôsledku toho sa ako priehľadná nastaví iba časť listov a efekt spriehľadnenia sa dá iba ťažko rozpoznať. Ak proces zopakujete s inou farbou, dôjde k odstráneniu priehľadnosti prvej farby. Ak chcete odstrániť farebné zmeny, kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok v skupineUpraviť.

Obrázok, na ktorom je ako priehľadná nastavená iba časť listu

Poznámka :  Pri tlači obrázkov s priehľadnými oblasťami je ich farba rovnaká ako farba papiera. Na obrazovke alebo webovej lokalite sú priehľadné oblasti rovnakej farby ako pozadie.

V balíku Office 2007 môžete vytvoriť priehľadný obrázok pomocou obrázkovej výplne tvaru alebo môžete spriehľadniť iba jednu farbu obrázka.

Spriehľadnenie celého obrázka pomocou obrázkovej výplne tvaru

 1. Vložte tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať automatický tvar.

 3. Na karte Farby a čiary kliknite na položku Efekty výplne. V dialógovom okne Efekty výplne kliknite na položky Obrázok > Vybrať obrázok.

 4. V dialógovom okne Formátovať automatický tvar kliknite na kartu Farby a čiary. Jazdec, ktorým sa určuje priehľadnosť, presúvajte dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú svetlosť.

 5. Obrys tvaru môžete podľa potreby odstrániť kliknutím na kartu Nástroje na kreslenie – formát a kliknutiami na položky Obrys tvaru a Bez ohraničenia.

Spriehľadnenie časti obrázka

Jednu farbu obrázka môžete nastaviť ako priehľadnú pomocou vstavanej funkcie priehľadnosti.

Dôležité : Obozretne treba postupovať v prípade oblastí, ktoré vyzerajú jednofarebne (napríklad zelené listy), no v skutočnosti môžu byť tvorené radom jemných farebných odtieňov a požadovaný efekt sa nemusí podariť dosiahnuť. Nastavenie priehľadnej farby najlepšie funguje s jednoduchými jednofarebnými obrázkami, ako napríklad ClipArt.

 1. Kliknite na obrázok, v ktorom chcete vytvoriť priehľadné plochy.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Prefarbiť.

  Karta Nástroje obrázka

 3. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a potom kliknite na požadovanú farbu na fotografii alebo obrázku, ktorý chcete spriehľadniť.

  Poznámky : 

  • Možnosť Nastaviť priehľadnú farbu je k dispozícii pre obrázky typu bitová mapa, ktoré ešte nie sú priehľadné a tiež pre niektoré obrázky ClipArt.

  • Priehľadnú plochu nemožno vytvoriť v obrázkoch typu animovaný obrázok vo formáte GIF. Môžete však zmeniť priehľadnosť v programe na úpravu animovaných súborov GIF a potom tento súbor znova vložiť do svojho dokumentu pre systém Microsoft Office 2007.

  • V iných aplikáciách na úpravu obrázkov môžete vytvoriť viac ako jednu priehľadnú farbu. Obrázok následne uložte vo formáte, ktorý zachováva informácie o priehľadnosti (napr. súbor vo formáte Portable Network Graphics (.png)), a súbor vložte do svojho dokumentu balíka Office, verzia 2007.

Ak máte komentáre alebo návrhy k týmto funkciám, neváhajte a zdieľajte ich vo fóre Office User Voice.

Pozrite tiež

Zmena jasu, kontrastu alebo ostrosti obrázka

Zmena farby obrázka

Použitie umeleckého efektu na obrázok

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×