Vytvorenie priehľadného obrázka

Priehľadnosť pomocou troch kliknutí

Rýchlym spôsobom na vytvorenie priehľadného obrázka v balíku Office je použiť funkciu Vyblednutie:

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi vyberte položku Farba Tlačidlo Farba na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi v balíku Office . V časti Prefarbiť vyberte ikonu Vyblednutá (štvrtá možnosť zľava v prvom riadku).

Existujú aj iné postupy na vytvorenie priehľadného obrázka. Majú viac krokov, ale výsledný produkt viete ovládať lepšie. Kliknutím na názov postupu uvedeného nižšie ho rozbalíte a zobrazíte podrobnosti.

Na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi vyberte položku Farba. V časti Prefarbiť vyberte ikonu Vyblednutá.

Flexibilnejšie možnosti priehľadnosti

Nakreslite tvar, vyplňte ho obrázkom a potom upravte priehľadnosť obrázka:

 1. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Tvary a potom v zobrazenej galérii vyberte tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Nakreslite tvar v dokumente.

  Je dôležité, aby pomer strán tvaru bol rovnaký ako obrázok, ktorý doň chcete pridať. Ak sa pomer strán obrázka a tvaru líšia, obrázok bude skreslený.

 3. Ak chcete odstrániť obrys tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a potom kliknite na zobrazené tlačidlo Obrys. V galérii, ktorá sa otvorí, vyberte položku Bez obrysu.

 4. Znova kliknite na tvar pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

  Otvorí sa tabla Formátovať tvar.

 5. Na table Formátovať tvar kliknite v časti Výplň na položku Výplň obrázkom alebo textúrou.

  Tlačidlo Výplň obrázka alebo textúry na table Formátovať obrázok

 6. Kliknite na tlačidlo Súbor. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte súbor obrázka, ktorý chcete vložiť. Vyberte obrázok a potom vyberte tlačidlo Vložiť.

 7. Teraz, keď sa obrázok zobrazuje vnútri tvaru, môžete posunutím jazdca Priehľadnosť na table Formátovať tvar upraviť obrázok podľa potreby.

  Jazdec Priehľadnosť na table Formátovať obrázok

Tip: Ak zmeníte pôvodný pomer veľkosti tvaru tak, že ho presuniete, obrázok, ktorý vložíte do tvaru, sa môže skresliť. Okrem toho niektoré obrázky možno nezapadnú dokonale do niektorých tvarov. Vzhľad obrázka môžete upraviť zmenou veľkosti tvaru alebo pomocou nastavenia Odsadenie pod jazdcom priehľadnosti.

Poznámka: Ak používate PowerPoint, môžete vytvoriť priehľadný obrázok a použiť ho ako pozadie snímky.

Jednu farbu obrázka môžete nastaviť ako priehľadnú pomocou vstavanej funkcie priehľadnosti.

Na rozdiel od vytvorenia celého priehľadného obrázka jednu farbu môžete spriehľadniť iba v objekte, ktorý sa vloží ako obrázok, nie vnútri tvaru. Ak sa váš obrázok vloží do tvaru ako výplň, ako sme uviedli vyššie, možnosť Nastaviť priehľadnú farbu nebude k dispozícii.

Dôležité: Obozretne treba postupovať v prípade oblastí, ktoré vyzerajú jednofarebne (napríklad zelené listy), no v skutočnosti môžu byť tvorené radom jemných farebných odtieňov a požadovaný efekt sa nemusí podariť dosiahnuť. Nastavenie priehľadnej farby najlepšie funguje s jednoduchými jednofarebnými obrázkami, ako napríklad ClipArt.

 1. Dvakrát kliknite na obrázok a keď sa zobrazí časť Nástroje obrázka, kliknite na položky Nástroje obrázka – Formát > Farba.

  Ponuka tlačidla Farba otvorená z karty Formát v časti Nástroje obrázkov

 2. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a po zmene ukazovateľa kliknite na farbu, ktorú chcete nastaviť ako priehľadnú.

  Obrázok s ukazovateľom, ktorý sa zobrazí po kliknutí na položku Nastaviť priehľadnú farbu

Na obrázku nachádzajúcom sa nižšie sa listy skladajú z niekoľkých odtieňov zelenej farby. V dôsledku toho sa ako priehľadná nastaví iba časť listov a efekt spriehľadnenia sa dá iba ťažko rozpoznať. Ak proces zopakujete s inou farbou, dôjde k odstráneniu priehľadnosti prvej farby. Ak chcete odstrániť farebné zmeny, kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok v skupineUpraviť.

Obrázok, na ktorom je ako priehľadná nastavená iba časť listu

Poznámka: Pri tlači obrázkov s priehľadnými oblasťami je ich farba rovnaká ako farba papiera. Na obrazovke alebo webovej lokalite sú priehľadné oblasti rovnakej farby ako pozadie.

Tip:  Ak máte k dispozícii aplikáciu na úpravu obrázkov, môžete ju použiť na vytvorenie priehľadného obrázka. Obrázok následne uložte vo formáte, ktorý zachováva informácie o priehľadnosti (napr. súbor vo formáte Portable Network Graphics (.png)), a súbor vložte do svojho dokumentu balíka Office.

Ak máte komentáre alebo návrhy k týmto funkciám, zdieľajte ich vo fóre Office User Voice.

Priehľadnosť pomocou troch kliknutí

Rýchlym spôsobom na vytvorenie priehľadného obrázka v balíku Office je použiť funkciu Vyblednutie:

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi vyberte položku Farba Ikona Farba na karte Nástroje obrázka – Formát na páse s nástrojmi . V časti Prefarbiť vyberte ikonu Vyblednutá (štvrtá možnosť zľava v prvom riadku).

Existujú aj iné postupy na vytvorenie priehľadného obrázka. Majú viac krokov, ale výsledný produkt viete ovládať lepšie. Kliknutím na názov postupu uvedeného nižšie ho rozbalíte a zobrazíte podrobnosti.

Kliknite na tlačidlo Farba a potom v časti Prefarbiť vyberte ikonu Vyblednutá

Flexibilnejšie možnosti priehľadnosti

Nakreslite tvar, vyplňte ho obrázkom a potom upravte priehľadnosť obrázka:

 1. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Tvary a potom v zobrazenej galérii vyberte tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Nakreslite tvar v dokumente.

  Dávajte si pozor, aby sa zhodoval s pomerom strán obrázka, ktorý chcete pridať do tvaru. Ak sa pomer strán obrázka a tvaru líšia, obrázok bude skreslený.

 3. Odstránenie obrysu vybratého tvaru: Vyberte požadovaný tvar, na karte Nástroje na kreslenie, Formát na páse s nástrojmi vyberte položku Obrys tvaru a potom vyberte možnosť Bez ohraničenia.

  Vyberte položku Obrys tvaru a potom v zobrazenej ponuke vyberte položku Bez ohraničenia
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

  Otvorí sa dialógové okno Formátovať tvar.

 5. V časti Výplň vyberte položku Výplň obrázka alebo textúry a potom vyberte tlačidlo Súbor.

  Dialógové okno Formátovať obrázok

  Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok.

 6. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte požadovaný obrázok, vyberte ho a potom vyberte položku Vložiť.

  Dialógové okno Vložiť obrázok

  Obrázok sa pridá na snímku, dovnútra tvaru. Na to, aby ste ho videli, bude možno potrebné premiestniť dialógové okno Formátovať obrázok. Nechajte dialógové okno otvorené, aby ste mohli nastaviť priehľadnosť.

 7. Teraz, keď sa obrázok zobrazuje vnútri tvaru, môžete posunutím jazdca Priehľadnosť v dialógovom okne Formátovať tvar doprava upraviť obrázok podľa potreby.

  Ak chcete upraviť obrázok pozadia, posuňte panel Priehľadnosť doprava

 8. Ak chcete zavrieť dialógové okno, vyberte položku Zavrieť.

Tip: Ak zmeníte pôvodný pomer veľkosti tvaru tak, že ho presuniete, obrázok, ktorý vložíte do tvaru, sa môže skresliť. Okrem toho niektoré obrázky možno nezapadnú dokonale do niektorých tvarov. Vzhľad obrázka môžete upraviť zmenou veľkosti tvaru alebo pomocou nastavenia Odsadenie nad jazdcom priehľadnosti.

Jednu farbu obrázka môžete nastaviť ako priehľadnú pomocou vstavanej funkcie priehľadnosti.

Na rozdiel od vytvorenia celého priehľadného obrázka jednu farbu môžete spriehľadniť iba v objekte, ktorý sa vloží ako obrázok, nie vnútri tvaru. Ak sa váš obrázok vloží do tvaru ako výplň, ako sme uviedli vyššie, možnosť Nastaviť priehľadnú farbu nebude k dispozícii.

Dôležité: Obozretne treba postupovať v prípade oblastí, ktoré vyzerajú jednofarebne (napríklad zelené listy), no v skutočnosti môžu byť tvorené radom jemných farebných odtieňov a požadovaný efekt sa nemusí podariť dosiahnuť. Nastavenie priehľadnej farby najlepšie funguje s jednoduchými jednofarebnými obrázkami, ako napríklad ClipArt.

 1. Dvakrát kliknite na obrázok a keď sa zobrazí časť Nástroje obrázka, kliknite na položky Nástroje obrázka – Formát > Farba.

  Ponuka tlačidla Farba otvorená z karty Formát v časti Nástroje obrázkov

 2. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a po zmene ukazovateľa kliknite na farbu, ktorú chcete nastaviť ako priehľadnú.

  Obrázok s ukazovateľom, ktorý sa zobrazí po kliknutí na položku Nastaviť priehľadnú farbu

Na obrázku nachádzajúcom sa nižšie sa listy skladajú z niekoľkých odtieňov zelenej farby. V dôsledku toho sa ako priehľadná nastaví iba časť listov a efekt spriehľadnenia sa dá iba ťažko rozpoznať. Ak proces zopakujete s inou farbou, dôjde k odstráneniu priehľadnosti prvej farby. Ak chcete odstrániť farebné zmeny, kliknite na tlačidlo Vynulovať obrázok v skupineUpraviť.

Obrázok, na ktorom je ako priehľadná nastavená iba časť listu

Poznámka: Pri tlači obrázkov s priehľadnými oblasťami je ich farba rovnaká ako farba papiera. Na obrazovke alebo webovej lokalite sú priehľadné oblasti rovnakej farby ako pozadie.

Tip:  Ak máte k dispozícii aplikáciu na úpravu obrázkov, môžete ju použiť na vytvorenie priehľadného obrázka. Obrázok následne uložte vo formáte, ktorý zachováva informácie o priehľadnosti (napr. súbor vo formáte Portable Network Graphics (.png)), a súbor vložte do svojho dokumentu balíka Office.

Ak máte komentáre alebo návrhy k týmto funkciám, zdieľajte ich vo fóre Office User Voice.

Priehľadnosť pomocou troch kliknutí

Rýchlym spôsobom na vytvorenie priehľadného obrázka v balíku Office je použiť funkciu Vyblednutie:

 1. Vyberte obrázok.

 2. Na karte Nástroje obrázkov – Formát na páse s nástrojmi vyberte položku Prefarbiť Tlačidlo Prefarbiť . V časti Režimy farieb vyberte ikonu Vyblednutá (tretia možnosť zľava).

Existujú aj iné postupy na vytvorenie priehľadného obrázka. Majú viac krokov, ale výsledný produkt viete ovládať lepšie. Kliknutím na názov postupu uvedeného nižšie ho rozbalíte a zobrazíte podrobnosti.

Vyberte tlačidlo Prefarbiť a potom v časti Režimy farieb vyberte možnosť Vyblednutá

Flexibilnejšie možnosti priehľadnosti

Vložte obrázok do tvaru, presnej požadovanej veľkosti, a potom upravte jeho priehľadnosť:

 1. Na karte Vložiť na páse s nástrojmi vyberte položku Tvary a potom v zobrazenej galérii vyberte tvar, napríklad obdĺžnik.

 2. Nakreslite tvar v dokumente.

  Dávajte si pozor, aby sa zhodoval s pomerom strán obrázka, ktorý chcete pridať do tvaru. Ak sa pomer strán obrázka a tvaru líšia, obrázok bude skreslený.

 3. Odstránenie obrysu vybratého tvaru: Na karte Nástroje na kreslenie, Formát na páse s nástrojmi vyberte položku Obrys tvaru a potom vyberte možnosť Bez ohraničenia.

  Vyberte položku Obrys tvaru a potom v zobrazenej ponuke vyberte položku Bez ohraničenia
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a vyberte položku Formátovať tvar.

  Otvorí sa dialógové okno Formátovať tvar.

 5. V časti Výplň vyberte položku Výplň obrázka alebo textúry a potom vyberte tlačidlo Súbor.

  Dialógové okno Formátovať obrázok

  Otvorí sa dialógové okno Vložiť obrázok.

 6. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte požadovaný obrázok, vyberte ho a potom vyberte položku Vložiť.

  Dialógové okno Vložiť obrázok

  Obrázok sa pridá na snímku, dovnútra tvaru. Na to, aby ste ho videli, bude možno potrebné premiestniť dialógové okno Formátovať obrázok. Nechajte dialógové okno otvorené, aby ste mohli nastaviť priehľadnosť.

 7. Teraz, keď sa obrázok zobrazuje vnútri tvaru, môžete posunutím jazdca Priehľadnosť v dialógovom okne Formátovať tvar doprava upraviť obrázok podľa potreby.

  Ak chcete upraviť obrázok pozadia, posuňte panel Priehľadnosť doprava

 8. Ak chcete zavrieť dialógové okno, vyberte položku Zavrieť.

Jednu farbu obrázka môžete nastaviť ako priehľadnú pomocou vstavanej funkcie priehľadnosti.

Dôležité: Obozretne treba postupovať v prípade oblastí, ktoré vyzerajú jednofarebne (napríklad zelené listy), no v skutočnosti môžu byť tvorené radom jemných farebných odtieňov a požadovaný efekt sa nemusí podariť dosiahnuť. Nastavenie priehľadnej farby najlepšie funguje s jednoduchými jednofarebnými obrázkami, ako napríklad ClipArt.

 1. Kliknite na obrázok, v ktorom chcete vytvoriť priehľadné plochy.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Upraviť kliknite na položku Prefarbiť.

  Karta Nástroje obrázka

 3. Kliknite na položku Nastaviť priehľadnú farbu a potom kliknite na požadovanú farbu na fotografii alebo obrázku, ktorý chcete spriehľadniť.

  Poznámky: 

  • Možnosť Nastaviť priehľadnú farbu je k dispozícii pre obrázky typu bitová mapa, ktoré ešte nie sú priehľadné a tiež pre niektoré obrázky ClipArt.

  • Priehľadnú plochu nemožno vytvoriť v obrázkoch typu animovaný obrázok vo formáte GIF. Môžete však zmeniť priehľadnosť v programe na úpravu animovaných súborov GIF a potom tento súbor znova vložiť do svojho dokumentu pre systém Microsoft Office 2007.

  • V iných aplikáciách na úpravu obrázkov môžete vytvoriť viac ako jednu priehľadnú farbu. Obrázok následne uložte vo formáte, ktorý zachováva informácie o priehľadnosti (napr. súbor vo formáte Portable Network Graphics (.png)), a súbor vložte do svojho dokumentu balíka Office, verzia 2007.

Tip:  Ak máte k dispozícii aplikáciu na úpravu obrázkov, môžete ju použiť na vytvorenie priehľadného obrázka. Obrázok následne uložte vo formáte, ktorý zachováva informácie o priehľadnosti (napr. súbor vo formáte Portable Network Graphics (.png)), a súbor vložte do svojho dokumentu balíka Office.

Ak máte komentáre alebo návrhy k týmto funkciám, zdieľajte ich vo fóre Office User Voice.

Pozrite tiež

Odstránenie pozadia obrázka

Zmena jasu, kontrastu alebo ostrosti obrázka

Zmena farby obrázka

Použitie umeleckého efektu na obrázok

Používanie prechodu Morfing v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×