Vytvorenie prezentácie v PowerPointe Online pomocou čítačky obrazovky

PowerPoint Online obsahuje všetko potrebné na vytvorenie prezentácie a prezentovanie pomocou klávesnice a čítačky obrazovky.

Poznámky : 

 • Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi. Ak používate PowerPoint Online, odporúčame vám ako prehliadač používať Internet Explorer.

 • PowerPoint Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v PowerPointe 2016.

Obsah tohto článku

Vytvorenie prezentácie

Pridanie snímky

Premenovanie prezentácie

Prezentovanie

Vytvorenie prezentácie

PowerPoint Online môžete používať až po prihlásení do konta Microsoft. Ak konto Microsoft nemáte, môžete si ho zaregistrovať.

 1. Ak chcete spustiť PowerPoint Online, prihláste sa na lokalite služieb Office 365 vašej organizácie alebo prejdite na stránku služby Office Online. Stlačením klávesu Tab prejdite na položku PowerPoint Online a stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie na kartu Nové.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „New blank presentation“, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nová prezentácia s jednou snímkou. Budete počuť názov súboru prezentácie a „Slide Panel“. (V Moderátorovi zaznie „Editing“.)

 3. Prejdite na zástupný symbol nadpisu na prvej snímke, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Zaznie „Editing area“.

 4. Zadajte obsah pre zástupný symbol nadpisu. Ak chcete zmeniť umiestnenie zástupného symbolu na snímke, urobte tak pomocou klávesov so šípkou nahor alebo nadol.

 5. Obsah v zástupnom symbole nadpisu uložíte stlačením klávesu F2.

 6. Stláčaním klávesu Tab prejdite k ďalšiemu zástupnému objektu.

Pridanie snímky

Po vytvorení prezentácie môžete pridať ľubovoľný počet snímok a porozprávať všetko, čo zamýšľate.

 1. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť „Home tab“, a následne stlačte kláves Enter. Ak je zameranie na ďalšej karte, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Home tab“, a následne stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „New Slide button“, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Nová snímka a budete počuť názov vybratého rozloženia snímok.

 3. Stlačením klávesu Tab môžete prechádzať rozložením snímok. Ak chcete vložiť vybraté rozloženie, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + Enter.

 4. Ak chcete presunúť zameranie na novú snímku, aby ste ju mohli upraviť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa neozve „Slide panel“.

  Poznámka : Ak chcete prejsť späť (sprava doľava), stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 5. Na presun na prvý zástupný objekt na snímke stlačte kláves Tab. Typ zástupného symbolu je identifikovaný. Ak je to zástupný symbol textu, stlačte kláves Enter a môžete písať. Po dokončení, stlačte kláves F2.

 6. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa presuniete na panel so snímkami novej snímky. Zopakujte postup presúvania sa k zástupným objektom pomocou klávesu Tab, stlačenia klávesu Enter, keď chcete začať písať, a stlačenia klávesu F2 po skončení písania v jednotlivých zástupných objektoch.

 7. Prezentácii sa priradí všeobecný názov, napríklad „Prezentácia1“. Ak to chcete zmeniť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nezačujete názov PowerPoint Online. Vtedy stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete k tlačidlu Premenovať súbor.

 8. Stlačte kláves Enter, zadajte požadovaný názov súboru a opakovaným stlačením klávesu Enter súbor uložte.

Tipy na pridávanie snímok

Tieto tipy majte na pamäti pri pridávaní snímok a obsahu do prezentácie.

 • Keď stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + F6, zameranie sa presunie z jednej oblasti snímky PowerPoint Online v prehliadači na ďalšiu. Zameranie sa presúva v tomto poradí: Panel so snímkami (oblasť úpravy snímok), tabla Komentáre (ak je otvorená), panel Poznámky, stavový riadok, horný panel, pás s nástrojmi a tabla miniatúr (súčasť oblasti úpravy snímky).

 • Ak chcete rýchlo pridať novú prázdnu snímku na základe existujúceho rozloženia snímok, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa zameranie nepresunie na tablu miniatúr. Prejdite na požadovanú snímku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + M.

 • Ak chcete pridať obrázky vhodnej veľkosti na vhodné miesto, použite snímku založenú na rozložení určenom pre obrázky, ako napríklad Obrázok s popisom. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Vloženie obrázka s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe Online.

Premenovanie prezentácie

PowerPoint Online automaticky ukladá prezentácie počas práce na OneDrive. Prezentácie sú pomenované všeobecnými názvami, napríklad Prezentácia1.pptx. Tu je postup, ako zmeniť všeobecný názov na názov podľa vášho výberu.

 1. Ak sa chcete premiestniť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve hlásenie „File button“, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Premiestnite sa na položku Uložiť ako a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta Uložiť ako.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Rename. Rename this file.“ Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Premenovať.

 5. Do poľa Zadajte názov tohto súboru zadajte požadovaný názov.

 6. Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a potom stlačte medzerník.

Poznámka : PowerPoint Online nemá tlačidlo Uložiť. Prezentácie automaticky ukladá do služby OneDrive už počas práce. Ak chcete prezentáciu uložiť do svojho zariadenia, pozrite si tému Uloženie prezentácie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe Online.

Prezentovanie

Prečítajte si návod na presun medzi snímkami počas prezentácie.

 1. Ak sa chcete premiestniť na pás s nástrojmi, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť názov karty.

 2. Stlačením klávesu Tab prejdite na kartu Zobraziť a stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prezentácia a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na povolenie automaticky otváraných okien, vyberte možnosť Áno.

 4. Ak chcete prejsť na ďalšiu snímku, stlačte kláves N. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu snímku, stlačte kláves P. (V čítačke JAWS je na fungovanie klávesov N a P nutné, aby bol virtuálny kurzor vypnutý stlačením kombinácie klávesov Insert + Z.)

 5. Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie

Pridanie komentárov k prezentácii v PowerPointe Online s použitím čítačky obrazovky

Pridanie poznámok lektora do prezentácie v PowerPointe Online použitím čítačky obrazovky

Tlač snímok s použitím čítačky obrazovky v PowerPointe Online

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Prechádzanie cez pracovné tably v PowerPointe Online pomocou klávesových skratiek

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×