Vytvorenie prezentácie PowerPointu pre Mac z prehľadu vo Worde pre Mac

Pomocou prehľadu vo wordovom dokumente môžete vytvoriť prezentáciu v PowerPointe pre Mac. Na nastavenie snímok v prezentácii používa PowerPoint úrovne prehľadu alebo štýly nadpisu vo wordovom dokumente. Každý riadok textu, ktorý je naformátovaný pomocou štýlu Úroveň 1 alebo Nadpis 1, bude napríklad názov novej snímky a každý štýl Úroveň 2 alebo Nadpis 2 bude prvou úrovňou textu na danej snímke.

Dôležité : V texte, ktorý chcete zahrnúť do snímky, je potrebné použiť úroveň prehľadu alebo formát nadpisu. Akýkoľvek text, ktorý nie je formátovaný ako úroveň prehľadu alebo nadpis (napríklad text formátovaný ako štýl Normálne), sa v powerpointovej prezentácii nezobrazí.

Poznámka : Importovať sa dá len prehľad uložený vo formáte súboru RTF (.rtf). Pokyny na ukladanie v tomto formáte súborov sú uvedené nižšie.

Krok 1: Vytvorenie prehľadu vo Worde 2016 pre Mac

Poznámka : Ak už máte prehľad vytvorený vo Worde, jednoducho zaistite, aby úrovne prehľadu alebo štýly nadpisu sa použili na váš prehľad tak, ako je to popísané v krokoch 1 až 3, a potom pokračujte krokom 4.

 1. Vytvorte nový dokument vo Worde a potom kliknite na položku Prehľad na karte Zobrazenie.

  Tlačidlo Prehľad

  Zobrazí sa karta Tvorba prehľadu a nástroje tvorby prehľadu.

  Karta Tvorba prehľadu

 2. Zadajte prehľad a definujte nadpisy snímok pomocou tlačidiel Degradovať Tlačidlo zníženia úrovnePovýšiť Tlačidlo zvýšenia úrovne a upravte úrovne odsadenia.

  Prípadne môžete kliknúť na kartu Domov a definovať nadpisy snímok s použitím úrovní nadpisov v skupine Štýly.

  Štýl nadpisu

 3. Formátujte prehľad tak, aby PowerPoint pochopil, ktorý riadok textu je nadpis snímky, odrážka prvej úrovne, odrážka druhej úrovne a tak ďalej:

  • Použite Úroveň 1 alebo Nadpis 1 pre názvy snímok.

  • Použite Úroveň 2 alebo Nadpis 2 pre odrážky prvej úrovne.

  • Použite Úroveň 3 alebo Nadpis 3 pre odrážky druhej úrovne a tak ďalej.

 4. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 5. V poli Formát súboru vyberte položku Formát RTF (.rtf) a potom kliknite na položku Uložiť.

  Ukladanie súborov vo formáte .rtf

Krok 2: Importovanie prehľadu a vytvorenie snímok v PowerPointe 2016 pre Mac

 1. V novej powerpointovej prezentácii kliknite na prvú snímku. Alebo v existujúcej powerpointovej prezentácii kliknite na snímku, po ktorej sa má zobraziť požadovaný prehľad.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku vedľa položky Nová snímka a potom na položku Prehľad.

  Vloženie wordového prehľadu do PowerPointu

 3. Nájdite súbor (.rtf) s prehľadom, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

  V powerpointovej prezentácii sa vytvorí nová snímka pre každý riadok textu štýlu Úroveň 1 alebo Nadpis 1 vo vašom wordovom dokumente a na týchto snímkach sa vytvoria odrážky pre každú nasledujúcu úroveň alebo nadpis.

Poznámka : Importovať sa dá len prehľad uložený vo formáte súboru RTF (.rtf).

Krok 1: Vytvorenie prehľadu vo Worde 2011 pre Mac

V texte, ktorý chcete zahrnúť do snímky, je potrebné použiť formát nadpisu. Ak napríklad použijete v bloku textu štýl Normálne, Word neodošle daný text do PowerPointu.

 1. Spustite Word.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Prehľad.

 3. Zadajte prehľad a pomocou tlačidiel Zvýšiť úroveň Sledovať zmeny a Znížiť úroveň  Zväčšenie zarážok v Office pre Mac definujte úrovne hlavičiek.

 4. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.

 5. Do poľa Uložiť ako zadajte názov dokumentu a v kontextovej ponuke Formát kliknite na položku Formát RTF (.rtf).

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Krok 2: Importovanie prehľadu a vytvorenie snímok v PowerPointe 2011 pre Mac

 1. Otvorte PowerPoint.

 2. Na navigačnej table kliknite na snímku, za ktorou sa má prehľad zobraziť.

 3. Na karte Domov kliknite na šípku vedľa položky Nová snímka a potom na položku Prehľad.

  Poznámka : V PowerPointe for Mac 2011 sa možnosť Prehľad nazýva Vložiť snímky z prehľadu.

  Karta Domov, skupina Snímky

 4. Nájdite súbor (.rtf) s prehľadom, ktorý chcete vložiť, a dvakrát naň kliknite.

Pozrite tiež

Vytvorenie dokumentu podľa šablóny

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×