Vytvorenie, prepojenie alebo aktualizovanie centra schôdzí

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Čo vás zaujíma?

Vytvoriť nové centrum schôdzí

Prepojenie na existujúce centrum schôdzí

Aktualizácia žiadosti o schôdzu a schôdzí

Odstránenie prepojenia schôdzí zo žiadosti o schôdzu

Odstránenie centra schôdzí

Vytvorenie nového centra schôdzí

 1. V novej alebo existujúcej žiadosti o schôdzu na karte Schôdza v skupine Účastníci kliknite na položku Centrum schôdzí.

 2. Ak ste to ešte neurobili, pridajte do žiadosti o schôdzu nasledovné informácie:

  • Do poľa Komu pridajte mená osôb, ktoré chcete pozvať, alebo názov distribučného zoznamu. Mená pozvaných osôb sa po odoslaní žiadosti automaticky zobrazia v zozname Účastníci v centre.

  • Do poľa Predmet zadajte názov schôdze. Tento názov sa automaticky zobrazí v hornej časti centra a používa sa ako názov lokality v adrese centra.

  • Zadajte dátum, čas a miesto schôdze. Tieto informácie sa v centre automaticky zobrazia pod názvom.

   Poznámka: Ak chcete, aby sa schôdza opakovala, prejdite na kartu Schôdza v skupine Možnosti, kliknite na položku Opakovanie a potom zadajte informácie o opakovaní.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Nastavenie pracovného priestoru po prvýkrát   

   Ak ste ešte nikdy nevytvárali nové centrum schôdzí a ani prepojenie s existujúcim centrom schôdzí, bude nutné zadať miesto (server), na ktoré chcete centrum umiestniť, a vybrať jazyk a šablónu, ktorú chcete použiť.

   1. Na pracovnej table Centrum schôdzí kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

    Informácie o jednotlivých nastaveniach získate po kliknutí na položku Ďalšie informácie v dolnej časti pracovnej tably.

   2. V kroku 1 na pracovnej table vyberte umiestnenie pre centrum.

   3. V kroku 2 na pracovnej table vyberte možnosť Vytvorte nové centrum a potom vyberte jazyk a typ šablóny. Toto nastavenie sa stane predvoleným nastavením pre ďalšie centrá, ktoré budete vytvárať v budúcnosti.

   4. Po dokončení nastavenia sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na prvú pracovnú tablu.

   5. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

    Poznámka: Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť bude centrum existovať na zadanom mieste. Ak chcete použiť iné miesto alebo inú šablónu pre toto centrum, je nutné vytvoriť iné centrum s požadovaným nastavením. Ak nechcete používať pôvodné centrum, mali by ste ho odstrániť.

  • Nastavenie ďalších centier   

   Ak ste už vytvorili centrum schôdzí alebo prepojenie s centrom schôdzí, nastavenie pre jeho umiestnenie a jeho šablónu je predvoleným nastavením, ktoré sa zobrazuje aj na prvej pracovnej table. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   1. Ak chcete použiť predvolené nastavenie pre nové centrum, kliknite na pracovnej table na tlačidlo Vytvoriť.

   2. Ak chcete zmeniť predvoľby, na pracovnej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie a potom vyberte nastavenie, ktoré chcete použiť. Po dokončení nastavenia sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na prvú pracovnú tablu a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

   3. Ak chcete otvoriť prehľadávač a zobraziť centrum, kliknite na pracovnej table na položku Prejsť do centra. Môžete kliknúť aj na prepojenie pridané do tela žiadosti o schôdzu. Centrum môžete kedykoľvek prispôsobiť a pridať doň nové informácie.

 4. Ak chcete dokončiť žiadosť o schôdzu, stlačením klávesov ALT+TAB sa vráťte do programu Microsoft Office Outlook 2007.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete odoslať žiadosť o schôdzu a pozvať ostatných na schôdzu a do centra, kliknite na tlačidlo Odoslať. Ak ide o žiadosť o schôdzu, ktorá už bola odoslaná, kliknite na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

Informácie o vytváraní alebo prepájaní centier schôdzí nájdete v Pomocníkovi v centre schôdzí.

Na začiatok stránky

Prepojenie s existujúcim centrom schôdzí

Poznámka: Nemôžete vytvoriť prepojenie na existujúce centrum schôdzí, ktoré obsahuje opakujúce sa udalosti.

 1. V novej alebo existujúcej žiadosti o schôdzu na karte Schôdza v skupine Účastníci kliknite na položku Centrum schôdzí.

 2. Ak ste to ešte neurobili, pridajte do žiadosti o schôdzu nasledovné informácie:

  1. Do poľa Komu pridajte mená osôb, ktoré chcete pozvať, alebo názov distribučného zoznamu. Mená pozvaných osôb sa po odoslaní žiadosti automaticky zobrazia v zozname Účastníci v centre.

  2. Do poľa Predmet zadajte názov schôdze. Tento názov sa automaticky zobrazí v hornej časti centra a používa sa ako názov lokality v adrese centra.

  3. Zadajte dátum, čas a miesto schôdze. Tieto informácie sa v centre automaticky zobrazia pod názvom.

   Ak chcete, aby sa schôdza opakovala, prejdite na kartu Schôdza v skupine Možnosti, kliknite na položku Opakovanie a potom zadajte informácie o opakovaní.

  4. Kliknite na text v časti Tip v dolnej časti pracovnej tably.

  5. V kroku 1 na pracovnej table vyberte umiestnenie centra, s ktorým chcete byť prepojení.

  6. V kroku 2 na pracovnej table kliknite na položku Pripojte sa k existujúcemu centru a potom vyberte centrum, ktoré chcete použiť. Ak neviete, či ste vybrali správne centrum, overte to po kliknutí na položku Zobraziť centrum.

  7. Po dokončení nastavenia sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte na prvú pracovnú tablu.

  8. Kliknite na položku Prepojiť.

 3. Ak chcete otvoriť prehľadávač a zobraziť centrum, kliknite na pracovnej table na položku Prejsť do centra. Môžete kliknúť aj na prepojenie pridané do tela žiadosti o schôdzu. Centrum môžete kedykoľvek prispôsobiť a pridať doň nové informácie.

 4. Ak chcete dokončiť žiadosť o schôdzu, stlačením klávesov ALT+TAB sa vráťte do Office Outlook 2007.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  1. Ak chcete odoslať žiadosť o schôdzu a pozvať ostatných na schôdzu a do centra, kliknite na tlačidlo Odoslať. Ak ide o žiadosť o schôdzu, ktorá už bola odoslaná, kliknite na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

  2. Ak chcete žiadosť o schôdzu uložiť, ale nechcete ju odoslať, prejdite na kartu Plánovaná činnosť v skupine Možnosti a kliknite na položku Uložiť a zavrieť. Do centra sa odošlú podrobnosti o schôdzi (predmet, názov, dátum, čas a miesto), ale informácie o účastníkoch sa neodošlú.

Informácie o vytváraní alebo prepájaní centier schôdzí z lokality Windows SharePoint Services 3.0 nájdete v Pomocníkovi v centre schôdzí.

Na začiatok stránky

Súčasná aktualizácia žiadosti o schôdzu a centra schôdzí

V žiadosti o schôdzu môžete aktualizovať údaje o účastníkoch, mieste, dátume alebo čase schôdze. Program Outlook potom odošle aktualizované údaje do centra. Ak chcete zmeniť ďalšie informácie v centre schôdzí, musíte ich zmeniť v centre.

 1. Otvorte žiadosť o schôdzu, ktorá obsahuje prepojenie s centrom.

 2. Zmeňte informácie v ľubovoľnom z nasledovných polí: Komu, Miesto, ZačiatokKoniec.

 3. Ak chcete odoslať všetky aktualizácie do centra aj účastníkom, kliknite na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

Poznámka: 

 • Ak aktualizujete žiadosť o schôdzu a kliknete na tlačidlo Uložiť a zavrieť, aktualizované informácie sa neodošlú do centra. Ak chcete odoslať aktualizované informácie, je nutné kliknúť na tlačidlo Poslať aktualizáciu.

 • Informácie o zmenách ďalších informácií v centre nájdete v Pomocníkovi v centre.

Na začiatok stránky

Odstránenie prepojenia na centrum schôdzí zo žiadosti o schôdzu

Ak si už neželáte prepojiť žiadosť o schôdzu s centrom schôdzí, môžete z tela žiadosti odstrániť prepojenie a text, ktorý bol automaticky pridaný. Po odstránení prepojenia už nebude centrum schôdzí aktualizované podľa zmien, ktoré vykonáte v žiadosti o schôdzu. Odstránením prepojenia sa neodstráni centrum schôdzí. Neskôr môžete znova pridať prepojenie na centrum schôdzí k danej alebo inej žiadosti o schôdzu. Ak sa rozhodnete, že nebudete centrum schôdzí používať, môžete ho kedykoľvek odstrániť.

Poznámka: Ak žiadosť o schôdzu slúži pre opakované série schôdzí, nemôžete odstrániť prepojenie iba pre jednu schôdzu v sérii. Odstrániť možno iba prepojenie pre celú sériu. Po vykonaní tejto akcie už nebude možné prepojiť dané centrum schôdzí na žiadnu žiadosť o schôdzu. Môžete však prepojiť pôvodné opakované série schôdzí na iné centrum schôdzí.

 • V pracovnej table Centrum schôdzí kliknite na príkaz Odstrániť. Týmto sa odstráni prepojenie v tele správy.

Ak chcete odstrániť centrum schôdzí, prejdite na dané centrum schôdzí a pozrite si tému Pomocníka o odstraňovaní lokalít.

Na začiatok stránky

Odstránenie centra schôdzí

Centrum schôdzí nemôžete odstrániť z programu Office Outlook 2007. Môžete však odstrániť lokalitu z centra alebo z nadradenej webovej lokality, pre ktorú je centrum webovou podlokalitou.

Ďalšie informácie o odstraňovaní lokalít nájdete v Pomocníkovi v centre.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×