Vytvorenie prepojenia na model údajov pre funkciu Power View

Predpokladajme, že máte údajový model v excelovom zošite alebo v tabuľkovom modeli služieb Analysis Services. Svoje údaje chcete preskúmať a prezentovať pomocou funkcie Power View v SharePointe 2013. Spôsob, akým sa k nim pripojíte, určuje formát a umiestnenie zdroja údajov. Ak sú údaje:

V zošite Excelu 2013 v galérii doplnku PowerPivot

 • Kliknite na položku Vytvoriť zostavu v programe Power View.

Poznámka:  Toto platí len vtedy, ak sa galéria doplnku PowerPivot zobrazuje v zobrazení galérie, kolotoča alebo divadla.

V zošite Excelu 2013 v knižnici Zdieľané dokumenty

Potrebujete jedno z tohto:

Poznámka:  Potrebujete aj súbor pripojenia pre galériu doplnku PowerPivot v štandardnom zobrazení knižnice SharePointu.

V tabuľkovom modeli na serveri SSAS

Potrebujete jedno z tohto:

Jeden zo súborov pripojenia RSDS alebo BISM sa úspešne pripojí k modelu. Súbory BISM boli navrhnuté konkrétne na pripájanie k excelovým zošitom a tabuľkovým modelom SSAS. Súbory RSDS sa môžu pripojiť k množstvu rôznych zdrojov údajov, ale funkcia Power View podporuje len sémantický model analytických nástrojov od spoločnosti Microsoft pre zdroje údajov funkcie Power View. Výhodou súborov pripojenia RSDS je to, že môžete zadať poverenia.

Ak chcete vytvoriť súbory pripojenia RSDS a BISM, potrebujete povolenia na pridávanie položiek pre knižnicu, do ktorej chcete uložiť súbor pripojenia na lokalite SharePoint.

Po vytvorení súboru pripojenia môžu používatelia SharePointu vytvárať zostavy funkcie Power View založené na modeli, na ktorý je prepojený súbor pripojenia. Prečítajte si o vytvorení, uložení a tlači zostáv funkcie Power View v SharePointe.

Obsah tohto článku

Vytvorenie zdieľaného zdroja údajov (súbor RSDS)

Vytvorenie súboru pripojenia BISM

Vytvorenie zdieľaného zdroja údajov (súbor RSDS)

Zdieľané zdroje údajov môžete vytvoriť na lokalite SharePoint v sharepointovom režime služieb SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS).

 1. V knižnici dokumentov SharePointu kliknite na položky Dokumenty > Nový dokument >Zdroj údajov zostavy.

  Poznámka:  Ak sa možnosť Zdroj údajov zostavy nenachádza v ponuke Nový dokument, typ obsahu zdroja údajov zostavy nie je povolený. Správca lokality SharePoint musí pridať typy obsahu servera zostáv do knižnice (služby Reporting Services v integrovanom režime SharePoint).

 2. Do poľa Názov zadajte popisný názov súboru RSDS.

 3. V položke Typ zdroja údajov vyberte možnosť Microsoft BI Semantic Model pre Power View.

 4. V položke Reťazec pripojenia zadajte ukazovateľ na zdroj údajov a ostatné nastavenia potrebné na vytvorenie pripojenia k externému zdroju údajov. Spôsob pripojenia k údajovému modelu závisí od spôsobu jeho publikovania alebo nasadenia. Uvádzame príklady na:

 5. Excelový zošit v zdieľaných dokumentoch na lokalite SharePoint s doplnkom služieb SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS), napríklad:

  Data Source=”http://<LokalitaSharePoint>/Zdieľané dokumenty/MojExcelovyZosit.xlsx”

  Poznámka:  Pre SharePoint 2013 platí, že ak sa zostava a zošit nachádzajú v rovnakej farme, nepotrebujete doplnok PowerPivot pre SharePoint. Ak sa nachádzajú v rôznych farmách, potrebujete doplnok vo farme hosťujúcej zošit.

 6. Excelový zošit v galérii doplnku PowerPivot na lokalite SharePoint s doplnkom SQL Server 2012 PowerPivot a doplnkom služieb SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS), napríklad:

  Data Source=”http://<LokalitaSharePoint>/GalériaDoplnkuPowerPivot/MojExcelovyZosit.xlsx”

 • Tabuľkový model nasadený do inštancie služieb SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS) na serveri, napríklad:

  Data Source=NázovServera\NázovInštancie; Pôvodný katalóg=NázovTabuľkovéhoRežimu

  Poznámka:  V prípade predvolenej inštancie môžete vynechať NázovInštancie.

 • V časti Poverenia zadajte spôsob, akým server zostáv získava poverenia na prístup k externému zdroju údajov. V prípade funkcie Power View musia byť poverenia uložené alebo integrované. Prečítajte si tému Informácie o povereniach a pripojení pre zdroje údajov zostáv.

 • Kliknutím na tlačidlo Testovať pripojenie overte konfiguráciu zdroja údajov.

 • Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte zdieľaný zdroj údajov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru pripojenia BISM

Na lokalite SharePoint nakonfigurovanej pomocou doplnku SQL Server 2012 PowerPivot pre SharePoint môžete vytvoriť súbory pripojenia sémantického modelu analytických nástrojov (BISM) . Súbory pripojenia BISM sa môžu pripojiť k excelovým zošitom alebo tabuľkovým modelom SSAS.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×