Vytvorenie prehľadu na štruktúrovanie poznámok

Funkcia prehľadov vo OneNote urýchľuje usporiadanie dlhých alebo zložitých dokumentov, plánov a prezentácií. Umožňuje usporiadať informácie až do piatich úrovní a začne vytvárať v poznámkach hierarchickú štruktúru od prvého vloženia zarážky jedného odseku pod druhý.

Text s obrysmi v kontajneri na poznámky vo OneNote

V rámci hierarchie prehľadu môžete zvýšiť alebo znížiť úroveň položiek zmenou ich zarážky. Informácie môžete usporiadať aj na nadpisy a podnadpisy, použiť číslované zoznamy alebo zoznamy s odrážkami a regulovať zobrazovanie jednotlivých úrovní informácií. 

Prehľady sú skvelým spôsobom usporiadania informácií a v poznámkach vytvárajú hierarchickú štruktúru. Obsah v prehľade môžete zbaliť a rozbaliť až do piatich úrovní, vďaka čomu jediným pohľadom získate širší kontext.

Snímka obrazovky so stranou vo OneNote 2016 s hierarchickou štruktúrou.

Vytvorenie prehľadu

 1. Napíšte riadok alebo odsek textu a potom stlačte kláves Enter.

  Prvý zadaný odsek sa v prehľade naformátuje ako úroveň 1.

 2. Ak chcete vytvoriť z druhého odseku pododsek (úroveň 2) prvého, kliknite na položku Zväčšiť zarážku.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zväčšiť zarážku vo OneNote 2016.

 3. Do riadka so zarážkou napíšte druhý odsek a potom stlačte kláves Enter.

Pri písaní každého ďalšieho odseku zvýšte alebo znížte úroveň daného odseku v rámci hierarchie zväčšením alebo zmenšením pozície zarážky.

Poznámka :  Každý nový vytvorený odsek automaticky pokračuje na rovnakej úrovni ako predchádzajúci odsek, kým mu nezväčšíte alebo nezmenšíte zarážku.

V prípade veľkých prehľadov vytvoríte podrobnejšiu štruktúru pridaním odrážok a číslovania

Zbalenie prehľadu

Jednou z výhod štrukturovaných poznámok vo formáte prehľadu je, že môžete skryť podúrovne.

 1. Posuňte ukazovateľ myši na odsek úrovne 1 a potom kliknite dvakrát na malú ikonu záchytného bodu.

  (Ak používate OneNote 2010, ikona záchytného bodu bude mať podobu štvorsmernej šípky v rámčeku.)

  Snímka obrazovky s postupom, ako zbaliť prehľad vo OneNote 2016.

Rovnakým spôsobom prehľad rozbalíte. Stačí znovu dvakrát kliknúť na malú ikonu záchytného bodu.

Poznámky : 

 • Pri každom odseku s podnadpismi môžete vybrať počet úrovní, ktoré sa majú zobraziť. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši na ikonu záchytného bodu, potom kliknúť na položku Vybrať a zvoliť úroveň.

 • Ak zvyčajne umiestňujete rovnaký typ informácii na rovnakú úroveň poznámok v prehľade, môžete vybrať všetok text na danej úrovni. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu záchytného bodu, kliknite na položku Vybrať a potom kliknite na položku Všetko na úrovni 1, Všetko na úrovni 2 alebo vyberte ktorúkoľvek inú úroveň podľa potreby.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie prehľadu

Formátovanie odsekov prehľadu pomocou odrážok a číslovania

Rozbalenie alebo zbalenie prehľadu

Zobrazenie textu na základe hierarchie prehľadu

Výber celého textu na rovnakej úrovni hierarchie prehľadu

Vytvorenie prehľadu

 1. Napíšte odsek textu a potom stlačte kláves ENTER.

  Prvý zadaný odsek sa v prehľade automaticky naformátuje ako úroveň 1.

 2. Ak sa panel s nástrojmi Tvorba prehľadu ešte nezobrazuje, ukážte na položku Panely s nástrojmi v ponuke Zobrazenie a potom kliknite na položku Tvorba prehľadu.

 3. Ak chcete vytvoriť z druhého odseku pododsek (úroveň 2) prvého, stlačte kláves TAB alebo kliknite na položku Zväčšiť zarážku Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Tvorba prehľadu.

 4. Napíšte druhý odsek a potom stlačte kláves ENTER.

 5. Pri písaní každého ďalšieho odseku zvýšte alebo znížte úroveň odseku v rámci hierarchie zväčšením alebo zmenšením zarážky. Ak chcete zarážku zmenšiť, stlačte kláves BACKSPACE (alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB, ak je prehľad zároveň číslovaným zoznamom alebo zoznamom s odrážkami).

  Poznámka : Každý nový odsek pokračuje na rovnakej úrovni ako predchádzajúci odsek, kým mu nezmeníte zarážku.

Na začiatok stránky

Formátovanie odsekov prehľadu pomocou odrážok a číslovania

V prípade rozsiahlych prehľadov nemusia stačiť na znázornenie vzťahov medzi jednotlivými úrovňami hierarchie prehľadu len zarážky. Rozlíšiť medzi nimi vám pomôžu odrážky a číslovanie.

Ak chcete použiť odrážky alebo číslovanie, použite nasledujúci postup:

 1. Umiestnite kurzor na riadok textu, na ktorom chcete použiť formátovanie pomocou odrážok alebo číslovania.

 2. Na paneli s nástrojmi Formátovanie vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete použiť štýl odrážok, kliknite na šípku vedľa tlačidla Odrážky Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl.

  • Ak chcete použiť štýl číslovania, kliknite na šípku vedľa tlačidla Číslovanie Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovaný štýl.

 3. Pokiaľ daný formát odrážok alebo číslovania nezrušíte, použije sa aj v ďalšom odseku. Ak chcete v novom odseku zrušiť formátovanie pomocou odrážok alebo číslovania, znova kliknite na tlačidlo Odrážky alebo Číslovanie na paneli s nástrojmi Formátovanie.

Na začiatok stránky

Rozbalenie alebo zbalenie prehľadu

Na zobrazenie určitých úrovní prehľadu môžete použiť príkazy Rozbaliť a Zbaliť na paneli s nástrojmi Tvorba prehľadu.

 1. Kliknite na rukoväť odseku Obrázok tlačidla vedľa ľubovoľného textu na úrovni, ktorú chcete rozbaliť alebo zbaliť.

 2. Ak sa panel s nástrojmi Tvorba prehľadu ešte nezobrazuje, ukážte na položku Panely s nástrojmi v ponuke Zobrazenie a potom kliknite na položku Tvorba prehľadu.

 3. Na paneli s nástrojmi Tvorba prehľadu vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete rozbaliť prvky prehľadu, kliknite na položku Rozbaliť a kliknutím na nejakú úroveň zobrazte všetky odseky na danej úrovni.

  • Ak chcete zbaliť prvky prehľadu, kliknite na položku Zbaliť a kliknutím na nejakú úroveň skryte všetky odseky na danej úrovni.

   Poznámka : Pri zbalení odseku v prehľade kliknutím na jeho rukoväť používajte nástroj Zadať text alebo vybrať objekty Obrázok tlačidla a nie nástroj Pero Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Zobrazenie textu na základe hierarchie prehľadu

Pri každom odseku s podnadpismi môžete vybrať počet úrovní, ktoré sa majú zobraziť (maximálne päť úrovní).

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na rukoväť zbaleného nadpisu.

 2. V kontextovej ponuke ukážte na položku Skryť nižšie úrovne a potom kliknite na požadovanú úroveň.

Na začiatok stránky

Výber celého textu na rovnakej úrovni hierarchie prehľadu

Ak vždy umiestňujete rovnaký typ informácií na tú istú úroveň poznámok v prehľade – ak napríklad uvádzate projekty ako nadpisy na úrovni 1 a úlohy ako nadpisy na úrovni 2 –, môžete prácu urýchliť výberom všetkých poznámok na určitej úrovni.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na rukoväť riadku textu na úrovni, ktorú chcete zobraziť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Vybrať všetko na rovnakej úrovni.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×