Vytvorenie podrobný sieťový diagram v programe Visio prepojené k externým údajom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvorenie podrobného sieťového diagramu pomocou programu Visio predstavuje efektívny spôsob návrhu a dokumentovania počítačovej siete (pozri nasledujúci obrázok).

DomainExplorer-BP-konfigurácia-2-2

Pomocou šablóny Podrobný sieťový diagram a funkcií prepojenia údajov môžete vytvoriť diagram, ktorý zobrazuje spôsob logického alebo fyzického spojenia zariadení, pridávať údaje na identifikáciu každého tvaru a importovať a prepojiť externé údaje so sieťovými tvarmi.

Poznámka : Šablóna Podrobný sieťový diagram je obsiahnutá v programoch Visio Professional a Premium, nie však v programe Visio Standard.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie sieťového diagramu

Importujte externé údaje o zariadenia do kresby

Pridanie úvodnej údajov na identifikáciu tvarov vybavenia

Automatické prepojenie externých údajov s tvarmi siete

Vytvorenie sieťového diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Nový a potom v časti Kategórie šablón kliknite na položku Sieť.

 3. Dvakrát kliknite na položku Podrobný sieťový diagram.

 4. V časti Sieť a periférne zariadenia presuňte myšou tvar Telefónna sieť alebo Ethernet na stránku kreslenia.

 5. V časti Počítače a monitory alebo Sieť a periférne zariadenia presuňte myšou tvary zariadenia na stránku kreslenia.

 6. Pomocou vstavaných spojníc tvarov pripojte zariadenia k tvaru Telefónna sieť alebo Ethernet:

  1. Kliknite na tvar Telefónna sieť alebo Ethernet.

  2. Umiestnite ukazovateľ nad ovládací prvok rukoväť Ovládací manipulátor . Keď sa ukazovateľ zmení na štvorsmernú šípku, presuňte ho do bodu pripojenia na jednom z tvarov zariadenia.

   Keď je tvar zariadenia správne pripojený k tvaru Telefónna sieť alebo Ethernet, spojovací bod sa zobrazí načerveno (t. j. spojovací bod bol prilepený).

   Tip : Skryť nepoužité spojnica, presuňte ovládací manipulátor Ovládací manipulátor tvar telefónna sieť alebo Ethernet.

 7. Pridanie legendy do sieťového diagramu:

  1. Z časti Sieť a periférne zariadenia presuňte tvar Legenda na stránku kreslenia.

  2. Ak chcete konfigurovať tvar Legenda, pravým tlačidlom myši kliknite na tvar Legenda a potom v ponuke odkazov kliknite na položku Konfigurovať legendu.

  3. Ak chcete upraviť text v tvare Legenda, dvakrát kliknite na text, ktorý chcete zmeniť a potom začnite písať.

 8. Ak chcete pridať text do tvaru siete, kliknite na tvar a typ. Premiestniť text, presuňte rukoväť na ovládací prvok Ovládací manipulátor .

Na začiatok stránky

Importovanie externých údajov o zariadeniach do kresby

 1. Na karte Údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej stránke Sprievodcu výberom údajov vyberte typ zdroja údajov, ktorý chcete použiť (napríklad zošit programu Excel alebo databáza SQL).

 3. Dokončite celého sprievodcu.

  Poznámka : Ak si vyberiete inú možnosť než zošit programu Excel, databázu programu Access alebo zoznam lokality SharePoint na prvej strane sprievodcu, systém vás môže dočasne presmerovať na Sprievodcu pripojením údajov (počas práce so Sprievodcom výberu údajov).

Po kliknutí na položku Dokončiť na poslednej stránke Sprievodcu výberom údajov sa zobrazí okno Externé údaje s importovanými údajmi zobrazenými v mriežke.

Poznámka : Údaje, ktoré sa zobrazia v okne Externé údaje, sú snímkou zdrojových údajov v čase importovania. Tieto údaje môžete obnoviť po zmene zdrojových údajov. Nemôžete však aktualizovať zdroj údajov zmenou údajov v kresbe.

Na začiatok stránky

Pridanie úvodných údajov na identifikáciu tvarov zariadení

Skôr než budete môcť automaticky prepojiť importované údaje so sieťovými tvarmi, budete musieť pridať informácie do tvarov a jedinečne tak identifikovať každý tvar. Ak napríklad pridáte číslo aktíva do každého tvaru a v zdroji údajov existuje stĺpec pre čísla aktív, program Visio môže použiť toto číslo na zosúladenie riadkov v tabuľke s príslušnými tvarmi v diagrame.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na sieťový tvar v kresbe, v ponuke odkazov ukážte na položku Údaje a potom kliknite na položku Vlastnosti tvaru.

 2. V okne Vlastnosti tvaru zadajte číslo aktíva alebo iný jedinečný identifikátor zo zdroja údajov do príslušného poľa.

  Keď spustíte Sprievodcu automatickým prepojením, môžete určiť, ktorý stĺpec v zdroji údajov sa zhoduje s príslušným poľom v údajoch tvaru.

 3. Stlačením klávesu ENTER potvrďte údaje.

Opakujte tieto kroky pre každý tvar, ktorý chcete prepojiť s údajmi.

Na začiatok stránky

Automatické prepojenie externých údajov so sieťovými tvarmi

 1. Na karte Údaje kliknite na položku Automaticky prepojiť.

 2. Postupujte podľa krokov v Sprievodcovi automatickým prepojením.

Údaje sa zobrazia v tvaroch.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×