Office
Prihlásenie

Vytvorenie podmienených vzorcov

Pri mnohých úlohách sa overuje, či sú určité podmienky pravdivé alebo nepravdivé, a vykonáva sa logické porovnávanie výrazov. Na vytvorenie podmienených vzorcov môžete použiť funkcie AND, OR, NOTIF.

Napríklad funkcia IF používa nasledujúce argumenty.

Vzorec s funkciou IF

Vzorec používajúci funkciu IF

Vzhľad tlačidla  logical_test: podmienka, ktorú chcete overiť.

Zdieľať zošit  value_if_true: hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak je podmienka pravdivá.

Vzhľad tlačidla  value_if_false: hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak podmienka nie je pravdivá.

Ďalšie informácie o vytváraní vzorcov nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie vzorca.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie podmieneného vzorca, ktorého výsledkom je logická hodnota (TRUE alebo FALSE).

Vytvorenie podmieneného vzorca, ktorého výsledkom je iný výpočet alebo iné hodnoty ako TRUE alebo FALSE

Vytvorenie podmieneného vzorca, ktorého výsledkom je logická hodnota (TRUE alebo FALSE).

Na vykonanie tejto úlohy sa používajú funkcie AND, ORNOT a operátory, ako je to uvedené v nasledujúcom príklade.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Ako skopírovať príklad?

 1. Vyberte príklad v tomto článku.

  Dôležité: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka v Exceli 2013 pre Windows

  Výber príkladu z Pomocníka

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. V Exceli vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL + V.

Dôležité: Ak chcete, aby príklad pracoval správne, musíte ho v pracovnom hárku prilepiť do bunky A1.

 1. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na tlačidlo Zobraziť vzorce.

Po skopírovaní príkladu do prázdneho pracovného hárka môžete príklad prispôsobiť vlastným potrebám.

1

2

3

4

5

6

789


10


1112

A

B

Údaje

15

9

8

Ozubené kolesá

Strojčeky

Vzorec

Popis (výsledok)

=AND(A2>A3; A2<A4)

Určí, či je hodnota v bunke A2 väčšia ako hodnota v bunke A3 a tiež, či je hodnota v bunke A2 menšia ako hodnota v bunke A4. (FALSE)

=OR(A2>A3; A2<A4)

Určí, či je hodnota v bunke A2 väčšia ako hodnota v bunke A3 alebo či je hodnota v bunke A2 menšia ako hodnota v bunke A4. (TRUE)

=NOT(A2+A3=24)

Určí, či sa súčet hodnôt v bunkách A2 a A3 nerovná hodnote 24. (FALSE)

=NOT(A5="Ozubené kolesá")

Určí, či sa hodnota v bunke A5 nerovná reťazcu „Ozubené kolesá“. (FALSE)

=OR(A5<>"Ozubené kolesá",A6 = "Maličkosť")

Určí, či sa hodnota v bunke A5 nerovná reťazcu „Ozubené kolesá“ alebo či sa hodnota v bunke A6 rovná reťazcu „Strojčeky“. (TRUE)

Ďalšie informácie o používaní týchto funkcií nájdete v častiach Funkcia AND, Funkcia ORFunkcia NOT.

Na začiatok stránky

Vytvorenie podmieneného vzorca, ktorého výsledkom je iný výpočet alebo iné hodnoty ako TRUE alebo FALSE.

Na vykonanie tejto úlohy sa používajú funkcie IF, AND a OR a operátory, ako je to uvedené v nasledujúcom príklade.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Ako skopírovať príklad?

 1. Vyberte príklad v tomto článku.

Dôležité: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

Výber príkladu z Pomocníka v Exceli 2013 pre Windows

Výber príkladu z Pomocníka

 1. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 2. V Exceli vytvorte prázdny zošit alebo hárok.

 3. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL + V.

Dôležité: Ak chcete, aby príklad pracoval správne, musíte ho v pracovnom hárku prilepiť do bunky A1.

 1. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk), alebo na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na tlačidlo Zobraziť vzorce.

Po skopírovaní príkladu do prázdneho pracovného hárka môžete príklad prispôsobiť vlastným potrebám.

1

2

3

4

5

6

7


891011
12134,5
1,516

A

B

Údaje

15

9

8

Ozubené kolesá

Strojčeky

Vzorec

Popis (výsledok)

=IF(A2=15; "OK"; "Nie OK")

Ak sa hodnota v bunke A2 rovná 15, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (OK)

=IF(A2<>15; "OK"; "Nie OK")

Ak sa hodnota v bunke A2 nerovná 15, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (Nie OK)

=IF(NOT(A2<=15); "OK"; "Nie OK")

Ak hodnota v bunke A2 nie je menšia alebo rovná 15, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (Nie OK)

=IF(A5<>"OZUBENÉ KOLESÁ"; "OK"; "Nie OK")

Ak sa hodnota v bunke A5 nerovná výrazu „OZUBENÉ KOLESÁ“, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (Nie OK)

=IF(AND(A2>A3; A2<A4); "OK"; "Nie OK")

Ak je hodnota v bunke A2 väčšia ako hodnota v bunke A3 a zároveň je hodnota v bunke A2 menšia ako hodnota v bunke A4, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (Nie OK)

=IF(AND(A2<>A3, A2<>A4); "OK"; "Nie OK")

Ak sa hodnota v bunke A2 nerovná hodnote v bunke A3 a zároveň sa hodnota v bunke A2 nerovná hodnote v bunke A4, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (OK)

=IF(OR(A2>A3; A2<A4); "OK"; "Nie OK")

Ak je hodnota v bunke A2 väčšia ako hodnota v bunke A3 alebo ak je hodnota v bunke A2 menšia ako hodnota v bunke A4, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (OK)

=IF(OR(A5<>"Ozubené kolesá", A6<>"Maličkosť"), "OK", "Nie OK")

Ak sa hodnota v bunke A5 nerovná reťazcu „Ozubené kolesá“ alebo ak sa hodnota v bunke A6 nerovná reťazcu „Strojčeky“, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (Nie OK)

=IF(OR(A2<>A3, A2<>A4); "OK"; "Nie OK")

Ak sa hodnota v bunke A2 nerovná hodnote v bunke A3 alebo ak sa hodnota v bunke A2 nerovná hodnote v bunke A4, vráti hodnotu „OK“. V opačnom prípade vráti hodnotu „Nie OK“. (OK)

Ďalšie informácie o používaní týchto funkcií nájdete v častiach Funkcia IF, Funkcia ANDFunkcia OR.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×