Vytvorenie pútavejšej publikácie pomocou typografických štýlov

Program Microsoft Publisher 2010 poskytuje nové nástroje, ktoré pomáhajú pretvoriť obyčajný text na pútavú typografiu. Môžete používať štylistické množiny a alternatívy, reálne zmenšené veľké písmená, ligatúry, štýly čísiel a ďalšie možnosti, ktoré sú dostupné v písmach OpenType, ako sú napríklad písma Calibri a Gabriola. Použiť môžete aj písma OpenType, ktoré získate prostredníctvom iných spoločností. To, či písmo podporuje rozšírené typografické funkcie a ktoré funkcie to sú, určuje návrhár písma. Väčšina písiem v súčasnosti nepodporuje rozšírené funkcie OpenType

.

Po vytvorení textového poľa sa na páse s nástrojmi zobrazí karta Nástroje textových polí. Ak vybraté písmo podporuje funkcie OpenType, bude k dispozícii aj skupina Typografia, ktorá vám poskytne prístup k funkciám a nástrojom formátovania vrátane nových typografických funkcií.
Skupina Typografia v programe Publisher 2010
Obr. 1: Skupina Typografia na karte Nástroje textových polí na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Iniciála

Štýl čísiel

Ligatúry

Štylistická množina

Ozdobné

Štylistické alternatívy

Iniciála

Táto možnosť umožňuje pridať písmeno iniciály. Tento štýl formátovania sa často používa na označenie úvodného odseku publikácie použitím veľkej iniciály, čo umožňuje vytvárať zaujímavé bulletiny a pozvánky. Ďalšie informácie o vytváraní vlastných iniciál nájdete v téme Vytvorenie odsadených začiatočných písmen.

Štýl čísiel

Ak písmo podporuje štýly čísiel OpenType, táto rozbaľovacia ponuka bude k dispozícii.

Tabuľkové formátovanie formátuje čísla tak, aby každá číslica používala rovnaký počet pixelov a správne sa zarovnala v tabuľkovom formáte.

Proporcionálne formátovanie formátuje čísla tak, aby bol počet pixelov proporcionálny, takže napríklad číslica 0 môže byť širšia než číslica 1.

Štýly Linkovanie a Starý štýl nastavia čísla na základnú čiaru tak, aby sa všetky nachádzali na rovnakej zvislej úrovni, alebo umožnia, aby sa čísla zobrazovali na rôznych úrovniach, ako je to znázornené v tomto príklade:
Príklady štýlov Starý štýl a Linkovanie
Obr. 2: Príklad formátovania čísiel pomocou štýlov Starý štýl a Linkovanie.

Ligatúry

Ligatúry sú spojenia medzi znakmi, napríklad medzi znakmi th alebo ff , ktoré vytvárajú jeden znak z dvoch. Štandardné ligatúry používajú iba najčastejšie kombinácie znakov. Ak návrhár písma vytvoril aj rozšírenú množinu ligatúr, použije sa pri vybratí možnosti Štandardné a voliteľné alebo Historické a štandardné.

Štylistická množina

Každé písmo môže obsahovať jednu až dvadsať množín typografických štýlov pre vybraté písmo. Štylistická množina programu Publisher 2010 pre pokročilú typografiu v písmach OpenType

Obr. 3: Štylistické množiny pre písmo Gabriola.

Ozdobné

Toto začiarkavacie políčko umožňuje dekoráciu znakov (ak ju návrhár písma vytvoril), často vo forme väčších a výraznejších pätiek.

Štylistické alternatívy

Táto možnosť umožňuje vybrať alternatívny vzhľad vybratých znakov, ak návrhár písma vytvoril takéto alternatívy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×