Vytvorenie organizačnej schémy programu Visio

Vytvorenie organizačnej schémy programu Visio

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Organizačná schéma (organizačný graf) je schéma hierarchie podriadenosti, ktorá sa používa na vyjadrenie vzťahov medzi zamestnancami, funkciami a skupinami.

Organizačná schéma môže mať podobu jednoduchých diagramov (pozri nasledujúci obrázok) až po veľké a komplexné diagramy, ktoré sú založené na informáciách z externého zdroja údajov. Tvary v organizačnej schéme môžu zobrazovať základné informácie, ako napríklad názov a pozíciu, alebo podrobnosti, ako napríklad oddelenie a nákladové stredisko. Do tvarov organizačnej schémy možno pridávať obrázky.

Organizačná schéma

Vytvorenie jednoduchej organizačnej schémy

Táto metóda je najvhodnejší pre vytváranie malých organizačnú schému s predvolené polia s informáciami.

 • Na karte súbor ukážte na položku nový, kliknite na položku Organizačná schéma, Organizačná schéma a potom kliknite na položku vytvoriť.

 • Použitie vopred vyplnené hierarchická Organizačná schéma na identifikáciu členov vašej organizácie.

 • Poznámka: Informácie o tom, ako pridať ďalšie údaje do tvarov nájdete v téme Pridať údaje s tvarmi.

 • Organizačnú schému dokončíte tak, že budete pridávať podriadené tvary do nadriadených tvarov a zadáte typ a názov každého tvaru.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy z novej tabuľky údajov

Tento spôsob je najvhodnejší vtedy, keď predvolené informačné polia nezodpovedajú vašim požiadavkám a vaše údaje sa ešte nenachádzajú v inom programe.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový, kliknite na položku Organizačná schéma, Organizačná schéma a potom kliknite na položku vytvoriť.

 2. Na prvej stránke sprievodcu vyberte možnosť Informácie zadané pomocou sprievodcu a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte možnosť Excel alebo Oddelený text, zadajte názov nového súboru a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Excel, hárka programu Microsoft Office Excel otvorí vzorový text. Ak vyberiete možnosť oddelené text, otvorí sa stránka Microsoft Notepad s vzorový text.

 4. Po otvorení programu Excel alebo Poznámkový blok použite vzorový text ako vzor toho, aké informácie možno zahrnúť a zadajte svoje informácie do príslušného vzorového textu.

  Dôležité: Musíte mať názov a zostavy na stĺpce, ale môžete zmeniť, odstrániť alebo pridať ďalšie stĺpce.

 5. Ukončite program Excel alebo Poznámkový blok a dokončite sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy pomocou existujúceho zdroja údajov

Táto metóda je najlepšie, ak informácie, ktoré sa majú zobraziť v organizačnej schéme je už v dokumente, ako je napríklad hárok programu Microsoft Office Excel alebo adresár servera Microsoft Exchange Server.

 1. Uistite sa, že tabuľka alebo hárok obsahuje stĺpce pre meno zamestnanca, jedinečných identifikátorov a kto správy Komu.

  Poznámka: Stĺpce môžete pomenovať čo chcete. Keď máte spustenú inštaláciu Organizačná schéma Wizard, môžete určiť, ktoré stĺpce (alebo názvy polí) obsahujú názov, identifikácia a do zostavy.

  • Meno zamestnanca    Spôsob, akým sa meno zamestnanca zobrazí v tomto poli je spôsobom, akým sa jeho meno zobrazí v tvaroch organizačnej schémy.

  • Jedinečný identifikátor    Ak každý názov nie je jedinečný, obsahovať stĺpec s jedinečný identifikátor, ako je napríklad identifikačné číslo zamestnanca, pre každého zamestnanca.

  • Priamy nadriadený pracovníka    Toto pole musí obsahovať jedinečný identifikátor každého vedúceho bez ohľadu na to, či je tento identifikátor menom alebo identifikačným číslom. V prípade zamestnanca na vrchu organizačnej schémy nechajte toto pole prázdne.

 2. Na karte súbor ukážte na položku nový, kliknite na položku Organizačná schéma, Organizačná schéma a potom kliknite na položku vytvoriť.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte možnosť Informácie, ktoré sú už uložené v súbore alebo databáze.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa zostávajúcich krokov sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo prerušovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy, môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby zodpovedali virtuálny tím vzťahy. Posun súvisiacich tvarov vedľa seba, a potom pridať spojnice bodkovanej čiary, ak chcete zobraziť vedľajšiu funkčné štruktúry alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou Tímového rámca tvaru. Bodkovanej čiary zostavy sa správa ako bežné spojnice. Rámec tímu je v podstate upravené obdĺžnikový tvar, ktoré môžete použiť na vizuálne zoskupenie a názvov tímov.

Organizačná schéma s tímovým rámcom a vzťahom vyjadreným pomocou prerušovanej čiary

Aktualizácia vytvorených organizačných schém

Ak sa vyskytli zmeny v štruktúre organizácie, budete musieť manuálne aktualizovať organizačnú schému alebo vytvoriť novú schému. Ak vytvoríte novú schému, nezahrnú sa do nej žiadne prispôsobenia vykonané v staršej organizačnej schéme. Ak ste do tvarov pridali fotografie alebo motívy a chcete, aby schémy vyzerali podobne, motívy a fotografie budete musieť pridať znova.

Ak tvary sú prepojené s údajmi, údaje sa aktualizujú zvyčajne pri spustení Obnoviť údaje, ale len v rámci existujúcich tvarov. Obnovenie údajov nie Pridanie alebo odstránenie tvarov.

Vytvorenie jednoduchej organizačnej schémy

Tento spôsob je najvhodnejší na vytvorenie malej organizačnej schémy s predvolenými informačnými poľami. Predvolené polia sú tieto:

 • Oddelenie

 • Telefón

 • Názov

 • Funkcia

 • E-mail

 • Na karte súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne tvary, presuňte tvar najvyššej úrovne pre vašu organizáciu, ako je napríklad výkonný, na stránke.

 • Po výbere tvaru zadajte názov a nadpis tvaru. Vo vašej organizácii môže byť napríklad prezident, ktorý sa volá Emil Kapusta.

  Poznámka: Informácie o tom, ako pridať ďalšie údaje do tvarov nájdete v téme Pridať údaje s tvarmi.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne Tvary myšou presuňte tvar pre prvú podriadenú osobu do nadriadeného tvaru. Tento krok automaticky prepojí uvedené dva tvary v hierarchickom usporiadaní.

  Tip: Ak chcete vytvoriť prepojenia, vložte podriadený tvar do stredu nadriadeného tvaru.

 • Organizačnú schému dokončíte tak, že budete pridávať podriadené tvary do nadriadených tvarov a zadáte typ a názov každého tvaru.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy z novej tabuľky údajov

Tento spôsob je najvhodnejší vtedy, keď predvolené informačné polia nezodpovedajú vašim požiadavkám a vaše údaje sa ešte nenachádzajú v inom programe.

 1. Na karte súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 2. Na prvej stránke sprievodcu vyberte možnosť Informácie zadané pomocou sprievodcu a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte možnosť Excel alebo Oddelený text, zadajte názov nového súboru a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Excel, hárka programu Microsoft Office Excel otvorí vzorový text. Ak vyberiete možnosť oddelené text, otvorí sa stránka Microsoft Notepad s vzorový text.

 4. Po otvorení programu Excel alebo Poznámkový blok použite vzorový text ako vzor toho, aké informácie možno zahrnúť a zadajte svoje informácie do príslušného vzorového textu.

  Dôležité: Musíte mať názov a zostavy na stĺpce, ale môžete zmeniť, odstrániť alebo pridať ďalšie stĺpce.

 5. Ukončite program Excel alebo Poznámkový blok a dokončite sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy pomocou existujúceho zdroja údajov

Táto metóda je najlepšie, ak informácie, ktoré sa majú zobraziť v organizačnej schéme je už v dokumente, ako je napríklad hárok programu Microsoft Office Excel alebo adresár servera Microsoft Exchange Server.

 1. Uistite sa, že tabuľka alebo hárok obsahuje stĺpce pre meno zamestnanca, jedinečných identifikátorov a kto správy Komu.

  Poznámka: Stĺpce môžete pomenovať čo chcete. Keď máte spustenú inštaláciu Organizačná schéma Wizard, môžete určiť, ktoré stĺpce (alebo názvy polí) obsahujú názov, identifikácia a do zostavy.

  • Meno zamestnanca    Spôsob, akým sa meno zamestnanca zobrazí v tomto poli je spôsobom, akým sa jeho meno zobrazí v tvaroch organizačnej schémy.

  • Jedinečný identifikátor    Ak každý názov nie je jedinečný, obsahovať stĺpec s jedinečný identifikátor, ako je napríklad identifikačné číslo zamestnanca, pre každého zamestnanca.

  • Priamy nadriadený pracovníka    Toto pole musí obsahovať jedinečný identifikátor každého vedúceho bez ohľadu na to, či je tento identifikátor menom alebo identifikačným číslom. V prípade zamestnanca na vrchu organizačnej schémy nechajte toto pole prázdne.

 2. Na karte súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte možnosť Informácie, ktoré sú už uložené v súbore alebo databáze.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa zostávajúcich krokov sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo prerušovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy, môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby zodpovedali virtuálny tím vzťahy. Posun súvisiacich tvarov vedľa seba, a potom pridať spojnice bodkovanej čiary, ak chcete zobraziť vedľajšiu funkčné štruktúry alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou Tímového rámca tvaru. Bodkovanej čiary zostavy sa správa ako bežné spojnice. Rámec tímu je v podstate upravené obdĺžnikový tvar, ktoré môžete použiť na vizuálne zoskupenie a názvov tímov.

Organizačná schéma s tímovým rámcom a vzťahom vyjadreným pomocou prerušovanej čiary

Aktualizácia vytvorených organizačných schém

Ak sa vyskytli zmeny v štruktúre organizácie, budete musieť manuálne aktualizovať organizačnú schému alebo vytvoriť novú schému. Ak vytvoríte novú schému, nezahrnú sa do nej žiadne prispôsobenia vykonané v staršej organizačnej schéme. Ak ste do tvarov pridali fotografie alebo motívy a chcete, aby schémy vyzerali podobne, motívy a fotografie budete musieť pridať znova.

Ak tvary sú prepojené s údajmi, údaje sa aktualizujú zvyčajne pri spustení Obnoviť údaje, ale len v rámci existujúcich tvarov. Obnovenie údajov nie Pridanie alebo odstránenie tvarov.

Vytvorenie jednoduchej organizačnej schémy

Tento spôsob je najvhodnejší na vytvorenie malej organizačnej schémy s predvolenými informačnými poľami. Predvolené polia sú tieto:

 • Oddelenie

 • Telefón

 • Názov

 • Funkcia

 • E-mail

 • V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne tvary, presuňte tvar najvyššej úrovne pre vašu organizáciu, ako je napríklad výkonný, na stránke.

 • Po výbere tvaru zadajte názov a nadpis tvaru. Vo vašej organizácii môže byť napríklad prezident, ktorý sa volá Emil Kapusta.

  Poznámka: Informácie o tom, ako pridať ďalšie údaje do tvarov nájdete v téme Pridať údaje s tvarmi.

 • Zo vzorkovnice Tvary organizačnej schémy v okne Tvary myšou presuňte tvar pre prvú podriadenú osobu do nadriadeného tvaru. Tento krok automaticky prepojí uvedené dva tvary v hierarchickom usporiadaní.

  Tip: Ak chcete vytvoriť prepojenia, vložte podriadený tvar do stredu nadriadeného tvaru.

 • Organizačnú schému dokončíte tak, že budete pridávať podriadené tvary do nadriadených tvarov a zadáte typ a názov každého tvaru.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy z novej tabuľky údajov

Tento spôsob je najvhodnejší vtedy, keď predvolené informačné polia nezodpovedajú vašim požiadavkám a vaše údaje sa ešte nenachádzajú v inom programe.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 2. Na prvej stránke sprievodcu vyberte možnosť Informácie zadané pomocou sprievodcu a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Vyberte možnosť Excel alebo Oddelený text, zadajte názov nového súboru a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka: Ak vyberiete možnosť Excel, hárka programu Microsoft Office Excel otvorí vzorový text. Ak vyberiete možnosť oddelené text, otvorí sa stránka Microsoft Notepad s vzorový text.

 4. Po otvorení programu Excel alebo Poznámkový blok použite vzorový text ako vzor toho, aké informácie možno zahrnúť a zadajte svoje informácie do príslušného vzorového textu.

  Dôležité: Musíte mať názov a zostavy na stĺpce, ale môžete zmeniť, odstrániť alebo pridať ďalšie stĺpce.

 5. Ukončite program Excel alebo Poznámkový blok a dokončite sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Automatické vytvorenie organizačnej schémy pomocou existujúceho zdroja údajov

Táto metóda je najlepšie, ak informácie, ktoré sa majú zobraziť v organizačnej schéme je už v dokumente, ako je napríklad hárok programu Microsoft Office Excel alebo adresár servera Microsoft Exchange Server.

 1. Uistite sa, že tabuľka alebo hárok obsahuje stĺpce pre meno zamestnanca, jedinečných identifikátorov a kto správy Komu.

  Poznámka: Stĺpce môžete pomenovať čo chcete. Keď máte spustenú inštaláciu Organizačná schéma Wizard, môžete určiť, ktoré stĺpce (alebo názvy polí) obsahujú názov, identifikácia a do zostavy.

  • Meno zamestnanca    Spôsob, akým sa meno zamestnanca zobrazí v tomto poli je spôsobom, akým sa jeho meno zobrazí v tvaroch organizačnej schémy.

  • Jedinečný identifikátor    Ak každý názov nie je jedinečný, obsahovať stĺpec s jedinečný identifikátor, ako je napríklad identifikačné číslo zamestnanca, pre každého zamestnanca.

  • Priamy nadriadený pracovníka    Toto pole musí obsahovať jedinečný identifikátor každého vedúceho bez ohľadu na to, či je tento identifikátor menom alebo identifikačným číslom. V prípade zamestnanca na vrchu organizačnej schémy nechajte toto pole prázdne.

 2. V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na Business a potom kliknite na položku Organizačná schéma Wizard.

 3. Na prvej strane sprievodcu vyberte možnosť Informácie, ktoré sú už uložené v súbore alebo databáze.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa zostávajúcich krokov sprievodcu.

  Poznámka: Konkrétne Pomocník je k dispozícii pre väčšiny stránok sprievodcu. Prístup k Pomocníkovi, stlačte kláves F1 alebo kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky

Zobrazenie tímov pomocou tímového rámca alebo prerušovaných čiar

Po vytvorení organizačnej schémy, môžete zmeniť usporiadanie informácií tak, aby zodpovedali virtuálny tím vzťahy. Posun súvisiacich tvarov vedľa seba, a potom pridať spojnice bodkovanej čiary, ak chcete zobraziť vedľajšiu funkčné štruktúry alebo zvýraznite virtuálny tím pomocou Tímového rámca tvaru. Bodkovanej čiary zostavy sa správa ako bežné spojnice. Rámec tímu je v podstate upravené obdĺžnikový tvar, ktoré môžete použiť na vizuálne zoskupenie a názvov tímov.

Organizačná schéma s tímovým rámcom a vzťahom vyjadreným pomocou prerušovanej čiary

Aktualizácia vytvorených organizačných schém

Ak sa vyskytli zmeny v štruktúre organizácie, budete musieť manuálne aktualizovať organizačnú schému alebo vytvoriť novú schému. Ak vytvoríte novú schému, nezahrnú sa do nej žiadne prispôsobenia vykonané v staršej organizačnej schéme. Ak ste do tvarov pridali fotografie alebo motívy a chcete, aby schémy vyzerali podobne, motívy a fotografie budete musieť pridať znova.

Ak tvary sú prepojené s údajmi, údaje sa aktualizujú zvyčajne pri spustení Obnoviť údaje, ale len v rámci existujúcich tvarov. Obnovenie údajov nie Pridanie alebo odstránenie tvarov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×