Vytvorenie organizačnej schémy pomocou grafických prvkov SmartArt

Vytvorenie organizačnej schémy pomocou grafických prvkov SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou grafických prvkov SmartArt môžete v Exceli, Outlooku, PowerPointe a Worde vytvoriť organizačnú schému zobrazujúcu funkčné vzťahy v organizácii, napríklad vedúcich oddelení a podriadených pracovníkov.

Zobrazí sa príklad organizačnej schémy SmartArt

Ak ste oboznámení s pomocou grafických prvkov SmartArt, budete chcieť prečítať v týchto článkoch skôr ako začnete na organizačnú schému:

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie organizačnej schémy

Vytvorenie organizačnej schémy s obrázkami

Pridanie alebo odstránenie polí v organizačnej schéme

Zmena rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy

Vytvorenie organizačnej schémy

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Zobrazí sa tlačidlo SmartArt na karte Vložiť
  príklad skupiny ilustrácie na karte Vložiť v PowerPointe 2016

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Hierarchia, vyberte rozloženie organizačnej schémy (napríklad Organizačná schéma) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Zobrazí sa dialógové okno Grafické prvky SmartArt s vybratou hierarchiou

 3. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text.

   Písanie do poľa v grafickom prvku SmartArt s

   Poznámka : Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a zadajte svoj text.

   Písať na textovej table
  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom svoj text prilepte.

   Poznámka : Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok na okraji na grafický prvok SmartArt. Tabla ovládacieho prvku textu

Na začiatok stránky

Vytvorenie organizačnej schémy s obrázkami

Dôležité : Táto funkcia nie je k dispozícii v programe Outlook.

 1. V dokumente, prezentácii alebo tabuľkovom hárku kliknite na karte Vložiť v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Zobrazí sa tlačidlo SmartArt na karte Vložiť
  príklad skupiny ilustrácie na karte Vložiť v PowerPointe 2016

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položky Hierarchia a Organizačná schéma s obrázkami a potom na tlačidlo OK.

  Výber Organizačná schéma s obrázkami

 3. Ak chcete pridať obrázok, v poli, do ktorého chcete pridať obrázok, kliknite na ikonu obrázka, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zadať text, postupujte podľa pokynov v kroku 3 v predchádzajúcej časti.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie polí v organizačnej schéme

Pridanie poľa

 1. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku vedľa položky Pridať tvar a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  Zobrazí sa tlačidlo Pridať tvar v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Poznámka : Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň vyššie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar nad.

   Nové pole zaujme miesto vybratého poľa a vybraté pole, ako aj všetky polia priamo pod ním, sa presunú o úroveň nižšie.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň nižšie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar pod.

  • Ak chcete pridať pole asistenta, kliknite na položku Pridať asistenta.

   Pole asistenta sa v grafickom prvku SmartArt pridá nad ostatné polia na rovnakej úrovni, ale na table Text sa zobrazuje za ostatnými poľami na rovnakej úrovni.

   Položka Pridať asistenta je dostupná iba pre rozloženia organizačnej schémy. Nie je k dispozícii pre hierarchické rozloženia, ako napríklad rozloženie Hierarchia.

Odstránenie poľa

Ak chcete odstrániť pole, kliknite na ohraničenie poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

Poznámky : 

 • Keď potrebujete pridať pole do obrázku vzťahu, skúste experimentovať s pridávaním tvaru pred alebo za vybratý tvar a získať tak požadované umiestnenie pre nový tvar.

 • Pridanie tvaru z tably Text:

  1. Na úrovni tvaru umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať nový tvar.

  2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text, ktorý chcete umiestniť do nového tvaru.

  3. Ak chcete pridať pole asistenta, vyberte pole asistenta na textovej table a stlačte kláves ENTER.

 • Hoci je možné automaticky spojiť dve polia na najvyššej úrovni čiarou v rozloženia organizačnej schémy, ako je napríklad Organizačná schéma, tento vzhľad môžete napodobniť pridaním poľa na najvyššiu úroveň v grafickom prvku SmartArt a potom nakreslením čiary spájajúcej uvedené polia. (Na karte Vložiť v skupine ilustrácie vyberte tvar, vyberte riadok, a potom nakresliť čiaru medzi dvomi poľami.) Ďalšie informácie o kreslenie čiar prečítaním Kreslenie a odstraňovanie čiar, konektor, alebo Voľný tvar.

 • Ak chcete premiestniť pole, kliknite na požadované pole a presuňte ho myšou na nové miesto. Ak chcete posúvať pole vo veľmi malých prírastkoch, podržte stlačený kláves CTRL počas stláčania klávesov so šípkami na klávesnici.

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy

Rozloženie opakovanej zarážky ovplyvňuje rozloženie všetkých polí pod zvoleným poľom. Hoci na vytvorenie organizačnej schémy môžete použiť aj iné hierarchické rozloženia, rozloženia opakovanej zarážky sú k dispozícii iba v rozloženiach organizačnej schémy.

 1. Kliknite na pole v organizačnej schéme, pre ktoré chcete použiť rozloženie opakovanej zarážky.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na položku Rozloženie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Zobrazí sa možnosť Rozloženie v nástrojoch pre grafické prvky SmartArt

  Poznámka : Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

  • Ak chcete zarovnať na stred všetky polia pod vybratým poľom, kliknite na položku Štandardné.

   Organizačná schéma s rozložením na štandardné

  • Ak chcete zarovnať na stred vybraté pole nachádzajúce sa nad ostatnými poľami a usporiadať polia pod ním vodorovne s dvoma poľami v každom riadku, kliknite na položku Obidve.

   Organizačná schéma s rozložením na oboch

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole napravo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doľava, kliknite na položku Na ľavej strane .

   Organizačná schéma s rozložením rozloženie na ľavej strane

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole naľavo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doprava, kliknite na položku Na pravej strane .

   Organizačná schéma s rozložením Na pravej strane

Na začiatok stránky

Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

Tip : Ak používate Microsoft PowerPoint 2013 alebo novšiu verziu, môžete animovať organizačnú schému a zdôrazniť každé pole, každú vetvu alebo každú hierarchickú úroveň. Pozrite si tému animovať grafický prvok SmartArt.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Výber rozloženia grafického prvku SmartArt

Kreslenie a odstraňovanie čiar, konektor, alebo voľného tvaru

Video: vytvorenie vývojového diagramu v programe PowerPoint

Popis všetkých dostupných grafických prvkov SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×