Vytvorenie organizačnej schémy

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Ak chcete zobraziť funkčné vzťahy vo svojej spoločnosti alebo organizácii, môžete pomocou grafického prvku SmartArt vytvoriť organizačnú schému.

Tento grafický prvok SmartArt využíva rozloženie organizačnej schémy a zahŕňa asistenta a troch podriadených.

Organizačná schéma

Vytvorenie základnej organizačnej schémy

 1. Na karte SmartArt v časti Vložiť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Hierarchia a potom na položku Organizačná schéma, ktorá je prvým uvedeným grafickým prvkom SmartArt.

  Karta SmartArt, skupina Vložiť grafický prvok SmartArt

  Poznámka: Hoci na vytvorenie organizačnej schémy môžete použiť aj iné rozloženia zo skupiny Hierarchia, tvar asistenta a usporiadanie podriadených sú k dispozícii len v rámci rozložení Organizačná schéma, Organizačná schéma s názvom a nadpisom, Organizačná schéma s polkruhmi a Vodorovná organizačná schéma.

 2. Na textovej table postupujte takto:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zadanie mena osoby

Kliknite na položku [Text] a zadajte meno.

Tip: Ak sa chcete v zozname mien na textovej table posunúť nahor a nadol, použite klávesy so šípkou nahor a nadol.

Pridanie osoby

Kliknite na meno osoby na úrovni hierarchie, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Tlačidlo Pridanie tvaru grafických prvkov SmartArt .

Odobratie osoby

Kliknite na meno osoby v hierarchii a potom kliknite na položku Tlačidlo Odstrániť textovú tablu .

Zmena úrovne osoby v hierarchii

Kliknite na meno osoby a potom na položku Tlačidlo zvýšenia úrovne , Tlačidlo zníženia úrovne , Posunúť nahor alebo Posunúť nadol .

Pridanie asistenta

 1. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete pridať asistenta.

 2. Na karte SmartArt v časti Úprava grafického prvku SmartArt kliknite na položku Organizačná schéma a potom na položku Pridať asistenta.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Zvislé alebo vodorovné usporiadanie podriadených

 1. V organizačnej schéme kliknite na tvar manažéra, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Úprava grafického prvku SmartArt kliknite na položku Organizačná schéma.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete usporiadať podriadených

Kliknite na položku

Vo zvislom stĺpci

Na ľavej strane alebo Na pravej strane

V dvoch zvislých stĺpcoch

Zvislo

Vo vodorovnom riadku

Vodorovne

Zmena štýlu

Ak ste vo svojej prezentácii použili motív, štýly organizačnej schémy, ktoré máte k dispozícii na výber, sa prispôsobia motívu a jeho farbám.

 1. Kliknite na organizačnú schému, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Štýly grafiky SmartArt kliknite na požadovaný štýl.

  Karta SmartArt, skupina Štýly grafických prvkov SmartArt

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby

Ak ste vo svojej prezentácii použili motív, farby organizačnej schémy, ktoré máte k dispozícii na výber, sa prispôsobia farbám motívu.

 1. Kliknite na organizačnú schému, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Štýly grafiky SmartArt kliknite na položku Farby a potom kliknite na požadovaný farebný motív.

  Karta SmartArt, skupina Štýly grafických prvkov SmartArt

Odstránenie formátovania

Predvolený vzhľad organizačnej schémy možno obnoviť. Odstránite tým zmeny farieb, štýlov, tvarov a štýlov textu, ktoré ste v organizačnej schéme vykonali.

 1. V dokumente kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Resetovať kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Karta SmartArt vo Worde, skupina Obnoviť

Pozrite tiež

Formátovanie grafického prvku SmartArt

PowerPoint

Ak chcete zobraziť funkčné vzťahy vo svojej spoločnosti alebo organizácii, môžete pomocou grafického prvku SmartArt vytvoriť organizačnú schému.

Tento grafický prvok SmartArt využíva rozloženie organizačnej schémy a zahŕňa asistenta a troch podriadených.

Organizačná schéma

Vytvorenie základnej organizačnej schémy

 1. Na karte SmartArt v časti Vložiť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Hierarchia a potom na položku Organizačná schéma, ktorá je prvým uvedeným grafickým prvkom SmartArt.

  Karta SmartArt, skupina Vložiť grafický prvok SmartArt

  Poznámka: Hoci na vytvorenie organizačnej schémy môžete použiť aj iné rozloženia zo skupiny Hierarchia, tvar asistenta a usporiadanie podriadených sú k dispozícii len v rámci rozložení Organizačná schéma, Organizačná schéma s názvom a nadpisom, Organizačná schéma s polkruhmi a Vodorovná organizačná schéma.

 2. Na textovej table postupujte takto:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zadanie mena osoby

Kliknite na položku [Text] a zadajte meno.

Tip: Ak sa chcete v zozname mien na textovej table posunúť nahor a nadol, použite klávesy so šípkou nahor a nadol.

Pridanie osoby

Kliknite na meno osoby na úrovni hierarchie, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Tlačidlo Pridanie tvaru grafických prvkov SmartArt .

Odobratie osoby

Kliknite na meno osoby v hierarchii a potom kliknite na položku Tlačidlo Odstrániť textovú tablu .

Zmena úrovne osoby v hierarchii

Kliknite na meno osoby a potom na položku Tlačidlo zvýšenia úrovne , Tlačidlo zníženia úrovne , Posunúť nahor alebo Posunúť nadol .

Pridanie asistenta

 1. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete pridať asistenta.

 2. Na karte SmartArt v časti Úprava grafického prvku SmartArt kliknite na položku Organizačná schéma a potom na položku Pridať asistenta.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Zvislé alebo vodorovné usporiadanie podriadených

 1. V organizačnej schéme kliknite na tvar manažéra, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Úprava grafického prvku SmartArt kliknite na položku Organizačná schéma.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete usporiadať podriadených

Kliknite na položku

Vo zvislom stĺpci

Na ľavej strane alebo Na pravej strane

V dvoch zvislých stĺpcoch

Zvislo

Vo vodorovnom riadku

Vodorovne

Zmena štýlu

Ak ste vo svojej prezentácii použili motív, štýly organizačnej schémy, ktoré máte k dispozícii na výber, sa prispôsobia motívu a jeho farbám.

 1. Kliknite na organizačnú schému, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Štýly grafiky SmartArt kliknite na požadovaný štýl.

  Karta SmartArt, skupina Štýly grafických prvkov SmartArt

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby

Ak ste vo svojej prezentácii použili motív, farby organizačnej schémy, ktoré máte k dispozícii na výber, sa prispôsobia farbám motívu.

 1. Kliknite na organizačnú schému, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Štýly grafiky SmartArt kliknite na položku Farby a potom kliknite na požadovaný farebný motív.

  Karta SmartArt, skupina Štýly grafických prvkov SmartArt

Odstránenie formátovania

Predvolený vzhľad organizačnej schémy možno obnoviť. Odstránite tým zmeny farieb, štýlov, tvarov a štýlov textu, ktoré ste v organizačnej schéme vykonali.

 1. V dokumente kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Resetovať kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Karta SmartArt v PowerPointe, skupina Obnoviť

Pozrite tiež

Formátovanie grafického prvku SmartArt

Konverzia grafického prvku SmartArt na tvary

Konverzia textu na grafický prvok SmartArt a naopak

Excel

Ak chcete zobraziť funkčné vzťahy vo svojej spoločnosti alebo organizácii, môžete pomocou grafického prvku SmartArt vytvoriť organizačnú schému.

Tento grafický prvok SmartArt využíva rozloženie organizačnej schémy a zahŕňa asistenta a troch podriadených.

Organizačná schéma

Vytvorenie základnej organizačnej schémy

 1. Na karte SmartArt v časti Vložiť grafický prvok SmartArt kliknite na položku Hierarchia a potom na položku Organizačná schéma, ktorá je prvým uvedeným grafickým prvkom SmartArt.

  Karta SmartArt, skupina Vložiť grafický prvok SmartArt

  Poznámka: Hoci na vytvorenie organizačnej schémy môžete použiť aj iné rozloženia zo skupiny Hierarchia, tvar asistenta a usporiadanie podriadených sú k dispozícii len v rámci rozložení Organizačná schéma, Organizačná schéma s názvom a nadpisom, Organizačná schéma s polkruhmi a Vodorovná organizačná schéma.

 2. Na textovej table postupujte takto:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Zadanie mena osoby

Kliknite na položku [Text] a zadajte meno.

Tip: Ak sa chcete v zozname mien na textovej table posunúť nahor a nadol, použite klávesy so šípkou nahor a nadol.

Pridanie osoby

Kliknite na meno osoby na úrovni hierarchie, ktorú chcete pridať, a potom kliknite na položku Tlačidlo Pridanie tvaru grafických prvkov SmartArt .

Odobratie osoby

Kliknite na meno osoby v hierarchii a potom kliknite na položku Tlačidlo Odstrániť textovú tablu .

Zmena úrovne osoby v hierarchii

Kliknite na meno osoby a potom na položku Tlačidlo zvýšenia úrovne , Tlačidlo zníženia úrovne , Posunúť nahor alebo Posunúť nadol .

Pridanie asistenta

 1. Kliknite na meno osoby, ktorej chcete pridať asistenta.

 2. Na karte SmartArt v časti Úprava grafického prvku SmartArt kliknite na položku Organizačná schéma a potom na položku Pridať asistenta.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

Zvislé alebo vodorovné usporiadanie podriadených

 1. V organizačnej schéme kliknite na tvar manažéra, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Úprava grafického prvku SmartArt kliknite na položku Organizačná schéma.

  Karta SmartArt, skupina Upraviť grafický prvok SmartArt

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete usporiadať podriadených

Kliknite na položku

Vo zvislom stĺpci

Na ľavej strane alebo Na pravej strane

V dvoch zvislých stĺpcoch

Zvislo

Vo vodorovnom riadku

Vodorovne

Zmena štýlu

Ak ste vo svojej prezentácii použili motív, štýly organizačnej schémy, ktoré máte k dispozícii na výber, sa prispôsobia motívu a jeho farbám.

 1. Kliknite na organizačnú schému, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Štýly grafiky SmartArt kliknite na požadovaný štýl.

  Karta SmartArt, skupina Štýly grafických prvkov SmartArt

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly, ukážte na štýl a potom kliknite na položku Šípka Posunúť nadol .

Zmena farby

Ak ste vo svojej prezentácii použili motív, farby organizačnej schémy, ktoré máte k dispozícii na výber, sa prispôsobia farbám motívu.

 1. Kliknite na organizačnú schému, ktorú chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Štýly grafiky SmartArt kliknite na položku Farby a potom kliknite na požadovaný farebný motív.

  Karta SmartArt, skupina Štýly grafických prvkov SmartArt

Odstránenie formátovania

Predvolený vzhľad organizačnej schémy možno obnoviť. Odstránite tým zmeny farieb, štýlov, tvarov a štýlov textu, ktoré ste v organizačnej schéme vykonali.

 1. V dokumente kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte SmartArt v časti Resetovať kliknite na položku Resetovať grafiku.

  Karta SmartArt v Exceli, skupina Obnoviť

Pozrite tiež

Formátovanie grafického prvku SmartArt

Konverzia grafického prvku SmartArt na tvary

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×