Vytvorenie organizačnej schémy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete znázorniť funkčné vzťahy vo svojej spoločnosti alebo organizácii, môžete vytvoriť grafický prvok SmartArt, ktorý používa rozloženie organizačnej schémy, ako napríklad rozloženie Organizačná schéma, alebo môžete na vytvorenie organizačnej schémy použiť Visio. Ak máte Visio, prečítajte si článok Určenie programu na vytvorenie organizačnej schémy.

Môžete vytvoriť aj organizačnú schému s obrázkom priradeným ku každej osobe v grafickom prvku SmartArt. Organizačná schéma s fotografiami bude vyzerať profesionálne a súčasne pomôže používateľom pri priraďovaní mien a tvárí kolegov.

Čo vás zaujíma?

Prehľad vytvárania organizačnej schémy

Vytvorenie organizačnej schémy

Vytvorenie organizačnej schémy s obrázkami

Pridanie alebo odstránenie polí v organizačnej schéme

Zmena plnej čiary na bodkovanú čiaru

Zmena rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy

Zmena farieb organizačnej schémy

Zmena farby pozadia poľa v organizačnej schéme

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v organizačnej schéme

Animácia organizačnej schémy

Prehľad vytvárania organizačnej schémy

Organizačná schéma graficky znázorňuje štruktúru riadenia organizácie, ako napríklad vedúcich oddelení a podriadených pracovníkov v rámci spoločnosti. Použitím grafického prvku SmartArt v Exceli, Outlooku, PowerPointe alebo Worde je možné vytvoriť organizačnú schému a začleniť ju do hárka, e-mailovej správy, prezentácie alebo dokumentu. Ak chcete rýchlo a jednoducho vytvoriť organizačnú schému, môžete do nej napísať alebo prilepiť text a potom nechať text automaticky umiestniť a usporiadať.

Keď do rozloženia organizačnej schémy, ako je napríklad rozloženie Organizačná schéma, pridáte pole asistenta, odrážka s pripojenou čiarou označuje pole asistenta na textovej table.

Rozloženie Organizačná schéma s 1 tvarom vedúceho, 2 tvarmi podriadených a 1 tvarom asistenta.

Hoci na vytvorenie organizačnej schémy môžete použiť aj iné hierarchické rozloženia, pole asistenta a rozloženia opakovanej zarážky sú k dispozícii iba v rozloženiach organizačnej schémy.

Ak chcete, aby mal grafický prvok SmartArt profesionálny vzhľad a úpravu, môžete zmeniť farby organizačnej schémy alebo v organizačnej schéme použiť štýl grafického prvku SmartArt. V prezentáciách programu PowerPoint 2010je možné organizačnú schému animovať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie organizačnej schémy

 1. V dokumente, prezentácii, tabuľkovom hárku alebo e-mailovej správe kliknite na karte Vložiť v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácie na karte Vložiť v programe PowerPoint 2010.
  Príklad skupiny Ilustrácie na karte Vložiť v PowerPointe 2010

 2. V galérii Výber grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Hierarchia, vyberte rozloženie organizačnej schémy (napríklad Organizačná schéma) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text.

   Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   tabla ovládací prvok textu

Na začiatok stránky

Obrázok skupiny Vytvoriť grafický objekt

 1. V dokumente, prezentácii, tabuľkovom hárku alebo e-mailovej správe kliknite na karte Vložiť v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácie na karte Vložiť v programe PowerPoint 2010.
  Príklad skupiny Ilustrácie na karte Vložiť v PowerPointe 2010

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku Hierarchia a potom dvakrát kliknite na položku Organizačná schéma s obrázkami.

  Organizačná schéma s obrázkami

 3. Ak chcete pridať obrázok, v poli, do ktorého chcete pridať obrázok, kliknite na ikonu obrázka, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete použiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Vložiť.

  Ikona zástupného symbolu obrázka.
  Ikona obrázka

 4. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Kliknite na pole v grafickom prvku SmartArt a zadajte text.

   Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   tabla ovládací prvok textu

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie polí v organizačnej schéme

Pridanie poľa

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ku ktorému chcete pridať pole.

 2. Kliknite na existujúce pole, ktoré je umiestnené najbližšie k miestu, kam chcete pridať nové pole.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku pod položkou Pridať tvar a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Skupine vytvoriť grafický objekt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať za ním, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré bude mať rovnakú úroveň ako vybraté pole a bude sa nachádzať pred ním, kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň vyššie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar nad.

   Nové pole zaujme miesto vybratého poľa a vybraté pole, ako aj všetky polia priamo pod ním, sa presunú o úroveň nižšie.

  • Ak chcete vložiť pole, ktoré sa bude nachádzať o jednu úroveň nižšie ako vybraté pole, kliknite na položku Pridať tvar pod.

  • Ak chcete pridať pole asistenta, kliknite na položku Pridať asistenta.

   Pole asistenta sa v grafickom prvku SmartArt pridá nad ostatné polia na rovnakej úrovni, ale na table Text sa zobrazuje za ostatnými poľami na rovnakej úrovni.

   Položka Pridať asistenta je dostupná iba pre rozloženia organizačnej schémy. Nie je k dispozícii pre hierarchické rozloženia, ako napríklad rozloženie Hierarchia.

Odstránenie poľa

Ak chcete odstrániť pole, kliknite na orámovanie poľa, ktoré chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Delete.

Poznámky : 

 • Keď potrebujete pridať pole do obrázku vzťahu, skúste experimentovať s pridávaním tvaru pred alebo za vybratý tvar a získať tak požadované umiestnenie pre nový tvar.

 • Pridanie tvaru z textovej tably:

  1. Na úrovni tvaru umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať nový tvar.

  2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text, ktorý chcete umiestniť do nového tvaru.

  3. Ak chcete pridať pole asistenta, vyberte pole asistenta na textovej table a stlačte kláves Enter.

 • Aj keď v rozloženiach organizačnej schémy nie je možné automaticky spojiť dve polia na najvyššej úrovni čiarou (napríklad v rozložení Organizačná schéma), tento vzhľad môžete imitovať pridaním poľa na najvyššiu úroveň v grafickom prvku SmartArt a potom nakreslením čiary spájajúcej uvedené polia.

 • Ak chcete premiestniť pole, kliknite na požadované pole a presuňte ho myšou na nové miesto. Ak chcete posúvať pole vo veľmi malých prírastkoch, podržte stlačený kláves CTRL počas stláčania klávesov so šípkami na klávesnici.

Na začiatok stránky

Zmena plnej čiary na bodkovanú čiaru

Ak chcete zobraziť vzťah medzi dvomi poľami pomocou bodkovanej čiary, zmeňte štýl čiary medzi dvomi poľami.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť čiaru.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na čiaru a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Štýl čiary a v časti Typ čiarkovania vyberte požadovaný typ.

Na začiatok stránky

Zmena rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy

Rozloženie opakovanej zarážky ovplyvňuje rozloženie všetkých polí pod vybratým poľom.

 1. Kliknite na pole v organizačnej schéme, pre ktoré chcete použiť rozloženie opakovanej zarážky.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na položku Rozloženie a vyberte jednu z nasledovných možností:

  Skupine vytvoriť grafický objekt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

  • Ak chcete zarovnať na stred všetky polia pod vybratým poľom, kliknite na položku Štandardné.

   Organizačná schéma s rozložením na štandardné

  • Ak chcete zarovnať na stred vybraté pole nachádzajúce sa nad ostatnými poľami a usporiadať polia pod ním vodorovne s dvoma poľami v každom riadku, kliknite na položku Obidve.

   Organizačná schéma s rozložením na oboch

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole napravo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doľava, kliknite na položku Na ľavej strane .

   Organizačná schéma s rozložením rozloženie na ľavej strane

  • Ak chcete umiestniť vybraté pole naľavo od polí pod ním a polia pod ním zvislo zarovnať doprava, kliknite na položku Na pravej strane .

   Organizačná schéma s rozložením Na pravej strane

Na začiatok stránky

Zmena farieb organizačnej schémy

Pre polia v grafickom prvku SmartArt je možné použiť farebné kombinácie, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Skupina štýly grafických prvkov SmartArt na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

Na začiatok stránky

Zmena farby pozadia poľa v organizačnej schéme

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ohraničenie poľa a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Kliknite na tablu Výplň a potom na políčko Výplň plnou farbu.

 3. Kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

 4. Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Na začiatok stránky

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v organizačnej schéme

Štýl grafického prvku SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre polia v grafických prvkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, ktorého štýl grafického prvku SmartArt chcete zmeniť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

  Ak sa časť Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazujú, vyberte grafický prvok SmartArt. Je možné, že budete potrebné dvakrát kliknúť na grafický prvok SmartArt, tým ho vybrať a otvoriť kartu Návrh.

Na začiatok stránky

Animácia organizačnej schémy

Ak používate PowerPoint, môžete animovať organizačnú schému a zdôrazniť každé pole, každú vetvu alebo každú hierarchickú úroveň.

 1. Kliknite na organizačnú schému s grafickými prvkami SmartArt, ktorú chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Rozšírená animácia kliknite na položku Pridať animáciu a vyberte požadovaný animačný efekt.

  Dialógové okno Vyberte materiál s Pridať animáciu zvýraznená v programe PowerPoint 2010

 3. Ak chcete zmeniť animáciu v organizačnej schéme tak, aby bola nastavená podľa jednotlivých úrovní (napríklad zobraziť všetky tvary na rovnakej úrovni spolu, ale pred tvarmi na nižšej úrovni), postupujte takto:

  1. Vyberte organizačnú schému.

  2. Na karte Animácie v skupine Animácia kliknite na položku Možnosti efektu a vyberte možnosť Po jednom podľa úrovní.

Ak kopírujete organizačnú schému s použitou animáciou do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×