Vytvorenie, odstránenie alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory

Dôveryhodné umiestnenie je väčšinou priečinok na pevnom disku alebo v zdieľanom mieste na sieti. Každý súbor, ktorý vložíte do dôveryhodného umiestnenia sa môže otvoriť bez kontroly pomocou funkcie zabezpečenia centra dôveryhodnosti. Tento článok vysvetľuje, prečo sú dôveryhodné umiestnenia užitočné a ako sa dajú vytvoriť. Vysvetľuje tiež bezpečnostné opatrenia, ktoré by ste mali urobiť pred použitím dôveryhodného umiestnenia.

Obsah tohto článku

V ktorých prípadoch sa používa dôveryhodné umiestnenie?

Ktoré dôveryhodné umiestnenia sú bezpečnejšie?

Vytvorenie dôveryhodného umiestnenia

Odstránenie dôveryhodného umiestnenia

Zmena dôveryhodného umiestnenia

V ktorých prípadoch sa používa dôveryhodné umiestnenie?

Dôveryhodné umiestnenie môžete použiť na uloženie súboru, keď nechcete, aby tento súbor kontrolovala funkcia zabezpečenia centra dôveryhodnosti pri otvorení súboru. Možno budete chcieť napríklad otvoriť dokument, ktorý obsahuje makro zakázané centrom dôveryhodnosti, pretože ho považuje na nebezpečné. Ak ste presvedčení, že dokument a makro v dokumente pochádzajú z dôveryhodného zdroja, je lepšie presunúť dokument do dôveryhodného umiestnenia, namiesto zmeny predvolených nastavení centra dôveryhodnosti na menej bezpečné nastavenie zabezpečenia makra. Keď otvoríte tento súbor v dôveryhodnom umiestnení, nebude ho kontrolovať funkcia zabezpečenia centra dôveryhodnosti, nedostanete žiadne upozornenia zabezpečenia a makro bude povolené. Ďalšie informácie o zabezpečení makra nájdete v téme Povolenie alebo zakázanie makier v dokumentoch balíka Office.

Preddefinované dôveryhodné umiestnenia

Ak pracujete v organizácii, správca mohol vytvoriť pre vás dôveryhodné umiestnenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní týchto dôveryhodných umiestnení, obráťte sa na správcu.

Predvolené dôveryhodné umiestnenia

Niektoré dôveryhodné umiestnenia sa vytvoria automaticky pri inštalácii systému produktov systém Microsoft Office 2007. Tu sú niektoré príklady:

 • jednotka\Program Files\Microsoft Office\Templates

 • jednotka\Program Files\Microsoft Office\Office12\Startup

Na začiatok stránky

Ktoré dôveryhodné umiestnenia sú bezpečnejšie?

Dôveryhodné umiestnenie môže byť priečinok na pevnom disku alebo v zdieľanom mieste na sieti. Je bezpečnejšie použiť lokálny priečinok, ako je napríklad podpriečinok v priečinku Dokumenty v systéme Windows Vista alebo priečinok Moje dokumenty v systéme Microsoft Windows XP, ak používate na ochranu počítača prihlasovacie heslo Microsoft Windows. V takomto prípade by heslo malo byť silným heslom. Tipy na vytvorenie silných hesiel, bezpečné zapamätanie a ukladanie hesiel nájdete v téme Vytváranie zložitejších hesiel (v angličtine).

Všetky umiestnenia, ktoré nie sú vo vašom počítači, ako je napríklad zdieľané miesto v sieti, sú menej bezpečné. Verejný priečinok v zdieľanom mieste na sieti by ste nemali určiť ako dôveryhodné umiestnenie pre vaše súbory.

Dôležité : Odporúča sa neurčiť celý priečinok Dokumenty alebo Moje dokumenty ako dôveryhodné umiestnenie. Ak tak urobíte, vytvoríte cieľ pre hackera na potenciálne zneužitie a zvýšite riziko zabezpečenia. Vytvorte podpriečinok v priečinku Dokumenty alebo Moje dokumenty a iba tento priečinok určite ako dôveryhodné umiestnenie.

Na začiatok stránky

Vytvorenie dôveryhodného umiestnenia

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Excel

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. Ak chcete vytvoriť dôveryhodné umiestnenie, ktoré nie je lokálne umiestnené na vašom počítači, začiarknite políčko Povoliť dôveryhodné umiestnenia v osobnej sieti (neodporúča sa).

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať nové umiestnenie.

  Dôležité : Odporúča sa neurčiť celý priečinok Dokumenty alebo Moje dokumenty ako dôveryhodné umiestnenie. Ak tak urobíte, vytvoríte lepší cieľ pre hackera na potenciálne zneužitie a zvýšite riziko zabezpečenia. Vytvorte podpriečinok v priečinku Dokumenty alebo Moje dokumenty a iba tento priečinok určite ako dôveryhodné umiestnenie.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete použiť ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na položku Prehľadávať a navigujte k požadovanému priečinku.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenie zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte text, ktorým chcete popísať účel dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. Ak chcete vytvoriť dôveryhodné umiestnenie, ktoré sa nebude nachádzať lokálne v počítači, začiarknite políčko Povoliť dôveryhodné umiestnenia v osobnej sieti (neodporúča sa).

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať nové umiestnenie.

  Dôležité : Odporúčame, aby ste priečinok Dokumenty alebo priečinok Moje dokumenty nenastavovali ako dôveryhodné umiestnenie. Ak takéto nastavenie vykonáte, rozšírite ciele, ktoré môže potenciálne zneužiť hacker, a zvyšujete bezpečnostné riziko. Vytvorte podpriečinok v priečinku Dokumenty alebo priečinku Moje dokumenty a ako dôveryhodné umiestnenie nastavte vytvorený priečinok.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. Ak chcete vytvoriť dôveryhodné umiestnenie, ktoré sa nebude nachádzať lokálne v počítači, začiarknite políčko Povoliť dôveryhodné umiestnenia v osobnej sieti (neodporúča sa).

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať nové umiestnenie.

  Dôležité : Odporúčame, aby ste priečinok Dokumenty alebo priečinok Moje dokumenty nenastavovali ako dôveryhodné umiestnenie. Ak takéto nastavenie vykonáte, rozšírite ciele, ktoré môže potenciálne zneužiť hacker, a zvyšujete bezpečnostné riziko. Vytvorte podpriečinok v priečinku Dokumenty alebo priečinku Moje dokumenty a ako dôveryhodné umiestnenie nastavte vytvorený priečinok.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Tools kliknite na položku Trust Center.

 2. Kliknite na položku Trusted Locations.

 3. Ak chcete vytvoriť dôveryhodné umiestnenie, ktoré sa nebude nachádzať lokálne v počítači, začiarknite políčko Allow trusted locations on my network (not recommended).

 4. Kliknite na tlačidlo Add new location.

  Dôležité : Odporúčame, aby ste priečinok Dokumenty alebo priečinok Moje dokumenty nenastavovali ako dôveryhodné umiestnenie. Ak takéto nastavenie vykonáte, rozšírite ciele, ktoré môže potenciálne zneužiť hacker, a zvyšujete bezpečnostné riziko. Vytvorte podpriečinok v priečinku Dokumenty alebo priečinku Moje dokumenty a ako dôveryhodné umiestnenie nastavte vytvorený priečinok.

 5. Do poľa Path zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Browse a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Subfolders of this location are also trusted.

 7. Do poľa Description zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. Ak chcete vytvoriť dôveryhodné umiestnenie, ktoré sa nebude nachádzať lokálne v počítači, začiarknite políčko Povoliť dôveryhodné umiestnenia v osobnej sieti (neodporúča sa).

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať nové umiestnenie.

  Dôležité : Odporúčame, aby ste priečinok Dokumenty alebo priečinok Moje dokumenty nenastavovali ako dôveryhodné umiestnenie. Ak takéto nastavenie vykonáte, rozšírite ciele, ktoré môže potenciálne zneužiť hacker, a zvyšujete bezpečnostné riziko. Vytvorte podpriečinok v priečinku Dokumenty alebo priečinku Moje dokumenty a ako dôveryhodné umiestnenie nastavte vytvorený priečinok.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie dôveryhodného umiestnenia

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Excel

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Tools kliknite na položku Trust Center.

 2. Kliknite na položku Trusted Locations.

 3. V časti Path kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Remove a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete odstrániť.

 4. Kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena dôveryhodného umiestnenia

Ktorý program balíka systém Microsoft Office 2007 používate?

Access

Excel

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť a potom na tlačidlo OK.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete použiť ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na položku Prehľadávať a navigujte k požadovanému priečinku.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenie zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte text, ktorým chcete popísať účel dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť a potom na OK.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu PowerPoint.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť a potom na OK.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Visio

 1. V ponuke Tools kliknite na položku Trust Center.

 2. Kliknite na položku Trusted Locations.

 3. V časti Path kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Modify a potom na OK.

 5. Do poľa Path zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Browse a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Subfolders of this location are also trusted.

 7. Do poľa Description zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Dôveryhodné umiestnenia.

 3. V časti Cesta kliknite na dôveryhodné umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.

 4. Kliknite na tlačidlo Upraviť a potom na OK.

 5. Do poľa Cesta zadajte názov priečinka, ktorý chcete používať ako dôveryhodné umiestnenie, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a priečinok vyhľadajte.

 6. Ak chcete ako dôveryhodné umiestnenia zahrnúť aj podpriečinky, začiarknite políčko Podpriečinky tohto umiestnenia sú tiež dôveryhodné.

 7. Do poľa Popis zadajte popis účelu dôveryhodného umiestnenia.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×