Vytvorenie odkazu na rovnaký rozsah buniek vo viacerých hárkoch

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Odkaz na rovnakú bunku alebo rozsah na viacerých hárkoch sa nazýva priestorový odkaz. Priestorový odkaz je užitočným a pohodlným spôsobom odkazovania na viaceré hárky, ktoré sa riadia podľa rovnakých šablón a obsahujú rovnaký typ údajov, napríklad keď zlučujete rozpočtové údaje z rozličných oddelení v organizácii.

Čo chcete urobiť?

Oboznámiť sa s priestorovým odkazom

Oboznámenie sa so spôsobom, akým sa priestorový odkaz zmení, keď presuniete, kopírujete, vložíte alebo odstránite hárky

Vytvorenie priestorového odkazu

Vytvorenie názvu pre priestorový odkaz

Čo ďalej?

Oboznámenie sa s priestorovým odkazom

Priestorový odkaz môžete použiť na spočítanie rozpočtového návrhu medzi troma oddeleniami – Obchodným, Oddelením ľudských zdrojov a Marketingovým, každé na inom hárku, použitím nasledovných priestorových odkazov:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Môžete dokonca pridať ďalší hárok a potom ho presunúť do rozsahu, na ktorý vzorec odkazuje. Ak napríklad chcete pridať odkaz do bunky B3 v hárku Prostriedky, presuňte hárok Prostriedky medzi hárky Obchod a Ľudské zdroje, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

Vloženie ďalšieho hárka do zlúčenia

Keďže vzorec obsahuje priestorový odkaz na rozsah názvov hárkov, Obchod:Marketing!B3, všetky hárky rozsahu sa zahrnú do nového výpočtu.

Na začiatok stránky

Oboznámenie sa so spôsobom, akým sa priestorový odkaz zmení, keď presuniete, kopírujete, vložíte alebo odstránite hárky

Nasledovné príklady vysvetľujú, čo sa stane pri vložení, kopírovaní, odstránení alebo presunutí hárkov, ktoré sú zahrnuté do priestorového odkazu. V príkladoch je použitý vzorec =SUM(Hárok2:Hárok6!A2:A5), ktorý počíta súčet buniek A2 až A5 v hárkoch 2 až 6.

Vloženie alebo kopírovanie    Ak medzi hárky 2 a 6 (v našom príklade krajné hárky) vložíte alebo skopírujete iné hárky, program Excel zahrnie do výpočtov všetky hodnoty v bunkách A2 až A5 v pridaných hárkoch.

Odstránenie     Ak odstránite hárky, ktoré sa nachádzajú medzi hárkami 2 a 6, program Excel odstráni z výpočtu príslušné hodnoty.

Premiestnenie    Ak hárky, ktoré sa nachádzajú medzi hárkami 2 a 6, premiestnite mimo daného rozsahu hárkov, program Excel odstráni z výpočtu príslušné hodnoty.

Presunutie koncového bodu    Ak Hárok2 alebo Hárok6 premiestnite na iné miesto v tom istom zošite, program Excel upraví výpočet tak, aby obsahoval aj nové hárky medzi nimi, pokiaľ nepreklopíte poradie koncových bodov zošita. Ak koncové body preklopíte, priestorový odkaz zmení hárok koncového bodu. Ako príklad uveďme, že máte odkaz na Hárok2 a Hárok6: Ak v zošite presuniete Hárok2 za Hárok6, vzorec potom bude odkazovať na Hárok3:Hárok6. Ak presuniete Hárok6 pred Hárok2, vzorec sa upraví tak, aby poukazoval na Hárok2:Hárok5.

Odstránenie koncového bodu    Ak odstránite Hárok2 alebo Hárok6, program Excel odstráni z výpočtu hodnoty príslušného hárka.

Na začiatok stránky

Vytvorenie priestorového odkazu

 1. Kliknite na bunku, do ktorej chcete vložiť funkciu.

 2. Zadajte = (znamienko rovnosti), zadajte názov funkcie a potom zadajte ľavú zátvorku.

  V priestorovom odkaze môžete použiť nasledujúce funkcie:

Funkcia

Popis

Funkcia AVERAGE

Vypočíta priemer (aritmetický priemer) čísel.

Funkcia AVERAGEA

Vypočíta priemer (aritmetický priemer) čísel vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia COUNT

Spočíta bunky obsahujúce čísla.

Funkcia COUNTA

Spočíta bunky, ktoré nie sú prázdne.

Funkcia HARMEAN

Vráti harmonický priemer množiny kladných číselných údajov: prevrátená hodnota aritmetického priemeru prevrátených hodnôt.

Funkcia KURT

Vráti špicatosť množiny údajov.

Funkcia LARGE

Vráti k-tu najvyššiu hodnotu zo zadanej množiny hodnôt, napríklad piate najväčšie číslo.

Funkcia MAX

Nájde najväčšiu hodnotu v množine hodnôt.

Funkcia MAXA

Nájde najväčšiu hodnotu v množine hodnôt, vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia MEDIAN

Vráti medián – hodnotu v strede množiny daných čísel.

Funkcia MIN

Nájde najmenšiu hodnotu v množine hodnôt.

Funkcia MINA

Nájde najmenšiu hodnotu v množine hodnôt, vrátane textu a logických hodnôt.

PERCENTILE

Vráti k-ty percentil hodnôt v rozsahu, kde k je z intervalu 0..1 (pre kompatibilitu so staršími verziami programu Excel).

Funkcia PERCENTILE.EXC

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z otvoreného intervalu 0..1.

Funkcia PERCENTILE.INC

Vráti k-ty percentil v rozsahu hodnôt, kde k je z uzavretého intervalu 0..1.

PERCENTRANK

Vráti poradie hodnoty v množine údajov vyjadrené percentuálnou časťou (0..1) množiny údajov (kvôli kompatibilite so staršími verziami programu Excel)

Funkcia PERCENTRANK.EXC

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou (otvorený interval 0..1) množiny údajov.

Funkcia PERCENTRANK.INC

Vráti poradie hodnoty v množine údajov, vyjadrené percentuálnou časťou (uzavretý interval 0..1) množiny údajov.

QUARTILE

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilu z intervalu 0..1 (kvôli kompatibilite so staršími verziami programu Excel).

Funkcia QUARTILE.EXC

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilu z otvoreného intervalu 0..1.

Funkcia QUARTILE.INC

Vráti kvartil množiny údajov na základe hodnôt percentilu z uzavretého intervalu 0..1.

Funkcia PRODUCT

Vynásobí čísla.

RANK

Vráti poradie čísla v zozname čísel: jeho veľkosť vzhľadom na ostatné hodnoty v zozname (kvôli kompatibilite so staršími verziami programu Excel).

Funkcia RANK.EQ

Vráti poradie čísla v zozname čísel: jeho veľkosť vzhľadom na ostatné hodnoty v zozname.

Funkcia RANK.AVG

Vráti poradie čísla v zozname čísel: jeho veľkosť vzhľadom na ostatné hodnoty v zozname.

Funkcia SKEW

Vráti koeficient šikmosti rozdelenia.

Funkcia SMALL

Vráti k-tu najmenšiu hodnotu v množine údajov.

Funkcia STDEV.S

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe vzorky.

Funkcia STDEV.P

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru.

Funkcia STDEVA

Vypočíta smerodajnú odchýlku na základe vzorky, vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia STDEVPA

Vypočíta smerodajnú odchýlku základného súboru, vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia TRIMMEAN

Vráti priemernú hodnotu vnútornej časti množiny údajov.

Funkcia SUM

Spočíta čísla.

Funkcia VAR.S

Odhadne rozptyl na základe vzorky.

Funkcia VAR.P

Vypočíta rozptyl základného súboru.

Funkcia VARA

Odhadne rozptyl na základe vzorky vrátane textu a logických hodnôt.

Funkcia VARPA

Vypočíta rozptyl základného súboru vrátane textu a logických hodnôt.

 1. Kliknite na uško prvého hárka, na ktorý chcete odkazovať.

 2. Držte stlačený kláves Shift a kliknite na uško posledného hárka, na ktorý chcete odkazovať.

 3. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, na ktoré chcete odkazovať.

 4. Dokončite vzorec a potom stlačte kláves Enter.

Na začiatok stránky

Vytvorenie názvu pre priestorový odkaz

 1. Na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Definovať názov.

 2. V dialógovom okne Nový názov zadajte do poľa Názov požadovaný názov, ktorý chcete v odkaze použiť. Názvy môžu mať dĺžku maximálne 255 znakov.

 3. V poli Odkaz na vyberte znamienko rovná sa (=) spolu s odkazom a stlačte kláves Backspace.

 4. Kliknite na uško prvého hárka, ktorý má byť súčasťou odkazu.

 5. Držte stlačený kláves Shift a kliknite na uško posledného hárka, ktorý má byť súčasťou odkazu.

 6. Zvoľte si bunku alebo rozsah buniek, na ktoré odkazujete.

Na začiatok stránky

Čo ďalej?

Ďalšie informácie o premiestňovaní hárka v rámci zošita nájdete v časti Premiestnenie alebo kopírovanie hárka. Informácie o vytváraní a používaní definovaných názvov nájdete v časti Definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×