Vytvorenie obsahu alebo aktualizácia obsahu

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Word 2010, aktualizované stuha poskytuje prístup jedným kliknutím na tabuľkách vyniknúť. Pozrite si video.

Obsah vytvoríte výberom štýlov nadpisov,  ako je napríklad Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3 , ktoré chcete pridať do obsahu. Program Microsoft Office Word vyhľadá nadpisy, ktoré zodpovedajú vybranému štýlu, sformátuje a odsadí zadaný text podľa daného štýlu nadpisu a potom vloží obsah do dokumentu.

Microsoft Office Word 2007 poskytuje galériu s obsahom štýlov. Označte položky obsahu a potom kliknite na požadovaný štýl obsahu, ktorý chcete z galérie možností. Office Word 2007 automaticky vytvorí obsah z označených nadpisov.

Môžete tiež manuálne zadať obsah.

Poznámka   V tomto článku sa vysvetľuje postup pri pridaní obsahu a neobsahuje popis zoznamu citácií ani tabuľky hodnôt.

Čo chcete urobiť?

Zadať obsah manuálne

Vytvoriť obsah automaticky

Manuálne zadanie obsahu

Môžete napísať položky obsahu a pomocou záložky získať bodkované čiary alebo bodka lídri, medzi každú položku a jej číslo strany. Rýchlejší spôsob, ako vytvoriť obsah, nájdete v časti Automatické vytvorenie obsahu.

 1. Zadajte prvú položku.

 2. Stlačte kláves TAB a potom zadajte číslo strany pre prvú položku.

 3. Stlačte znak zarážky tabulátora.

  Poznámka    Ak sa znak zarážky tabulátora nezobrazí, kliknite na kartu Domov a potom na príkaz Zobraziť alebo skryť v časti Odsek.

 4. Na karte Rozloženie strany kliknite na Dialógové okno odsek spúšťač.

 5. Kliknite na položku Karty.

 6. Pod položkou Pozícia zarážky tabulátora zadajte miesto, kde sa má zobraziť číslo strany.

  Poznámka   Ak chcete zobraziť pravítko s cieľom zadať umiestnenie pravého okraja, kliknite na tlačidlo Zobraziť pravítko na hornom konci zvislého posúvača.

 7. Pod položkou Zarovnanie kliknite na Doprava.

 8. V časti Vodiaci znak kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte ďalšiu položku.

 10. Stlačte kláves TAB a potom zadajte číslo strany pre druhý vstup.

 11. Postup opakujte, kým obsah nie je hotový.

Dôležité    Ak zmeníte nadpisy alebo stránky v dokumente, musíte aktualizovať obsah manuálne.

Na začiatok stránky

Automatické vytvorenie obsahu

Najjednoduchším spôsobom vytvorenia obsahu je použiť vstavané štýly nadpisov. Môžete vytvoriť aj obsah založený na vlastných štýloch, ktoré ste použili, alebo priradiť úrovne obsahu k jednotlivým položkám textu.

Označenie položiek použitím vstavaných štýlov nadpisov

 1. Vyberte nadpis, ku ktorému chcete priradiť štýl nadpisu.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na požadovaný štýl.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

  Ak ste napríklad vybrali text, ktorému chcete priradiť štýl hlavného nadpisu, kliknite na štýl s názvom Nadpis 1 v galérii Rýchle priradenie štýlov.

Poznámka   

 • Ak sa v galérii požadovaný štýl nezobrazuje, kliknutím na šípku rozbaľte galériu Rýchle priradenie štýlov.

 • Ak sa požadovaný štýl v galérii Rýchle priradenie štýlov nenachádza, otvorte pracovnú tablu Použitie štýlov stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+S. V časti Názov štýlu kliknite na požadovaný štýl.

Vytvorenie obsahu

Po označení položiek obsahu môžete vytvoriť obsah.

Vytvorenie obsahu z vstavaných štýlov nadpisov

Tento postup použite, ak ste vytvorili dokument použitím štýlov nadpisov.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť obsah, obyčajne na začiatok dokumentu.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Obsah na príkaz Obsah a potom kliknite na požadovaný štýl obsahu.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

  Poznámka   Ak chcete zadať ďalšie možnosti-napríklad, koľko úrovní nadpisov Ukázať – kliknite na položku Vložiť obsah otvorte dialógové okno Obsah. Zistite viac o rôznych možnostiach, nájdete v časti formát obsahu.

Vytvorenie obsahu z vlastných použitých štýlov

Tento postup použite, ak ste už v nadpisoch používali vlastné štýly. Môžete vybrať nastavenia štýlov, ktoré má program Word použiť pri vytváraní obsahu.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť obsah.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Obsah na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

 3. Kliknite na položku Možnosti.

 4. V rámčeku Štýly k dispozícii vyhľadajte štýl, ktorý ste v dokumente používali v nadpisoch.

 5. V rámčeku Úroveň v obsahu zadajte vedľa názvu štýlu číslo v rozsahu od 1 do 9 udávajúce úroveň, ktorú má príslušný štýl nadpisu reprezentovať.

  Poznámka   Ak chcete použiť iba vlastné štýly, odstráňte čísla úrovní obsahu pre vstavané štýly, ako napríklad Nadpis 1.

 6. Zopakujte kroky 4 a 5 pre každý štýl nadpisu, ktorý chcete zaradiť do obsahu.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Vyberte obsah, ktorý vyhovuje danému typu dokumentu:

  • Tlačený dokument.     Ak vytvárate dokument, ktorý budú príjemcovia čítať po jeho vytlačení, vytvorte obsah, v ktorom bude každá položka zobrazovať nadpis aj číslo strany, na ktorej sa daný nadpis nachádza. Takto sa čitatelia dokumentu ľahko dostanú na požadovanú stranu.

  • Dokument online.     V dokumente, ktorý budú jeho príjemcovia čítať online v programe Word, môžete sformátovať položky obsahu ako hypertextové prepojenia tak, aby čitatelia mohli prejsť na požadovaný nadpis kliknutím na položku tohto nadpisu v obsahu.

 9. Ak chcete použiť niektoré dostupné návrhy, vyberte návrh v textovom poli Formáty.

 10. Vyberte ľubovoľné ďalšie požadované možnosti obsahu.

Formátovanie obsahu

Ak už máte obsahu v dokumente, môžete zmeniť možnosti. K tomu budete musieť vložiť nový obsah pomocou dialógové okno Obsah.

 1. Vyberte existujúcu tabuľku obsahu.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Obsah na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 3. V dialógovom okne Obsah vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť počet úrovní nadpisov zobrazených v obsahu, zadajte požadované číslo do poľa vedľa položky Zobraziť úrovne v časti Všeobecné.

  • Ak chcete zmeniť celkový vzhľad obsahu, kliknite na iný formát v zozname Formáty. V oblastiach Ukážka pred tlačou a Ukážka pre web vidíte ukážku vybratých možností.

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia úrovní nadpisov v obsahu, kliknite na položku Upraviť. V dialógovom okne Štýl kliknite na úroveň, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť. V dialógovom okne Úprava štýlu môžete zmeniť písmo, veľkosť a odsadenie.

Aktualizácia obsahu

Ak ste v dokumente pridali alebo odstránili nadpisy alebo iné položky obsahu, môžete obsah rýchlo aktualizovať.

 1. Na karte Odkazy kliknite v skupine Obsah na položku Aktualizovať tabuľku.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Kliknite na prepínač Aktualizovať iba čísla strán alebo Aktualizovať celý obsah.

Odstránenie obsahu

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah.

  Dialógové okno Pridanie zobrazenia

 2. Kliknite na položku Odstrániť obsah.

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk