Vytvorenie obsahu alebo aktualizácia obsahu

Obsah vytvoríte použitím štýlov nadpisov, napríklad Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, pre text, ktorý chcete zahrnúť do obsahu. V programe Microsoft Word sa vyhľadajú nadpisy a potom sa obsah vloží do dokumentu.

Pri vytvorení obsahu týmto spôsobom ho môžete v prípade zmien v dokumente automaticky aktualizovať.

Program Microsoft Word 2010 poskytuje galériu s automatickými štýlmi obsahu. Označte položky obsahu a potom kliknite na požadovaný štýl obsahu v galérii možností.

Vytvoriť si môžete tiež vlastný obsah s možnosťami podľa vášho výberu a s ľubovoľnými vlastnými štýlmi, ktoré ste použili v dialógovom okne Obsah.

Alebo môžete obsah zadať manuálne.

Poznámka : V tomto článku sa vysvetľuje postup pri pridaní obsahu a neobsahuje popis zoznamu citácií ani tabuľky hodnôt.

Čo chcete urobiť?

Manuálne zadanie obsahu

Automatické vytvorenie obsahu

Manuálne zadanie obsahu

Môžete zadať položky obsahu a pomocou kariet vložiť bodkované čiary alebo bodkované vodiace znaky medzi jednotlivé položky a príslušné čísla strán. Rýchlejší spôsob vytvorenia obsahu možno nájsť v téme Automatické vytvorenie obsahu.

 1. Zadajte prvú položku.

 2. Stlačte kláves TAB a potom zadajte číslo strany pre prvú položku.

 3. Stlačte znak zarážky tabulátora.

  Poznámka : Ak sa znak zarážky tabulátora nezobrazí, kliknite na kartu Domov a potom na príkaz Zobraziť alebo skryť v skupine Odsek.

 4. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku pre otvorenie dialógového okna Odsek.

 5. Kliknite na položku Karty.

 6. Pod položkou Pozícia zarážky tabulátora zadajte miesto, kde sa má zobraziť číslo strany.

  Poznámka : Ak chcete zobraziť pravítko s cieľom zadať umiestnenie pravého okraja, kliknite na tlačidlo Zobraziť pravítko na hornom konci zvislého posúvača.

 7. Pod položkou Zarovnanie kliknite na Doprava.

 8. V časti Vodiaci znak kliknite na požadovanú možnosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte ďalšiu položku.

 10. Stlačte kláves TAB a potom zadajte číslo strany pre druhý vstup.

 11. Postup opakujte, kým obsah nie je hotový.

Dôležité : Ak zmeníte nadpisy alebo strany v dokumente, musíte aktualizovať obsah manuálne.

Na začiatok stránky

Automatické vytvorenie obsahu

Najjednoduchším spôsobom vytvorenia obsahu je použiť vstavané štýly nadpisov. Môžete vytvoriť aj obsah založený na vlastných štýloch, ktoré ste použili, alebo priradiť úrovne obsahu k jednotlivým položkám textu.

Označenie položiek použitím vstavaných štýlov nadpisov

 1. Vyberte text, ktorý sa má zobraziť v obsahu.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na požadovaný štýl.

  Alternatívny text

  Ak ste napríklad vybrali text, ktorému chcete priradiť štýl hlavného nadpisu, kliknite na štýl s názvom Nadpis 1 v galérii Rýchle priradenie štýlov.

Poznámka : 

 • Ak sa v galérii požadovaný štýl nezobrazuje, kliknutím na šípku rozbaľte galériu Rýchle priradenie štýlov.

 • Ak sa požadovaný štýl v galérii Rýchle priradenie štýlov nenachádza, otvorte pracovnú tablu Použitie štýlov stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+S. V časti Názov štýlu kliknite na požadovaný štýl.

Vytvorenie obsahu z galérie

Po označení položiek obsahu môžete vytvoriť obsah.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť obsah, obyčajne na začiatok dokumentu.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Obsah na príkaz Obsah a potom kliknite na požadovaný štýl obsahu.

  Alternatívny text

  Poznámka : Ak chcete zadať ďalšie možnosti, napríklad počet úrovní nadpisov na zobrazenie, kliknutím na položku Vložiť obsah otvorte dialógové okno Obsah. Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v téme Formátovanie obsahu.

Vytvorenie vlastného obsahu

 1. Na karte Odkazy kliknite v skupine Obsah na položku Obsah a potom kliknite na položku Vložiť obsah.

  Alternatívny text

 2. V dialógovom okne Obsah vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť počet úrovní nadpisov zobrazených v obsahu, zadajte požadované číslo do poľa vedľa položky Zobraziť úrovne v časti Všeobecné.

  • Ak chcete zmeniť celkový vzhľad obsahu, kliknite na iný formát v zozname Formáty. V oblastiach Ukážka pred tlačou a Ukážka pre web vidíte ukážku vybratých možností.

  • Ak chcete zmeniť typ čiary zobrazený medzi textom položky a číslom strany, kliknite na možnosť v zozname Vodiaci znak.

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia úrovní nadpisov v obsahu, kliknite na položku Upraviť. V dialógovom okne Štýl kliknite na úroveň, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť. V dialógovom okne Úprava štýlu môžete zmeniť písmo, veľkosť a odsadenie.

 3. Ak chcete v obsahu použiť vlastné štýly, kliknite na položku Možnosti a potom postupujte takto:

  1. V rámčeku Štýly k dispozícii vyhľadajte štýl, ktorý ste v dokumente používali v nadpisoch.

  2. V rámčeku Úroveň v obsahu zadajte vedľa názvu štýlu číslo v rozsahu od 1 do 9 udávajúce úroveň, ktorú má príslušný štýl nadpisu reprezentovať.

   Poznámka : Ak chcete použiť iba vlastné štýly, odstráňte čísla úrovní obsahu pre vstavané štýly, ako napríklad Nadpis 1.

  3. Zopakujte kroky 1 a 2 pre každý štýl nadpisu, ktorý chcete zaradiť do obsahu.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Vyberte obsah, ktorý vyhovuje danému typu dokumentu:

  1. Tlačený dokument.     Ak vytvárate dokument, ktorý budú príjemcovia čítať po jeho vytlačení, vytvorte obsah, v ktorom bude každá položka zobrazovať nadpis aj číslo strany, na ktorej sa daný nadpis nachádza. Takto sa čitatelia dokumentu ľahko dostanú na požadovanú stranu.

  2. Dokument online.     V dokumente, ktorý budú jeho príjemcovia čítať online v programe Word, môžete sformátovať položky obsahu ako hypertextové prepojenia tak, aby čitatelia mohli prejsť na požadovaný nadpis kliknutím na položku tohto nadpisu v obsahu.

Aktualizácia obsahu

Ak ste v dokumente pridali alebo odstránili nadpisy alebo iné položky obsahu, môžete obsah rýchlo aktualizovať.

 1. Na karte Referencie kliknite v skupine Obsah na položku Aktualizovať tabuľku.

  Alternatívny text

 2. Kliknite na prepínač Aktualizovať iba čísla strán alebo Aktualizovať celý obsah.

Odstránenie obsahu

 1. Na karte Referencie v skupine Obsah kliknite na položku Obsah.

  Alternatívny text

 2. Kliknite na položku Odstrániť obsah.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×