Vytvorenie obsahu

Ak chcete vytvoriť obsah, ktorý bude jednoduché aktualizovať, najskôr v texte, do ktorého chcete zahrnúť obsah, použite štýly nadpisov (napríklad Nadpis 1 a Nadpis 2). Informácie o štýloch nadpisov nájdete v téme Pridanie nadpisu.

Nadpis 1

Word tieto nadpisy vyhľadá a použije na vytvorenie obsahu. Obsah sa môže aktualizovať vždy, keď zmeníte text, postupnosť alebo úroveň nadpisu.

  1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť obsah, obyčajne na začiatok dokumentu.

  2. Kliknite na položky Referencie > Obsah a vyberte niektorú tabuľku z možnosti Automatická tabuľka z galérie štýlov.

Ponuka Obsah

Ak vyberiete možnosť Manuálna tabuľka, Word vloží zástupný text vytvárajúci vzhľad obsahu. Manuálna tabuľka sa neaktualizuje automaticky.

Zobrazovanie obsahu môžete prispôsobiť. Môžete napríklad zmeniť písmo, vybrať, koľko úrovní sa má zobrazovať a rozhodnúť, či sa medzi položkami a číslami strán majú zobrazovať bodkované čiary. Ako na to sa dozviete v téme Formátovanie obsahu.

Platí pre: Word 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk