Vytvorenie novej databázy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje Základný proces so spustením Access a vytvorenie databázy, ktoré sa použijú na stolových počítačoch, nie cez internet. Vysvetľuje, ako vytvoriť počítačovú databázu pomocou šablóny a ako vytvoriť databázy úplne od začiatku vytvorením vlastných tabuliek, formulárov, zostáv a iných databázových objektov. Okrem toho opisuje niektoré techniky, ktoré môžete použiť na získanie existujúce údaje do novej databázy.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie databázy pomocou šablóny

Vytvorenie databázy bez použitia šablóny

Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access

Import, pripojenie alebo prepojenie na údaje z iného zdroja

Pridanie komponentu aplikácie

Otvorenie existujúcej databázy programu Access

Prehľad

Keď prvý raz spustíte program Access alebo ak zavriete databázu bez toho, aby ste zatvorili program Access, zobrazí sa zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Zobrazenie Backstage je východiskovým bodom, z ktorého môžete vytvoriť novú databázu, otvoriť existujúcu databázu, Zobraziť najvýznamnejšie obsah z Office.com – niečo urobiť s cieľom databázového súboru alebo mimo databázy, na rozdiel od v rámci databázy môžete použiť prístup.

Vytvorenie databázy

Keď otvoríte program Access, v zobrazení Backstage sa zobrazí karta Nový. Karta Nový poskytuje niekoľko spôsobov na vytvorenie novej databázy:

 • Prázdna databáza    Ak chcete, môžete začať úplne od začiatku. Je to vhodné vtedy, keď máte veľmi špecifické požiadavky na návrh alebo disponujete existujúcimi údajmi, ktoré potrebujete prispôsobiť alebo zahrnúť.

 • Šablóna nainštalovaná s programom Access    Zvážte možnosť použitia šablóny, ak začínate nový projekt a chcete s ním rýchlo začať. Program Access má predvolene nainštalovaných niekoľko šablón.

 • Šablóny z Office.com    Okrem šablóny, ktoré sú súčasťou prístup, môžete nájsť v Office.com mnohých ďalších šablón. Ešte nemáte otvorte prehliadač, sú k dispozícii na karte nové šablóny.

Pridávanie do databázy

Počas práce s databázou môžete do databázy pridávať polia, tabuľky alebo časti aplikácie.

Častí aplikácie sú funkcie, ktoré umožňujú spoločné používanie viacerých súvisiacich databázových objektov, akoby išlo jeden. Napríklad časti aplikácie môžu pozostávať z tabuľky a formulár, ktorý je založený na tabuľke. V tabuľke a formulár v rovnakom čase môžete pridať pomocou časti aplikácie.

Môžete vytvoriť aj dotazy, formuláre, zostavy a makrá, t. j. všetky databázové objekty, s ktorými ste zvyknutí pracovať.

Vytvorenie databázy pomocou šablóny

Prístup obsahuje rôzne šablóny, ktoré môžete použiť ako-je alebo ako východiskový bod. Šablóna je pripravené na použitie databázy, ktorá obsahuje všetky tabuľky, dotazy, formuláre, makrá a zostavy potrebné na vykonanie určitej úlohy. Sú napríklad šablóny, ktoré môžete použiť na sledovanie problémov, spravovanie kontaktov alebo ponechať záznam výdavkov. Niektoré šablóny obsahujú niekoľko záznamov názorne ukazujú ich použitie.

Ak niektorá z týchto databáz vyhovuje vašim potrebám, jej použitie predstavuje obyčajne najrýchlejší spôsob, ako začať pracovať s databázou. Ak však máte údaje v inom programe, ktoré chcete importovať do programu Access, asi sa rozhodnete pre vytvorenie databázy bez použitia šablóny. Šablóny už majú štruktúru údajov definovanú a prispôsobenie existujúcich údajov štruktúre údajov v šablóne by asi bolo veľmi náročné.

 1. Ak máte databázu otvorenú, na karte súbor kliknite na položku Zavrieť. Zobrazenie Backstage zobrazí Nová karta.

 2. Niekoľko súpravy šablón sú k dispozícii na karte nové, niektoré z nich sú zabudované do programu Access. Ďalšie šablóny môžete stiahnuť z Office.com. Nájdete v ďalšej časti tohto článku Podrobnosti.

 3. Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť.

 4. Program Access navrhne názov súboru databázy do poľa Názov súboru, ak chcete, môžete zmeniť názov súboru. Ak chcete uložiť databázu do iného priečinka, než je uvedený pod poľom názov súboru, kliknite na položku Vzhľad tlačidla , prejdite do priečinka, do ktorého chcete uložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Voliteľne môžete vytvoriť a prepojiť databázy na lokalite SharePoint.

  Poznámka : Aj napriek tomu, že obidve používajú lokalitu SharePoint, databáza na pracovnej ploche prepojená na lokalitu SharePoint nie je rovnaká ako webová databáza používajúca služby programu Access. Ak chcete používať databázu na pracovnej ploche, v počítači musí byť nainštalovaný program Access. Webovú databázu možno používať pomocou webového prehľadávača.

 5. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

  Program Access vytvorí databázu z vybratej šablóny a potom ju otvorí. Pre mnohé šablóny sa zobrazí formulár, v ktorom môžete začať zadávať údaje. Ak šablóna obsahuje vzorové údaje, jednotlivé záznamy je možné odstrániť kliknutím na selektor záznamu (tieňované pole alebo pruh naľavo od záznamu). Potom vykonajte nasledovné činnosti:

  Na karte domov v skupine záznamy kliknite na položku odstrániť. Vzhľad tlačidla

 6. Ak chcete začať so zadávaním údajov, kliknite na prvú prázdnu bunku vo formulári a začnite písať. Použite navigačná tabla na vyhľadanie iných formulárov alebo zostáv, ktoré možno budete chcieť použiť. Niektoré šablóny obsahujú navigačný formulár, ktorý vám umožňuje presúvať medzi rôznych databázových objektov.

Ďalšie informácie o práci so šablónami, prečítajte si článok použitie šablóny na vytvorenie počítačovej databázy programu Access.

Na začiatok stránky

Vytvorenie databázy bez použitia šablóny

Ak nemáte záujem o použitie šablóny, môžete databázu vytvoriť pridaním vlastných tabuliek, formulárov, zostáv a iných databázových objektov. Táto možnosť vyžaduje vykonanie jedného alebo obidvoch nasledujúcich krokov:

 • Zadávanie, prilepenie alebo importovanie údajov do tabuľky vytvorenej pri vytváraní novej databázy a opakovanie tohto procesu s novými tabuľkami vytváranými pomocou príkazu Tabuľka na karte Vytvoriť.

 • Importovanie databázy z iných zdrojov a vytvorenie nových tabuliek v priebehu procesu.

Vytvorenie prázdnej databázy

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový a potom na položku Prázdna databáza.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru. Ak chcete zmeniť umiestnenie súboru z predvolené, kliknite na položku vyhľadať umiestnenie pre databázu Vzhľad tlačidla (vedľa poľa Názov súboru ), prejdite na nové umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

  Program Access vytvorí databázu s prázdnou tabuľkou s názvom Tabuľka1 a otvorí ju v údajovom zobrazení. Kurzor bude umiestnený v prvej prázdnej bunke stĺpca Pridať kliknutím.

 4. Začnite zadávať údaje alebo môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Zadávanie údajov v údajovom zobrazení je veľmi podobné práci v pracovnom hárku programu Excel. Štruktúra tabuľky sa vytvorí počas zadávania údajov. Keď do údajového hárka pridáte stĺpec, v tabuľke sa zadefinuje nové pole. Program Access automaticky nastaví typ údajov každého poľa na základe zadaných údajov.

Ak nechcete zadávať údaje Tabuľka1 v súčasnosti, kliknite na položku Zavrieť Vzhľad tlačidla . Ak ste vykonali zmeny v tabuľke, program Access zobrazí výzvu na uloženie zmien. Kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny, kliknite na položku nie, ak ich chcete zrušiť, alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť zostane tabuľka otvorená.

Tip : Access vyhľadáva súbor s názvom prázdna.accdb v priečinku [inštalovať jednotku]: \Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Ak existuje, prázdna.accdb má šablóny pre všetky nové prázdne databázy, s výnimkou webových databázach. Obsah, ktorý obsahuje dedia všetky nové prázdne databázy. Toto je dobrý spôsob, ako možno distribuovať predvolený obsah, napríklad výrobné čísla alebo vyhlásenia spoločnosti a politiky. Pamätajte si, že prázdna.accdb nemá vplyv na vytvorenie nového prázdneho webových databázach.

Dôležité : Ak Tabuľku1 zavriete bez toho, aby ste ju aspoň jedenkrát uložili, program Access celú tabuľku odstráni, aj keď ste do nej vložili údaje.

Pridanie tabuľky

Pomocou príkazov v skupine Tabuľky na karte Vytvoriť sa pridávajú tabuľky k existujúcej databáze.

Pridanie aplikácie

Pridanie tabuľky v návrhovom zobrazení    V údajovom zobrazení je možné údaje priamo zadávať a ponechať na program Access vytvorenie štruktúry tabuľky v pozadí. Názvy polí sa priraďujú numericky (Pole1, Pole2 atď.) a program Access automaticky nastavuje typ údajov jednotlivých polí na základe zadávaných údajov.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Tabuľka. Vzhľad tlačidla

  Program Access vytvorí tabuľku a vyberie prvú prázdnu bunku v stĺpci Pridať kliknutím.

 2. Na karte polia kliknite v skupine Pridať a odstrániť kliknite na typ poľa, ktoré chcete pridať. Ak sa nezobrazuje požadovaný typ, kliknite na položku Viac polí Vzhľad tlačidla .

 3. Program Access zobrazí zoznam bežne používaných typov polí. Kliknite na požadovaný typ poľa a program Access pridá nové pole na aktuálne miesto do údajového hárka.

  Toto pole môžete presunúť pomocou myši. Keď presúvate pole v údajovom hárku, zobrazí sa zvislý pruh označujúci, kam sa pole umiestni.

 4. Ak chcete pridať údaje, začnite písať prvú prázdnu bunku alebo prilepte údaje z iného zdroja, ako je popísané v časti Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access.

 5. Ak chcete zmeniť názov stĺpca (poľa), dvakrát kliknite na záhlavie stĺpca a potom zadajte nový názov.

  Pre jednotlivé polia by ste mali zadať ľahko identifikovateľné a výstižné názvy, aby ste pri prezeraní na table Zoznam polí vedeli, čo obsahujú.

 6. Ak chcete premiestniť stĺpec, kliknúť na jeho názov vyberte stĺpec a potom myšou presuňte stĺpec do požadovaného umiestnenia. Môžete tiež vybrať viaceré susediace stĺpce a potom ich naraz presuňte na nové miesto. Ak chcete vybrať viaceré susediace stĺpce, kliknite na záhlavie prvého stĺpca a potom podržte stlačený kláves SHIFT, kliknite na hlavičku stĺpca od posledného stĺpca.

Vytvorenie tabuľky začínajúc v návrhovom zobrazení    V návrhovom zobrazení najprv vytvorte štruktúru tabuľky. Potom prepnite na údajové zobrazenie a zadajte údaje alebo zadajte údaje pomocou inej metódy, napríklad prilepením alebo importovaním.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Návrh tabuľky. Vzhľad tlačidla

 2. Pre každé pole tabuľky zadajte názov v stĺpci Názov poľa a potom vyberte typ údajov v zozname Typ údajov.

 3. Podľa potreby zadajte popis jednotlivých polí do stĺpca Popis. Tento popis sa potom zobrazí v stavovom riadku pri umiestnení kurzora na pole v údajovom zobrazení. Tento popis sa tiež používa ako text stavového riadka pre ovládacie prvky formulára alebo zostavy vytvárané premiestnením poľa z tably Zoznam polí a pre všetky ovládacie prvky vytvárané pre toto pole pri použití sprievodcu formulárom alebo sprievodcu zostavou.

 4. Po pridaní všetkých polí tabuľku uložte:

  • Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť.

 5. Môžete začať zadávať údaje v tabuľke kedykoľvek prepnutím do údajového zobrazenia a kliknutím na prvú prázdnu bunku. Tiež môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Nastavenie vlastností poľa v návrhovom zobrazení    Bez ohľadu na spôsob vytvorenia tabuľky je vhodné skontrolovať a nastaviť vlastnosti polí. Keďže niektoré vlastnosti sú dostupné v zobrazení údajového hárka, niektoré vlastnosti možno nastaviť len v návrhovom zobrazení. Do návrhového zobrazenia sa prepnete kliknutím pravého tlačidla myši na tabuľku na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie. Vlastnosti poľa zobrazíte kliknutím na pole v mriežke návrhu. Vlastnosti sa zobrazia pod mriežkou návrhu v poli Vlastnosti poľa.

Ak si chcete prezrieť popisy vlastností jednotlivých polí, kliknite na určitú vlastnosť a prečítajte si popis v poli vedľa zoznamu vlastností na table Vlastnosti poľa. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na tlačidlo Pomocník.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis bežne nastavovaných vlastností poľa.

Vlastnosť

Popis

Veľkosť poľa

V prípade polí typu Text táto vlastnosť slúži na nastavenie maximálneho počtu znakov, ktoré je možné v tomto poli uložiť. Maximálny počet je 255. V prípade polí typu Number táto vlastnosť slúži na nastavenie typu ukladaného čísla (Long Integer, Double atď.). Kvôli efektívnosti ukladania údajov sa odporúča priraďovať čo najmenší priestor, ktorý podľa vášho názoru bude pre údaje potrebný. Túto hodnotu budete môcť neskôr podľa potreby upraviť smerom nahor.

Formát

Táto vlastnosť určuje, ako sa údaje zobrazia. Neovplyvňuje uloženie samotných údajov v poli. Je možné zvoliť preddefinovaný formát alebo zadať vlastný formát.

Vstupná maska

Pomocou tejto vlastnosti môžete určiť vzorku pre všetky údaje, ktoré sa zadá do tohto poľa. To pomáha zabezpečiť, aby všetky údaje zadané správne a obsahuje požadovaný počet znakov. Potrebujete pomôcť s vytváraním vstupnej masky, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača na pravej strane poľa vlastnosti.

Predvolená hodnota

Táto vlastnosť sa používa na zadanie predvolenej hodnoty, ktorá sa zobrazí v tomto poli pri pridaní nového záznamu. Napríklad v prípade poľa typu Date/Time, v ktorom chcete vždy zaznamenať dátum pridania záznamu, zadajte ako predvolenú hodnotu „Date()“ (bez úvodzoviek).

Povinné

Touto vlastnosťou sa nastaví, či je hodnota v tomto poli povinná. Ak sa táto vlastnosť nastaví na Áno, program Access nedovolí pridať nový záznam, kým nie je v tomto poli zadaná hodnota.

Na začiatok stránky

Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access

Ak sú údaje uložené v inom programe, napríklad v programe Excel, tieto údaje môžete skopírovať a prilepiť do tabuľky programu Access. Vo všeobecnosti platí, že tento prenos prebehne bez problémov, ak sú údaje už rozdelené do stĺpcov, napríklad v pracovnom hárku programu Excel. Ak sa údaje nachádzajú v programe na spracovanie textu, najvhodnejšie je oddeliť stĺpce údajov pomocou tabulátora alebo údaje ešte pred kopírovaním previesť na tabuľku v programe na spracovanie textu. Ak je údaje potrebné upraviť alebo s nimi iným spôsobom narábať (napríklad rozdeliť celé meno na meno a priezvisko), je lepšie urobiť tak ešte pred kopírovaním údajov, a to najmä vtedy, ak s prácou v programe Access nemáte skúsenosti.

Po prilepení údajov do prázdnej tabuľky program Access nastaví typ údajov jednotlivých polí podľa typu údajov, ktoré v týchto poliach nájde. Ak napríklad prilepené pole obsahuje len dátumové údaje, program Access použije pre dané pole typ údajov Date/Time. Ak prilepené pole obsahuje len slová „áno“ a „nie“, program Access použije pre toto pole typ údajov Yes/No.

Program Access pomenuje polia podľa toho, čo nájde v prvom riadku prilepených údajov. Ak je prvý riadok prilepených údajov podobný typu údajov v nasledujúcich riadkoch, program Access zistí, že prvý riadok je súčasťou údajov a priradí poliam všeobecné názvy (Pole1, Pole2 atď.). Ak prvý riadok prilepených údajov nie je podobný údajom v nasledujúcich riadkoch, program Access zistí, že prvý riadok obsahuje názvy polí. Program Access podľa toho polia pomenuje a nezaradí prvý riadok medzi údaje.

Ak program Access priradí poliam všeobecné názvy polí, mali by ste názvy polí čo najskôr zmeniť, aby sa predišlo nejednoznačnosti. Použite nasledujúci postup:

 1. Stlačením klávesov CTRL+S uložíte tabuľku.

 2. V údajovom zobrazení dvakrát kliknite na nadpisy jednotlivých stĺpcov a potom zadajte pre príslušné stĺpce popisné názvy polí.

 3. Tabuľku znova uložte.

Poznámka : Polia je možné premenovať aj prepnutím do návrhového zobrazenia a úpravou názvov polí v návrhovom zobrazení. Do návrhového zobrazenia sa prepnete kliknutím pravého tlačidla myši na tabuľku na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie. Do údajového zobrazenia sa vrátite, ak dvakrát kliknete na tabuľku na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Import, pripojenie alebo prepojenie údajov z iného zdroja

Môžete mať údaje uložené v inom programe a chcete importovať údaje do novej tabuľky alebo pridať do existujúcej tabuľky v programe Access. Alebo môžete spolupracovať s ľuďmi, ktorí ochranu údajov v iných programoch, a chcete pracovať s ním v programe Access pomocou prepojenia na to. Oboch prípadoch Access uľahčuje prácu s údajmi z iných zdrojov. Môžete importovať údaje z pracovného hárka programu Excel, z tabuľky v inej databáze programu Access, zo zoznamu lokality SharePoint alebo z rôznych iných zdrojov. Proces použijete líšiť podľa zdroja údajov, ale tento postup vám pomôžu začať.

 1. V programe Access prejdite na kartu Externé údaje a v skupine Importovať a prepojiť kliknite na príkaz pre typ súboru, ktorý chcete importovať.

  Skupina Importovať a prepojiť na karte Externé údaje

  Ak napríklad importujete údaje z pracovného hárka programu Excel, kliknite na položku Excel. Ak nie je zobrazený typ programu, ktorý potrebujete, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Poznámka : Ak ste nenašli typ správny formát v skupine importovať a prepojiť, budete musieť spustite program, v ktorom ste vytvorili pôvodne údaje a potom použiť na ukladanie údajov v súbore bežné formátovanie (napríklad súbor s textom s oddeľovačmi ) predtým, ako môžete importovať údaje do programu Access.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje kliknite na tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie súboru zdrojových údajov alebo zadajte úplnú cestu k súboru zdrojových údajov v poli Názov súboru.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť v časti Zadajte, ako a kam chcete uložiť údaje v aktuálnej databáze (pre všetky programy je k dispozícii možnosť importovať a pre niektoré je dostupná aj možnosť pripojiť alebo prepojiť údaje). Môžete vytvoriť novú tabuľku pre importované údaje alebo (v prípade niektorých programov) môžete pripojiť údaje k existujúcej tabuľke alebo vytvoriť prepojenú tabuľku, ktorá obsahuje prepojenie na údaje v zdrojovom programe.

 4. Ak sa spustí sprievodca, postupujte podľa pokynov uvedených na niekoľkých nasledujúcich stranách. Na poslednej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak importujete objekty alebo prepájate tabuľky z databázy programu Access, zobrazí sa dialógové okno Import objektov alebo Prepojiť tabuľky. Vyberte požadované položky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Presný priebeh procesu bude závisieť od toho, či ste zvolili importovať, pripojiť alebo prepojiť údaje.

 5. Program Access zobrazí výzvu o tom, či chcete uloženie podrobností operácie importovania, ktoré ste práve dokončili. Ak si myslíte, opätovné vykonanie rovnaké v budúcnosti operácie importovania, kliknite na tlačidlo Uložiť kroky importu a zadajte podrobnosti. Potom môžete jednoducho opakovať operáciu v budúcnosti kliknutím na položku Uložené importy Vzhľad tlačidla v skupine importovať a prepojiť na karte Externé údaje. Ak nechcete, aby uloženie podrobností operácie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak zvolíte možnosť importovať tabuľku, program Access importuje údaje do novej tabuľky a potom zobrazí tabuľku na navigačnej table v skupine Tabuľky. Ak vyberiete možnosť pripojiť údaje k existujúcej tabuľke, údaje sa pridajú do tabuľky. Ak zvolíte možnosť prepojiť na údaje, program Access vytvorí prepojenú tabuľku na navigačnej table v časti Tabuľky.

Na začiatok stránky

Pridanie časti aplikácie

Pomocou časti aplikácie môžete pridať funkcie do existujúcej databázy. Časť aplikácie môže byť jednoduchá a obsahovať jednu tabuľku alebo môže obsahovať viacero súvisiacich objektov, ako napríklad tabuľku a viazaný formulár.

Napríklad časť aplikácie Komentáre obsahuje tabuľku s poľom Identifikácia typu AutoNumber, poľom dátumu a poľom typu Memo. Môžete ju pridať do ľubovoľnej databázy a použiť v nezmenenom stave alebo ju len minimálne prispôsobiť vašim potrebám.

 1. Otvorte databázu, do ktorej chcete pridať časť aplikácie.

 2. Kliknite na kartu Vytvoriť.

 3. V skupine Šablóny kliknite na položku Časti aplikácie. Zobrazí sa zoznam dostupných častí.

 4. Kliknite na časť aplikácie, ktorú chcete pridať.

Na začiatok stránky

Otvorenie existujúcej databázy programu Access

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte databázu, ktorú chcete otvoriť.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete databázu otvoriť v predvolenom režime uvedenom v dialógovom okne Možnosti programu Access alebo v režime nastavenom politikou správcu, kliknite dvakrát na databázu.

  • Ak chcete databázu otvoriť na zdieľaný prístup v prostredí pre viacerých používateľov tak, aby ste vy a iní používatelia mohli databázu čítať a zapisovať do nej, kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  • Ak chcete databázu otvoriť len na čítanie, aby ste ju mohli čítať, ale nie upravovať, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť len na čítanie. Ostatní používatelia môžu naďalej čítať databázu a zapisovať do nej.

  • Ak chcete databázu otvoriť s výhradným prístupom, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný prístup. Keď máte databázu otvorenú s výhradným prístupom, zobrazí sa každému ďalšiemu používateľovi pri pokuse o otvorenie databázy hlásenie „súbor sa práve používa“.

  • Kliknutím na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a kliknutím na položku Otvoriť s výhradným prístupom len na čítanie sa databáza otvorí len na čítanie. Ostatní používatelia môžu databázu otvoriť, ale len v režime na čítanie.

Poznámka : Údajový súbor môžete otvoriť priamo v externých formáte dBASE, Microsoft Exchange alebo Excel. Môžete tiež priamo otvoriť akékoľvek zdroj údajov ODBC, ako napríklad Microsoft SQL Server. Program Access automaticky vytvorí novú databázu programu Access v rovnakom priečinku ako údajový súbor a pridá prepojenia na všetky tabuľky v externej databáze.

Tipy

 • Ak chcete otvoriť niektorú z naposledy otvorených databáz, prejdite na kartu Súbor a kliknite na položku Najnovší. Potom kliknite na názov súboru danej databázy. Program Access otvorí databázu s rovnakými nastaveniami možností, s akými ste ju otvorili naposledy. Ak sa zoznam naposledy používaných súborov nezobrazí, prejdite na kartu Súbor a kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Nastavenie klienta. V časti Zobraziť zadajte počet dokumentov na zobrazenie v zozname naposledy použitých dokumentov (maximálne 50).

  Naposledy použité databázy môžete zobraziť aj na navigačnej table zobrazenia Backstage, odkiaľ ich môžete otvoriť dvoma kliknutiami myšou: 1) na kartu Súbor a 2) na naposledy použitú databázu, ktorú chcete otvoriť. V spodnej časti karty Najnovší začiarknite políčko Počet naposledy použitých databáz na rýchly prístup a nastavte počet databáz, ktorý sa má zobrazovať.

 • Ak otvárate databázu kliknutím na príkaz Otvoriť na karte Súbor, zoznam odkazov na skôr otvorené databázy zobrazíte kliknutím na položku Naposledy použité dokumenty v dialógovom okne Otvoriť.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Oboznámenie so službami Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Vytvorenie databázy pomocou šablóny

Vytvorenie databázy bez použitia šablóny

Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access

Import, pripojenie alebo prepojenie na údaje z iného zdroja

Otvorenie existujúcej databázy programu Access

Vytvorenie vlastnej prázdnej šablóny

Oboznámenie sa so stránkou Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Keď prvýkrát spustíte program Access alebo ak databázu zatvoríte bez zatvorenia programu Access, zobrazí sa stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

Stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Táto stránka je východiskovým bodom, z ktorého môžete vytvoriť novú databázu, otvoriť existujúcu databázu alebo zobraziť najdôležitejší obsah z lokality Microsoft Office Online.

Vytvorenie databázy pomocou šablóny

Program Access poskytuje veľké množstvo šablón urýchľujúcich proces vytvorenia databázy. Šablóna je preddefinovaná databáza obsahujúca všetky tabuľky, dotazy, formuláre a zostavy potrebné na vykonanie konkrétnej úlohy. K dispozícii sú napríklad šablóny na sledovanie položiek, správu kontaktov alebo zaznamenávanie výdavkov. Niektoré šablóny obsahujú niekoľko záznamov názorne ukazujúcich ich použitie. Šablónové databázy je možné priamo použiť alebo ich podľa potreby upraviť.

Ak niektorá z týchto databáz vyhovuje vašim potrebám, jej použitie predstavuje obyčajne najrýchlejší spôsob, ako začať pracovať s databázou. Ak však máte údaje v inom programe, ktoré chcete importovať do programu Access, asi sa rozhodnete pre vytvorenie databázy bez použitia šablóny. Šablóny už majú štruktúru údajov definovanú a prispôsobenie existujúcich údajov štruktúre údajov v šablóne by asi bolo veľmi náročné.

 1. Ak máte databázu otvorenú, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Zavrieť databázu Vzhľad tlačidla sa zobrazí stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access.

 2. Niektoré najvýznamnejšie šablóny sú zobrazené v strede stránky Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access a mnohé sa sprístupnia po kliknutí na prepojenia na table Kategórie šablón. Ďalšie šablóny je možné prevziať z webovej lokality Office Online. Podrobnejšie informácie sú uvedené v ďalšej časti tohto článku.

 3. Kliknite na požadovanú šablónu.

 4. Program Access navrhne názov súboru databázy do poľa Názov súboru, ak chcete, môžete zmeniť názov súboru. Ak chcete uložiť databázu do iného priečinka, než je uvedený pod poľom názov súboru, kliknite na položku Vzhľad tlačidla , prejdite do priečinka, do ktorého chcete uložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK. Voliteľne môžete vytvoriť a prepojiť databázy na lokalite SharePoint.

 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť (alebo Prevziať, v prípade šablóny na lokalite Office Online).

  Program Access vytvorí alebo prevezme databázu a potom ju otvorí. Zobrazí sa formulár, v ktorom môžete začať zadávať údaje. Ak šablóna obsahuje vzorové údaje, jednotlivé záznamy je možné odstrániť kliknutím na selektor záznamu (tieňované pole alebo pruh naľavo od záznamu). Potom vykonajte nasledovné:

  Na karte domov v skupine záznamy kliknite na položku odstrániť. Vzhľad tlačidla

 6. Ak chcete zadávať údaje, kliknite na prvú prázdnu bunku vo formulári a začnite zadávať. Podľa potreby použite navigačnú tablu na vyhľadanie iných formulárov alebo zostáv.

Prevzatie šablóny z lokality Office Online

Ak na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access nenájdete šablónu zodpovedajúcu vašim potrebám a ste pripojení na Internet, preskúmajte webovú lokalitu Office Online, kde je širší výber.

 1. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Accessv časti Viac na lokalite Office Online kliknite na položku Šablóny.

  V okne prehľadávača sa zobrazí domovská stránka Šablóny na lokalite Office Online.

 2. Pomocou navigačných a vyhľadávacích nástrojov lokality Office Online nájdite šablónu programu Access, ktorú chcete použiť, a podľa pokynov uvedených na tejto lokalite ju prevezmite. Po prevzatí šablóny počítač prevezme databázový súbor a ten sa otvorí v novej inštancii programu Access. Vo väčšine prípadov je šablóna navrhnutá tak, že pri jej spustení sa otvorí formulár na zadávanie údajov, takže údaje môžete ihneď začať zadávať.

Ďalšie informácie o práci so šablónami nájdete v článku Sprievodca šablóny programu Access 2007.

Na začiatok stránky

Vytvorenie databázy bez použitia šablóny

Ak použitie šablóny nie je pre vás prínosom, môžete si vytvoriť databázu vytvorením vlastných tabuliek, formulárov, zostáv a iných databázových objektov. Táto možnosť zvyčajne vyžaduje vykonanie jedného alebo obidvoch nasledujúcich krokov:

 • Zadávanie, prilepenie alebo importovanie údajov do tabuľky vytvorenej pri vytváraní novej databázy a opakovanie tohto procesu s novými tabuľkami vytváranými pomocou príkazu Tabuľka na karte Vytvoriť.

 • Importovanie databázy z iných zdrojov a vytvorenie nových tabuliek v priebehu procesu.

Vytvorenie prázdnej databázy
 1. Na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access kliknite v časti Nová prázdna databáza na položku Prázdna databáza.

  Tlačidlo Prázdna databáza

 2. Na table Prázdna databáza zadajte do poľa Názov súboru zadajte názov súboru. Ak nezadáte príponu súboru, program Access pridá ju za vás. Ak chcete zmeniť umiestnenie súboru predvolenej hodnoty, kliknite na položku vyhľadať umiestnenie pre databázu Vzhľad tlačidla (vedľa poľa Názov súboru ), prejdite na nové umiestnenie a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite na prepojenie Vytvoriť.

  Program Access vytvorí databázu s prázdnou tabuľkou s názvom Tabuľka1 a otvorí ju v údajovom zobrazení. Kurzor bude umiestnený v prvej prázdnej bunke stĺpca Pridať nové pole.

 4. Začnite zadávať údaje alebo môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Zadávanie informácií v údajovom zobrazení je veľmi podobné práci v pracovnom hárku programu Microsoft Office Excel 2007. Štruktúra tabuľky sa vytvára v priebehu zadávania údajov – pri každom pridaní nového stĺpca do tabuľky sa definuje nové pole. Program Access automaticky nastaví typ údajov pre jednotlivé polia na základe zadávaných údajov.

Ak nechcete zadať informácie v Tabuľka1 v súčasnosti, kliknite na položku Zavrieť Vzhľad tlačidla . Ak ste vykonali zmeny v tabuľke, program Access zobrazí výzvu na uloženie zmien v tabuľke. Kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny, kliknite na položku nie, ak ich chcete zrušiť, alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť zostane tabuľka otvorená.

Dôležité : Ak Tabuľku1 zavriete bez toho, aby ste ju aspoň jedenkrát uložili, program Access celú tabuľku odstráni, aj keď ste do nej vložili údaje.

Pridanie tabuľky

Pomocou príkazov v skupine Tabuľky na karte Vytvoriť sa pridávajú tabuľky k existujúcej databáze.

Pridanie aplikácie

Pridanie tabuľky v návrhovom zobrazení    V údajovom zobrazení je možné údaje priamo zadávať a ponechať na program Access vytvorenie štruktúry tabuľky v pozadí. Názvy polí sa priraďujú numericky (Pole1, Pole2 atď.) a program Access automaticky nastavuje typ údajov jednotlivých polí na základe zadávaných údajov.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Tabuľka. Vzhľad tlačidla

  Program Access vytvorí tabuľku a vyberie prvú prázdnu bunku v stĺpci Pridať nové pole.

  Poznámka : Ak stĺpec Pridať nové pole nie je zobrazený, asi ste v návrhovom zobrazení, a nie v údajovom zobrazení. Do údajového zobrazenia sa prepnete kliknutím dvakrát na tabuľku na navigačnej table. Program Access vás vyzve na uloženie novej tabuľky a potom prepne na údajové zobrazenie.

 2. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Nové pole. Vzhľad tlačidla

  Program Access zobrazí tablu Šablóna polí, ktorá obsahuje zoznam bežne používaných typov polí. Kliknutím dvakrát na jedno z týchto polí alebo presunutím jedného z týchto polí do údajového hárka program Access pridá pole podľa jeho názvu a nastaví jeho vlastnosti na hodnoty vhodné pre daný typ údajov. Tieto vlastnosti je možné neskôr podľa potreby zmeniť. Ak pole presúvate, musíte ho presunúť do priestoru údajového hárka obsahujúceho údaje. Objaví sa zvislý vkladací pruh označujúci, kam sa pole umiestni.

 3. Ak chcete pridať údaje, začnite písať prvú prázdnu bunku alebo prilepte údaje z iného zdroja, ako je popísané v časti Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access.

 4. Ak chcete zmeniť názov stĺpca (poľa), dvakrát kliknite na záhlavie stĺpca a potom zadajte nový názov.

  Je správne, ak jednotlivým polia zadáte ľahko identifikovateľné a výstižné názvy, aby ste vedeli, čo obsahujú pri prezeraní na table Zoznam polí.

 5. Ak chcete stĺpec premiestniť, kliknutím na jeho záhlavie stĺpec vyberte a potom ho presuňte na požadované miesto.

  Je tiež možné vybrať viaceré susediace stĺpce a potom ich všetky naraz premiestniť na nové miesto. Ak chcete vybrať viaceré susediace stĺpce, kliknite na záhlavie prvého stĺpca, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na záhlavie posledného stĺpca.

Vytvorenie tabuľky začínajúc v návrhovom zobrazení    V návrhovom zobrazení najprv vytvorte novú štruktúru tabuliek. Potom prepnite na údajové zobrazenie a zadajte údaje alebo zadajte údaje pomocou inej metódy, napríklad prilepením alebo importovaním.

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine tabuľky na položku Návrh tabuľky. Vzhľad tlačidla

 2. Pre každé pole tabuľky zadajte názov v stĺpci Názov poľa a potom vyberte typ údajov v zozname Typ údajov.

  Poznámka : Ak sa nezobrazuje stĺpcov Pole Názov a Typ údajov, možno budete v údajovom zobrazení namiesto Návrhové zobrazenie. Ak chcete prepnúť do návrhového zobrazenia, kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku na navigačnej table a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie Vzhľad tlačidla . Program Access zobrazí výzvu na zadanie názvu novej tabuľky a potom prepne na Návrhové zobrazenie.

 3. Podľa potreby zadajte popis jednotlivých polí do stĺpca Popis. Tento popis sa potom zobrazí v stavovom riadku pri umiestnení kurzora na pole v údajovom zobrazení. Tento popis sa tiež používa ako text stavového riadka pre ovládacie prvky formulára alebo zostavy vytvárané premiestnením poľa z tably Zoznam polí a pre všetky ovládacie prvky vytvárané pre toto pole pri použití sprievodcu formulárom alebo sprievodcu zostavou.

 4. Po pridaní všetkých polí tabuľku uložte:

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + s. Vzhľad tlačidla .

 5. Môžete začať zadávať údaje v tabuľke kedykoľvek prepnutím do údajového zobrazenia a kliknutím na prvú prázdnu bunku. Tiež môžete prilepiť údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

Vytvorenie tabuľky pomocou šablóny    Program Access poskytuje šablóny pre bežne používané typy tabuliek. Jediným kliknutím myši je možné vytvoriť úplnú štruktúru tabuľky s poľami, ktoré sú už nastavené a pripravené na použitie. Podľa potreby je potom možné pridávať alebo odstraňovať polia, aby tabuľka vyhovovala vašim potrebám.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Tabuľky na položku Šablóny tabuliek a potom kliknite na jednu zo šablón, ktoré sú v zozname dispozícii.

 2. Ak chcete pridať údaje, začnite písať prvú prázdnu bunku alebo prilepte údaje z iného zdroja, ako je to uvedené v časti Kopírovať údaje z iného zdroja do tabuľky programu Access.

  • Ak chcete odstrániť stĺpec   

   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpec Vzhľad tlačidla .

  • Ak chcete pridať nový stĺpec   

   1. Na karte údajový hárok v skupine polia a stĺpce kliknite na položku Nové pole. Vzhľad tlačidla

   2. Program Access zobrazí tablu Šablóna polí, ktorá obsahuje zoznam bežne používaných typov polí. Kliknutím dvakrát na jedno z týchto polí alebo presunutím jedného z týchto polí do údajového hárka program Access pridá pole podľa jeho názvu a nastaví jeho vlastnosti na hodnoty vhodné pre daný typ údajov. Tieto vlastnosti je možné neskôr podľa potreby zmeniť. Ak pole presúvate, musíte ho presunúť do priestoru údajového hárka obsahujúceho údaje. Objaví sa zvislý vkladací pruh označujúci, kam sa pole umiestni.

 3. Tabuľku uložte:

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + s. Vzhľad tlačidla .

Nastavenie vlastností poľa v návrhovom zobrazení    Bez ohľadu na spôsob vytvorenie tabuľky je vhodné skontrolovať a nastaviť vlastnosti polí. To je možné urobiť len v návrhovom zobrazení. Do návrhového zobrazenia sa prepnete kliknutím pravého tlačidla myši na tabuľku na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie. Vlastnosti poľa zobrazíte kliknutím na pole v mriežke návrhu. Vlastnosti sa zobrazia pod mriežkou návrhu v poli Vlastnosti poľa.

Ak si chcete prezrieť popisy vlastností jednotlivých polí, kliknite na určitú vlastnosť a prečítajte si popis v poli Vlastnosti poľa vedľa zoznamu vlastností. Podrobnejšie informácie získate stlačením klávesu F1.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis bežne nastavovaných vlastností poľa.

Vlastnosť

Popis

Veľkosť poľa

V prípade polí typu Text táto vlastnosť slúži na nastavenie maximálneho počtu znakov, ktoré je možné v tomto poli uložiť. Maximálny počet je 255. V prípade polí typu Number táto vlastnosť slúži na nastavenie typu ukladaného čísla (Long Integer, Double atď.). Kvôli efektívnosti ukladania údajov sa odporúča priraďovať čo najmenší priestor, ktorý podľa vášho názoru bude pre údaje potrebný. Túto hodnotu budete môcť neskôr podľa potreby upraviť smerom nahor.

Formát

Táto vlastnosť určuje, ako sa údaje zobrazia. Neovplyvňuje uloženie samotných údajov v poli. Je možné zvoliť preddefinovaný formát alebo zadať vlastný formát.

Vstupná maska

Pomocou tejto vlastnosti môžete určiť vzorku pre všetky údaje, ktoré sa zadá do tohto poľa. To pomáha zabezpečiť, aby všetky údaje zadané správne a obsahuje požadovaný počet znakov. Potrebujete pomôcť s vytváraním vstupnej masky, kliknite na položku Tlačidlo zostavovača na pravej strane poľa vlastnosti.

Predvolená hodnota

Táto vlastnosť sa používa na zadanie predvolenej hodnoty, ktorá sa zobrazí v tomto poli pri pridaní nového záznamu. Napríklad v prípade poľa typu Date/Time, v ktorom chcete vždy zaznamenať dátum pridania záznamu, zadajte ako predvolenú hodnotu „Date()“ (bez úvodzoviek).

Povinné

Touto vlastnosťou sa nastaví, či je hodnota v tomto poli povinná. Ak sa táto vlastnosť nastaví na Áno, program Access nedovolí pridať nový záznam, kým nie je v tomto poli zadaná hodnota.

Na začiatok stránky

Kopírovanie údajov z iného zdroja do tabuľky programu Access

Ak sú údaje uložené v inom programe, napríklad v programe Office Excel 2007, tieto údaje môžete skopírovať a prilepiť do tabuľky programu Access. Vo všeobecnosti platí, že tento prenos prebehne bez problémov, ak sú údaje už rozdelené do stĺpcov, napríklad v pracovnom hárku programu Excel. Ak sa údaje nachádzajú v programe na spracovanie textu, najvhodnejšie je oddeliť stĺpce údajov pomocou tabulátora alebo údaje ešte pred kopírovaním previesť na tabuľku v programe na spracovanie textu. Ak je údaje potrebné upraviť alebo s nimi iným spôsobom narábať (napríklad rozdeliť celé meno na meno a priezvisko), je lepšie urobiť tak ešte pred kopírovaním údajov, a to najmä vtedy, ak s prácou v programe Access nemáte skúsenosti.

Po prilepení údajov do prázdnej tabuľky program Access nastaví typ údajov jednotlivých polí podľa typu údajov, ktoré v týchto poliach nájde. Ak napríklad prilepené pole obsahuje len dátumové údaje, program Access použije pre dané pole typ údajov Date/Time. Ak prilepené pole obsahuje len slová „áno“ a „nie“, program Access použije pre toto pole typ údajov Yes/No.

Program Access pomenuje polia podľa toho, čo nájde v prvom riadku prilepených údajov. Ak je prvý riadok prilepených údajov podobný typu údajov v nasledujúcich riadkoch, program Access zistí, že prvý riadok je súčasťou údajov a priradí poliam všeobecné názvy (F1, F2, atď.). Ak prvý riadok prilepených údajov nie je podobný údajom v nasledujúcich riadkoch, program Access zistí, že prvý riadok obsahuje názvy polí. Program Access podľa toho polia pomenuje a nezaradí prvý riadok medzi údaje.

Ak program Access priradí poliam všeobecné názvy polí, mali by ste názvy polí čo najskôr zmeniť, aby sa predišlo nejednoznačnosti. Použite nasledujúci postup:

 1. Uložte tabuľku.

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom kliknite na tlačidlo Uložiť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + s. Vzhľad tlačidla .

 2. V údajovom zobrazení dvakrát kliknite na nadpisy jednotlivých stĺpcov a potom zadajte pre príslušné stĺpce platné názvy polí. Môže to vyzerať, ako keby ste prepisovali údaje, ale riadok s nadpismi stĺpcov obsahuje názvy polí, nie údaje.

 3. Tabuľku znova uložte.

Poznámka : Polia je možné premenovať aj prepnutím do návrhového zobrazenia a úpravou názvov polí v návrhovom zobrazení. Do návrhového zobrazenia sa prepnete kliknutím pravého tlačidla myši na tabuľku na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie. Do údajového zobrazenia sa vrátite, ak dvakrát kliknete na tabuľku na navigačnej table.

Na začiatok stránky

Import, pripojenie alebo prepojenie údajov z iného zdroja

Môžete mať údaje uložené v inom programe, a by ste chceli importovať údaje do novej tabuľky alebo pridať do existujúcej tabuľky v programe Access. Alebo môžete spolupracovať s ľuďmi, ktorí ochranu údajov v iných programoch, a chcete pracovať s ním v programe Access pomocou prepojenia na to. Oboch prípadoch Access uľahčuje prácu s údajmi z iných zdrojov. Môžete importovať údaje z pracovného hárka programu Excel, z tabuľky v inej databáze programu Access, zo zoznamu lokality SharePoint alebo z rôznych iných zdrojov. Proces použijete líšiť podľa zdroja údajov, ale tento postup vám pomôžu začať.

 1. V programe Access na karte Externé údaje v skupine Importovať kliknite na príkaz pre typ súboru, ktorý chcete importovať.

  Pridanie aplikácie

  Ak napríklad importujete údaje z pracovného hárka programu Excel, kliknite na položku Excel. Ak nie je zobrazený typ programu, ktorý potrebujete, kliknite na tlačidlo Ďalšie.

  Poznámka : Ak v skupine Importovať nenájdete správny typ formátu, spustite program, v ktorom sú údaje pôvodne vytvorené, a potom použite tento program na uloženie údajov v súbore bežného formátu (napríklad súbor s textom s oddeľovačmi) pred importovaním týchto údajov do programu Access.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje kliknite na tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie súboru zdrojových údajov alebo zadajte úplnú cestu k súboru zdrojových údajov v poli Názov súboru.

 3. Kliknite na požadovanú možnosť (všetky programy umožňujú importovať a niektoré umožňujú pripojiť alebo prepojiť údaje) v časti Zadajte, ako a kam chcete uložiť údaje v aktuálnej databáze. Môžete vytvoriť novú tabuľku pre importované údaje alebo (v prípade niektorých programov) môžete pripojiť údaje k existujúcej tabuľke alebo vytvoriť prepojenú tabuľku, ktorá obsahuje prepojenie na údaje v zdrojovom programe.

 4. Ak sa spustí sprievodca, postupujte podľa pokynov uvedených na niekoľkých nasledujúcich stranách. Na poslednej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak importujete objekty alebo prepájate tabuľky z databázy programu Access, zobrazí sa buď dialógové okno Import objektov alebo Prepojiť tabuľky. Vyberte požadované položky a kliknite na tlačidlo OK.

  Presný priebeh procesu bude závisieť od toho, či ste zvolili importovať, pripojiť alebo prepojiť údaje.

 5. Program Access zobrazí výzvu o tom, či chcete uloženie podrobností operácie importovania, ktoré ste práve dokončili. Ak si myslíte, opätovné vykonanie rovnaké v budúcnosti operácie importovania, kliknite na tlačidlo Uložiť kroky importu a zadajte podrobnosti. Potom môžete jednoducho opakovať operáciu neskôr kliknutím na položku Uložené importy Vzhľad tlačidla v skupine Import na karte Externé údaje. Ak nechcete, aby uloženie podrobností operácie, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ak zvolíte možnosť importovať tabuľku, program Access importuje údaje do novej tabuľky a potom zobrazí tabuľku na navigačnej table v skupine Tabuľky. Ak vyberiete možnosť pripojiť údaje k existujúcej tabuľke, údaje sa pridajú do tabuľky. Ak zvolíte možnosť prepojiť na údaje, program Access vytvorí prepojenú tabuľku na navigačnej table v časti Tabuľky.

Na začiatok stránky

Otvorenie existujúcej databázy programu Access
 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte databázu, ktorú chcete otvoriť.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete databázu otvoriť v predvolenom režime uvedenom v dialógovom okne Možnosti programu Access alebo v režime nastavenom politikou správcu, kliknite dvakrát na databázu.

  • Ak chcete databázu otvoriť na zdieľaný prístup v prostredí pre viacerých používateľov tak, aby ste vy a iní používatelia mohli čítať databázu a zapisovať do nej, kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  • Ak chcete databázu otvoriť len na čítanie, aby ste ju mohli čítať, ale nie upravovať, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Otvoriť len na čítanie. Ostatní používatelia môžu naďalej čítať databázu a zapisovať do nej.

  • Ak chcete otvoriť databázu s výhradným prístupom, kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a potom kliknite na položku Výhradný prístup. Keď máte databázu otvorenú s výhradným prístupom, zobrazí sa každému ďalšiemu používateľovi pri pokuse o otvorenie databázy hlásenie „súbor sa práve používa“.

  • Kliknutím na šípku vedľa tlačidla Otvoriť a kliknutím na položku Otvoriť s výhradným prístupom len na čítanie sa databáza otvorí len na čítanie. Ostatní používatelia môžu databázu otvoriť, ale len v režime na čítanie.

Ak nemôžete nájsť databázu, ktorú chcete otvoriť   

 1. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na položku Tento počítač alebo kliknite na položku Tento počítač v rozbaľovacom zozname Kde hľadať.

 2. V zozname jednotiek kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, o ktorej sa domnievate, že obsahuje danú databázu, a kliknite na položku Hľadať.

 3. V dialógovom okne Výsledky vyhľadávania zadajte kritéria vyhľadávania a kliknite na tlačidlo Hľadať, aby sa databáza vyhľadala.

 4. Ak sa databáza našla, otvorte ju tak, že na ňu dvakrát kliknete.

 5. V dialógovom okne Otvoriť musíte kliknúť na tlačidlo Zrušiť, aby sa databáza otvorila. Potom zatvorte dialógové okno Výsledky vyhľadávania.

Poznámka : Údajový súbor v externom formáte, napríklad dBASE, Paradox, Microsoft Exchange alebo Excel, je možné otvoriť priamo. Priamo je možné otvoriť aj každý zdroj údajov ODBC, napríklad Microsoft SQL Server alebo Microsoft FoxPro. Program Access automaticky vytvorí novú databázu programu Access v tom istom priečinku, kde je umiestnený údajový súbor, a pridá prepojenia na všetky tabuľky v externej databáze.

Tipy
 • Ak chcete otvoriť jednu z nedávno otvorených databáz, kliknite na názov súboru pre danú databázu v zozname Otvoriť aktuálnu databázu na stránke Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access. Program Access otvorí databázu s rovnakým nastavením možností, ktoré bolo naposledy ste ho otvorili. Ak sa nezobrazuje zoznam naposledy použitých súborov, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access. V dialógovom okne Access – možnosti kliknite na položku Rozšírené. V časti Zobraziť, zadajte počet dokumentov na zobrazenie v zozname naposledy použitých dokumentov s maximálnou veľkosťou deväť.

 • Ak otvoríte databázu kliknutím na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom pomocou príkazu Otvoriť, môžete zobraziť zoznam klávesových skratiek na databázy, ktoré ste otvorili predtým kliknutím na položku Naposledy použité v dialógovom okne Otvoriť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastnej prázdnej šablóny

Keď vytvoríte novú prázdnu databázu, program Access otvorí novú tabuľku, do ktorej môžete zadávať údaje, ale v databáze nevytvorí žiadne ďalšie objekty. Ak chcete mať vo všetkých vytváraných databázach aj iné objekty, ako napríklad formuláre, zostavy, makrá alebo ďalšie tabuľky, môžete si vytvoriť vlastnú prázdnu šablónu, ktorá tieto objekty obsahuje. Keď potom nabudúce vytvoríte databázu, tá už bude obsahovať tieto objekty zo šablóny. Okrem týchto objektov môže šablóna obsahovať tabuľky s vopred vyplnenými údajmi, ako aj špeciálne nastavenia konfigurácie, vlastností databázy, odkazy alebo kód, ktorý chcete mať vo všetkých nových databázach.

Predpokladajme napríklad, že máte kolekciu makier, ktoré by ste chceli používať vo všetkých svojich projektoch. Ak vytvoríte prázdnu šablónu obsahujúcu tieto makrá, program Access ich zahrnie do všetkých nových databáz, ktoré vytvoríte.

Prázdne šablóny môžete vytvoriť vo formáte programu Office Access 2007, vo formáte programu Access 2002-2003 alebo vo formáte programu Access 2000. V prípade formátu súboru programu Office Access 2007 musí mať šablóna názov Prázdna.accdb a v prípade starších formátov súborov musí mať názov Prázdna.mdb.

 • Ak je predvolený formát súboru nastavený na formát programu Access 2000 alebo Access 2002 - 2003, program Access použije názov Prázdna.mdb ako názov prázdnej šablóny. Nová databáza sa vytvorí v rovnakom formáte ako šablóna Prázdna.mdb. Ak by napríklad predvoleným formátom súboru bol formát Access 2000, ale šablóna s názvom Prázdna.mdb by bola vytvorená vo formáte programu Access 2002-2003, všetky nové databázy by sa vytvorili vo formáte programu Access 2002-2003.

 • Ak je predvolený formát súboru nastavený na Access 2007, program Access použije názov Prázdna.accdb ako názov súboru prázdnej šablóny.

Zmena predvoleného formátu súboru

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na tlačidlo Obľúbené.

 3. V časti Vytvorenie databáz vyberte požadovaný formát v rozbaľovacom zozname Predvolený formát súboru.

Prázdnu šablónu je možné vytvoriť použitím jedného z nasledujúcich postupov:

 • Vytvorením novej databázy (môžete ju nazvať Prázdna alebo jej môžete priradiť dočasný názov) a následným importovaním alebo vytvorením objektov, ktoré chcete do šablóny zahrnúť.

 • Vytvorením kópie existujúcej databázy obsahujúcej objekty, ktoré chcete mať v šablóne, a odstránením objektov, ktoré nechcete.

Keď databáza obsahuje objekty, ktoré chcete mať v šablóne, musíte ju uložiť do konkrétneho umiestnenia.

 1. Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , a potom ukážte na príkaz Uložiť ako.

 2. V časti Uložiť databázu v inom formáte kliknite na požadovaný formát pre šablónu.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako prejdite na jeden z nasledujúcich dvoch priečinkov šablón:

  • Priečinok systémových šablón    Napríklad: C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1051\Access

  • Priečinok používateľských šablón    Napríklad:

   • V Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • V systéme Microsoft Windows Server 2003 alebo v systéme Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\Meno meno\Application Data\Microsoft\Templates

    Poznámka : Prázdna šablóna v priečinku systémových šablón má prednostné použitie pred akýmikoľvek prázdnymi šablónami v priečinkoch používateľských šablón.

 4. Do poľa názov súboru zadajte prázdna.accdb (alebo v prípade, ak vytvárate šablóny staršia verzia) a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Teraz, keď je nová šablóna uložená na príslušnom mieste, pri vytváraní novej prázdnej databázy sa predvolene vytvorí databáza s objektmi zahrnutými v šablóne. Program Access podobne ako pri vytváraní novej prázdnej databázy bez použitia šablóny otvorí novú tabuľku v údajovom zobrazení.

Používanie prázdnej šablóny ukončíte odstránením alebo premenovaním súboru s názvom Prázdna.accdb (alebo Prázdna.mdb v prípade formátu starších verzií programu Access).

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×