Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použiť Project pomocou klávesnice a čítačky obrazovky dôležité základné úlohy. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Dozviete sa, ako vytvoriť nový projekt, pridávať úlohy, priradenie zdrojov, tlač projektu a ďalšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorte Project a vytvorte prázdny projekt

Spustenie nového projektu v Project je jednoduché.

 1. Stlačte kláves s logom systému Windows. Budete počuť: "Cortana vyhľadávacieho poľa."

 2. Zadajte niekoľko prvých písmen Project, kým nebudete počuť "Projekt počítačová aplikácia."

 3. Stlačením klávesu Enter otvorte Project. Otvorí sa zoznam naposledy použitých projektov a šablóny projektov. Budete počuť: "Prázdny projekt tlačidlo".

 4. Stlačením medzerníka vytvoríte nový projekt.

Pridanie úloh a priradenie zdrojov

Nový projekt sa otvorí v zobrazení Ganttov graf, pretože sa v ňom pracuje najjednoduchšie.

 1. Pri pokuse o otvorenie prázdneho projektu, vykoná sa v ľavom hornom rohu grafu. Stlačte kláves šípka doprava, kým nebudete počuť "Hlavičku stĺpca, názov úlohy, vybratá," a potom zadajte názov prvej úlohy.

 2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým počuť "Hlavičku stĺpca názvy zdrojov" a zadajte požadovaný názov zdroja, ktorý chcete spracovať túto úlohu.

  Tip: Názov zdroja je zvyčajne meno osoby alebo názov tímu, no môže to byť čokoľvek, čo chcete.

 3. Stlačením klávesu Enter dokončíte pridanie úlohy. Zameranie sa presunie do stĺpca Názvy zdrojov.

 4. Ak chcete pridať ďalšiu úlohu, stlačte kláves šípka doľava, kým počuť "Hlavičku stĺpca názov úlohy," a potom zadajte svoje meno.

 5. Na Pridanie zdroja do tejto úlohy, stlačte kláves šípka vpravo, kým sa "Hlavičku stĺpca, názvy zdrojov vybratý," zadajte názov zdroja a stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak pridávate zdroj ste už použili na starších riadka, musíte zadajte niekoľko prvých písmen názvu pre Project o tom, že. Stlačením klávesu Enter automaticky doplní navrhnutý názov.

 6. Postup opakujte, až kým sú pridané všetky úlohy a sú k nim priradené zdroje.

Plánovanie úloh v zobrazení Plánovač tímov

Na zadanie definovaných úloh môžete použiť zobrazenie Plánovač tímov.

Poznámka: Čítačka JAWS v zobrazení Plánovač tímov nedokáže správne oznámiť názvy zdrojov a úloh, preto by ste na plánovanie úloh mali použiť Moderátora.

 1. Ak chcete zmeniť zobrazenie na Plánovač tímov, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G a následne kláves P. Ozve sa: „Team Planner, view“ (Plánovač tímov, zobrazenie).

 2. Ak chcete počuť názov prvého zdroja, stlačte kláves so šípkou nadol. Medzi zdrojmi sa môžete pohybovať pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol.

 3. Stlačením klávesu so šípkou doprava sa presuniete na úlohy priradené aktuálne vybratému zdroju. Ozve sa názov úlohy, po ktorom sa ozve „Unscheduled task“ (Nenaplánovaná úloha). Ak má zdroj priradených viacero úloh, použite na pohyb medzi nimi klávesy so šípkami doprava a doľava.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 sa zobrazí okno Informácie o úlohe s informáciami o aktuálne vybratej úlohe.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Start, editable, edit“ (Štart, upraviteľné, upraviť). Potom stlačením kombinácie klávesu Alt + šípka nadol otvorte výber dátumu.

 6. Stlačením klávesu T nastavíte dnešný dátum ako počiatočný. Na výber iného dátumu použite klávesy so šípkami. Výber potvrďte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi vybratý dátum.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Finish, editable, edit“ (Dokončenie, upraviteľné, upraviť). Potom stlačením kombinácie klávesu Alt + šípka nadol otvorte výber dátumu.

 8. Stlačením klávesu T nastavíte dnešný dátum ako koncový. Na výber iného dátumu použite klávesy so šípkami. Výber potvrďte stlačením medzerníka. Moderátor oznámi vybratý dátum.

 9. Stlačením klávesu Enter dokončite úpravy úlohy. Čítačka obrazovky oznamuje názov zdroja, názov úlohy, ako aj dátum začatia a dokončenia vybranou.

  Tip: Ak ste omylom naplánovali úlohy tak, že sa prekrývajú, ozve sa „Overallocated“ (Preťažené). Opätovným stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 preplánujete úlohu.

 10. Zopakujte vyššie uvedené kroky pre všetky nenaplánované úlohy.

Tip: Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu Ganttov graf, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G, a potom znovu stlačte kláves G.

Uloženie projektu

Projekt môžete uložiť vo svojom počítači alebo v zdieľanom sieťovom umiestnení.

Poznámka: Čítačka JAWS nedokáže správne oznámiť miesto uloženia, preto by ste na prvé uloženie svojho projektu mali použiť Moderátora.

 1. Stlačením klávesov Alt + F, A.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov v závislosti od toho, kam chcete uložiť projekt:

  • Stlačením klávesu N projekt zosynchronizujete s programom SharePoint.

  • Stlačením klávesu K prihlásiť do OneDrive.

  • Uloženie projektu v lokalite OneDrive alebo SharePoint, stlačte kláves z.

  • Stlačením klávesu C uložíte projekt do počítača.

 3. Dvojnásobným stlačením medzerníka potvrdíte miesto uloženia, potom stlačením klávesov so šípkami nahor a nadol vyberiete presné umiestnenie, kam sa má projekt uložiť, napríklad, ktorý priečinok v počítači chcete použiť. Po nájdení správnej možnosti stlačte kláves Enter.

 4. Zadajte názov súboru, ktorý chcete používať.

 5. Stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a stlačte kláves Enter a uložte súbor.

Tip: Po prvom uložení projektu môžete rýchlo uložiť akékoľvek zmeny stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S.

Tlač projektu

Je možné, že budete projekt potrebovať vytlačiť, aby ste ho mohli niekomu ukázať.

 1. Stlačením klávesov Alt + F, P, môžem. Budete počuť: "Tlačiareň, ktorú."

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete presúvať medzi dostupnými tlačiarňami. Po nájdení správnej možnosti vyberte tlačiareň stlačením medzerníka.

 3. Stlačte kombináciu klávesov Alt + P, p. tlač projektu.

Pozrite tiež

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Project

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Použite Project Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na vytvorenie nového projektu, pridávať úlohy, priradenie zdrojov, tlač projektu a ďalšie. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Project Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Project Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Project Online.

Obsah tohto článku

Otvorte Project Online a vytvorenie projektu

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na portal.office.com alebo login.microsoftonline.com a prihláste sa do svojho konta Office 365.

  Poznámka: Ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť na Project Online, odkazovať na prihlásenie do Projectu Online.

 2. Spustite aplikáciu Project Online, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Prepojenie na program Project", a potom stlačte kláves Enter. na stránke domov sa otvorí Project.

 3. Ak chcete vytvoriť projekt, na stránke domov, stlačte karte Kľúčové až budete počuť "Tabuľku, vytvárania a importovania projektov" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka vytvoriť nový projekt, a budete počuť: "Podnikového projektu, kedy má väčšiu kontrolu nad projektu."

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť Podnikového projektu, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Ďalej prepojenie" a potom stlačte kláves Enter.

  • Vytvorenie Zoznamu úloh SharePointu, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým počuť "Sharepoint zoznam úlohy, ak chcete, aby sa mohli vytvárať a upravovať úlohy," a potom stlačte kláves Enter. Stlačte kláves Tab, kým sa "Ďalej, prepojenie," a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ďalšie informácie o každý projekt, odkazovať na Vytvorenie projektu v aplikácii Project Web App.

 5. Zadajte názov projektu alebo ostatné Podrobnosti (ak je to potrebné). Na pohyb medzi polia stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Čítačka obrazovky oznamuje pole Popis, pri posúvaní.

 6. Po dokončení stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť "Dokončiť, link," a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie existujúceho projektu

Otvorte niektorý z vašich existujúcich projektov z Centra projektov na upraviť a napríklad pridanie novej úlohy.

 1. Na Project Onlinedomov stránky, otvoriť Centrum projektov a stlačte kláves Tab kľúč, kým nebudete počuť "projekty prepojenia," a potom stlačte kláves Enter.

 2. V časti Centrum projektov a stláčaním klávesu Tab, kým sa projekt, ktorý chcete otvoriť, a potom stlačením klávesu Enter vyberte. Moderátor oznamuje názov projektu, za ktorou nasleduje "Otvoriť v ponuke."

 3. Po výbere projektu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Budete počuť: "Prehľadávať karta."

 4. Ak chcete otvoriť projekt, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Tlačidlo a otvorte" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Potom stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "v prehliadači na úpravu, tlačidlo," a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Otvorí sa stránka projektu.

Pridanie úloh a priradenie zdrojov

Jednou z prvé kroky na riadenie projektu je pridanie úloh, ktoré pomocou Projectu Hotovo. Zoznamu úloh môže byť rovnako jednoduché ako kontrolný zoznam vecí, ktoré treba urobiť, alebo môže byť trochu viac zahrnuté do začiatku a koncového dátumu vzťahov s inými úlohami a ďalšie informácie o súvisiacich úloh.

Vytvorenie novej úlohy v projekte zoznam úloh SharePointu

Pridanie jednoduchého kontrolného zoznamu úloh do projektu zoznamu úloh SharePointu.

 1. Otvorte projekt na úpravy podľa pokynov v Otvorenie existujúceho projektu. Projekt Home stránka sa otvorí, a budete počuť: "Home", za ktorou nasleduje názov projektu.

 2. Na Home stránke projektu, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "pridať úlohy, prepojenie," a potom stlačte kláves Enter.

 3. Vykoná sa prechod na pole Názov úlohy a budete počuť: "Požadované pole s názvom úlohy." Zadajte požadovaný názov úlohy.

 4. Ak chcete pridať počiatočný dátum, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Počiatočný dátum dátum úpravy," a zadajte dátum.

 5. Ak chcete pridať dátum splnenia, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "Termín splnenia, upravovanie," a zadajte dátum.

 6. Priradiť úlohu na zdroj, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Priradené, upravovanie," a zadajte názov zdroja, ktorý bude pracovať na úlohe.

  Tento zoznam návrhov zdrojov sa zobrazia počas písania. Zo zoznamu vyberte návrh, stláčaním klávesu Tab, kým sa návrh má, a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Názov zdroja je zvyčajne meno osoby alebo názov tímu, no môže to byť čokoľvek, čo chcete.

 7. Po dokončení, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Uložiť" a potom stlačte kláves Enter.

  Úloha sa pridá do zoznamu úloh a vykoná sa prechod Home stránke projektu.

Vytvorenie novej úlohy v podnikovom projekte

Ak máte príslušné povolenia v Project Online, môžete jednoducho vytvoriť novú úlohu v podnikovom projekte.

 1. Otvorte podnikový projekt na úpravy podľa pokynov v Otvorenie existujúceho projektu. Na stránke plán projektu sa otvorí zoznam všetkých aktuálnych úloh, a budete počuť: "Projekt Podrobnosti, stránky, plán."

 2. Ak chcete vytvoriť novú úlohu, zadajte informácie o úlohe v prázdnom riadku v dolnej časti zoznamu úloh.

 3. Ak chcete pridať názov úlohy v prázdnom riadku, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, názov úlohy," stlačte kláves Enter a potom zadajte názov úlohy.

 4. Ak chcete nastaviť trvanie úlohy, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, trvanie," stlačte kláves Enter a potom zadajte trvanie.

 5. Ak chcete nastaviť dátum začatia úlohy, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, spustiť" stlačte kláves Enter a potom zadajte dňa začiatku.

 6. Ak chcete nastaviť koncový dátum úlohy, stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť "vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, dokončiť," stlačte kláves Enter, a potom zadajte dňa.

 7. Priradenie zdrojov k úlohe, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Vybraté, upravovať, hlavičku stĺpca, názvy zdrojov," a potom stlačte kláves Alt + šípka nadol Šípka prechádzať zoznam zdrojov. Ak chcete vybrať zdroj, stlačte medzerník. Po výbere položky zdroje, ktoré chcete, stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Pred nasadením zdrojov, skontrolujte, či ste vytvorili tím. Naučte sa vytvoriť tím v Project Online, nájdete pomocou čítačky obrazovky na zostavenie tímu v projekte.

 8. Ak chcete vybrať spomedzi automatického alebo manuálneho plánovania úlohy, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Na manuálne Naplánovanie úlohy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + M.

  • Na automatické Naplánovanie úlohy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + A.

  Poznámka: Ďalšie informácie o automatického alebo manuálneho plánovania úloh v Project Online, odkazujú na výber medzi automaticky alebo manuálne plánovanie úlohy

 9. Po dokončení pridania úlohy, ak chcete zavrieť a projekt späť do, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Budete počuť: "Prehľadávať karta." Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno a budete počuť "Zavrite dialógové okno." Znova stlačte kláves Enter.

  Vykoná sa prechod do Centra projektov.

Uloženie a publikovanie projektu

Po vytvorení podnikovom projekte v Project Online alebo po vykonaní zmien na to, je potrebné projekt publikovať. Publikovanie projektu sprístupní aktuálne informácie pre ostatných používateľov, vrátane členovia tímu, ktoré sú priradené k úlohám v projekte. Môžete tiež uložiť zmeny bez toho, aby iní používatelia mohli zobrazovať ich publikovanie.

 1. Otvorte podnikový projekt na úpravy podľa pokynov v Otvorenie existujúceho projektu. Otvorí sa stránka plánu projektu.

 2. Po vykonaní zmien do projektu, ak chcete uložiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S. Uložiť projekt, a budete počuť: "Uložiť úspešne dokončená."

 3. Ak ste pripravení zmeny publikovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Prehľadávať karta." Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Publikovať, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter. Projekt publikovať.

Tlačiť projekt

Možno budete musieť tlač plánu projektu z podnikového projektu na zobrazenie iným osobám.

 1. Podľa pokynov v otvorte existujúci projektotvoriť podnikového projektu. Otvorí sa stránka plánu projektu.

 2. Ak chcete vytlačiť plánu projektu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + O. Otvorí sa dialógové okno tlač. Budete počuť názov projektu, za ktorou nasleduje "Dialógové okno tlač."

 3. Vyberte si z možností tlače, stlačte kláves Enter, a nahor alebo nadol klávesy so šípkami, kým nebudete počuť na požadovanú možnosť. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 4. Na pohyb medzi možnosťami v dialógovom okne, stlačte kláves Tab. Ak chcete rozbaliť možnosť ponuky, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Uskutočnenie výberu, stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete vytlačiť, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo vytlačiť", a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tímu v Projecte

Klávesové skratky v Projecte Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×