Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď spoločne pracuje viacero ľudí v organizácii so súbormi, niekedy sú verzie, komentáre a e-mailové správy uložené na rôznych miestach. Pomocou lokality pracovného priestoru dokumentov môžete vytvoriť priestor pre efektívnejšiu spoluprácu.

Poznámka: Na vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov musíte mať povolenie na vytváranie lokalít pracovných priestorov na lokalite programu Microsoft Windows SharePoint Services, kde je umiestnená lokalita pracovného priestoru dokumentov. Ďalšie informácie vám poskytne správca.

Obsah tohto článku

Prehľad lokality pracovného priestoru dokumentov

Aktualizácia súborov

Spôsoby vytvorenia lokality pracovného priestoru dokumentov

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov zo súboru balíka Office

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov pomocou e-mailu

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov zo súboru v knižnici

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov z webového prehliadača

Pridanie členov do lokality pracovného priestoru dokumentov

Prehľad o lokalite pracovného priestoru dokumentov

Lokalita pracovného priestoru dokumentov je lokalitou SharePoint, ktorá pomôže koordinovať práce na jednom alebo viacerých súvisiacich dokumentoch u viacerých používateľov. Táto lokalita poskytuje nástroje na zdieľanie a aktualizovanie súborov a na sústavné informovanie používateľov o stave týchto súborov.

Keď vytvoríte lokalitu založenú na súboroch ktoréhokoľvek z nasledujúcich programov systému produktov systém Microsoft Office 2007 – Word, Excel, PowerPoint alebo Visio – môžete pracovať priamo v súbore na lokalite pracovného priestoru dokumentov alebo so svojou vlastnou kópiou. Pravidelne môžete aktualizovať svoju vlastnú kópiu zmenami zo servera alebo aktualizovať server so zmenami z vašej kópie.

Keď vytvoríte lokalitu pracovného priestoru dokumentov, súbor sa uloží v knižnici dokumentov na tejto lokalite, kde môžu členovia pracovať s daným súborom pomocou programu balíka Microsoft Office alebo zobraziť súbor vo webovom prehľadávači. Členovia môžu tiež pridať príbuzné súbory do knižnice. Knižnica je umiestnenie na lokalite SharePoint, kde môžete vytvárať, zbierať, aktualizovať a spravovať súbory s členmi tímu. Knižnice môžu sledovať verzie súborov, takže používatelia vidia históriu zmien a pokiaľ je to nevyhnutné, môžu obnoviť predchádzajúcu verziu. Knižnice môžu vyžadovať schválenie súborov alebo vzatie dokumentov k sebe, čím sa zabráni, aby používatelia vytvárali súčasne konfliktné zmeny.

Lokalita pracovného priestoru dokumentov tiež poskytuje zoznamy, ktoré pomáhajú tímu v komunikácii a pri sledovaní úloh, ako sú oznamy a prepojenia. Môžete napríklad chcieť predstaviť nového člena tímu, ktorý pracuje na projekte alebo zdieľa prepojenie na súvisiacu webovú lokalitu. Môžete sa tiež prihlásiť, aby ste dostávali upozornenia na dokument alebo pracovný priestor, takže dostanete e-mailovú správu, keď niekto zmení dokument alebo pridá nový obsah.

Na začiatok stránky

Aktualizovanie súborov

Môžete použiť nástroje správy dokumentu, ako je pridávanie členov k lokalite alebo aktualizovanie úloh. Tieto nástroje môžete použiť z lokality pracovného priestoru dokumentov pomocou webového prehľadávača alebo z pracovnej tably Správa dokumentov pre daný súbor.

Pracovná tabla Správa dokumentov

Keď pomocou programov Word, Excel, PowerPoint alebo Visio otvoríte lokálnu kópiu dokumentu, na ktorom je založená lokalita pracovného priestoru dokumentov, program balíka Microsoft Office pravidelne získava aktualizácie z lokality pracovného priestoru dokumentov a vyzve vás na aktualizovanie vašej kópie príslušnými zmenami. Ak sa napríklad zmení kópia na lokalite pracovného priestoru dokumentov, možno budete chcieť zobraziť a pracovať s týmito aktualizáciami vo svojej vlastnej kópii.

Keď vykonáte zmeny vo svojej vlastnej kópii, môžete ju pravidelne aktualizovať na lokalitu pracovného priestoru dokumentov, takže tieto zmeny budú k dispozícii pre ostatných členov danej lokality. Ak sú zmeny v kópii na lokalite pracovného priestoru dokumentov v konflikte so zmenami, ktoré ste vykonali vo vašej kópii, môžete si zvoliť, ktorú kópiu uchováte. Môžete tiež zmeniť nastavenia pre aktualizáciu, napríklad pri zobrazení výzvy na aktualizáciu súborov.

Aktualizácia dokumentu je k dispozícii iba pre nasledujúce typy súborov:

 • dokumenty programu Word

 • súbory XML programu Word

 • Word Jednosúborová webové stránky (MHTML)

 • zošity programu Excel

 • jednosúborové webové stránky (MHTML) programu Excel

 • súbory XML programu Excel

 • prezentácie programu PowerPoint

 • kresby programu Visio

Na začiatok stránky

Spôsoby vytvárania lokality pracovného priestoru dokumentov

Keď vytvoríte lokalitu pracovného priestoru dokumentov, môžete ju začať okamžite používať, pridávať k nej ďalšie zoznamy alebo knižnice alebo prispôsobiť danú lokalitu tak, aby vyhovovala vašim špecifickým potrebám.

Ak nastavíte lokalitu pracovného priestoru dokumentov pomocou odoslania e-mailu z programu Microsoft Office Outlook 2007, používatelia, ktorých ste zahrnuli do polí Komu a Kópia správy, sa automaticky pridajú ako členovia danej lokality. Ak používate odlišnú procedúru na vytvorenie pracovného priestoru, môžete pridať ďalších členov potom, ako vytvoríte danú lokalitu.

Lokalitu pracovného priestoru dokumentov môžete vytvoriť nasledovne:

 • Z pracovnej tably Správa dokumentov     Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov je jeden zo spôsobov, ako môžete zdieľať súbor, keď pracujete v ľubovoľnom z nasledujúcich programov balíka Office, verzia 2007: Word, Excel, PowerPoint alebo Visio. Táto metóda je pravdepodobne najvhodnejšia, ak už pracujete v súbore a chcete vytvoriť pracovný priestor bez toho, aby ste museli ukončiť program.

 • Odoslaním e-mailu     Keď odošlete súbor ako zdieľanú prílohu v e-mailovej správe, môžete vytvoriť lokalitu pracovného priestoru dokumentov. Ako odosielateľ zdieľanej prílohy sa stávate správcom pracovného priestoru. Všetci príjemcovia správy sa stávajú členmi lokality pracovného priestoru dokumentov, kde majú udelené povolenie prispievať na lokalitu. Použite túto metódu, ak chcete skombinovať vytvorenie pracovného priestoru s pozvaním členov na lokalitu.

 • Z dokumentu, ktorý sa už nachádza v knižnici lokality SharePoint     Použite túto metódu, pokiaľ je váš súbor už uložený v knižnici lokality SharePoint. Pri aktualizácii daného súboru na lokalite pracovného priestoru dokumentov môžete svojimi zmenami aktualizovať pôvodnú kópiu v knižnici.

 • Z lokality SharePoint     Túto metódu môžete použiť na vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov keď pracujete na lokalite SharePoint vo webovom prehľadávači. Táto metóda umožňuje vybrať viac podrobností pri vytváraní lokality, napríklad popis, povolenia používateľov a poslednú časť webovej adresy lokality.

Na začiatok stránky

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov zo súboru programu balíka Office

 1. Použite nasledujúci postup, ak ide o tieto programy balíka Office, verzia 2007:

  Program Word, Excel alebo PowerPoint

  • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na tlačidlo Publikovať a potom kliknite na položku Vytvoriť pracovný priestor dokumentov.

   Program Visio

  • V ponuke Nástroje kliknite na položku Správa dokumentov.

 2. Na pracovnej table Správa dokumentov v poli Pracovný priestor dokumentov zadajte názov pracovného priestoru.

  Ak ste už uložili súbor, predvolene sa použije názov vášho dokumentu, ale môžete ho zmeniť.

 3. V zozname Umiestnenie nového pracovného priestoru zadajte umiestnenie lokality SharePoint, kde chcete vytvoriť pracovný priestor.

  Ak ste už predtým navštívili lokalitu SharePoint, jej názov sa zobrazí v zozname. Ak nevidíte názov vašej lokality, kliknite na položku Zadať novú adresu URL a potom zadajte webovú adresu vašej lokality.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

 5. Ak ste ešte neuložili daný súbor, vo výzve na uloženie súboru kliknite na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov odoslaním e-mailu

Lokalitu pracovného priestoru dokumentov možno vytvoriť z programu Office Outlook 2007 odoslaním súboru ako zdieľanej prílohy. Používatelia, ktorých ste zahrnuli do polí Komu a Kópia e-mailovej správy, sa stanú členmi danej lokality. Príjemcom sa doručí kópia súboru, na základe ktorého bola založená lokalita pracovného priestoru dokumentov a tiež pozvánku navštíviť pracovný priestor.

 1. V programe Office Outlook 2007 kliknite v ponuke Súbor na položku Nové a potom kliknite na položku E-mailová správa.

 2. Do poľa Komu alebo Kópia e-mailovej správy zadajte mená ľudí, ktorých chcete pridať ako členov do lokality pracovného priestoru dokumentov.

 3. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Priložiť súbor a potom kliknite na položku Súbor.

 4. Vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 5. Na karte Správa v skupine Zahrnúť kliknite na položku Priložiť súbor a potom na položku Možnosti prílohy.

 6. Na pracovnej table Možnosti prílohy kliknite na položku Zdieľané prílohy.

  Do základnej časti e-mailovej správy je pridaná pozvánka a prepojenie na lokalitu pracovného priestoru dokumentov.

 7. V zozname Vytvoriť pracovný priestor dokumentov na lokalite zadajte umiestnenie lokality SharePoint, kde chcete vytvoriť pracovný priestor.

  Ak ste už predtým navštívili lokalitu SharePoint, jej názov sa zobrazí v zozname. Ak nevidíte názov vašej lokality, kliknite na položku Zadať novú adresu URL a potom zadajte webovú adresu vašej lokality.

 8. Ak chcete upraviť správu, zmeňte alebo pridajte želaný text alebo grafiku.

 9. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov zo súboru v knižnici

Použite túto procedúru na vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov zo súboru, ktorý je už v knižnici na lokalite SharePoint.

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte knižnicu na lokalite SharePoint, ktorá obsahuje váš súbor.

  Ak sa nezobrazí názov vašej knižnice, kliknite na ponuku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Ukážte na súbor, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na príkaz Odoslať a potom kliknite na položku Vytvoriť pracovný priestor dokumentov.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Po vykonaní zmien v súbore na lokalite pracovného priestoru dokumentov môžete publikovať vaše zmeny späť do pôvodnej kópie súboru v knižnici. Vo webovom prehľadávači otvorte lokalitu pracovného priestoru dokumentov na lokalite SharePoint. V knižnici pracovného priestoru, ktorá obsahuje váš dokument, ukážte na súbor, kliknite na zobrazenú šípku, ukážte na položku Odoslať a potom kliknite na položku Publikovať do zdrojového umiestnenia.

Na začiatok stránky

Vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov z webového prehľadávača

Túto procedúru môžete použiť na vytvorenie lokality pracovného priestoru dokumentov bez toho, aby ste ju založili na špeciálnom súbore. Neskôr do nej môžete pridávať súbory. Musíte mať však povolenie na vytváranie lokalít pracovného priestoru dokumentov na lokalite SharePoint.

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte lokalitu SharePoint, kde chcete vytvoriť lokalitu pracovného priestoru dokumentov.

 2. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla , kliknite na položku vytvoriť.

 3. V zozname Webové stránky kliknite na položku Lokality a pracovné priestory.

 4. V sekcii Názov a popis zadajte názov a popis lokality pracovného priestoru dokumentov.

  Názov sa zobrazí v navigácii každej stránky na lokalite; napríklad v hornej časti každej stránky sa zobrazí panel prepojení a popis.

 5. V sekcii Výber šablóny kliknite na kartu Spolupráca a potom na položku Pracovný priestor dokumentov.

 6. V sekcii Adresa webovej lokality zadajte poslednú časť webovej adresy lokality pracovného priestoru dokumentov.

 7. V časti Povolenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete, aby členmi tohto pracovného priestoru boli všetci členovia nadradenej lokality, kliknite na položku Použiť rovnaké povolenia ako nadradená lokalita.

  • Ak chcete, aby iba špecifická množina ľudí bola členmi tohto pracovného priestoru, kliknite na položku Použiť jedinečné povolenia.

   Ak kliknete na položku Použiť jedinečné povolenia, budete mať príležitosť nastaviť povolenia po dokončení zadania nastavení na aktuálnej stránke.

 8. Na pridanie prepojenia na tento pracovný priestor na paneli rýchleho spustenia nadradenej lokality overte, či je v sekcii Navigácia vybraná možnosť Áno.

 9. Ak chcete, aby sa horný panel prepojení z nadradenej lokality zobrazil na stránkach tejto novej lokality, overte, či je v sekcii Dedenie navigácie vybratá položka Použiť horný panel s prepojeniami z nadradenej lokality.

 10. Kliknite na položku Vytvoriť.

 11. Ak sa zobrazí stránka Nastaviť skupiny pre túto lokalitu, zadajte návštevníkov, členov a vlastníkov lokality.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie členov do lokality pracovného priestoru dokumentov

Ak máte povolenie pridať používateľov do lokality pracovného priestoru dokumentov a vaša lokalita je nastavená s jedinečnými povoleniami, do pracovného priestoru môžete pridávať členov z pracovnej tably Správa dokumentov v súbore programu balíka Microsoft Office alebo z lokality pracovného priestoru dokumentov vo webovom prehľadávači.

Dôležité: Ak vaša lokalita pracovného priestoru dokumentov dedí povolenia z nadradenej lokality, nemôžete si vybrať, ktorých členov pridáte do tejto lokality. Ďalšie informácie o povoleniach pre vašu lokalitu vám poskytne vlastník alebo správca lokality.

 • Vykonajte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zo súboru programu balíka Microsoft Office     Vykonajte nasledujúce kroky na pridanie členov z pracovnej tably Správa dokumentov. Pracovná tabla Správa dokumentov sa zvyčajne zobrazuje na jednej strane súboru. Ak sa vám nezobrazí pracovná tabla, pozrite si poznámku na konci tejto procedúry.

   1. Na pracovnej table Správa dokumentov kliknite na položku členovia Členovia .

   2. V spodnej časti pracovnej tably kliknite na položku Pridať nových členov a potom postupujte podľa pokynov.

  • Z lokality pracovného priestoru dokumentov pomocou prehľadávača     V časti Členovia kliknite na položku Pridať nového používateľa.

Poznámka: Otvoriť pracovná tabla Správa dokumentov v programe Word, Excel alebo PowerPoint, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknite na položku Úlohy servera a potom kliknite na položku Informácie o správe dokumentov. Ak chcete otvoriť pracovná tabla Správa dokumentov v programe Visio, v ponuke Nástroje, kliknite na položku Správa dokumentov.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×