Vytvorenie kaskádového zoznamu

Kaskádové zoznamy pomáhajú používateľom rýchlejšie vyplniť formuláre a pomáhajú zabezpečiť, aby používatelia zadali správne údaje. Tento článok popisuje, ako vytvoriť a vyplniť kaskádové zoznamy s údajmi. V programe Microsoft Office InfoPath môžete vyplniť zoznam s údajmi s použitím hodnôt z formulára, hodnôt z externého dokumentu Extensible Markup Language (XML) alebo hodnôt z databázy programu Microsoft Office Access.

Obsah tohto článku

Čo je kaskádový zoznam?

Krok 1: Vloženie kaskádového zoznamu

Krok 2: Poskytnutie údajov

Čo je kaskádový zoznam?

Kaskádový zoznam je pole s možnosťami, ktoré sa menia na základe hodnoty, ktorú používateľ vyberie v inom zozname. Ak napríklad používateľ klikne na položku Koreniny v poli Kategórie zobrazenom na nasledujúcom obrázku, pole Produkty zobrazí zoznam korenín.

Matematický symbol

V nasledujúcich častiach je zobrazený spôsob návrhu šablóny formulára s dvoma zoznamami, pričom v druhom zozname sú filtrované údaje na základe hodnoty, ktorú používateľ vyberie v prvom zozname. Pri zmene hodnoty v prvom zozname sa filter automaticky použije na druhý zoznam, kde sa zmenia hodnoty.

Požiadavky na kompatibilitu

Filtre je možné použiť iba v šablónach formulárov, ktoré majú byť vypĺňané v programe InfoPath. Filtre nie sú dostupné v šablónach formulára kompatibilných s prehliadačom.

Na začiatok stránky

Krok 1: Vloženie kaskádového zoznamu

Ak chcete vytvoriť kaskádový zoznam, musíte vložiť do šablóny formulára dva zoznamy.

Poznámka: Pri vkladaní kaskádového zoznamu do šablóny formulára zabezpečte, aby sa tie dva zoznamy nenachádzali v opakujúcej sa sekcii alebo opakujúcej sa tabuľke.

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. V časti Vložiť ovládacie prvky na pracovnej table Ovládacie prvky kliknite na položku Rozbaľovací zoznam. Keď používateľ vypĺňa formulár založený na vašej šablóne formulára, výber v tomto rozbaľovacom zozname bude určovať možnosti, ktoré sú dostupné v druhom zozname.

 3. Kliknite na položku Zoznam. Šablóna formulára by teraz mala obsahovať rozbaľovací zoznam a štandardný zoznam.

  Rozbaľovací zoznam a zoznam vo formulári

 4. Dvakrát kliknite na rozbaľovací zoznam, ktorý ste vložili do šablóny formulára v kroku 2.

 5. V dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu kliknite na kartu Údaje.

 6. V poli Názov poľa zadajte výraz Zoznam1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Dvakrát kliknite na zoznam, ktorý ste vložili do šablóny formulára v kroku 3.

 8. V dialógovom okne Zoznam - vlastnosti kliknite na kartu Údaje.

 9. V poli Názov poľa zadajte výraz Zoznam2Kaskádový a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Krok 2: Poskytnutie údajov

Keď ste vložili dané zoznamy do šablóny formulára, je nutné zadať údaje, ktoré sa v nich budú zobrazovať. Potom musíte použiť filter, aby možnosti uvedené v druhom zozname boli založené na výbere používateľa v prvom zozname.

Táto časť vysvetľuje, ako pripojiť zoznamy k údajom pomocou troch bežných metód: pridávaním údajov do samotného formulára, pripojením formulára k existujúcemu dokumentu XML, ktorý obsahuje požadované údaje; alebo pripojením formulára k databáze, ktorá obsahuje požadované údaje. Ak chcete dokončiť vytváranie svojho kaskádového zoznamu, kliknite v nasledujúcom zozname na spôsob, ktorý chcete použiť.

Pripojenie k údajom vo formulári

Pripojenie k externému dokumentu XML

Pripojenie k databáze

Pripojenie k údajom vo formulári

V tejto časti sa naučíte, ako naplniť zoznamy údajmi z formulára. V takom prípade musíte najskôr nakonfigurovať polia v šablóne formulára tak, aby ste mohli zadať názvy kategórií a množinu produktov pre každú kategóriu.

Konfigurácia polí v šablóne formulára

 1. Ak sa pracovná tabla Zdroj údajov nezobrazuje, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobrazenie.

 2. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu mojePolia a potom kliknite na položku Pridať.

 3. V poli Názov v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte výraz Kategórie a produkty.

 4. V zozname Typ kliknite na položku Skupina.

 5. Začiarknite políčko Opakovanie a kliknite na položku OK.

 6. Na pracovnej table Zdroj údajov kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu Kategórie a produkty.

 7. V poli Názov, v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte výraz Kategória a kliknite na tlačidlo OK. Toto pole bude obsahovať názvy kategórií v prvom zozname.

 8. Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu Kategórie a produkty a potom kliknite na položku Pridať.

 9. V poli Názov, v dialógovom okne Pridanie poľa alebo skupiny zadajte výraz Produkt.

 10. Začiarknite políčko Opakovanie a kliknite na položku OK. Toto pole bude obsahovať názvy produktov pre druhý zoznam.

Keďže tento zoznam sa vyplní údajmi z formulára, údaje sa musia pridať do formulára. Na to budete musieť vytvoriť predvolené hodnoty pre polia ProduktKategória.

Tip

Môžete tiež vytvoriť zoznamy zobrazujúce hodnoty, ktoré používatelia zadávajú do samotných formulárov. Na to potrebujete priradiť zoznamy, ktoré sú viazané na ovládacie prvky vo formulári. Po zadaní hodnôt do ovládacích prvkov sa možnosti v zozname zmenia.

Vytvorenie predvolených hodnôt

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Predvolené hodnoty.

 2. V dialógovom okne Upraviť predvolené hodnoty v skupine Kategórie a produkty vyberte pole Kategória (nezrušte začiarknutie políčka) a potom v poli Predvolená hodnota zadajte výraz Morské plody.

 3. Vyberte pole Produkt (nezrušte začiarknutie políčka) a potom v poli Predvolená hodnota zadajte výraz Krabie mäso.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole Produkt a kliknite na položku Pridať ďalšie pole Produkt vyššie. To vám umožní pridať druhý produkt pre Morské plody ako predvolenú hodnotu.

 5. Kliknite prvým tlačidlom myši na pole Produkt (nezrušte začiarknutie políčka) a potom v poli Predvolená hodnota zadajte výraz Losos.

 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na skupinu Kategórie a produkty a potom kliknite na položku Pridať ďalšiu skupinu Kategórie a produkty nižšie. To vám umožní pridať druhú kategóriu ako predvolenú hodnotu.

 7. Rovnako použite predchádzajúce kroky na zadanie predvolených hodnôt pre druhý výskyt polí KategóriaProdukt na Mliečne výrobky, ČedarČokoládové mlieko v uvedenom poradí.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Keď ste už zadali predvolené hodnoty pre polia ProduktKategória, môžete pripojiť prvý zoznam k údajom, ktoré ste práve zadali.

Pripojenie prvého zoznamu k údajom

 1. V šablóne formulára dvakrát kliknite na rozbaľovací zoznam, ktorý ste predtým vložili.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu v časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny v skupine Kategórie a produkty kliknite na pole Kategória a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Teraz musíte druhý zoznam pripojiť k údajom. Keď vytvárate pripojenie údajov, budete chcieť použiť filter na druhý zoznam. Tento filter naplní druhý zoznam príslušnými produktmi podľa kategórie vybratej v prvom zozname. Filter porovnáva hodnotu vybratú v prvom zozname (pole Zoznam1) so zoznamom kategórií, ktoré sú uložené vo formulári (pole Kategória).

Pripojenie druhého zoznamu k údajom

 1. V šablóne formulára dvakrát kliknite na štandardný zoznam, ktorý ste predtým vložili.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V dialógovom okne Zoznam - vlastnosti v časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty v zdroji údajov pre formulár.

 4. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny v skupine Kategórie a produkty kliknite na pole Produkt a potom kliknite na položku Filtrovať údaje.

 6. V dialógovom okne Filtrovať údaje kliknite na tlačidlo Pridať.

 7. V dialógovom okne Zadajte podmienky filtrovania kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu v prvom poli.

 8. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na položku Zoznam1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. V dialógovom okne Zadajte podmienky filtrovania kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu v treťom poli.

 10. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole Kategória a potom kliknutím na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové okná.

Teraz, keď ste už pripojili druhý zoznam k údajom a použili filter, môžete vyskúšať tieto zoznamy, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

Testovanie zoznamov

 1. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 2. V rozbaľovacom zozname kliknite na položku Morské plody. Štandardný zoznam by mal zobraziť prázdny riadok, položky Krabie mäsoLosos.

  Poznámka: Prázdny riadok umožňuje používateľom zrušiť výber v zozname.

Ak zoznamy nefungujú správne, skontrolujte filter pre druhý zoznam, aby ste sa uistili, že porovnáva pole Zoznam1 s poľom Kategória.

Na začiatok časti

Pripojenie k externému dokumentu XML

V tejto časti sa naučíte, ako vytvoriť údajové pripojenie k dokumentu XML, ktorý obsahuje hodnoty produktu a kategórie. Dokument XML bude vedľajší zdroj údajov. Ak chcete vytvoriť toto pripojenie údajov, budete musieť vytvoriť dokument XML, priradiť zoznamy v šablóne formulára k dokumentu XML a potom použiť filter na druhý zoznam, takže zoznam produktov sa podľa toho zmení.

Pred priradením tohto formulára k sekundárnemu zdroju údajov je potrebné vytvoriť dokument XML.

Vytvorenie dokumentu XML

 1. Spustite Poznámkový blok alebo iný textový editor.

 2. Skopírujte a prilepte tieto údaje XML do textového editora:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ListBoxData>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Seafood</Categories>
  <Products>
  <Product>Crab meat</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Salmon</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Dairy</Categories>
  <Products>
  <Product>Chocolate milk</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Cheddar</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  </ListBoxData>
 3. Uložte súbor v počítači ako UdajeZoznamu.xml.

Teraz, keď ste vytvorili dokument XML, môžete ho pripojiť k šablóne formulára. Tým sa vytvorí vedľajší zdroj údajov.

Pripojenie dokumentu XML k šablóne formulára

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na možnosť Prijatie údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Dokument XML a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na ďalšej stránke sprievodcu kliknite na položku Prehľadávať, vyberte súbor UdajeZoznamu.xml, ktorý ste uložili do svojho počítača, a potom kliknite na položku Otvoriť.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Zahrnúť údaje ako súbor prostriedkov v šablóne formulára alebo v časti šablóny a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov tohto pripojenia údajov zadajte suborUdajeZoznamuXML.

 8. Začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára. To zaručuje, že údaje zoznamu budú k dispozícii zakaždým, keď sa formulár otvorí, a používateľ si ich nebude musieť vyžiadať pomocou dotazu.

 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Teraz už môžete pripojiť prvý zoznam v šablóne formulára k údajom v dokumente XML.

Pripojenie prvého zoznamu k údajom

 1. V šablóne formulára dvakrát kliknite na rozbaľovací zoznam, ktorý ste predtým vložili.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu v časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 4. V poli Zdroj údajov kliknite na položku suborUdajeZoznamuXML.

 5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 6. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny v skupine Kategórie a produkty kliknite na pole Kategórie.

  Poznámka: Žlté pozadie v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny znamená, že pracujete so sekundárnym zdrojom údajov.

 7. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Teraz budete musieť pripojiť druhý zoznam k dokumentu XML. Pri vytváraní tohto údajového pripojenia budete chcieť použiť filter na druhý zoznam. Tento filter naplní druhý zoznam príslušnými produktmi podľa kategórie vybratej v prvom zozname. Filter porovnáva hodnotu vybratú v prvom zozname (pole Zoznam1) so zoznamom kategórií, ktoré sú uložené vo formulári (pole Kategória).

Pripojenie druhého zoznamu k údajom

 1. V šablóne formulára dvakrát kliknite na štandardný zoznam, ktorý ste predtým vložili.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V dialógovom okne Zoznam - vlastnosti v časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 4. V poli Zdroj údajov kliknite na položku suborUdajeZoznamuXML.

 5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 6. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny v skupine Kategórie a produkty rozbaľte skupinu Produkty a potom kliknite na pole Produkt.

 7. Kliknite na tlačidlo Filtrovať údaje.

 8. V dialógovom okne Filtrovať údaje kliknite na tlačidlo Pridať.

 9. V dialógovom okne Zadajte podmienky filtrovania kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu v prvom poli.

 10. V poli Zdroj údajov v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na položku Hlavný.

 11. Kliknite na položku Zoznam1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 12. V dialógovom okne Zadajte podmienky filtrovania kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu v treťom poli.

 13. V poli Zdroj údajov v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na položku suborUdajeZoznamuXML (sekundárny) a potom kliknite na položku Kategórie.

 14. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové okná.

Teraz, keď ste už pripojili druhý zoznam k dokumentu XML a použili filter, môžete vyskúšať zoznamy, aby ste sa uistili, či fungujú správne.

Testovanie zoznamov

 1. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 2. V rozbaľovacom zozname kliknite na položku Morské plody. Štandardný zoznam by mal zobraziť iba prázdny riadok, položky Krabie mäso a Losos.

  Poznámka: Prázdny riadok umožňuje používateľom zrušiť výber v zozname.

Ak zoznamy nefungujú správne, skontrolujte filter pre druhý zoznam, aby ste sa uistili, že porovnáva pole Zoznam1 s poľom Kategória.

Na začiatok časti

Pripojenie do databázy

V tejto časti sa naučíte, ako vytvoriť pripojenie údajov k dvom tabuľkám v databáze programu Access. Ak to chcete urobiť, treba zoznamy v šablóne formulára priradiť k databáze a potom použiť filter na druhý zoznam, takže zoznam zobrazený v druhom poli sa zmení na základe hodnoty vybratej v prvom zozname. V tomto príklade budeme predpokladať, že databáza Access obsahuje dve tabuľky s názvami Kategórie a Produkty a že tieto dve tabuľky sú prepojené prostredníctvom poľa Identifikácia kategórie, ktoré sa používa v každej tabuľke.

Tabuľka Kategórie    

Identifikácia kategórie

Názov kategórie

1

Morské plody

2

Mliečne výrobky

Tabuľka Produkty   

Identifikácia produktu

Identifikácia kategórie

Názov produktu

1

1

Krabie mäso

2

1

Losos

3

2

Čokoládové mlieko

4

2

Čedar

Pripojenie šablóny formulára k zdroju údajov

Najskôr musíte vytvoriť údajové pripojenia medzi šablónou formulára a tabuľkami v databáze. Keďže len zobrazujete údaje z databázy a neupravujete ich priamo, databáza programu Access bude sekundárnym zdrojom údajov pre šablónu formulára.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na možnosť Prijatie údajov a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na prepínač Databáza (iba programy Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Vybrať databázu a potom vyhľadajte a dvakrát kliknite na databázu programu Access na svojom pevnom disku.

 6. V dialógovom okne Vybrať tabuľku kliknite na tabuľku obsahujúcu údaje, ktoré chcete zobraziť v prvom zozname (v tomto príklade je to tabuľka Kategórie) a kliknite na položku OK. Týmto spôsobom sa táto tabuľka špecifikuje ako primárna tabuľka pre údajové pripojenie.

 7. V sprievodcovi kliknite na položku Pridať tabuľku.

 8. V dialógovom okne Pridať tabuľku alebo dotaz kliknite na tabuľku obsahujúcu údaje, ktoré chcete zobraziť v druhom zozname (v tomto príklade je to tabuľka Produkty) a kliknite na položku OK.

 9. V dialógovom okne Upraviť vzťah skontrolujte správnosť spojovacích polí. V tomto príklade sú tabuľky navzájom prepojené prostredníctvom poľa Identifikácia kategórie.

  Tip: Ak sú spojovacie polia nesprávne, vyberte tieto polia a potom kliknite na položku Odstrániť vzťah. Potom kliknite na položku Pridať vzťah, vyberte správne polia a  kliknite na tlačidlo OK.

 10. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Poznámka: V tomto príklade tabuľka kategórií obsahuje vzťah „one-to-many“ s tabuľkou produktov, čo znamená, že každá jedna kategória môže mať veľa produktov. V databáze sa tento druh vzťahu zvyčajne stanovuje pomocou kľúčových polí. V tomto prípade kľúčové pole Identifikácia kategórie umožňuje programu Access priradiť správnu množinu produktov do príslušnej kategórie.

 11. Na obrazovke sprievodcu skontrolujte štruktúru zdroja údajov. Mali by sa vám zobraziť dve navzájom pripojené tabuľky: Primárna tabuľka a sekundárna tabuľka. Ak chcete zobraziť jednotlivé polia v tabuľke, začiarknite políčko Zobraziť stĺpce tabuľky. Po dokončení prezerania štruktúry údajov kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Zrušte začiarknutie políčka Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte názov tohto pripojenia údajov zadajte názov pre pripojenie údajov.

 14. Začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

 15. Kliknite na tlačidlo Dokončiť a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v dialógovom okne Pripojenia údajov.

Pripojenie prvého zoznamu k údajom

Teraz, keď ste už vytvorili údajové pripojenie k sekundárnemu zdroju údajov, môžete pripojiť prvý zoznam v šablóne formulára k tabuľkám v databáze.

 1. V šablóne formulára dvakrát kliknite na rozbaľovací zoznam, ktorý ste predtým vložili.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu v časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 4. V poli Zdroj údajov skontrolujte, či je vybraté údajové pripojenie, ktoré ste vytvorili.

 5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 6. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na názov tabuľky obsahujúcej údaje, ktoré chcete zobraziť v rozbaľovacom zozname (v tomto príklade je to tabuľka d:Kategórie) a potom kliknite na položku OK.

  Poznámka: Žlté pozadie v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny znamená, že pracujete so sekundárnym zdrojom údajov.

 7. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Hodnota.

 8. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny skontroluje, či je spojovacie pole (v tomto príklade :Identifikácia kategórie) vybraté, a potom kliknite na položku OK. Toto je hodnota, ktorá sa uloží, keď používateľ urobí výber v rozbaľovacom zozname.

 9. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Zobrazovaný názov.

 10. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na názov poľa, ktoré chcete zobraziť v rozbaľovacom zozname (v tomto príklade je to d:Názov kategórie).

 11. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Pripojenie druhého zoznamu k údajom

Teraz budete musieť pripojiť druhý zoznam k databáze. Pri vytváraní tohto údajového pripojenia budete chcieť použiť filter na druhý zoznam. Tento filter naplní druhý zoznam príslušnými hodnotami podľa hodnôt vybratých v prvom zozname.

 1. V šablóne formulára dvakrát kliknite na štandardný zoznam.

 2. Kliknite na kartu Údaje.

 3. V dialógovom okne Zoznam - vlastnosti v časti Položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 4. V poli Zdroj údajov skontrolujte, či je vybraté údajové pripojenie, ktoré ste vytvorili.

 5. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Položky.

 6. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny rozbaľte primárnu skupinu (v tomto príklade d:Kategórie) a potom kliknite na sekundárnu skupinu, ktorá zodpovedá tabuľke obsahujúcej údaje, ktoré sa majú zobraziť v kaskádovom zozname (v tomto príklade Produkty).

 7. Kliknite na tlačidlo Filtrovať údaje.

 8. V dialógovom okne Filtrovať údaje kliknite na tlačidlo Pridať.

 9. V dialógovom okne Zadajte podmienky filtrovania skontrolujte v prvom poli, či je spojovacie pole zo sekundárnej tabuľky (v tomto príklade Produkty) začiarknuté.

  Dôležité: Ak spojovacie polia majú rovnaký názov v oboch tabuľkách, skontrolujte, či ste vybrali to správne pole. Polia v jednotlivých tabuľkách sú spoločne zoradené v zozname. Tak môžete pomocou názvov okolitých polí určiť, ktoré je to správne. V tomto príklade vyberieme pole Identifikácia kategórie, ktoré sa zobrazuje spolu s ďalšími poľami z tabuľky Produkty.

 10. V treťom poli kliknite na položku Vybrať pole alebo skupinu.

 11. V poli Zdroj údajov v dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na položku Hlavný, kliknite na pole Zoznam1 a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Teraz máte nastavený filter, ktorý porovnáva hodnotu vybratú v rozbaľovacom zozname poľa (pole Zoznam1) so zoznamom hodnôt v štandardnom zozname.

 12. Kliknite trikrát na položku OK, čím sa vrátite do dialógového okna Zoznam - vlastnosti.

 13. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Hodnota.

 14. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny vyberte hodnotu, ktorú chcete uložiť, keď používateľ vykonáva výber v zozname. V tomto príklade chceme uložiť pole Identifikácia produktu na neskoršie použitie. Preto vyberieme skupinu :Identifikácia produktu a potom klikneme na položku OK.

 15. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Vzhľad tlačidla vedľa poľa Zobrazovaný názov.

 16. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na názov poľa, ktoré chcete zobraziť v zozname (v tomto príklade je to položka d:Názov produktu).

 17. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Testovanie zoznamov

Teraz, keď ste už pripojili druhý zoznam k databáze a použili filter, môžete vyskúšať zoznamy, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

 1. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

 2. V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu. Štandardný zoznam by mal zobraziť príslušné hodnoty zo sekundárnej tabuľky v závislosti od spojovacieho poľa, ktoré ste si vybrali.

Tip: Ak zoznamy nefungujú správne, skontrolujte filter pre druhý zoznam, aby ste sa uistili, že porovnáva pole Zoznam1 s poľom Identifikácia kategórie.

Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×