Vytvorenie kartogramu

Na porovnanie hodnôt a zobrazenie kategórií v jednotlivých geografických oblastiach môžete použiť kartogram. Je užitočný, ak vaše údaje obsahujú geografické oblasti, ako napríklad krajiny alebo oblasti, štáty, okresy alebo poštové smerovacie čísla.

Pozrite si, ako vám Doug z tímu odborníkov na Office stručne predstaví kartogramy:

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Stiahnite si naše príklady

Môžete si stiahnuť zošit s viacerými príkladmi kartogramov podobnými kartogramu v tomto článku.

Zobrazenie hodnôt a kategórií

Pomocou máp môžete zobraziť hodnoty aj kategórie, pričom v oboch prípadoch sa používa iný spôsob zobrazovania farieb. Hodnoty sa zobrazujú v jemných odtieňoch dvoch alebo troch farieb. Kategórie sa zobrazujú úplne odlišnými farbami.

V časti Krajiny podľa počtu obyvateľov sú napríklad použité hodnoty. Hodnoty predstavujú celkový počet obyvateľov v jednotlivých krajinách. V každej krajine sa hodnoty vykresľujú odtieňmi spektra dvoch farieb. Farba jednotlivých oblastí sa určuje na základe toho, kam v danom spektre hodnota spadá v závislosti od ostatných hodnôt.

Údaje hodnôt v kartograme v Exceli

V nasledujúcom príklade (Krajiny podľa kategórie) sa kategórie zobrazujú pomocou štandardnej legendy určenej na zobrazenie skupín alebo vzťahov. Každý údajový bod je znázornený úplne odlišnou farbou.

Kartogram v Exceli podľa kategórie

Vytvorenie kartogramu

 1. Môžete skopírovať údaje, ktoré sme použili v našich príkladoch, prípadne podobným spôsobom nastavte vlastné údaje. V prvom stĺpci uveďte geografickú polohu (krajinu alebo oblasť, štát alebo kraj, okres alebo PSČ) a do druhého stĺpca zadajte číselné hodnoty alebo hodnoty podľa kategórií. V niektorých prípadoch bude možno potrebné pridať ďalšiu úroveň geografických údajov (pozrite si časť Najčastejšie otázky).

  Krajina

  Kategória

  Počet obyvateľov

  Argentína

  B

  43 850

  Austrália

  C

  24 233 900

  Brazília

  B

  2 206 754 000

  Čína

  D

  11 376 830 000

  Francúzsko

  E

  665 255 000

  India

  D

  11 289 690 000

  Mexiko

  A

  1 128 632 000

  Namíbia

  F

  22 324 388

  Rusko

  D

  1 146 691 000

  Švédsko

  E

  99 920 881

  Spojené arabské emiráty

  F

  99 856 000

  USA

  A

  3 323 675 000

 2. V rozsahu údajov vyberte ľubovoľnú bunku.

  Tip: Ak ste tak ešte neurobili, teraz je ten správny čas na nastavenie údajov v podobe excelovej tabuľky. Excelová tabuľka naformátuje za vás údaje a pridá filtre. Zároveň zjednoduší vytváranie kontingenčných tabuliek, čím uľahčí ich analýzu.

 3. Kliknite na položky Vložiť > Grafy > Odporúčané grafy alebo na položky Vložiť > Grafy > Mapy a potom vyberte kartogram.

  Skupina pása s nástrojmi v grafe v Exceli

  V závislosti od údajov zobrazí Excel ukážku mapy s hodnotami alebo kategóriami.

  Mapa hodnôt

  Mapa kategórií

  Graf s odporúčanými hodnotami v kartograme v Exceli Odporúčaná kategória v kartograme v Exceli
 4. Po stlačení klávesu OK Excel vloží mapu.

Formátovanie kartogramu

Po vytvorení mapy môžete jej vzhľad jednoducho upraviť. Stačí kliknúť na mapu a na páse s nástrojmi Nástroje pre grafy vybrať kartu Návrh alebo Formát. Na graf môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať si z možností v ponuke, prípadne dvakrát kliknúť na graf a vybrať pracovnú tablu Formátovanie objektov, ktorá sa zobrazí na pravej strane okna Excelu. Zobrazia sa aj Možnosti radu špecifické pre kartogramy (pozrite nižšie).

Nástroje na páse s nástrojmi kartogramu v Exceli

Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie grafu.

Poznámky: 

 • K dispozícii je viacero možností radu špecifických pre kartogramy, nie sú však podporované v zariadeniach s Androidom ani v Exceli Mobile. Ak potrebujete v kartograme použiť niektoré z možností radu, môžete graf vytvoriť v Exceli pre Windows a zobraziť ho v zariadení s Androidom alebo v Exceli Mobile.

 • Možnosti radu pracovnej tably Formátovanie objektov v kartograme v Exceli

 • Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie grafu.

 • Projekcie mapy: zmena projekcií máp.

 • Oblasť mapy: zmena úrovne priblíženia na mape počnúc od zobrazenia štátov alebo krajov až po zobrazenie celého sveta.

 • Označenia mapy: zobrazenie geografických názvov krajín alebo oblastí. Názvy môžete zobraziť podľa vhodnosti alebo môžete zobraziť všetky označenia.

Najčastejšie otázky

Otázka: Pri používaní niektorých miest sa vytvorí prázdna mapa a zobrazí sa chyba, prípadne sa niektoré body zobrazia na mapách iných krajín.

Kartogram v Exceli s jednoznačnými údajmi

Odpoveď: Ak zadávate údaje, ktoré sa môžu vyskytovať na viacerých miestach na svete, Mapy nedokážu bez presnejších pokynov rozoznať rozdiel medzi týmito podobnými miestami. Ak je to možné, pridajte k údajom ešte jeden stĺpec. Umožníte tak Mapám jednoduchšiu orientáciu. Tieto údaje sa napríklad nemusia priradiť na mapu podľa vašich očakávaní, keďže na svete existuje mnoho miest, kde sú tieto údaje platnými názvami okresov.

Nejednoznačné údaje v kartograme v Exceli

Údaje sa však na mapu priradia správne, ak vytvoríte dodatočný stĺpec s podrobnejšími informáciami. Ide o odstraňovanie nejednoznačností:

Jednoznačné údaje v kartograme v Exceli

Graf s jednoznačnými údajmi v kartograme v Exceli

Obmedzenia

 • Kartogramy dokážu zakresliť len podrobné geografické informácie, kde mestá, zemepisná šírka a dĺžka a priradenie ulíc nie je podporované. Kartogramy podporujú len jednorozmerné zobrazenia. Ak potrebujete viacrozmerné zobrazenie podrobností, môžete použiť funkciu Trojrozmerná mapy v Exceli.

 • Ak chcete vytvárať nové mapy alebo pripájať údaje do existujúcich máp, vyžaduje sa online pripojenie (aby sa bolo možné pripojiť k službe Mapy Bing).

 • Existujúce mapy môžete zobraziť aj bez online pripojenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×