Vytvorenie kalendára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kalendár je možné používať na ukladanie udalostí týkajúcich sa tímov, napríklad schôdzí, spoločenských udalostí a celodenných udalostí. Kalendár umožňuje sledovanie dôležitých úloh tímu, ako sú termíny dodania alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval.

Prehľad

Služba Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje predvolený kalendár, ktorý je možné prispôsobiť a aktualizovať. V prípade potreby je možné vytvoriť ďalšie kalendáre.

Týždenné zobrazenie vybraté v kalendári

1. Kalendáre majú rôzne zobrazenia.

2. Celodenné udalosti sa zobrazujú na začiatku kalendára podľa dátumu. Ostatné udalosti sa zobrazujú podľa dátumu a času.

Udalosti môžete pridávať do kalendára na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, dokonca môžete do kalendára pridávať žiadosti o schôdzu a prílohy prostredníctvom e-mailových správ. Ak používate program kompatibilný so službou Windows SharePoint Services 3.0, napríklad program Microsoft Office Outlook 2007, kalendár na lokalite môžete zobraziť a aktualizovať vo vlastnom programe kalendára.

Kalendáre umožňujú spravovať a zobrazovať denný, týždenný a mesačný harmonogram. Ktorékoľvek z týchto zobrazení môžete pre lokalitu nastaviť ako predvolené, alebo môžete vytvoriť vlastné zobrazenia. V zobrazení môžete prechádzať dopredu a dozadu, napríklad na zobrazenie ďalšieho mesiaca.

Výber iného mesiaca v kalendári

Na jednoduché prehľadávanie kalendára je možné použiť mriežku. Ak zobrazíte určitú udalosť, napríklad konferenciu v máji 2008, a potom chcete zobraziť možný dátum konferencie v nasledujúcom roku, môžete rýchlo prejsť na máj 2009.

Proces aktualizácie kalendára môžete spravovať podobne, ako spravujete aktualizácie ľubovoľného zoznamu. Môžete požadovať schválenie položiek odoslaných do kalendára a môžete určovať, ktoré skupiny používateľov môžu zobraziť udalosti pred schválením. Môžete tiež sledovať verzie položiek kalendára, čo umožňuje zobrazenie vykonaných zmien a obnovenie predchádzajúcich verzií.

Kalendár sa vytvorí automaticky, keď služba Windows SharePoint Services 3.0 vytvorí novú lokalitu. Ak nechcete kalendár prispôsobiť, vy a váš tím môžete do kalendára pridávať udalosti podľa postupu uvedeného nižšie. Kalendár môžete prispôsobiť zmenou jeho názvu alebo iných nastavení. Ak to chcete spraviť, musíte mať povolenie na zmenu návrhu zoznamov na lokalite.

 1. Na paneli pre rýchle spustenie kliknite na položku Kalendár.

  Ak sa položka Kalendár nezobrazuje, kliknite na príkaz Zobraziť obsah celej lokality a potom na položku Kalendár.

 2. Ak chcete zmeniť nastavenia pre tento kalendár na ponuku nastavenia Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

 3. Ak chcete zmeniť názov a popis, v časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Názov, popis a navigácia a zadajte iný názov a popis.

 4. Zmeňte ďalšie požadované nastavenia a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Vráťte sa do kalendára kliknutím na jeho názov na navigačnom paneli v hornej časti.

 1. Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

  Tip: Vo väčšine prípadov je možné použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla namiesto vykonania tohto kroku.

 1. V časti Sledovanie kliknite na položku Kalendár.

 2. Do poľa Názov zadajte názov kalendára. Názov kalendára je povinný.

  Názov sa zobrazí v hornej časti stránky kalendára, stane sa súčasťou webovej adresy stránky kalendára a zobrazí sa v navigačných prvkoch, ktoré pomáhajú používateľovi vyhľadať a otvoriť kalendár.

 3. Do poľa Popis zadajte popis účelu kalendára. Zadanie popisu nie je povinné.

  Popis sa zobrazí v hornej časti stránky kalendára vo väčšine zobrazení pod názvom kalendára. Ak pre zoznam plánujete povoliť prijímanie obsahu prostredníctvom e-mailových správ, do popisu môžete pridať e-mailovú adresu kalendára, aby túto adresu mohli používatelia ľahko nájsť.

 4. Ak chcete pridať prepojenie na kalendár na paneli pre rýchly prístup, kliknite na položku Áno v sekcii Navigácia.

 5. Ak je na stránke Nové k dispozícii sekcia E-mail, správca povolil pre lokalitu prijímanie obsahu prostredníctvom e-mailov. Ak chcete, aby používatelia mohli pridávať udalosti do kalendára odoslaním e-mailu, kliknite na položku Áno. Do poľa E-mailová adresa potom zadajte prvú časť adresy, ktorú majú používatelia pre kalendár používať.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Nasledujúci postup použite na pridanie udalosti do kalendára, ktorý zobrazujete na lokalite SharePoint.

 1. Ak kalendár nie je otvorený, kliknite na jeho názov na paneli pre rýchly prístup.

  Ak sa názov kalendára nezobrazí, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov kalendára.

 2. V ponuke nové Ponuka Nové , kliknite na položku Nová položka.

 3. Ak chcete položku nastaviť ako celodennú udalosť, takže sa nebude zobrazovať v určitom časovom úseku kalendára, v sekcii Celodenná udalosť začiarknite políčko Nastavte túto činnosť ako celodennú, ktorá nezačína ani nekončí o určitej hodine.

 4. Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, napríklad o 11:00 každú stredu, v sekcii Opakovanie začiarknite políčko Nastaviť túto udalosť ako opakovanú.

 5. Zadajte ďalšie požadované informácie a kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Po vytvorení udalosti môžete vytvoriť lokalita centra schôdzí. Ďalšie informácie o lokalitách centier schôdzí nájdete v prepojeniach, ktoré sú uvedené v časti Pozrite tiež.

Kalendáre môžu byť nastavené tak, aby používatelia mohli pridávať položky odoslaním e-mailovej správy, ak je na lokalite povolený príjem obsahu prostredníctvom e-mailov. Položky kalendára je možné poslať z kalendára alebo e-mailového programu, ktorý podporuje formát iCalendar.

Skôr ako odošlete e-mail do kalendára, musíte zistiť, či je kalendár nastavený na prijímanie e-mailov. Ak áno, potom musíte získať jeho adresu.

 1. Ak chcete získať e-mailovú adresu kalendára, skúste vykonať niektoré z nasledovných krokov:

  • Prehľadajte adresár e-mailového programu. Ak tam e-mailová adresa nie je, získate ju od osoby, ktorá nastavila kalendár. Adresu potom pridajte do zoznamu kontaktov e-mailového programu, aby ste ju neskôr ľahko našli.

  • Pozrite si popis kalendára, ktorý sa nachádza hneď pod názvom kalendára. Majiteľ lokality mohol pridať e-mailovú adresu kalendára do jeho popisu.

  • Pozrite si nastavenie e-mailov pre zoznam, ak sa e-mailová adresa kalendára nezobrazuje v popise a ak máte povolenie na zobrazenie nastavení kalendára:

   1. Ak zoznam ešte nie je otvorený, kliknite na paneli Rýchle spustenie na jeho názov.

    Ak sa názov zoznamu nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu.

   2. V ponuke Nastavenie Settings menu kliknite na položku Nastavenia zoznamu.

   3. Ak má kalendár povolené prijímať e-maily, jeho adresa sa zobrazuje v časti Informácie o zozname vedľa položky E-mailová adresa.

  • Použite e-mailovú adresu vašej skupiny SharePoint na odoslanie položky kalendára, napríklad žiadosti a schôdzu alebo stretnutie, v e-mailovej správe. Vaša organizácia môže mať vlastný zoznam e-mailov, tzv. skupinu lokality SharePoint, ktorá jej členom umožňuje posielať si navzájom e-maily. Adresa skupiny lokality SharePoint môže obsahovať adresu kalendára, takže keď odošlete žiadosť o schôdzu členom skupiny, položky sa automaticky pridajú do kalendára lokality SharePoint.

 2. Ak chcete poslať položku kalendára, pošlite žiadosť o schôdzu alebo stretnutie z e-mailového alebo kalendárového programu.

  Kalendáre je možné nastaviť tak, aby prostredníctvom e-mailu prijímali aj prílohy položiek. Ak chcete prílohu zahrnúť do zoznamu, priložte k svojej žiadosti o schôdzu aj súbor tak, ako zvyčajne.

 3. V žiadosti o schôdzu zadajte adresu kalendára do poľa Komu alebo Kópia. Ak vaša skupina lokality SharePoint už kalendár obsahuje, zadajte e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

 4. Odošlite správu. Vo väčšine e-mailových aplikácií je na odoslanie správy potrebné kliknúť na tlačidlo Odoslať.

Poznámka: Ak na lokalitu SharePoint odošlete prostredníctvom e-mailovej správy položku kalendára, je potrebné informovať účastníkov schôdze o prípadných zmenách. Ak zmeníte detaily schôdze na lokalite SharePoint, aktualizácia alebo zrušenie schôdze sa z lokality SharePoint neodošle automaticky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×