Vytvorenie jedinečných ID projektov pre moje projekty v Projecte Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

< Ďalšia pomoc pre Project

Pri vytváraní nových projektov v Projecte Online môžu niektoré spoločnosti chcieť pre každý projekt vytvoriť a priradiť mu jedinečné ID. Používateľom to umožní odkazovať na projekt namiesto názvu projektu jedinečným ID projektu, keďže názov projektu sa môže meniť.

Správca projektu môže nastaviť Project Online tak, aby sa pre každý nový projekt vytvorilo jedinečné ID projektu na základe konfiguračných nastavení typu podnikového projektu (EPT). Nastavenia ID projektu daného EPT môžete nakonfigurovať tak, aby sa pri vytvorení nového projektu s použitím EPT vytvorilo pre nový projekt jedinečné ID projektu na základe nakonfigurovaných vlastností tvorby názvov.

Konfigurácia nastavení ID projektu pri vytváraní nového typu podnikového projektu v Projecte Online

 1. Na domovskej stránke aplikácie Project Web App vyberte položku Nastavenia Servera.

 2. Na stránke Nastavenia servera v časti Stránky s podrobnosťami o pracovnom postupe a projekte kliknite na položku Typy podnikového projektu.

 3. Vyberte položku Nový typ podnikového projektu.

 4. Na stránke Nový typ podnikového projektu zadajte do poľa Názov názov typu podnikového projektu, ktorý chcete vytvoriť. Ak bude daný EPT používať napríklad finančné oddelenie pre projekty s vysokým rizikom, môžete zadať názov Finančné oddelenie (vysoké riziko).

 5. Do poľa Popis zadajte popis EPT. Napríklad: Tento EPT je určený na použitie finančným oddelením na tvorbu projektov s vysokým rizikom.

 6. V časti Identifikácia projektu zadajte informácie, ktoré sa použijú na vytvorenie jedinečného ID pre projekty vytvorené s použitím šablóny EPT:

  • Do poľa Predpona môžete zadať znaky, ktoré majú byť na začiatku každého vygenerovaného ID projektu. Napríklad môžete určiť, aby ID projektu pre projekty vytvorené s použitím EPT pre finančné oddelenie začínalo predponou FIN_. Toto pole je voliteľné.

  • Do poľa Počiatočné číslo zadajte číslo, ktoré bude slúžiť ako východiskový bod pre ID projektov, ktoré sa budú generovať pre tento EPT. Ak napríklad chcete, aby prvé ID projektu bolo 10001, môžete zadať 10001. Toto pole je povinné.

  • Do poľa Prípona môžete zadať znaky, ktoré sa majú pripojiť na koniec ID projektu vytvoreného s použitím tohto EPT. Ak napríklad toto EPT používa len finančné oddelenie na vytváranie projektov s vysokým rizikom, môžete zadať príponu _VR. Toto pole je voliteľné.

  • V poli Minimálna číslicu výplň zadajte počet číslic, ktoré chcete mať novovytvorených ID projektu. Napríklad, ak zadáte 3 a sa začína číslom 1, prvé tri identifikácie projektu, ktoré sa vytvorí sú 001 a 002003. Ak zadáte 5 začína číslom 1, prvé tri identifikácie projektu, ktoré sa vytvorí sú 00001 a 0000200003.

   Nastavenie ID projektov

Pri použití vzorových nastavení vo vyššie uvedenom postupe by sa v EPT s názvom Finančné oddelenie (vysoké riziko) vytvorili tieto ID projektov:

 • FIN_10001_VR

 • FIN_10002_VR

 • FIN_10003_VR

 • atď.

Poznámka: Polia Predpona a Prípona sú síce voliteľné, zadanie jedinečnej predpony alebo prípony však predstavuje najjednoduchší spôsob na zabezpečenie jedinečnosti v rámci všetkých EPT.

Najvhodnejšie postupy

Vo väčších organizáciách by sa správcovia projektov alebo PMO v záujme zabezpečenia jedinečnosti mali dohodnúť na pravidlách tvorby názvov a číslovania. Okrem toho je tiež vhodné zdokumentovať nastavenia EPT. Napríklad:

Predpona

Počiatočné číslo

Prípona

Minimálne odsadenie čísla

Použité pri projektoch pre tento tím

Fin_

10001

_VR

1

Finančný tím: Projekty s vysokým rizikom

IT_

10001

1

IT tím

MKT_

10001

1

Marketingový tím

Ďalšie najvhodnejšie postupy

 • Na zabezpečenie jedinečnosti v rámci rôznych EPT je dôležité, aby ste pred konfiguráciou týchto EPT určili pravidlá tvorby názvov, na základe ktorých sa budú ID projektov rozčleňovať.

 • Ak plánujete aktualizovať hodnotu ID projektu programovaním prostredníctvom objektového modelu na strane klienta (CSOM), jedinečnosť hodnoty bude potrebné spravovať pomocou vlastného kódu, aby sa predišlo vytváraniu duplikátov.

 • ID projektu možno upraviť, ak je pridané na stránke s podrobnosťami o projekte. Tento postup môžete použiť na vykonanie ad hoc úprav hodnoty ID projektu v prípade potreby. Ak potrebujete vykonať ad hoc zmeny, v záujme zabezpečenia jedinečnosti ID projektov sa ako vždy presvedčte, že sa uplatňujú štandardizované pravidlá tvorby názvov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×