Vytvorenie frontu telefónnym systémom hovoru

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Skype Business Online Cloud Pobočková Ústredňa hovorov frontoch patrí pozdravy, ktoré sa používajú, keď vám niekto zavolá na telefónne číslo pre vašu organizáciu, možnosť automaticky dať hovory na zadržať a vyhľadať ďalšiu prostriedku k dispozícii hovoru na spracovanie hovoru počas počúvať hudbu počas podržania volajúcich. Môžete vytvoriť jeden alebo viaceré hovoru frontoch pre vašu organizáciu.

Poskytnúť frontoch hovorov Pobočková Ústredňa cloudu:

 • Pozdrav svojej organizácie.

 • Stlačte a podržte hudbu počas ľudia čakajú.

 • Presmerovanie hovorov na volanie do e-mailu distribučné zoznamy a skupiny zabezpečenia.

 • Nastavenia pre maximálnu veľkosť frontu hovoru, časový limit a možnosti ovládania hovoru.

Keď niekto zavolá telefónne číslo, ktoré je nastavenie s hovoru fronte, počuje pozdrav prvý (ak je niektorý nastavenie), a potom bude dať vo fronte a počkajte, kým ďalší agent k dispozícii hovoru. Osoba žiadajúca telefonické bude počuť hudbu pri podržaní hovoru, čaká sa a hovory ponúkne agentov call spôsobom Prvý v, First Out (FIFO).

Všetky hovory čakajúcich vo fronte bude rozložená pomocou telefónneho systému smerovania režime:

 • Prvý hovor vo fronte budú zvoniť všetky agentov call v rovnakom čase.

  Poznámka : Nazýva sa nebude agentov call, ktorí sú Offline alebo ste určili ich prítomnosti na možnosť Nerušiť.

 • Agentov call sa odošle iba jeden prichádzajúce hovory upozornenie (pre hovory vedúci fronte) naraz.

 • Po hovoru agenta prijíma hovor, ďalší prichádzajúci hovor vo fronte bude začínať zvonenia hovorov agentov.

Ak chcete začať používať frontoch hovoru, je dôležité pamätať na niekoľko vecí:

 • Vaša organizácia musí mať (minimálne) Enterprise E3 plus Skype licenciu Pobočková Ústredňa cloudu Business alebo Enterprise E5. Počet Skype for Business Pobočková Ústredňa cloudu používateľských licencií, ktoré sú priradené vplyvy číslo služby čísla, ktoré sú k dispozícii pre frontoch hovoru. Počet frontoch hovoru môžete mať závisí od čísla Skype for Business Pobočková Ústredňa cloudu a konferencií prostredníctvom verejnej telefónnej siete licencií, ktoré sú priradené vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o licenciách, prejdite sem.

  Poznámka : Ak chcete presmerovať hovory na ľudia vo vašej organizácii, ktoré sú Online, musia mať licenciu Pobočková Ústredňa cloudu a povolená funkcia Enterprise Voice alebo máte PSTN volanie plán. V téme Priradenie Skypu for Business licencie. Ak chcete povoliť ich Enterprise Voice, môžete použiť prostredie Windows PowerShell. Napríklad spustiť: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Ďalšie informácie o PSTN volanie nájdete v téme čo je PSTN volanie? a PSTN volanie plány pre Skype for Business

  Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované ako zavolať frontu agentov.

 • Môžete priradiť len platené a bezplatné služby telefónne číslo, ktoré máte v Skype for Business centrum spravovania alebo presunuté z iného poskytovateľa na frontoch hovorov Pobočková Ústredňa cloudu. Získať a použiť službu bezplatné čísla, budete musieť nastaviť PSTN spotreba Fakturácia. Chcete urobiť, pozrite si tému čo je PSTN spotreba fakturácie? a Nastavenie PSTN spotreba fakturácie.

  Poznámka : Telefónneho čísla používateľov (účastníka) nie je priradené k call frontoch - iba služby platené alebo bezplatné telefónne čísla môžu byť použité.

 • Keď ste distribúciu prichádzajúce hovory z hovorov frontu Pobočková Ústredňa cloudu, týchto klientov sú podporované pre agentov call:

  • Skype for Business desktop klienta 2016 (32 a 64-bitové verzie)

  • Počítačového klienta Lync 2013 (32 a 64-bitové verzie)

  • Všetky IP telefónu modely podporované pre Skype for Business Online. Nájdete v téme Začíname telefóny pre Skype for Business Online.

  • Mac klienta Skype for Business (verzia 16.8.196 alebo novšia verzia)

  • Android klienta Skype for Business (verzia 6.16.0.9 alebo novšia verzia)

  • iPhone klienta Skype for Business (verzia 6.16.0 alebo novšia verzia)

  • iPad klienta Skype for Business (verzia 6.16.0 alebo novšia verzia)

Predtým, ako môžete vytvoriť a nastaviť váš hovor frontoch, budete musieť získať alebo preniesť svoje existujúce platené alebo bezplatné služby čísla. Keď platené alebo bezplatné služby telefónne čísla, budú sa objaví v Skype for Business centrum spravovania > hlas > kartu telefónne čísla a čísla typu uvedené sa uvedú ako služba – bezplatné. Čísla služby, pozrite si tému Začíname v Skype for Business služby telefónnych čísel alebo ak chcete na prenos a existujúce číslo služby, pozrite si tému prenos telefónne čísla na Skype for Business Online.

Poznámka : Ak ste mimo USA, Skype for Business centrum spravovania nemožno použiť na získanie čísla služby. Prejdite sem namiesto toho a zistite, ako urobiť z mimo USA

V Skype for Business centra spravovania, kliknite na položku smerovanie hovorov > zavolať frontoch a potom kliknite na položku Pridať novú:

Nastavenia hovoru frontu.

1

Názov Zadajte popisný zobrazovaný názov pre front hovoru. Je to potrebné a môže obsahovať najviac 64 znakov vrátane medzier.

Tento názov sa zobrazí v upozornení na prichádzajúci hovor.

2

Telefónne číslo Vyberte službu platené alebo bezplatné telefónne číslo pre front hovoru. Je to potrebné.

Ak nie sú v zozname, je potrebné na získanie čísla služby, pred vytvorením tohto frontu hovoru. Získať vaše služby čísla, v téme Začíname v Skype for Business služby telefónnych čísel

3

Domény Ak je to možné, vyberte položku Office 365 domény, ktorý chcete použiť. Toto je len k dispozícii, ak máte viac ako jednu doménu používa so službami Office 365. Ak máte viac než jeden, musíte sa zobrazí názov domény zo zoznamu.

Napríklad, mohli ste doménou, napríklad: contoso.com or redmond.contoso.com

Nastavenia hovoru frontu.

1

Pozdrav je voliteľná. Toto je pozdrav, ktorý sa prehrá, aj pre ľudí, ktorí volať do frontu volania.

Môžete nahrať zvukový súbor (.wav, .mp3 ani .wma formátov).

2

Hudba na držte, môžete buď použiť predvolené hudby podržania k dispozícii fronte hovorov alebo môžete nahrať zvukový súbor vo formáte .wav, mp3 alebo .wma, ak chcete použiť ako svoj vlastný hudbu pri podržaní hovoru.

Nastavenie hovoru frontoch.

1

Agentov call (maximálne 50) môže byť:

 • Online používateľ so Skypom for Business Pobočková Ústredňa cloudu licencií a povolená funkcia Enterprise Voice alebo majú PSTN volanie v pláne.

  Poznámka : Ak chcete presmerovať hovory na ľudia vo vašej organizácii, ktoré sú Online, musia mať licenciu Pobočková Ústredňa cloudu a povolená funkcia Enterprise Voice alebo máte PSTN volanie plán. V téme Priradenie Skypu for Business licencie. Ak chcete povoliť ich Enterprise Voice, môžete použiť prostredie Windows PowerShell. Napríklad spustiť: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • Používateľov online prostredníctvom so Skypom for Business Pobočková Ústredňa cloudu licencie alebo plán hovory verejnej telefónnej siete, ktoré sú pridané do e-mailu distribučný zoznam alebo skupinu zabezpečenia. Nové agenta pridané kvôli distribučný zoznam alebo skupinu zabezpečenia začať prijímať hovory z hovoru frontu môže trvať až 30 minút. Novovytvorené distribučný zoznam alebo zabezpečenia skupinu môže trvať až 48 hodín k dispozícii na použitie s frontoch hovoru.

  Poznámka : Skupiny služieb Office 365 (moderná skupiny) nemožno použiť s frontoch hovoru.

Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 alebo Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované.

Nastavenie frontu hovoru.

1

Maximálna hodnota zavolá vo fronte Používa sa na nastavenie maximálny počet hovorov, ktoré môžete počkať, kým vo fronte v rovnakom čase. Predvolená hodnota je 50, ale je v rozsahu od 0 do 200.

Po dosiahnutí tejto hovor bude prebiehať spôsobom je nastavená na pri dosiahnutí maximálny počet hovorov nastavenia nižšie.

2

Pri dosiahnutí maximálny počet hovorov Keď hovor fronte dosiahne je maximálna veľkosť (nastaviť pomocou Maximum zavolá vo fronte nastavenia), môžete si vybrať, čo sa stane s nové prichádzajúce hovory.

 • Odpojiť so signálom nemám čas Hovor sa preruší.

 • Presmerovať na Keď vyberiete túto, máte tieto možnosti:

  • Osoba vo vašej spoločnosti Online používateľ so Skypom for Business Pobočková Ústredňa cloudu licencií a povolená funkcia Enterprise Voice alebo majú PSTN volanie v pláne. Môžete nastaviť, takže volanie v osoby sa môžu odoslať do hlasovej schránky. Na vykonanie tohto kroku vyberte osobu vo vašej spoločnosti a túto osobu začať sledovať bude mať ich hovory presmerovať priamo do hlasovej schránky.

   Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 a Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované.

  • Zavolať frontu Musí byť už vytvorená iného frontu hovoru, ale po vykonaní kroku potom môžete vybrať danú frontu hovoru.

  • Automatický telefónny systém Musí byť už vytvorená automatický telefónny systém, ale po zobrazení možností, potom môžete vybrať danú automatický telefónny systém. V téme Nastavenie automatického telefónneho systému Pobočková Ústredňa cloudu.

3

Ako dlho hovoru môžete čakať vo fronte Môžete tiež rozhodnúť, koľko času hovoru môže byť pri podržaní hovoru vo fronte pred jeho časový limit a musí byť presmerovaní alebo odpojený. Miesto, kde bude presmerovaný na základe nastavenia nastavenie keď hovoru časový limit. Môžete nastaviť čas od 0 do 45 minút.

4

 

Keď hovoru časový limit Keď hovor dosiahne limit môžete nastaviť na nastavenie času hovoru môžete čakať vo fronte, môžete vybrať, čo sa stane s Táto výzva:

 • Odpojenie Hovor sa preruší.

 • Presmerovať na Keď vyberiete túto, máte tieto možnosti:

  • Osoba vo vašej spoločnosti Online používateľ so Skypom for Business Pobočková Ústredňa cloudu licencií a povolená funkcia Enterprise Voice alebo majú PSTN volanie v pláne. Môžete nastaviť, takže volanie v osoby sa môžu odoslať do hlasovej schránky. Na vykonanie tohto kroku vyberte osobu vo vašej spoločnosti a túto osobu začať sledovať bude mať ich hovory presmerovať priamo do hlasovej schránky.

   Poznámka : Používatelia hosťované v lokálnom cez Skype for Business Server 2015 a Lync Server 2013 a 2010 nie sú podporované.

  • Zavolať frontu Musí byť už vytvorená iného frontu hovoru, ale po vykonaní kroku potom môžete vybrať danú frontu hovoru.

  • Automatický telefónny systém Musí byť už vytvorená automatický telefónny systém, ale po zobrazení možností, potom môžete vybrať danú automatický telefónny systém. Nájdete v téme Nastavenie automatického telefónneho systému Pobočková Ústredňa cloudu.

Zmena identifikácia volajúceho používateľa hovory do frontu

Identita používateľa môžete zabezpečiť tak, že zmeníte ich identifikáciu volajúceho pre odchádzajúce hovory do frontu hovor namiesto vytvorením politiku pomocou rutiny typu cmdlet New-CallingLineIdentity .

Na vykonanie tohto spustenia:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

Potom použiť politiku pre používateľa pomocou rutiny typu cmdlet Grant-CallingLineIdentity . Na vykonanie tohto spustenia:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Ďalšie informácie o tom, ako vykonať zmeny nastavení identifikácia volajúceho vo vašej organizácii môžete získať tu.

Chcete zistiť viac?

Môžete použiť aj prostredie Windows PowerShell na vytvorenie a nastavenie frontoch hovoru.

Tu sú rutiny cmdlet, ktoré potrebujete na spravovanie hovorov frontu.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×