Vytvorenie formulára pomocou služby Microsoft Forms

Microsoft Forms umožňuje vytvárať prieskumy, kvízy, dotazníky a zobraziť výsledky jednoducho hneď po ich prijatí.

Tip : Chcete vytvoriť kvíz? Začnite tu.

Ak chcete vytvoriť formulár, postupujte takto:

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu Microsoft Forms na adrese http://forms.microsoft.com.

 2. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou poverení školského alebo pracovného konta.

 3. V časti Vlastné formuláre kliknite na položku Nový formulár a začnite vytvárať formulár.

  Vytvorenie nového formulára prieskumu

 4. Zadajte názov formulára. Ak chcete, môžete zadať aj podnadpis.

  Poznámka : Názvy formulárov môžu obsahovať maximálne 90 znakov a podnadpis môže obsahovať maximálne 1 000 znakov.

  Zadaný názov a podnadpis nového formulára

 5. Kliknite na položku Pridať otázku, pomocou ktorej do formulára pridáte novú otázku. Môžete pridať otázky Voľba, Text, Hodnotenie alebo Dátum.

  Poznámka : Formulár sa počas vytvárania ukladá automaticky.

  Zobrazené typy otázok formulára: výber, text a hodnotenie.

 6. Pri otázka s výberom odpovede zadajte text, ktorý sa má zobrazovať pri otázke a pri každej možnosti na výber.

  Zobrazená otázka formulára s výberom odpovede a možnosťami

  Chcete pridať ďalšie možnosti na výber? Kliknite na položku Pridať možnosť, pomocou ktorej môžete okrem dvoch predvolených možností na výber pridať aj ďalšie. Kliknutím na položku Pridať možnosť Iné môžete pridať možnosť na výber, ktorá zobrazuje text Iné. Ak chcete výber odstrániť, kliknite na tlačidlo koša vedľa výberu. Môžete tiež vytvoriť otázku, ktorá vyžaduje alebo povoľuje viac možností výberu pre otázku, a to zmenou nastavení v dolnej časti otázky. Ak chcete, aby Microsoft Forms náhodne premiešal poradie možností, ktoré sa používateľom formulára zobrazia, kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Náhodné poradie možností.

  Tip : Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Podnadpis, čím pridáte k otázke podnadpis.

  Niektoré otázky s výberom odpovede spustia automatické návrhy.

  Možnosti navrhovaných odpovedí na otázku

  Ak chcete navrhované možnosti pridať ako možnosti, kliknite na ne. V nasledujúcom príklade sú vybraté možnosti Pondelok, Streda a Piatok.

  Niekoľko navrhovaných možností odpovedí na otázku

 7. Kliknutím na položku Pridať otázku pridáte do formulára ďalšie otázky. Ak chcete zmeniť poradie otázok, kliknite na šípky Nahor alebo Nadol na pravej strane každej otázky. Pri textových otázkach vyberte možnosť Dlhá odpoveď, ak chcete vo formulári zobraziť väčšie textové pole.

  Textová otázka zobrazená vo formulári

  Tip : Ak chcete otázku skopírovať, vyberte ju a potom kliknite na tlačidlo Skopírovať otázku Tlačidlo Skopírovať otázku v pravom hornom rohu.

 8. Pomocou textových otázok môžete nastaviť aj obmedzenia, keď majú byť odpoveďou čísla. Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Obmedzenia. Čísla môžete obmedziť výberom rôznych možností, napríklad Väčšie ako, Menšie ako, Medzi a mnoho ďalších.

  Zobrazená textová otázka s číselným obmedzením v rozmedzí od 1 do 6.

 9. Kliknite na položku Ukážka v hornej časti okna návrhu a pozrite sa, ako bude formulár vyzerať v počítači. Ak chcete formulár otestovať, v režime ukážky zadajte odpovede na otázky a kliknite na položku Odoslať.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v počítači

 10. Kliknutím na položku Mobilný telefón zobrazíte, ako bude váš formulár vyzerať v mobilnom zariadení.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v mobilnom zariadení

  Po dokončení prezerania ukážky formulára kliknite na tlačidlo Späť.

Ak chcete vytvoriť formulár, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou poverení školského alebo pracovného konta.

 2. Kliknite na položku Nové a potom vyberte položku Formuláre pre Excel a začnite vytvárať formulár.

  Možnosť Vložiť formulár pre Excel v Exceli Online

  Poznámka : Formuláre pre Excelsú dostupné pre OneDrive for Business a nové tímové lokality pripojené k skupinám Office 365. Získajte ďalšie informácie o skupinách v Office 365.

  Poznámka : Momentálne aktualizujeme túto funkciu a zavádzame zmeny, takže funkcia Formuláre pre Excel sa možno ešte nezobrazí. Ak sa funkcia Excelové prieskumy zobrazuje, pozrite si ďalšie informácie o excelových prieskumoch vo OneDrive a formulároch pre Excel vo OneDrive for Business.

 3. Zadajte názov formulára a potom kliknite na položku Vytvoriť.

 4. Kliknite na položku Pridať otázku, pomocou ktorej do formulára pridáte novú otázku. Môžete pridať otázky Voľba, Text, Hodnotenie alebo Dátum.

  Poznámka : Formulár sa počas vytvárania ukladá automaticky.

  Zobrazené typy otázok formulára: výber, text a hodnotenie.

 5. Pri otázka s výberom odpovede zadajte text, ktorý sa má zobrazovať pri otázke a pri každej možnosti na výber.

  Zobrazená otázka formulára s výberom odpovede a možnosťami

  Chcete pridať ďalšie možnosti na výber? Kliknite na položku Pridať možnosť, pomocou ktorej môžete okrem dvoch predvolených možností na výber pridať aj ďalšie. Kliknutím na položku Pridať možnosť Iné môžete pridať možnosť na výber, ktorá zobrazuje text Iné. Ak chcete výber odstrániť, kliknite na tlačidlo koša vedľa výberu. Môžete tiež vytvoriť otázku, ktorá vyžaduje alebo povoľuje viac možností výberu pre otázku, a to zmenou nastavení v dolnej časti otázky. Ak chcete, aby Microsoft Forms náhodne premiešal poradie možností, ktoré sa používateľom formulára zobrazia, kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Náhodné poradie možností.

  Tip : Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Podnadpis, čím pridáte k otázke podnadpis.

  Niektoré otázky s výberom odpovede spustia automatické návrhy.

  Možnosti navrhovaných odpovedí na otázku

  Ak chcete navrhované možnosti pridať ako možnosti, kliknite na ne. V nasledujúcom príklade sú vybraté možnosti Pondelok, Streda a Piatok.

  Niekoľko navrhovaných možností odpovedí na otázku

 6. Kliknutím na položku Pridať otázku pridáte do formulára ďalšie otázky. Ak chcete zmeniť poradie otázok, kliknite na šípky Nahor alebo Nadol na pravej strane každej otázky. Pri textových otázkach vyberte možnosť Dlhá odpoveď, ak chcete vo formulári zobraziť väčšie textové pole.

  Textová otázka zobrazená vo formulári

  Tip : Ak chcete otázku skopírovať, vyberte ju a potom kliknite na tlačidlo Skopírovať otázku Tlačidlo Skopírovať otázku v pravom hornom rohu.

 7. Pomocou textových otázok môžete nastaviť aj obmedzenia, keď majú byť odpoveďou čísla. Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Obmedzenia. Čísla môžete obmedziť výberom rôznych možností, napríklad Väčšie ako, Menšie ako, Medzi a mnoho ďalších.

  Zobrazená textová otázka s číselným obmedzením v rozmedzí od 1 do 6.

 8. Kliknite na položku Ukážka v hornej časti okna návrhu a pozrite sa, ako bude formulár vyzerať v počítači. Ak chcete formulár otestovať, v režime ukážky zadajte odpovede na otázky a kliknite na položku Odoslať.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v počítači

 9. Kliknutím na položku Mobilný telefón zobrazíte, ako bude váš formulár vyzerať v mobilnom zariadení.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v mobilnom zariadení

  Po dokončení prezerania ukážky formulára kliknite na tlačidlo Späť.

Ak chcete vytvoriť formulár, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou poverení školského alebo pracovného konta.

 2. Otvorte excelový zošit, do ktorého chcete formulár vložiť.

 3. V časti Tabuľky kliknite na položky Formulár > Nový formulár a začnite vytvárať formulár.

  Možnosť Vložiť nový formulár v Exceli Online

  Poznámka : Ak chcete povoliť tlačidlo Formulár, skontrolujte, či je excelový zošit uložený vo OneDrive for Business.

  Poznámka : Momentálne aktualizujeme túto funkciu a zavádzame zmeny, takže tlačidlo Formuláre sa možno ešte nezobrazí . Ak sa zobrazí tlačidlo Prieskum, pozrite si ďalšie informácie o prieskumoch v Exceli Online.

 4. Otvorí sa nová karta Microsoft Forms.

 5. Bude k dispozícii predvolený názov formulára. Ak ho chcete zmeniť, kliknite na názov a zadajte nový názov.

 6. Kliknite na položku Pridať otázku, pomocou ktorej do formulára pridáte novú otázku. Môžete pridať otázky Voľba, Text, Hodnotenie alebo Dátum.

  Poznámka : Formulár sa počas vytvárania ukladá automaticky.

  Zobrazené typy otázok formulára: výber, text a hodnotenie.

 7. Pri otázka s výberom odpovede zadajte text, ktorý sa má zobrazovať pri otázke a pri každej možnosti na výber.

  Zobrazená otázka formulára s výberom odpovede a možnosťami

  Chcete pridať ďalšie možnosti na výber? Kliknite na položku Pridať možnosť, pomocou ktorej môžete okrem dvoch predvolených možností na výber pridať aj ďalšie. Kliknutím na položku Pridať možnosť Iné môžete pridať možnosť na výber, ktorá zobrazuje text Iné. Ak chcete výber odstrániť, kliknite na tlačidlo koša vedľa výberu. Môžete tiež vytvoriť otázku, ktorá vyžaduje alebo povoľuje viac možností výberu pre otázku, a to zmenou nastavení v dolnej časti otázky. Ak chcete, aby Microsoft Forms náhodne premiešal poradie možností, ktoré sa používateľom formulára zobrazia, kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Náhodné poradie možností.

  Tip : Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Podnadpis, čím pridáte k otázke podnadpis.

  Niektoré otázky s výberom odpovede spustia automatické návrhy.

  Možnosti navrhovaných odpovedí na otázku

  Ak chcete navrhované možnosti pridať ako možnosti, kliknite na ne. V nasledujúcom príklade sú vybraté možnosti Pondelok, Streda a Piatok.

  Niekoľko navrhovaných možností odpovedí na otázku

 8. Kliknutím na položku Pridať otázku pridáte do formulára ďalšie otázky. Ak chcete zmeniť poradie otázok, kliknite na šípky Nahor alebo Nadol na pravej strane každej otázky. Pri textových otázkach vyberte možnosť Dlhá odpoveď, ak chcete vo formulári zobraziť väčšie textové pole.

  Textová otázka zobrazená vo formulári

  Tip : Ak chcete otázku skopírovať, vyberte ju a potom kliknite na tlačidlo Skopírovať otázku Tlačidlo Skopírovať otázku v pravom hornom rohu.

 9. Pomocou textových otázok môžete nastaviť aj obmedzenia, keď majú byť odpoveďou čísla. Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Obmedzenia. Čísla môžete obmedziť výberom rôznych možností, napríklad Väčšie ako, Menšie ako, Medzi a mnoho ďalších.

  Zobrazená textová otázka s číselným obmedzením v rozmedzí od 1 do 6.

 10. Kliknite na položku Ukážka v hornej časti okna návrhu a pozrite sa, ako bude formulár vyzerať v počítači. Ak chcete formulár otestovať, v režime ukážky zadajte odpovede na otázky a kliknite na položku Odoslať.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v počítači

 11. Kliknutím na položku Mobilný telefón zobrazíte, ako bude váš formulár vyzerať v mobilnom zariadení.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v mobilnom zariadení

  Po dokončení prezerania ukážky formulára kliknite na tlačidlo Späť.

Ak chcete vytvoriť formulár, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 pomocou poverení školského alebo pracovného konta.

 2. Otvorte onenotový poznámkový blok, do ktorého chcete formulár vložiť.

 3. Na karte Vložiť vyberte položku Formuláre.

  Možnosť Vložiť formulár vo OneNote Online.
 4. Otvorí sa panel Formuláre pre OneNote a ukotví sa v pravej časti onenotového poznámkového bloku.

  Panel Formuláre pre OneNote vo OneNote Online
 5. Kliknite na položku Prihlásiť sa.

 6. Keď sa zobrazí správa Formuláre pre OneNote chce zobraziť nové okno, kliknite na položku Povoliť.

 7. Na paneli Formuláre pre OneNote sa teraz zobrazí zoznam všetkých formulárov a kvízov, ktoré ste vytvorili.

  MS_Forms_OneNote_FormsPanel-generic
 8. V časti Vlastné formuláre kliknite na položku Nový formulár a začnite vytvárať formulár. Otvorí sa nové okno s prázdnym formulárom a predvoleným názvom (Formulár bez názvu).

 9. Kliknite na predvolený názov a pridajte vlastný. Môžete pridať aj popis formulára.

 10. Kliknite na položku Pridať otázku, pomocou ktorej do formulára pridáte novú otázku. Môžete pridať otázky Voľba, Text, Hodnotenie alebo Dátum.

  Poznámka : Formulár sa počas vytvárania ukladá automaticky. Na paneli Formuláre pre OneNote sa v časti Vlastné formuláre zobrazí nový formulár.

  Zobrazené typy otázok formulára: výber, text a hodnotenie.

 11. Pri otázka s výberom odpovede zadajte text, ktorý sa má zobrazovať pri otázke a pri každej možnosti na výber.

  Zobrazená otázka formulára s výberom odpovede a možnosťami

  Chcete pridať ďalšie možnosti na výber? Kliknite na položku Pridať možnosť, pomocou ktorej môžete okrem dvoch predvolených možností na výber pridať aj ďalšie. Kliknutím na položku Pridať možnosť Iné môžete pridať možnosť na výber, ktorá zobrazuje text Iné. Ak chcete výber odstrániť, kliknite na tlačidlo koša vedľa výberu. Môžete tiež vytvoriť otázku, ktorá vyžaduje alebo povoľuje viac možností výberu pre otázku, a to zmenou nastavení v dolnej časti otázky. Ak chcete, aby Microsoft Forms náhodne premiešal poradie možností, ktoré sa používateľom formulára zobrazia, kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Náhodné poradie možností.

  Tip : Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Podnadpis, čím pridáte k otázke podnadpis.

  Niektoré otázky s výberom odpovede spustia automatické návrhy.

  Možnosti navrhovaných odpovedí na otázku

  Ak chcete navrhované možnosti pridať ako možnosti, kliknite na ne. V nasledujúcom príklade sú vybraté možnosti Pondelok, Streda a Piatok.

  Niekoľko navrhovaných možností odpovedí na otázku

 12. Kliknutím na položku Pridať otázku pridáte do formulára ďalšie otázky. Ak chcete zmeniť poradie otázok, kliknite na šípky Nahor alebo Nadol na pravej strane každej otázky. Pri textových otázkach vyberte možnosť Dlhá odpoveď, ak chcete vo formulári zobraziť väčšie textové pole.

  Textová otázka zobrazená vo formulári

  Tip : Ak chcete otázku skopírovať, vyberte ju a potom kliknite na tlačidlo Skopírovať otázku Tlačidlo Skopírovať otázku v pravom hornom rohu.

 13. Pomocou textových otázok môžete nastaviť aj obmedzenia, keď majú byť odpoveďou čísla. Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) a potom kliknite na položku Obmedzenia. Čísla môžete obmedziť výberom rôznych možností, napríklad Väčšie ako, Menšie ako, Medzi a mnoho ďalších.

  Zobrazená textová otázka s číselným obmedzením v rozmedzí od 1 do 6.

 14. Kliknite na položku Ukážka v hornej časti okna návrhu a pozrite sa, ako bude formulár vyzerať v počítači. Ak chcete formulár otestovať, v režime ukážky zadajte odpovede na otázky a kliknite na položku Odoslať.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v počítači

 15. Kliknutím na položku Mobilný telefón zobrazíte, ako bude váš formulár vyzerať v mobilnom zariadení.

  Režim ukážky formulára triedneho prieskumu v mobilnom zariadení

  Po dokončení prezerania ukážky formulára kliknite na tlačidlo Späť.

 16. Nový formulár sa zobrazí v hornej časti zoznamu Vlastné formuláre pod tlačidlami Nový formulár a Nový kvíz.

  MS_Forms_OneNote_FormsPanel-generic
 17. Keď budete pripravení, môžete formulár vložiť do onenotového poznámkového bloku.

Máte pripomienky k službe Microsoft Forms?

Dajte nám vedieť, čo si myslíte. V pravom hornom rohu okna Microsoft Forms kliknite na položky Ďalšie možnosti (...) > Pripomienky. Môžete tiež navštíviť lokalitu User Voice a poskytnúť návrhy či hlasovať o nápadoch, ktoré už niekto pridal.

Pozrite tiež

Úprava nastavení formulára

Zmena motívu formulára

Kontrola výsledkov kvízu alebo formulára

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×