Vytvorenie externého zoznamu z tabuľky databázy SQL Azure pomocou služby Business Connectivity Services a zabezpečeného ukladacieho priestoru

Vytvorenie externého zoznamu z tabuľky databázy SQL Azure pomocou služby Business Connectivity Services a zabezpečeného ukladacieho priestoru

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca SharePointu Online môžete v SharePointe Online používať služby na prístup k údajom z databázy Microsoft SQL Azure. Keďže je SQL Azure cloudovou relačnou databázou, pripojenie funguje úplne v cloude. V tomto článku je popísané použitie technológií SharePointu na prístup k údajom z databázy SQL Azure bez predchádzajúceho písania kódu.

Ak chcete použiť údaje z databázy SQL Azure, treba vytvoriť externý zoznam pomocou služby Business Connectivity Services (BCS) a zabezpečeného ukladacieho priestoru. Služba BCS spája sharepointové riešenia s externými údajmi a zabezpečený ukladací priestor umožňuje pre údaje overiť používateľa. Pomocou externého zoznamu môžete zobraziť obsah tabuľky z databázy SQL Azure v SharePointe Online. Používatelia môžu čítať, upravovať a aktualizovať údaje, a to všetko v SharePointe Online.

Ďalšie informácie o používaní služby BCS na používanie externých údajov nájdete v téme Úvod do externých údajov.

Databázy SQL Azure sú cloudovom relačných databázach, ktoré sú vytvorené pomocou technológie SQL servera. Zistite, ako začať pracovať s tieto databázy, v téme Začíname pracovať s Microsoft Azure SQL databázy pomocou portálu správy platformy Microsoft Azure

Obsah tohto článku

Prehľad jednotlivých krokov procesu

Ako spolupráca služby BCS a zabezpečeného ukladacieho priestoru

Krok 1: Nastavenie povolení v sklade metaúdajov BCS

Krok 2: Vytvorenie priradenia poverení v zabezpečenom ukladacom priestore

Vytvorenie cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru

Uloženie poverení pre cieľovú aplikáciu

Krok 3: Vytvorenie typu externého obsahu

Krok 4: Vytvorenie externého zoznamu

Vytvorenie externého zoznamu pomocou SharePointu Online

Vytvorenie externého zoznamu pomocou programu SharePoint Designer 2010

Krok 5: Udelenie povolení na spravovanie typu externého obsahu

Prehľad jednotlivých krokov procesu

Na vytvorenie externého zoznamu, ktorý vám umožní pristupovať k údajom z databázy SQL Azure, treba vykonať postupnosť samostatných krokov.

V tejto tabuľke je zoznam krokov a softvér požadovaný pre každý z nich.

Úloha:

Softvér:

Krok 1: Nastavenie povolení v sklade metaúdajov BCS

Centrum spravovania služby SharePoint (v SharePoint Online)

Krok 2: Vytvorenie priradenia v zabezpečenom ukladacom priestore

Centrum spravovania služby SharePoint (v SharePoint Online)

Krok 3: Vytvorenie typu externého obsahu (TEO)

SharePoint Designer 2010 alebo Visual Studio

Krok 4: Vytvorenie externého zoznamu

Centrum spravovania služby SharePoint (SharePoint Online)

Krok 5: Udelenie povolení na spravovanie typu externého obsahu

Centrum spravovania služby SharePoint (SharePoint Online)

Na začiatok stránky

Spolupráca služby BCS a zabezpečeného ukladacieho priestoru

Služba Business Connectivity Services (BCS) sa pripája k údajom v externom ukladacom priestore údajov. Údaje môžete zobraziť v externom zozname a udržiavať ich inde. Služba BCS vám umožňuje pripojiť sharepointové riešenia k dvom typom prostriedkov:

 • k databáze SQL Azure,

 • k webovej službe WCF, ktorá predstavuje koncový bod pre niektoré iné typy ukladacích priestorov údajov.

V SharePointe Online vám služba BCS umožňuje získať prístup k externému zdroju údajov pomocou zabezpečeného ukladacieho priestoru. Zabezpečený ukladací priestor uchováva šifrované kópie poverení. Umožňuje správcovi SharePointu Online priradiť skupinu SharePointu používajúcu jediné konto SQL Azure, ktoré má prístup k cieľovej databáze. Keď používateľ SharePointu prehľadáva údaje v externom zozname, zabezpečený ukladací priestor použije priradené konto SQL Azure na vyžiadanie údajov z SQL servera.

Správca SharePointu Online to umožní zadefinovaním typu externého obsahu (TEO) v SharePointe Designer alebo Visual Studiu. Používateľ s príslušnými oprávneniami potom vytvorí externý zoznam na lokalite SharePointu Online odkazovaním na ETO. Používatelia s príslušnými povoleniami môžu zoznam zobraziť alebo aktualizovať.

Poznámka: SharePoint Online nepodporuje offline použitie externých zoznamov.

Tento obrázok znázorňuje spôsob uskutočňovania pripojení medzi jednotlivými prvkami:

Diagram zobrazujúci prepojenie medzi používateľom, SharePointom Online a externým zdrojom údajov v databáze SQL Azure

V nasledujúcom zozname sú popísané kroky procesu pripojenia. Každý krok v tomto zozname zodpovedá číslu v predchádzajúcom diagrame.

 1. Používateľ sa prihlási do SharePointu Online a otvorí externý zoznam. Služba Business Data Connectivity (BDC) v SharePointe Online odošle typu externého obsahu dotaz na tento zoznam v sklade metaúdajov služby BDC, ktorý zoznam obsahuje. Dotaz vyžiada o tieto informácie: ako získať prístup do externého systému, ktoré operácie sú podporované a aké poverenia sa majú použiť.

 2. Modul runtime služby BDC odošle požiadavku (SOAP cez HTTP) do koncového bodu služby Windows Communication Foundation (WCF) databázy SQL Azure.

 3. Služba SQL Azure vráti údaje do obálky SOAP.

 4. Lokalita SharePointu Online zobrazí externý zoznam v prehliadači používateľa. Používateľ potom môže vykonávať so zdrojom údajov všetky nakonfigurované operácie, na ktoré má povolenia.

Na začiatok stránky

Krok 1: Nastavenie povolení v sklade metaúdajov BCS

Ak chcete vykonať tento krok, postupujte podľa postupu v Nastavenie povolení v sklade metaúdajov BCS pre lokálne riešenie služby Business Connectivity Services v SharePointe 2013.

Po dokončení krokov v uvedenom postupe sa vráťte na túto stránku a prejdite na Krok 2: Vytvorenie priradenia poverení v zabezpečenom ukladacom priestore.

Krok 2: Vytvorenie priradenia poverení v zabezpečenom ukladacom priestore

Keď vytvárate priradenie poverení v zabezpečenom ukladacom priestore, zvyčajne priraďujete viacerých používateľov SharePointu ku konkrétnemu kontu SQL Azure. Môžete použiť skupinu SharePointu alebo zoznam všetkých mien používateľov. Konto SQL Azure má príslušné povolenia na prístup k cieľovej tabuľke databázy. Cieľová databáza SQL Azure je známa ako cieľová aplikácia zabezpečeného ukladacieho priestoru alebo jednoducho ako cieľová aplikácia.

Tip: Uistite sa, aby ste mali pripravené databázy SQL Azure poverenia. Pri vytváraní priradenie používateľov a lokality SharePoint SQL Azure konto, ktoré budete používať tieto poverenia.

Vytvorenie cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru

Cieľovú aplikáciu zabezpečeného ukladacieho priestoru vytvoríte pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite na URL adresu centra spravovanie služby SharePoint v SharePointe Online.

 2. Kliknite na položku Zabezpečený ukladací priestor.

 3. Kliknutím na položku Nový na páse s nástrojmi otvorte stránku, kde môžete určiť nastavenia cieľovej aplikácie.

 4. V časti Nastavenia cieľovej aplikácie použite tento postup:

  • Do poľa Identifikácia cieľovej aplikácie zadajte hodnotu jedinečnej identifikácie. Táto identifikácia priradí typ externého obsahu k povereniam, ktoré sa vyžadujú na overenie používateľa. Po vytvorení cieľovej aplikácie už identifikáciu cieľovej aplikácie nemožno zmeniť.

  • Do poľa Zobrazovaný názov zadajte ľahko zapamätateľný názov cieľovej aplikácie.

  • Do poľa E-mail kontaktu zadajte e-mailovú adresu, na ktorú majú používatelia písať otázky týkajúce sa cieľovej aplikácie (systému externých údajov).

  • V časti Typ cieľovej aplikácie overte, či hodnota je nastavený na Skupinu obmedzením. Skupina obmedzením znamená, že zabezpečeného ukladacieho priestoru obsahuje mapovanie, ktorý spája skupiny SharePoint používateľov, jediné, externých údajov konta, ktoré môžu vystupovať v ich mene. Okrem toho skupina obmedzený typ aplikácie je obmedzené na systéme zadaný externých údajov.

 5. V časti Polia poverení zadajte názvy polí, ktoré chcete použiť pre meno používateľa a heslo systému externých údajov. Predvolene používa zabezpečený ukladací priestor možnosti Meno používateľa systému Windows a Heslo do systému Windows. Odporúčame vám prijať tieto hodnoty. Po dokončení vytvárania aplikácie už tieto typy polí nemožno upravovať.

  Snímka obrazovky s časťou Polia poverení na stránke vlastností cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru. V týchto poliach môžete zadať prihlasovacie poverenia cieľovej aplikácie.

 6. V časti Správcovia cieľovej aplikácie zadajte do poľa Správcovia cieľovej aplikácie názov skupiny alebo zoznam používateľov, ktorí budú môcť túto cieľovú aplikáciu upravovať. Názov skupiny môžete vyhľadať tiež na serveri Microsoft Online Directory Server. Táto časť zvyčajne obsahuje meno správcu SharePointu Online alebo globálneho správcu.

 7. V časti Členovia zadajte do poľa Členovia názov skupiny, ktorá bude používať cieľovú aplikáciu. Vo všeobecnosti platí, že je to skupina služby Microsoft Online Directory Service (MSODS).

  Ak ste globálnym správcom, skupiny v službe MSODS môžete vytvoriť v centre spravovanie služieb Office 365.

 8. Kliknutím na tlačidlo OK vytvorte cieľovú aplikáciu a vráťte sa na stránku zabezpečeného ukladacieho priestoru.

Uloženie poverení pre cieľovú aplikáciu

Po vytvorení cieľovej aplikácie môžete zadať poverenia, ktoré zabezpečený ukladací priestor použije na prístup k externým údajom. Poverenia nastavte podľa týchto krokov:

 1. V centre spravovania služby SharePoint kliknite na položku Zabezpečený ukladací priestor.

 2. Kliknite na šípku vedľa novej cieľovej aplikácie a vyberte možnosť Nastaviť poverenia.

 3. V dialógovom okne Nastavenie poverení pre cieľovú aplikáciu zabezpečeného ukladacieho priestoru (Skupina) zadajte meno používateľa a heslo konta. Konto musí mať prístup k cieľovej databáze. Na nasledujúcom obrázku je ako meno používateľa použité Meno používateľa systému Windows a ako heslo je použité Heslo do systému Windows.

  Dôležité: Tieto informácie si starostlivo uložte. Po nastavení týchto poverení ich už správca nemôže načítať.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Polia poverení, ktoré používate pri vytváraní cieľovej aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru. Zobrazené tu sú predvolené hodnoty: Meno používateľa Windowsu a Heslo do systému Windows.

Na začiatok stránky

Krok 3: Vytvorenie typu externého obsahu

Pomocou Microsoft Visual Studio alebo pomocou Microsoft SharePoint Designer 2010 môžete vytvoriť externého obsahu typ (Teo). Tento postup popisuje spôsob vytvorenia typu externého obsahu v programe SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 je k dispozícii na stiahnutie z Microsoft Download Center.

Túto úlohu môže vykonať iba správca SharePointu Online alebo globálny správca.

TEO vytvorte podľa týchto krokov:

 1. Spustite Microsoft SharePoint Designer.

 2. Kliknite na tlačidlo Otvoriť lokalitu na otvorenie tímovej lokality SharePointu Online v koreň kolekcie. Na URL adresu koreňovej kolekcie môže vyzerať v tomto príklade URL adresy: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online sa môže zobrazovať výzvu na zadanie poverení platné.

  Poznámky: 

  • Ak SharePoint zobrazí výzvu na pridanie nového používateľa, presvedčte sa, či používate používateľské konto s dostatočnými povoleniami. Používateľské konto musí mať povolenia vykonávať zmeny lokality SharePoint Online prostredníctvom služby BCS a testovať ich. Zvyčajne by mal tieto kroky vykonávať správca SharePointu Online alebo globálny správca.

  • Ak chcete zmeniť používateľa, kliknite na položku Pridať nového používateľa, potom na položku Osobné alebo Organizácia a potom sa prihláste na lokalitu ako správca SharePointu Online alebo globálny správca a prihláste sa.

 3. Po otvorení lokality v stromovom zobrazení Objekty lokality v ľavej časti okna aplikácie kliknite na položku Externé typy obsahu.

 4. Vyberte kartu Typ externého obsahu a potom na páse s nástrojmi kliknutím na položku Externé typy obsahu spustite proces vytvárania.

 5. V časti Informácie o type externého obsahu tejto stránky zmeňte položky Názov a Zobrazovaný názov. Skontrolujte, či je položka Názov popisná. Zobrazovaný názov je neformálny názov TEO.

 6. Výber hypertextového prepojenia kliknite sem, ak chcete vyhľadávať externé zdroje údajov a definovať operácie otvorte stránku nástroja na navrhovanie. Snímka obrazovky s informačným panelom typu externého obsahu a prepojením Kliknite sem, ak chcete vyhľadávať externé zdroje údajov a definovať operácie, ktoré sa používajú na vytvorenie pripojenia služby BCS.

 7. Kliknutím na položku Pridať pripojenie otvorte dialógové okno Výber typu externého zdroja údajov.

 8. Vyberte možnosť Server SQL na prístup k databáze SQL Azure.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Pridať prepojenie, v ktorom môžete vybrať typ zdroja údajov. V tomto prípade je vybratý typ Server SQL, ktorý sa dá použiť na pripojenie k databáze SQL Azure.

  Poznámka: Lokálne zdroje údajov, ako je napríklad Typ .NET, sa so SharePointom Online nedajú použiť. Navyše so SharePointom Online nemôžete použiť lokálny zdroj údajov SQL servera.

 9. Po výbere možnosti Server SQL zadajte nasledujúce hodnoty:

  • Názov databázového servera

  • Názov databázy

  • Názov

   Dôležité: 

   • URL, ktorý používate na prístup k databáze obsahuje úplný platný názov servera. Napríklad, ak máte prístup do databázy cez https://aaapbj1mtc.database.windows.net úplný platný názov servera je aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Ak sa prihlásite do vyššej úrovne, akou je napríklad portál na spravovanie služby Microsoft Azure, môžete zistiť úplný názov servera. Na stránke portálu v časti Predplatnékliknite na názov svojho predplatného. Potom v časti Úplný názov servera rozbaľte položku s predplatným a názvom servera. Pod každým názvom servera sa zobrazia názvy databáz.

   Snímka obrazovky s dialógovým oknom Pripojenie k serveru SQL, kde môžete zadať názov servera databázy SQL Azure a pomocou možnosti Pripojenie so zosobnenou vlastnou identitou zadať identifikáciu aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru.

   V dialógovom okne Pripojenie k serveru SQL vyberte možnosť Pripojenie so zosobnenou vlastnou identitou. Potom do textového poľa Identifikátor aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru zadajte identifikáciu aplikácie zabezpečeného ukladacieho priestoru, v ktorej sú uložené poverenia pre cieľovú databázu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak sa zobrazí výzva na zadanie poverení na prístup k zdroju externých údajov, do polí Meno používateľa a Heslo zadajte príslušné poverenia na prístup k systému externých údajov. Potom sa kliknutím na tlačidlo OK pripojte.

  Na karte Prieskumník zdrojov údajov sa zobrazuje zoznam tabuliek dostupných z databázy SQL Azure. Ak chcete zobraziť zoznam možných operácií pre túto tabuľku, otvorte kontextovú ponuku pre tabuľku.

  Pre tabuľku môžete vybrať konkrétne možnosti, ako je Operácia novej prečítanej položky a Operácia novej aktualizácie, alebo môžete jednoducho vybrať možnosť Vytvoriť všetky operácie.

  Snímka obrazovky s databázou Tailspintoys v SharePointe Designer. Ak kliknete pravým tlačidlom myši na názov tabuľky, zobrazí sa ponuka, v ktorej môžete určiť, aké operácie sa majú vytvoriť.

 11. Kliknutím na položku Vytvoriť všetky operácie otvorte sprievodcu a potom kliknite na položku Ďalej.

  Na stránke sprievodcu Vlastnosti operácie na table Chyby a upozornenia sa zobrazia všetky problémy. Nahlásené zobrazené problémy je dôležité opraviť. Možno bude napríklad potrebné vybrať pole, ktoré sa zobrazí v ovládacom prvku výberu externých položiek. Pre zákaznícku tabuľku môžete vybrať meno zákazníka.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Všetky operácie, kde je zrejmé, že ste sa rozhodli vytvoriť všetky vlastnosti potrebné pre práva Vytvoriť, Položka čítania, Aktualizovať, Odstrániť a Čítať zoznam.

  Dôležité: Sprievodca môže zobraziť upozornenie, ak cieľová tabuľka obsahuje jedinečné povinné polia, ako je napríklad ID zákazníka. Toto platí, ak je konkrétne pole v tabuľke povinné a jedinečné, ako napríklad v prípade primárneho kľúča.

  Snímka obrazovky 2 s dialógovým oknom Všetky operácie v SharePointe Designer. Na tejto stránke sa zobrazujú upozornenia s vysvetlením nastavení kľúčových vlastností zoznamu.

  Poznámka: Ďalšie informácie o definovaní filtrov v typoch externého obsahu nájdete v téme postup: definovanie filtrov pre ovládacie prvky výberu externých položiek .

 12. Výberom možnosti Dokončiť vyjadrite súhlas s nakonfigurovanými vlastnosťami operácií. SharePoint Designer zobrazí operácie v podobe zoznamu operácií TEO.

Po dokončení tohto kroku je všetko pripravené na vytvorenie externého zoznamu na použitie údajov z externého zdroja.

Krok 4: Vytvorenie externého zoznamu

Externý zoznam môžete vytvoriť pomocou SharePointu Designer alebo pridaním externého zoznamu v podobe aplikácie na tímovú lokalitu služby SharePoint Online. Tento postup popisuje spôsob vytvorenia externého zoznamu z tímovej lokality v SharePointe Online.

Vytvorenie externého zoznamu pomocou SharePointu Online

 1. Prejdite na domovskú stránku tímovej lokality SharePointu Online.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > pridať aplikáciu.

 3. Na stránke Vaše aplikácie napíšte do vyhľadávacieho dialógového okna výraz Externý zoznam a spustite vyhľadávanie.

 4. Dvakrát kliknite na dlaždicu Externý zoznam, čím sa otvorí dialógové okno Pridáva sa externý zoznam.

 5. Do poľa Názov zadajte názov zoznamu.

 6. Do poľa Typ externého obsahu zadajte názov, ktorý chcete používať. Môžete použiť napríklad názov TEO, ktorý ste vytvorili v SharePointe Designer. Prípadne môžete kliknúť na ikonu databázy a vyhľadať názov TEO.

 7. Kliknite na položku Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie externého zoznamu pomocou SharePointu Designer 2010

 1. Na páse s nástrojmi v SharePointe Designer 2010 kliknite na položku Vytvoriť zoznamy a formuláre.

  SharePoint Designer môže zobraziť hlásenie: Vytváranie zoznamov a formulárov vyžaduje uloženie typu externého obsahu. TEO uložíte kliknutím na tlačidlo Áno.

  V Vytvorenie zoznamu a formulárov pre databasename zákazníkov sa otvorí, zadajte zmysluplný názov externého zoznamu do textového poľa Názov zoznamu. Napríklad, ak ste vytvorili typu externého obsahu pre "Zákazníci" databázovú tabuľku, môžete použiť "Tailspintoys zákazníci" v názve zoznamu.

 2. Zo zoznamu operácií vyberte možnosť Operácia čítania položky.

 3. Do textového poľa Inštancia systému zadajte názov databázy SQL Azure.

  Dialógové okno Vytvorenie zoznamu a formulára s vybratou možnosťou na vytvorenie externého zoznamu so všetkými štyrmi vyplnenými poľami.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Uložiť, čím sa vytvorí externý zoznam na lokalite SharePointu Online.

Krok 5: Udelenie povolení na spravovanie typu externého obsahu (TEO)

Nastavovanie externého zoznamu treba dokončiť udelením povolení ľuďom, ktorí ho budú používať. Povolenia udeľte pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite do centra spravovania služby SharePoint a kliknite na položku Bcs.

 2. Vyberte možnosť Správa modelov BDC a typov externého obsahu.

 3. Začiarknite políčko vedľa názvu TEO, ktorý ste práve vytvorili, a potom kliknite na položku Nastaviť povolenia pre objekt.

  Dôležité:  Povolenia na spravovanie TEO treba priradiť manuálne správcovi SharePointu Online alebo globálnemu správcovi pomocou príkazu Nastaviť povolenia pre objekt. Ak tieto povolenia výslovne nepriradíte, správcovia nebudú mať povolenie na spravovanie TEO.

  Snímka obrazovky s centrom spravovania SharePointu Online, časť BCS. Zobrazuje sa tlačidlo Nastaviť povolenia pre objekt na páse s nástrojmi.

 4. V dialógovom okne Nastaviť povolenia pre objekt začiarknite políčka všetkých povolení (Upraviť, Vykonať, Na výber medzi klientmi a Nastaviť povolenia), ktoré správca SharePointu Online potrebuje.

  Poznámka:  Aspoň jeden používateľ alebo jedna skupina musí mať právo Nastaviť povolenia. Ak toto právo nikomu nepriradíte, môžete vytvoriť prepojenie služby BCS, ktoré sa nebude dať spravovať.

  Snímka obrazovky s dialógovým oknom Nastaviť povolenia pre objekt v SharePointe Online. Toto dialógové okno použite na nastavenie povolení pre konkrétny typ externého obsahu.

 5. Vyberte možnosť Rozšíriť povolenia na všetky metódy tohto typu externého obsahu. Tým sa prepíšu všetky existujúce povolenia.

  Poznámka:  Ak chcete pridať skupinu, ktorá bude môcť používať externé zoznamy, tejto skupine je potrebné priradiť práva Vykonať. To umožní používateľom v skupine spustiť dotaz pre externý zdroj a zobraziť výsledky v SharePointe.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×