Office
Prihlásenie

Vytvorenie externého odkazu (prepojenia) na rozsah buniek v inom zošite

Vytvorením externého odkazu môžete odkazovať na obsah buniek v inom zošite. Externý odkaz (nazýva sa aj prepojenie) je odkaz na bunku alebo na rozsah v pracovnom hárku v inom zošite programu Excel alebo odkaz na definovaný názov v inom zošite. Odkazovať môžete na určitý rozsah buniek, na definovaný názov rozsahu buniek, alebo môžete pre externý odkaz zadefinovať názov.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o externých odkazoch

Vytvorenie externého odkazu medzi bunkami v rôznych zošitoch

Vytvorenie externého odkazu na definovaný názov v inom zošite

Definovanie názvu obsahujúceho externý odkaz na bunky v inom zošite

Ďalšie informácie o externých odkazoch

Hoci sa externé odkazy podobajú na odkazy na bunky, existujú medzi nimi podstatné rozdiely. Externé odkazy sa používajú pri práci s veľkým objemom údajov alebo zložitými vzorcami, ktoré sa nachádzajú vo viacerých zošitoch. Vytvárajú sa iným spôsobom a v bunke či vzorcovom paneli sa aj iným spôsobom zobrazujú.

Možnosti efektívneho využitia externých odkazov

Externé odkazy sú výhodné najmä v prípadoch, keď nie je praktické uchovávať rozsiahle pracovné hárky v jednom zošite.

 • Zlúčenie údajov z niekoľkých zošitov.    Môžete prepojiť zošity od niekoľkých používateľov alebo oddelení a potom príslušné údaje zjednotiť do súhrnného zošita. Týmto postupom docielite, že ak sa zdrojové zošity zmenia, nemusíte súhrnný zošit meniť ručne.

 • Vytvorenie rôznych zobrazení údajov    Všetky údaje môžete vložiť do jedného alebo viacerých zdrojových zošitov a potom môžete vytvoriť zošit zostáv, ktorý obsahuje len externé odkazy na príslušné údaje.

 • Rozdelenie veľkých, zložitých modelov.    Keď rozložíte komplikovaný model do radu navzájom závislých zošitov, môžete s ním pracovať bez toho, aby ste museli otvárať všetky hárky, ktoré sa naň vzťahujú. Menšie zošity sa ľahšie upravujú, nevyžadujú veľa pamäte a rýchlejšie ich možno otvárať, ukladať a vykonávať v nich výpočty.

Spôsoby vytvárania externých odkazov

Ak na vytvorenie externého odkazu použijete odkaz na bunku, môžete pre tieto informácie následne používať vzorce. Prepínaním medzi rozličnými typmi odkazov na bunky je tiež možné v prípade premiestnenia externého odkazu ovládať to, ktoré bunky sú na odkaz prepojené. Ak napríklad použijete relatívny odkaz, po premiestnení externého odkazu sa bunka alebo bunky, s ktorými je prepojený, zmenia tak, aby odrážali jeho novú polohu v pracovnom hárku.

Pri vytváraní externého odkazu z jedného zošita do druhého by ste mali použiť názov, ktorý bude odkazovať na prepájané bunky. Externý odkaz je možné vytvoriť použitím názvu, ktorý už bol zadefinovaný. Názov je možné zadefinovať aj pri vytváraní externého odkazu. Ak použijete názov, ľahšie si pripomeniete obsah buniek, ktoré prepájate. Externé odkazy, ktoré využívajú definované názvy, sa pri ich premiestnení nezmenia, pretože názov odkazuje na konkrétnu bunku alebo rozsah buniek. Ak chcete, aby sa externý odkaz využívajúci definovaný názov pri premiestnení zmenil, môžete zmeniť názov použitý pre externý odkaz, alebo môžete zmeniť bunky, na ktoré názov odkazuje.

Podoba externého odkazu na iný zošit

Vzorce s externými odkazmi na iné zošity sa zobrazujú dvoma spôsobmi v závislosti od toho, či je zdrojový zošit obsahujúci údaje pre vzorec otvorený alebo zatvorený.

Keď je zdrojový zošit otvorený, externý odkaz obsahuje názov zošita v hranatých zátvorkách ([ ]), za ktorými nasleduje názov zošita, výkričník (!) a bunky, od ktorých je vzorec závislý. Napríklad nasledujúci vzorec sčíta bunky C10 až C25 zo zošita s názvom Rozpočet.xls.

Externý odkaz

=SUM([Rozpočet.xlsx]Ročný!C10:C25)

Keď zdrojový zošit nie je otvorený, externý odkaz obsahuje celú cestu.

Externý odkaz

=SUM('C:\Zostavy\[Rozpočet.xlsx]Ročný'!C10:C25)

Poznámka: Ak názov prepájaného hárka alebo zošita obsahuje neabecedné znaky, názov (alebo cestu) je nutné uzatvoriť do apostrofov.

Vzorce obsahujúce prepojenia na definovaný názov v inom zošite používajú názov zošita, za ktorým nasleduje výkričník (!) a samotný názov. Napríklad nasledujúci vzorec sčíta bunky v rozsahu s názvom Predaj v zošite Rozpočet.xls.

Externý odkaz

=SUM(Rozpočet.xlsx!Predaj)

Na začiatok stránky

Vytvorenie externého odkazu medzi bunkami v rôznych zošitoch

 1. Otvorte zošit, ktorý bude obsahovať externý odkaz (cieľový zošit), a zošit s údajmi, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie (zdrojový zošit).

 2. V zdrojovom zošite kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla .

 3. Vyberte bunku alebo bunky, v ktorých chcete vytvoriť externý odkaz.

 4. Zadajte znak = (znamienko „rovná sa“). Ak chcete na hodnote externého odkazu vykonať výpočty alebo funkcie, zadajte operátor alebo funkciu, ktorá sa má nachádzať pred externým odkazom.

 5. Prejdite na zdrojový zošit a potom kliknite na hárok obsahujúci bunky, s ktorými chcete vytvoriť prepojenie.

 6. Vyberte bunku alebo bunky, s ktorými chcete vytvoriť prepojenie.

 7. Vráťte sa do cieľového zošita a všimnite si, že program Excel do zdrojového zošita a buniek vybratých v predchádzajúcom kroku pridal odkaz.

 8. V cieľovom zošite je taktiež možné upravovať alebo meniť vzorec.

 9. Stlačte klávesy CTRL+SHIFT+ENTER.

Na začiatok stránky

Vytvorenie externého odkazu na definovaný názov v inom zošite

 1. Otvorte zošit, ktorý bude obsahovať externý odkaz (cieľový zošit), a zošit s údajmi, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie (zdrojový zošit).

 2. V zdrojovom zošite kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla .

 3. Vyberte bunku alebo bunky, v ktorých chcete vytvoriť externý odkaz.

 4. Zadajte znak = (znamienko „rovná sa“). Ak chcete na hodnote externého odkazu vykonať výpočty alebo funkcie, zadajte operátor alebo funkciu, ktorá sa má nachádzať pred externým odkazom.

 5. Na karte Zobrazenie v skupine Okno kliknite na položku Prepnúť okná, kliknite na zdrojový zošit a potom kliknite na zošit obsahujúci bunky, s ktorými chcete vytvoriť prepojenie.

  Skupina Okno na karte Zobraziť

 6. Stlačte kláves F3 a potom vyberte názov, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

Na začiatok stránky

Definovanie názvu obsahujúceho externý odkaz na bunky v inom zošite

 1. Otvorte cieľový zošit a zdrojový zošit.

 2. V cieľovom zošite na karte Vzorce v skupine Definované názvy kliknite na položku Definovať názov.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

 3. V dialógovom okne Nový názov zadajte do poľa Názov názov rozsahu.

 4. Vymažte obsah textového poľa Odkaz na a kurzor nepresúvajte mimo tohto poľa.

  Ak názov obsahuje vzorec, zadajte vzorec a umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť externý odkaz. Príklad: napíšte vzorec =SUM() a potom umiestnite kurzor medzi zátvorky.

 5. Na karte Zobrazenie v skupine Okno kliknite na položku Prepnúť okná, kliknite na zdrojový zošit a potom kliknite na zošit obsahujúci bunky, s ktorými chcete vytvoriť prepojenie.

  Skupina Okno na karte Zobraziť

 6. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, na ktoré chcete vytvoriť prepojenie.

 7. V dialógovom okne Nový názov kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×