Vytvorenie e-mailovej správy

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nové na položku Nový e-mail.

  Klávesová skratka  Ak chcete vytvoriť e-mailovú správu v ľubovoľnom priečinku programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+M.

 2. Do poľa Predmet napíšte predmet správy.

 3. Zadajte mená alebo adresy príjemcov do poľa polia Komu, Kópia a Skrytá. Viacerých príjemcov oddeľte bodkočiarkou.

  Ak chcete pridať mená príjemcov z adresára, kliknite na tlačidlo Komu, Kópia alebo Skrytá a potom kliknite na požadované mená.

  Pole Skrytá nie je zobrazené. Ako ho zobrazím?

  Ak chcete zobraziť pole Skrytá pre túto a všetky nasledujúce správy, na karte Možnosti kliknite v skupine Zobraziť polia na položku Skrytá.

 4. Po dokončení vytvárania správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×