Vytvorenie e-mailovej správy

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nové na položku Nový e-mail.

  Klávesová skratka  Ak chcete vytvoriť e-mailovú správu v ľubovoľnom priečinku programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+M.

 2. Do poľa Predmet napíšte predmet správy.

 3. Zadajte mená alebo adresy príjemcov do poľa polia Komu, Kópia a Skrytá. Viacerých príjemcov oddeľte bodkočiarkou.

  Ak chcete pridať mená príjemcov z adresára, kliknite na tlačidlo Komu, Kópia alebo Skrytá a potom kliknite na požadované mená.

  Pole Skrytá nie je zobrazené. Ako ho zobrazím?

  Ak chcete zobraziť pole Skrytá pre túto a všetky nasledujúce správy, na karte Možnosti kliknite v skupine Zobraziť polia na položku Skrytá.

 4. Po dokončení vytvárania správy kliknite na tlačidlo Odoslať.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×